A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 9353 nechat 32 2 95 1 1
2 9354 podařit 32 2 95 2 1 podařit se
3 9351 bezpečnost 32 2 95 1 2
4 9346 kvalita 32 2 95 1 2
5 9350 pokus 32 2 95 1 2
6 9344 úspěšný 32 2 95 2 2
7 9327 kvalitní 32 2 95 2 3
8 9330 prakticky 32 2 95 2 3
9 9316 dařit 32 2 95 1 4 dařit se
10 9322 povést 32 2 95 1 4 povést se
11 9318 praktický 32 2 95 1 4
12 9325 starat 32 2 95 2 4 starat se
13 9323 vybírat 32 2 95 1 4
14 9314 výhodný 32 2 95 2 4
15 9304 překonat 32 2 95 1 5
16 9308 překvapení 32 2 95 1 5
17 9305 přihlásit 32 2 95 1 5 přihlásit (se)
18 9312 připravený 32 2 95 1 5
19 9313 uspět 32 2 95 2 5
20 9303 zkusit 32 2 95 1 5
21 9306 zlepšit 32 2 95 2 5 zlepšit (se)
22 9297 postarat 32 2 95 1 6 postarat se
23 9292 uplatnit 32 2 95 1 6 uplatnit (se)
24 9299 uplatňovat 32 2 95 1 6 uplatňovat (se)
25 9301 užitečný 32 2 95 2 6
26 9293 výběrový 32 2 95 1 6
27 9295 zkoušet 32 2 95 2 6 zkoušet (si)
28 9290 používání 32 2 95 2 7
29 9287 používaný 32 2 95 2 7
30 9289 užívání 32 2 95 2 7
31 9286 vyzkoušet 32 2 95 2 7 vyzkoušet (si)
32 9277 neúspěch 32 2 95 2 8
33 9281 zkušební 32 2 95 2 8
34 9274 zvyknout 32 2 95 1 8 zvyknout (si)
35 9268 komplikovaný 32 2 95 2 9
36 9262 obstát 32 2 95 2 10
37 9258 vyhlídky 32 2 95 2 10 vyhlídky/vyhlídka
38 9248 napravit 32 2 95 2 11
39 9247 zabývající 32 2 95 1 11 zabývající se
40 9252 zlepšovat 32 2 95 2 11 zlepšovat (se)
41 9238 usnadnit 32 2 95 2 12
42 9236 odolat 32 2 95 2 13
43 9230 odolnost 32 2 95 2 13
44 9235 odolný 32 2 95 2 13
45 9231 vyhovující 32 2 95 2 13
46 9234 vylepšit 32 2 95 2 13 vylepšit (se)
47 9226 dopouštět 32 2 95 2 14 dopouštět (se)
48 9224 postačit 32 2 95 2 14
49 9208 docílit 32 2 95 2 15
50 9218 obstarat 32 2 95 2 15
51 9217 překonání 32 2 95 2 15
52 9203 nezávadný 32 2 95 2 17 nezávadný/závadný
53 9202 polepšit 32 2 95 1 17 polepšit (se,si)
54 9198 usnadňovat 32 2 95 2 17
55 9197 vyvarovat 32 2 95 2 17 vyvarovat se
56 9196 zmocti 32 2 95 2 17 zmoct/zmoci
57 9186 líný 32 2 95 2 19
58 9177 vyčerpávající 32 2 95 2 20