A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 7816 hledat 27 2 80 1 1
2 7811 najít 27 2 80 1 1
3 7807 problém 27 2 80 1 1
4 7809 zájem 27 2 80 1 1
5 7805 zajímat 27 2 80 1 2 zajímat (se)
6 7791 zajímavý 27 2 80 1 2
7 7788 zjistit 27 2 80 1 2
8 7785 nacházet 27 2 80 1 3
9 7781 nalézt 27 2 80 2 3 nalézt/naleznout
10 7771 pozornost 27 2 80 1 3
11 7776 připadat 27 2 80 1 3
12 7779 zájemce 27 2 80 2 3
13 7766 odhad 27 2 80 1 4
14 7762 pozorovat 27 2 80 1 4
15 7758 problematika 27 2 80 2 4
16 7756 překvapit 27 2 80 1 4
17 7761 svědčit 27 2 80 1 4
18 7754 svědek 27 2 80 1 4
19 7763 upozorňovat 27 2 80 2 4
20 7764 všimnout 27 2 80 1 4 všimnout (si)
21 7736 dotaz 27 2 80 2 5
22 7742 hledání 27 2 80 2 5
23 7741 kritizovat 27 2 80 2 5
24 7738 pozor 27 2 80 1 5
25 7744 skrývat 27 2 80 1 5 skrývat (se)
26 7718 odhalit 27 2 80 1 6
27 7723 pozorovatel 27 2 80 2 6
28 7725 prozradit 27 2 80 1 6 prozradit (se)
29 7711 nález 27 2 80 1 7
30 7706 odhadnout 27 2 80 2 7
31 7717 skrytý 27 2 80 1 7
32 7712 zjištění 27 2 80 2 7
33 7704 zkoumat 27 2 80 1 7
34 7709 ztracený 27 2 80 1 7
35 7698 divný 27 2 80 1 8
36 7699 kouzlo 27 2 80 1 8
37 7695 námitka 27 2 80 1 8
38 7691 zjišťovat 27 2 80 1 8
39 7681 pátrat 27 2 80 1 9
40 7674 respondent 27 2 80 2 9
41 7673 vyznačovat 27 2 80 2 9 vyznačovat (se)
42 7650 dotázaný 27 2 80 2 10
43 7653 pozorování 27 2 80 1 10
44 7660 všímat 27 2 80 1 10 všímat si
45 7656 zajímavost 27 2 80 2 10
46 7644 nalézat 27 2 80 1 11 nalézat (se)
47 7638 napjatý 27 2 80 2 11
48 7631 nasvědčovat 27 2 80 2 11
49 7646 pátrání 27 2 80 2 11
50 7634 pozorně 27 2 80 1 11
51 7632 schovat 27 2 80 1 11 schovat (se)
52 7643 zkoumání 27 2 80 1 11
53 7647 zvědavý 27 2 80 1 11
54 7624 identifikovat 27 2 80 2 12
55 7623 skrýt 27 2 80 2 12 skrýt (se)
56 7620 vyhledat 27 2 80 2 12
57 7622 záhada 27 2 80 2 12
58 7612 nezájem 27 2 80 2 13
59 7603 odhalení 27 2 80 2 13
60 7599 polemika 27 2 80 2 13
61 7595 prozrazovat 27 2 80 1 13
62 7601 rozpoznat 27 2 80 2 13
63 7609 ukrýt 27 2 80 2 13
64 7600 zjištěný 27 2 80 2 13
65 7589 odhalovat 27 2 80 2 14 odhalovat (se)
66 7592 povšimnout 27 2 80 1 14 povšimnout si
67 7586 vyhledávání 27 2 80 2 14
68 7590 zřetel 27 2 80 1 14
69 7572 dozvídat 27 2 80 2 15 dozvídat/dovídat se
70 7571 identifikace 27 2 80 2 15
71 7577 konzultovat 27 2 80 2 15
72 7576 nalezený 27 2 80 2 15
73 7580 prozkoumat 27 2 80 2 15
74 7584 schovávat 27 2 80 2 15 schovávat (se)
75 7569 kriticky 27 2 80 2 16
76 7565 nalezení 27 2 80 2 16
77 7561 pozorný 27 2 80 2 16
78 7566 rozlišit 27 2 80 2 16
79 7559 vyšetřit 27 2 80 2 16
80 7560 zvědavost 27 2 80 2 16
81 7544 postřeh 27 2 80 2 17
82 7545 tázat 27 2 80 1 17 tázat se
83 7548 úkryt 27 2 80 1 17
84 7553 vyptávat 27 2 80 2 17 vyptávat se
85 7536 hledaný 27 2 80 2 18
86 7534 ukrývat 27 2 80 2 18 ukrývat (se)
87 7535 vyložený 27 2 80 2 18
88 7523 předpovědět 27 2 80 2 19
89 7527 představivost 27 2 80 2 19
90 7525 utajit 27 2 80 1 19
91 7508 identifikační 27 2 80 2 20
92 7507 ukrytý 27 2 80 2 20
93 7505 zaujetí 27 2 80 2 20
94 7504 zjišťování 27 2 80 2 20