A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 7498 mluvit 26 2 77 1 1
2 7491 říct 26 2 77 2 1 říct/říci
3 7492 říkat 26 2 77 1 1
4 7466 hovořit 26 2 77 1 2
5 7458 mluvčí 26 2 77 2 2
6 7486 projev 26 2 77 1 2
7 7464 rozhovor 26 2 77 1 2
8 7479 sdělit 26 2 77 2 2
9 7481 vyjádřit 26 2 77 1 2 vyjádřit (se)
10 7439 diskuse 26 2 77 2 3
11 7454 píseň 26 2 77 1 3
12 7445 prohlášení 26 2 77 2 3
13 7440 řeč 26 2 77 1 3
14 7430 hlásit 26 2 77 2 4 hlásit (se)
15 7423 povídat 26 2 77 2 4 povídat (si)
16 7419 vyhlásit 26 2 77 2 4
17 7417 vyprávět 26 2 77 1 4
18 7416 vyslovit 26 2 77 1 4
19 7421 zpívat 26 2 77 1 4
20 7393 zavolat 26 2 77 1 5
21 7368 debata 26 2 77 2 6
22 7360 dialog 26 2 77 2 6
23 7367 diskutovat 26 2 77 2 6
24 7388 hovor 26 2 77 1 6
25 7375 mlčet 26 2 77 1 6
26 7378 podotknout 26 2 77 2 6
27 7374 promluvit 26 2 77 1 6
28 7364 přednáška 26 2 77 2 6
29 7344 vyhlášení 26 2 77 2 7
30 7341 zpěv 26 2 77 1 7
31 7317 ohlásit 26 2 77 2 8 ohlásit (se)
32 7327 povědět 26 2 77 1 8
33 7320 prohlašovat 26 2 77 1 8
34 7321 vykládat 26 2 77 1 8
35 7339 vypovídat 26 2 77 2 8
36 7324 vyprávění 26 2 77 2 8
37 7313 líčit 26 2 77 1 9 líčit (se)
38 7312 pronést 26 2 77 1 9
39 7306 zvolat 26 2 77 1 9
40 7296 komunikovat 26 2 77 2 10
41 7300 volání 26 2 77 1 10
42 7294 zmiňovat 26 2 77 2 10 zmiňovat (se)
43 7268 hlasitě 26 2 77 2 11
44 7258 mlčení 26 2 77 1 11
45 7274 přednášet 26 2 77 2 11
46 7266 přednést 26 2 77 2 11
47 7261 výkřik 26 2 77 1 11
48 7265 vypovědět 26 2 77 2 11
49 7253 hlášení 26 2 77 2 12
50 7235 sdělovat 26 2 77 2 12
51 7254 vyslovovat 26 2 77 2 12 vyslovovat (se)
52 7226 hlásat 26 2 77 2 13
53 7223 mlčky 26 2 77 1 13
54 7229 napovídat 26 2 77 2 13
55 7231 zašeptat 26 2 77 1 13
56 7201 diskusní 26 2 77 2 14
57 7212 oslovovat 26 2 77 1 14
58 7214 vyhlašovat 26 2 77 2 14
59 7177 odvětit 26 2 77 2 15
60 7163 hlasitý 26 2 77 2 16
61 7170 mluvící 26 2 77 2 16
62 7165 odmlčet 26 2 77 2 16 odmlčet se
63 7162 podotýkat 26 2 77 2 16
64 7171 rozprava 26 2 77 2 16
65 7156 vypravěč 26 2 77 2 16 vypravěč/vyprávěč
66 7145 deklarovat 26 2 77 2 17
67 7140 říkávat 26 2 77 1 17
68 7143 vyjádřený 26 2 77 2 17
69 7146 vylíčit 26 2 77 2 17
70 7144 vypravovat 26 2 77 1 17 vypravovat (se)
71 7124 diktovat 26 2 77 2 18
72 7121 konverzace 26 2 77 2 18
73 7118 mluvený 26 2 77 2 18
74 7113 otázat 26 2 77 2 18 otázat se
75 7126 tlumočit 26 2 77 2 18
76 7098 nahlásit 26 2 77 2 19
77 7108 pohovor 26 2 77 2 19
78 7109 řečník 26 2 77 2 19
79 7112 výmluvný 26 2 77 2 19
80 7089 napovědět 26 2 77 2 20
81 7078 povídání 26 2 77 1 20