A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 9044 cítit 30 1 88 2 1 cítit/cejtit (se)
2 9035 chtít 30 1 88 1 1
3 9033 moct 30 1 88 2 1 moct/moci
4 9034 muset 30 1 88 1 1 muset/musit
5 9045 potřeba 30 1 88 1 1
6 9043 potřebovat 30 1 88 1 1
7 9039 snažit 30 1 88 1 1 snažit se
8 9026 hodlat 30 1 88 1 2
9 9030 osobnost 30 1 88 1 2
10 9027 osud 30 1 88 1 2
11 9016 pocit 30 1 88 1 2
12 9029 přát 30 1 88 2 2 přát (si)
13 9025 příběh 30 1 88 1 2
14 9024 snaha 30 1 88 1 2
15 9018 zkušenost 30 1 88 1 2
16 9000 dispozice 30 1 88 2 3 dispozice/disposice
17 9006 dojem 30 1 88 1 3
18 9010 chování 30 1 88 1 3
19 9009 chovat 30 1 88 1 3 chovat (se)
20 8993 požádat 30 1 88 1 3
21 9003 vůle 30 1 88 1 3
22 9005 záměr 30 1 88 2 3
23 8996 žádat 30 1 88 1 3
24 9004 žádost 30 1 88 1 3
25 8974 pokoušet 30 1 88 1 4 pokoušet (se)
26 8982 usilovat 30 1 88 1 4
27 8960 cit 30 1 88 1 5
28 8949 přežít 30 1 88 2 5
29 8957 úmysl 30 1 88 1 5
30 8951 užívat 30 1 88 2 5 užívat (si)
31 8966 vyžádat 30 1 88 2 5 vyžádat si
32 8969 zážitek 30 1 88 1 5
33 8964 zkušený 30 1 88 1 5
34 8934 citlivý 30 1 88 2 6
35 8937 prožít 30 1 88 1 6
36 8915 prožívat 30 1 88 1 7
37 8900 ambice 30 1 88 2 8
38 8912 pocítit 30 1 88 1 8
39 8902 pociťovat 30 1 88 1 8
40 8911 užít 30 1 88 2 8 užít (si)
41 8881 skromný 30 1 88 1 9
42 8875 motivace 30 1 88 2 9
43 8862 emoce 30 1 88 2 10
44 8851 žádoucí 30 1 88 2 10
45 8837 citový 30 1 88 1 11
46 8829 odhodlat 30 1 88 2 11 odhodlat se
47 8796 motivovat 30 1 88 2 12
48 8807 nitro 30 1 88 1 12
49 8819 příhoda 30 1 88 1 12
50 8779 ambiciózní 30 1 88 2 13 ambiciózní/ambiciozní
51 8771 citlivost 30 1 88 2 13
52 8790 prožitek 30 1 88 2 13
53 8765 rozhodný 30 1 88 2 13
54 8774 subjektivní 30 1 88 1 13
55 8791 troufat 30 1 88 2 13 troufat si
56 8788 žádaný 30 1 88 2 13
57 8742 házenkář 30 1 88 1 14
58 8759 návyk 30 1 88 2 14
59 8735 osudný 30 1 88 1 14
60 8745 osudový 30 1 88 2 14
61 8743 úmyslně 30 1 88 2 14
62 8739 vynutit 30 1 88 2 14 vynutit (si)
63 8709 překonávat 30 1 88 2 15 překonávat (se)
64 8731 úděl 30 1 88 1 15
65 8687 agresivita 30 1 88 2 16
66 8693 cítění 30 1 88 1 16
67 8683 odhodlání 30 1 88 2 16
68 8696 vytrvalý 30 1 88 2 16
69 8661 motivovaný 30 1 88 2 17
70 8679 váhání 30 1 88 2 17
71 8677 vytrvale 30 1 88 2 17
72 8651 citlivě 30 1 88 2 18
73 8655 emocionální 30 1 88 2 18
74 8650 lhostejnost 30 1 88 2 18
75 8656 ráčit 30 1 88 1 18
76 8644 snažení 30 1 88 2 18
77 8647 troufnout 30 1 88 2 18 troufnout si
78 8649 vycítit 30 1 88 2 18
79 8627 dožadovat 30 1 88 2 19 dožadovat se
80 8631 nerozhodný 30 1 88 2 19
81 8633 popud 30 1 88 1 19
82 8634 sebedůvěra 30 1 88 2 19
83 8610 sebevědomý 30 1 88 2 19
84 8600 pohnutky 30 1 88 2 20 pohnutky/pohnutka
85 8584 tíživý 30 1 88 2 20