A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 7812 důležitý 27 3 81 1 1
2 7815 jistý 27 3 81 1 1
3 7817 smysl 27 3 81 1 1
4 7813 tvrdit 27 3 81 1 1
5 7814 zdát 27 3 81 1 1 zdát se
6 7810 znamenat 27 3 81 1 1
7 7796 chyba 27 3 81 1 2
8 7790 jistě 27 3 81 1 2
9 7789 potvrdit 27 3 81 2 2 potvrdit (se)
10 7794 přesvědčit 27 3 81 1 2 přesvědčit (se)
11 7801 souhlasit 27 3 81 1 2
12 7793 význam 27 3 81 1 2
13 7802 značný 27 3 81 1 2
14 7787 kritika 27 3 81 1 3
15 7775 odmítat 27 3 81 1 3
16 7780 údajně 27 3 81 2 3
17 7770 jednoznačně 27 3 81 2 4
18 7752 jistota 27 3 81 1 4
19 7753 platnost 27 3 81 1 4
20 7769 pokládat 27 3 81 1 4
21 7751 prokázat 27 3 81 1 4 prokázat (se)
22 7748 přesný 27 3 81 1 4
23 7760 souhlas 27 3 81 1 4
24 7737 argument 27 3 81 2 5
25 7743 odhadovat 27 3 81 2 5
26 7747 omyl 27 3 81 1 5
27 7745 potvrzovat 27 3 81 2 5 potvrzovat (se)
28 7739 uznat 27 3 81 1 5
29 7734 zbytečný 27 3 81 1 5
30 7735 zřejmý 27 3 81 1 5
31 7731 jednoznačný 27 3 81 2 6
32 7727 kritik 27 3 81 2 6
33 7726 nepochybně 27 3 81 2 6
34 7722 pochybovat 27 3 81 1 6
35 7720 připouštět 27 3 81 1 6 připouštět (si)
36 7703 falešný 27 3 81 2 7
37 7707 neuvěřitelný 27 3 81 2 7
38 7708 pochybnost 27 3 81 1 7
39 7716 uznávat 27 3 81 1 7
40 7715 výhrada 27 3 81 2 7
41 7714 zdánlivě 27 3 81 1 7
42 7685 iluze 27 3 81 2 8
43 7688 nejistota 27 3 81 2 8
44 7700 nesmysl 27 3 81 1 8
45 7701 popírat 27 3 81 2 8
46 7697 popřít 27 3 81 2 8
47 7689 pravdivý 27 3 81 2 8
48 7687 předpokládaný 27 3 81 2 8
49 7684 shodovat 27 3 81 2 8 shodovat se
50 7686 sporný 27 3 81 2 8
51 7694 ujistit 27 3 81 2 8 ujistit (se)
52 7666 lež 27 3 81 1 9
53 7675 lhát 27 3 81 1 9
54 7682 nesmyslný 27 3 81 2 9
55 7676 pochyba 27 3 81 1 9
56 7680 potvrzení 27 3 81 2 9
57 7678 problematický 27 3 81 2 9
58 7649 mýlit 27 3 81 1 10 mýlit (se)
59 7651 nejistý 27 3 81 2 10
60 7661 nesprávný 27 3 81 2 10
61 7664 prověřit 27 3 81 2 10
62 7655 přesnost 27 3 81 2 10
63 7657 zpochybnit 27 3 81 2 10
64 7635 argumentovat 27 3 81 2 11
65 7648 evidovat 27 3 81 2 11
66 7641 fantastický 27 3 81 2 11
67 7629 paradoxně 27 3 81 2 11
68 7642 vyhledávat 27 3 81 1 11
69 7626 chybný 27 3 81 1 12
70 7618 nesouhlas 27 3 81 2 12
71 7616 odmítnutí 27 3 81 2 12
72 7614 paradox 27 3 81 2 12
73 7619 přesvědčovat 27 3 81 2 12 přesvědčovat (se)
74 7613 samozřejmost 27 3 81 2 12
75 7615 zpochybňovat 27 3 81 2 12
76 7598 autentický 27 3 81 2 13
77 7611 namítat 27 3 81 2 13
78 7606 nesporný 27 3 81 2 13
79 7607 prokazovat 27 3 81 2 13 prokazovat (se)
80 7602 přesvědčivý 27 3 81 2 13
81 7608 vyvrátit 27 3 81 2 13
82 7597 zajisté 27 3 81 1 13
83 7593 namítnout 27 3 81 2 14
84 7594 nesporně 27 3 81 2 14
85 7588 přehnaný 27 3 81 2 14
86 7583 argumentace 27 3 81 2 15
87 7578 definovaný 27 3 81 2 15
88 7581 dohad 27 3 81 2 15
89 7582 evidentně 27 3 81 2 15
90 7575 nadsázka 27 3 81 2 15
91 7579 pochybný 27 3 81 2 15
92 7567 fiktivní 27 3 81 2 16
93 7570 korektní 27 3 81 1 16
94 7564 neshoda 27 3 81 2 16
95 7562 paradoxní 27 3 81 2 16
96 7558 přesvědčivě 27 3 81 2 16
97 7563 správnost 27 3 81 2 16
98 7557 bezvýznamný 27 3 81 2 17
99 7555 očividně 27 3 81 2 17
100 7554 odsouhlasit 27 3 81 2 17
101 7556 problémový 27 3 81 2 17
102 7551 zdání 27 3 81 2 17
103 7546 zdánlivý 27 3 81 2 17
104 7542 dohadovat 27 3 81 2 18 dohadovat (se)
105 7533 nepřesný 27 3 81 2 18
106 7541 odmítavý 27 3 81 2 18
107 7537 skepse 27 3 81 2 18
108 7529 skeptický 27 3 81 2 18
109 7532 splést 27 3 81 2 18 splést (se)
110 7538 zmást 27 3 81 1 18
111 7522 mylný 27 3 81 2 19
112 7515 nejasnost 27 3 81 2 19
113 7516 nezanedbatelný 27 3 81 2 19
114 7518 pravdivost 27 3 81 2 19
115 7526 představitelný 27 3 81 2 19
116 7524 přehánět 27 3 81 2 19
117 7517 smysluplný 27 3 81 2 19
118 7521 vyvracet 27 3 81 2 19
119 7509 fikce 27 3 81 2 20
120 7512 významový 27 3 81 2 20
121 7503 zapřít 27 3 81 2 20
122 7510 zavádějící 27 3 81 2 20