A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 9345 použít 32 3 96 1 2
2 9342 používat 32 3 96 1 2
3 9343 účast 32 3 96 1 2
4 9347 využít 32 3 96 1 2
5 9352 využívat 32 3 96 2 2
6 9334 použití 32 3 96 2 3
7 9336 účel 32 3 96 1 3
8 9340 využití 32 3 96 2 3
9 9321 účinný 32 3 96 2 4
10 9309 úspěšně 32 3 96 2 5
11 9278 použitý 32 3 96 2 8
12 9269 nahrazovat 32 3 96 2 9
13 9265 využívání 32 3 96 2 9
14 9241 použitelný 32 3 96 2 12
15 9239 užití 32 3 96 2 12
16 9232 užitkový 32 3 96 1 13
17 9223 účelový 32 3 96 2 14
18 9220 užitek 32 3 96 2 14
19 9214 užívaný 32 3 96 1 15
20 9204 přizpůsobovat 32 3 96 2 16 přizpůsobovat (se)