číslo sém.třídy záhlaví sémantické třídy počet headings Rogeta
1 bytí, událost 9
2 vztah, seskupení 36
3 řád, zákonitost 37
4 změna, příčina, vývoj 23
5 množství, číslo 33
6 prostor 8
7 tvar 26
8 čas, období 37
9 průběh času 33
10 pohyb, klid 18
11 přenos, změna polohy 23
12 krajina, hmota 30
13 vlastnosti hmoty, smysly 69
14 živočich, rostlina, biologická činnost 7
15 části těla 3
16 práce, činnost 31
17 zemědělství, průmysl, doprava 13
18 obchod, majetek, dát 43
19 úřad, řízení, výchova 45
20 společnost, stát, skupina 9
21 boj, politika, armáda 25
22 vztahy mezi lidmi, morálka 83
23 rodina, láska, přátelství 21
24 město, obydlí 6
25 domácnost: oděv, jídlo, nemoc 19
26 zpráva, řeč, psaní 32
27 hledání, vyučování, pravda 58
28 myšlení, vědomost 37
29 věda, umění, náboženství 43
30 charakter, zážitek, zábava 30
31 nálada, dojmy, city 48
32 lidská situace, bezpečnost 55
33 gramatická slova 0
celkem = 990