A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 5837 jednat 21 1 61 1 1
2 5835 soutěž 21 1 61 1 1
3 5838 spolupráce 21 1 61 1 1
4 5834 zápas 21 1 61 1 1
5 5832 družstvo 21 1 61 1 2
6 5824 ochrana 21 1 61 1 2
7 5831 soupeř 21 1 61 2 2
8 5830 spor 21 1 61 1 2
9 5819 konflikt 21 1 61 2 3
10 5817 podporovat 21 1 61 1 3
11 5816 vzájemný 21 1 61 1 3
12 5813 kapitán 21 1 61 1 4
13 5803 konkurence 21 1 61 2 4
14 5801 sbor 21 1 61 1 4
15 5792 shromáždění 21 1 61 1 5
16 5775 sjezd 21 1 61 1 6
17 5779 schůze 21 1 61 1 6
18 5765 konkurenční 21 1 61 2 7
19 5768 odpůrce 21 1 61 1 7
20 5760 vyloučení 21 1 61 2 8
21 5751 mítink 21 1 61 2 8 mítink/meeting
22 5748 summit 21 1 61 2 8
23 5739 konkurent 21 1 61 2 9
24 5727 konfrontace 21 1 61 2 10
25 5720 odveta 21 1 61 2 10
26 5713 samota 21 1 61 1 10
27 5697 převládat 21 1 61 2 11
28 5700 hádat 21 1 61 1 11 hádat (se)
29 5709 konkurovat 21 1 61 2 11
30 5694 nátlak 21 1 61 2 11
31 5689 klání 21 1 61 2 12
32 5686 kontroverzní 21 1 61 2 12
33 5681 vyjednávání 21 1 61 2 12
34 5669 jednací 21 1 61 2 13
35 5644 hádka 21 1 61 2 14
36 5649 rival 21 1 61 2 14
37 5641 vyjednavač 21 1 61 2 14 vyjednavač/vyjednávač
38 5621 podpůrný 21 1 61 1 15
39 5625 seance 21 1 61 2 15
40 5634 sraz 21 1 61 2 15
41 5626 zasedat 21 1 61 2 15
42 5587 vyprovokovat 21 1 61 2 17
43 5579 kooperace 21 1 61 2 18
44 5555 kolovat 21 1 61 2 19
45 5550 rozruch 21 1 61 2 19
46 5558 upírat 21 1 61 2 19
47 5534 konfrontovat 21 1 61 2 20
48 5540 přemluvit 21 1 61 1 20