A: pořadové čís.  
B: vynechat  
C:slovo  
D:sém.třída  
E:sém.skupina  
F:sém skupina  
G:indikátor Těšitelová  
H:interval frekvence  
I:varianta slova  
J:podskupina  
 
 
A B C D E F G H I  
1 5509 politický 20 3 60 1 1                                      
2 5516 politika 20 3 60 1 1  
3 5492 demokracie 20 3 60 1 2  
4 5486 demokratický 20 3 60 1 2  
5 5485 politik 20 3 60 2 2  
6 5495 režim 20 3 60 1 2  
7 5462 hnutí 20 3 60 1 3  
8 5463 koalice 20 3 60 2 3  
9 5472 komunista 20 3 60 1 3  
10 5465 komunistický 20 3 60 1 3  
11 5474 opozice 20 3 60 2 3  
12 5470 reakce 20 3 60 1 3  
13 5469 reforma 20 3 60 2 3  
14 5458 tradiční 20 3 60 2 3  
15 5443 demokrat 20 3 60 2 4  
16 5438 kampaň 20 3 60 2 4  
17 5450 revoluce 20 3 60 1 4  
18 5444 volit 20 3 60 1 4  
19 5417 koaliční 20 3 60 2 5  
20 5431 odborový 20 3 60 1 5  
21 5418 odbory 20 3 60 2 5  
22 5413 opoziční 20 3 60 2 5  
23 5434 příznivec 20 3 60 2 5  
24 5419 socialistický 20 3 60 1 5  
25 5421 stranický 20 3 60 2 5  
26 5410 demonstrace 20 3 60 2 6  
27 5399 komunismus 20 3 60 2 6  
28 5401 lidovec 20 3 60 2 6  
29 5400 pravicový 20 3 60 2 6  
30 5404 radikální 20 3 60 2 6  
31 5382 konzervativní 20 3 60 2 7  
32 5378 liberální 20 3 60 2 7  
33 5376 republikán 20 3 60 2 7  
34 5370 socialismus 20 3 60 1 7  
35 5368 sociálně 20 3 60 2 7  
36 5352 levicový 20 3 60 2 8  
37 5349 politicky 20 3 60 2 8  
38 5356 revoluční 20 3 60 1 8  
39 5362 stoupenec 20 3 60 2 8  
40 5332 ideologie 20 3 60 2 9  
41 5335 korupce 20 3 60 2 9  
42 5334 odborář 20 3 60 2 9  
43 5328 republikánský 20 3 60 2 9  
44 5319 ideologický 20 3 60 2 10  
45 5315 nacistický 20 3 60 2 10  
46 5321 postkomunistický 20 3 60 2 10  
47 5324 socialista 20 3 60 2 10  
48 5325 zastánce 20 3 60 2 10  
49 5306 reformní 20 3 60 2 11  
50 5285 demonstrovat 20 3 60 2 12  
51 5293 kapitalismus 20 3 60 1 12  
52 5283 rasismus 20 3 60 2 12  
53 5258 demonstrant 20 3 60 2 13  
54 5275 diktatura 20 3 60 2 13  
55 5261 embargo 20 3 60 2 13  
56 5266 konzervativec 20 3 60 2 13  
57 5276 nacista 20 3 60 2 13  
58 5277 normalizace 20 3 60 2 13  
59 5272 protestní 20 3 60 2 13  
60 5273 skinhead 20 3 60 2 13  
61 5262 totalita 20 3 60 2 13  
62 5245 disident 20 3 60 2 14  
63 5255 diskriminace 20 3 60 2 14  
64 5252 extremista 20 3 60 2 14 extremista/extrémista  
65 5248 fašismus 20 3 60 1 14  
66 5250 nacionalismus 20 3 60 2 14  
67 5253 sociálnědemokratický 20 3 60 2 14  
68 5254 třídní 20 3 60 1 14  
69 5239 liberál 20 3 60 2 15  
70 5237 nacionalistický 20 3 60 2 15  
71 5242 přívrženec 20 3 60 2 15  
72 5236 radikálně 20 3 60 2 15  
73 5232 spiknutí 20 3 60 2 15  
74 5216 fašistický 20 3 60 1 16  
75 5212 nacismus 20 3 60 2 16  
76 5220 vnitropolitický 20 3 60 2 16  
77 5206 doktrína 20 3 60 2 17  
78 5205 lobby 20 3 60 2 17  
79 5197 nacionalista 20 3 60 2 17  
80 5203 radikál 20 3 60 2 17  
81 5184 čistka 20 3 60 2 18  
82 5185 liberalismus 20 3 60 2 18  
83 5193 lidovecký 20 3 60 2 18  
84 5175 anarchista 20 3 60 2 19  
85 5169 exilový 20 3 60 2 19  
86 5161 labourista 20 3 60 2 19  
87 5171 rasistický 20 3 60 2 19  
88 5165 stávkovat 20 3 60 2 19  
89 5158 stávkový 20 3 60 2 19  
90 5155 bolševický 20 3 60 2 20  
91 5147 bolševik 20 3 60 2 20  
92 5146 fundamentalista 20 3 60 2 20  
93 5156 pokrokový 20 3 60 1 20