Vysvětlivky

 

Sloupec A:   slovo

Sloupec B: varianty slova, pokud se vyskytují

Sloupec C: délka slova v počtu písmen

Sloupec D: identifikace souboru – vždy 2

Sloupec E:

Sloupec F: číslo sémantické třídy

Sloupec G: číslo sémantické skupiny

Sloupec H: číslo sémantické skupiny ve tvaru 1 , 2 až 3

Sloupec I: číslo sémantické skupiny

Sloupec J. prázdný

Sloupec K: číslo 1 či 2. 1 značí výskyt mezi prvními 2000 nejfrekventovanějšími slovy    v slovníku Jelínek-Bečka-Těšitelová z roku 1961

Sloupec L: prázdný

Sloupec M až P:   frekvence a  rank podle Frekvenční slovník češtiny (2004) Čermák a kol., Nakladatelství Lidové noviny

Sloupec Q: prázdný

Sloupec R: pořadové číslo intervalu frekvence po 500 slovech

Sloupec S: indikátor přechodu mezi intervaly po 500 slovech. Hodnota indikátoru je 1