A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D F G H I
1 9173 rád 31 1 91 1 1
2 9171 šťastný 31 1 91 1 2
3 9166 bolest 31 1 91 1 3
4 9159 radost 31 1 91 1 3
5 9164 spokojený 31 1 91 1 3
6 9163 štěstí 31 1 91 1 3
7 9165 těšit 31 1 91 1 3 těšit (se)
8 9150 důvěra 31 1 91 1 4
9 9154 trpět 31 1 91 1 4
10 9145 nálada 31 1 91 1 5
11 9144 slza 31 1 91 1 6
12 9140 toužit 31 1 91 1 6
13 9127 plakat 31 1 91 1 8
14 9128 veselý 31 1 91 1 8
15 9126 rozpaky 31 1 91 1 9
16 9122 smutek 31 1 91 1 9
17 9114 upřímně 31 1 91 1 10
18 9101 dopřát 31 1 91 2 12 dopřát (si)
19 9108 lítost 31 1 91 1 12
20 9107 radostný 31 1 91 1 12
21 9082 fajn 31 1 91 1 16
22 9064 nostalgie 31 1 91 1 18
23 9058 důvěryhodnost 31 1 91 2 19
24 9057 radostně 31 1 91 2 19
25 9051 citelný 31 1 91 2 20
26 9055 neškodný 31 1 91 1 20