A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 8035 dokázat 28 2 83 1 1
2 8033 důvod 28 2 83 1 1
3 8034 návrh 28 2 83 1 1
4 8037 názor 28 2 83 1 1
5 8039 objevit 28 2 83 2 1 objevit (se)
6 8036 považovat 28 2 83 1 1
7 8041 představovat 28 2 83 1 1 představovat (se,si)
8 8040 řešení 28 2 83 1 1
9 8024 domnívat 28 2 83 2 2 domnívat se
10 8023 předpokládat 28 2 83 1 2
11 8022 představa 28 2 83 1 2
12 8028 řešit 28 2 83 1 2
13 8015 analýza 28 2 83 2 3
14 8002 napadnout 28 2 83 1 3
15 8016 navrhnout 28 2 83 2 3
16 8011 objevovat 28 2 83 1 3 objevovat (se)
17 8010 předpoklad 28 2 83 1 3
18 8018 stanovisko 28 2 83 1 3
19 7996 úvaha 28 2 83 1 3
20 7997 uvažovat 28 2 83 1 3
21 8004 zásada 28 2 83 1 3
22 7982 důkaz 28 2 83 1 4
23 7983 hledisko 28 2 83 1 4
24 7979 koncepce 28 2 83 2 4
25 7991 mínění 28 2 83 1 4
26 7993 nápad 28 2 83 1 4
27 7988 tušit 28 2 83 1 4
28 7980 vyřešit 28 2 83 2 4
29 7995 vzor 28 2 83 1 4
30 7977 ideální 28 2 83 2 5
31 7970 navrhovat 28 2 83 2 5
32 7976 pojetí 28 2 83 1 5
33 7963 přesvědčení 28 2 83 1 6
34 7954 aspekt 28 2 83 2 7
35 7961 dokazovat 28 2 83 1 7
36 7955 idea 28 2 83 1 7
37 7957 posoudit 28 2 83 2 7
38 7958 posuzovat 28 2 83 1 7
39 7959 vize 28 2 83 2 7
40 7949 ideál 28 2 83 1 8
41 7948 objev 28 2 83 1 8
42 7947 spekulace 28 2 83 2 8
43 7935 fantazie 28 2 83 2 9
44 7942 prognóza 28 2 83 2 9
45 7943 předpověď 28 2 83 2 9
46 7941 symbolický 28 2 83 2 9
47 7924 navrhovaný 28 2 83 2 10
48 7929 posudek 28 2 83 2 10
49 7933 poznávat 28 2 83 1 10
50 7923 vyplynout 28 2 83 2 10
51 7922 zhodnotit 28 2 83 2 10
52 7917 posouzení 28 2 83 2 11
53 7920 usoudit 28 2 83 2 11
54 7921 vyplývající 28 2 83 2 11
55 7916 zdůvodnit 28 2 83 2 11
56 7910 koncept 28 2 83 2 12
57 7912 navržený 28 2 83 2 12
58 7897 hypotéza 28 2 83 2 13
59 7899 posuzování 28 2 83 2 13
60 7905 předpovídat 28 2 83 2 13
61 7903 vyřešení 28 2 83 2 13
62 7893 analytický 28 2 83 2 14
63 7896 domněnka 28 2 83 1 14
64 7891 názorový 28 2 83 2 14
65 7895 nedorozumění 28 2 83 2 14
66 7887 odvodit 28 2 83 2 14
67 7886 plynoucí 28 2 83 2 14
68 7892 předvídat 28 2 83 2 14
69 7889 vynález 28 2 83 2 14
70 7885 vyvodit 28 2 83 2 15
71 7847 ideový 28 2 83 2 17
72 7860 přesvědčený 28 2 83 2 17
73 7864 zdůvodnění 28 2 83 2 17
74 7850 zdůvodňovat 28 2 83 1 17
75 7838 nadhled 28 2 83 1 18
76 7840 odůvodnění 28 2 83 2 18
77 7844 patent 28 2 83 2 18
78 7845 vývod 28 2 83 2 18
79 7832 neřešitelný 28 2 83 2 19 neřešitelný/řešitelný
80 7834 odvozený 28 2 83 2 19
81 7826 přisuzovat 28 2 83 2 19
82 7827 úsudek 28 2 83 2 19
83 7831 usuzovat 28 2 83 2 19
84 7820 považovaný 28 2 83 2 20