A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H
1 6546 osoba 23 2 68 1 1
2 6509 osobně 23 2 68 2 4
3 6495 individuální 23 2 68 1 5
4 6498 jedinec 23 2 68 1 5
5 6502 jednotlivec 23 2 68 1 5
6 6492 soused 23 2 68 1 5
7 6487 chlap 23 2 68 1 6
8 6468 opuštěný 23 2 68 1 8
9 6383 sousedství 23 2 68 2 14
10 6368 chlapík 23 2 68 1 16
11 6362 individuálně 23 2 68 2 17
12 6357 osamocený 23 2 68 1 18
13 6314 individuum 23 2 68 2 20
14 6320 sousedka 23 2 68 2 20