A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 7497 jméno 26 3 78 1 1
2 7501 psát 26 3 78 1 1
3 7494 slovo 26 3 78 1 1
4 7477 číst 26 3 78 2 2 číst (si)
5 7480 jmenovat 26 3 78 2 2 jmenovat/menovat (se)
6 7459 napsat 26 3 78 1 2
7 7490 podepsat 26 3 78 2 2 podepsat (se)
8 7436 čtenář 26 3 78 3 3
9 7455 věta 26 3 78 1 3
10 7406 písmeno 26 3 78 1 5
11 7396 podpis 26 3 78 2 5
12 7405 přečíst 26 3 78 1 5 přečíst (si)
13 7390 jmenovaný 26 3 78 1 6
14 7377 řádek 26 3 78 2 6 řádek/řádka
15 7389 zapsat 26 3 78 2 6
16 7343 čtení 26 3 78 2 7
17 7353 oslovit 26 3 78 2 7
18 7358 písemný 26 3 78 2 7
19 7356 psaní 26 3 78 1 7
20 7342 zápis 26 3 78 2 7
21 7337 kód 26 3 78 2 8
22 7338 písmo 26 3 78 2 8 písmo/Písmo
23 7305 rukopis 26 3 78 2 9
24 7315 slovní 26 3 78 2 9
25 7286 připsat 26 3 78 2 10
26 7303 psaný 26 3 78 2 10
27 7272 četba 26 3 78 1 11
28 7262 psací 26 3 78 2 11
29 7259 tužka 26 3 78 2 11
30 7260 vypsat 26 3 78 1 11
31 7234 nominální 26 3 78 2 12
32 7244 písemně 26 3 78 2 12
33 7241 podepsaný 26 3 78 1 12
34 7236 pojmenovat 26 3 78 2 12
35 7249 popsaný 26 3 78 2 12
36 7218 dočíst 26 3 78 1 13 dočíst (se)
37 7228 napsaný 26 3 78 2 13
38 7219 otazník 26 3 78 2 13
39 7216 podepisovat 26 3 78 2 13 podepisovat/podpisovat (se)
40 7220 stejnojmenný 26 3 78 2 13
41 7205 registrovaný 26 3 78 2 14
42 7200 sepsat 26 3 78 2 14
43 7196 výslovně 26 3 78 2 14
44 7190 pojmenování 26 3 78 2 15
45 7185 připisovat 26 3 78 2 15
46 7168 čtenářský 26 3 78 2 16
47 7158 příjmení 26 3 78 2 16
48 7154 přísloví 26 3 78 2 16
49 7149 slabika 26 3 78 2 16
50 7155 spisovný 26 3 78 1 16
51 7161 škrt 26 3 78 2 16
52 7157 vyčíst 26 3 78 2 16
53 7152 výpis 26 3 78 2 16
54 7160 zapisovat 26 3 78 2 16
55 7136 čitelný 26 3 78 2 17
56 7138 přezdívka 26 3 78 2 17
57 7095 diskutovaný 26 3 78 2 19
58 7111 podepsání 26 3 78 2 19
59 7102 vystihnout 26 3 78 2 19
60 7088 čítat 26 3 78 2 20
61 7093 postřehnout 26 3 78 2 20
62 7077 slůvko 26 3 78 2 20
63 7082 značkový 26 3 78 2 20
64 7085 zodpovědět 26 3 78 2 20