A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 8030 myslet 28 1 82 2 1 myslet/myslit (si)
2 8025 duch 28 1 82 1 2
3 8021 myšlenka 28 1 82 2 2 myšlenka/myšlénka
4 8019 představit 28 1 82 1 2 představit (se,si)
5 8006 duše 28 1 82 1 3
6 8014 mínit 28 1 82 1 3
7 8005 paměť 28 1 82 1 3
8 8007 připomenout 28 1 82 2 3 připomenout (si)
9 7999 připomínat 28 1 82 2 3 připomínat (si)
10 8009 uvědomit 28 1 82 1 3 uvědomit (si)
11 8013 vědomí 28 1 82 1 3
12 8012 vyvolat 28 1 82 1 3
13 8008 vzpomínat 28 1 82 1 3
14 7998 zapomenout 28 1 82 1 3
15 7987 duchovní 28 1 82 1 4
16 7990 mysl 28 1 82 1 4
17 7985 pamatovat 28 1 82 1 4
18 7992 přemýšlet 28 1 82 2 4 přemýšlet/přemejšlet
19 7986 vzpomenout 28 1 82 1 4
20 7984 vzpomínka 28 1 82 1 4
21 7972 myšlení 28 1 82 1 5
22 7974 rozum 28 1 82 1 5
23 7975 soustředit 28 1 82 1 5 soustředit (se)
24 7971 uvědomovat 28 1 82 1 5 uvědomovat (si)
25 7967 duševní 28 1 82 1 6
26 7966 pomyslet 28 1 82 1 6 pomyslet/pomyslit (si)
27 7965 rozumný 28 1 82 1 6
28 7968 vědomý 28 1 82 1 6
29 7969 vymyslet 28 1 82 1 6 vymyslet/vymyslit (si)
30 7962 zapomínat 28 1 82 1 7
31 7950 zvažovat 28 1 82 2 8
32 7934 napadat 28 1 82 2 9
33 7944 racionální 28 1 82 2 9
34 7939 soustředění 28 1 82 2 9
35 7928 sebevědomí 28 1 82 2 10
36 7926 zamyslet 28 1 82 2 10 zamyslet/zamyslit se
37 7919 myšlenkový 28 1 82 2 11
38 7918 povědomí 28 1 82 2 11
39 7908 analyzovat 28 1 82 2 12
40 7914 vymýšlet 28 1 82 2 12 vymýšlet (si)
41 7913 zamýšlet 28 1 82 2 12 zamýšlet (se)
42 7906 chápání 28 1 82 2 13
43 7898 připomínající 28 1 82 1 13 připomínající (si)
44 7907 zapomenutý 28 1 82 2 13
45 7894 spekulovat 28 1 82 2 14
46 7888 vědomě 28 1 82 2 14
47 7877 opomenout 28 1 82 2 15
48 7883 promyšlený 28 1 82 2 15
49 7881 soustředěný 28 1 82 2 15
50 7876 tušení 28 1 82 2 15
51 7884 vyhodnocení 28 1 82 2 15
52 7879 zamyšlení 28 1 82 2 15
53 7873 duševně 28 1 82 2 16
54 7872 nemyslitelný 28 1 82 2 16 nemyslitelný/myslitelný
55 7868 pamětní 28 1 82 2 16
56 7869 pomyslný 28 1 82 2 16
57 7875 pomyšlení 28 1 82 2 16
58 7870 psychika 28 1 82 1 16
59 7865 rozmyslet 28 1 82 2 16 rozmyslet/rozmyslit (se,si)
60 7848 inspirovaný 28 1 82 2 17
61 7852 koncepční 28 1 82 2 17
62 7854 meditace 28 1 82 2 17
63 7857 mentalita 28 1 82 2 17
64 7863 mentálně 28 1 82 2 17
65 7849 mentální 28 1 82 2 17
66 7859 paměťový 28 1 82 1 17
67 7853 reflexe 28 1 82 2 17
68 7855 uvážit 28 1 82 1 17
69 7851 uvažování 28 1 82 2 17
70 7861 vybavovat 28 1 82 2 17 vybavovat (se)
71 7856 zamýšlený 28 1 82 2 17
72 7841 koncipovat 28 1 82 2 18
73 7843 podvědomí 28 1 82 2 18
74 7835 pomýšlet 28 1 82 2 18
75 7828 symbolizovat 28 1 82 2 19
76 7829 uvažovaný 28 1 82 2 19
77 7830 zapamatovat 28 1 82 2 19
78 7821 myslitel 28 1 82 2 20
79 7818 nezapomenutelný 28 1 82 2 20 nezapomenutelný/zapomenutelný
80 7819 přemýšlení 28 1 82 1 20
81 7822 reflektovat 28 1 82 2 20