A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 5521 lidský 20 1 58 1 1
2 5518 mezinárodní 20 1 58 1 1
3 5514 národní 20 1 58 1 1
4 5523 poslanec 20 1 58 1 1
5 5515 sociální 20 1 58 1 1
6 5503 společnost 20 1 58 1 1
7 5524 společný 20 1 58 1 1
8 5525 veřejný 20 1 58 1 1
9 5489 konference 20 1 58 1 2
10 5500 lidový 20 1 58 1 2
11 5494 mužstvo 20 1 58 1 2
12 5488 národ 20 1 58 1 2
13 5497 sdružení 20 1 58 2 2
14 5496 účastník 20 1 58 2 2
15 5482 veřejnost 20 1 58 1 2
16 5464 samotný 20 1 58 1 3
17 5459 společenský 20 1 58 1 3
18 5477 zasedání 20 1 58 2 3
19 5461 zúčastnit 20 1 58 1 3 zúčastnit se
20 5455 členský 20 1 58 2 4
21 5453 obecní 20 1 58 2 4
22 5441 příslušník 20 1 58 1 4
23 5448 společenství 20 1 58 2 4
24 5445 subjekt 20 1 58 2 4
25 5424 členství 20 1 58 2 5
26 5416 fórum 20 1 58 2 5
27 5430 kongres 20 1 58 2 5
28 5414 lid 20 1 58 1 5
29 5428 publikum 20 1 58 2 5
30 5425 spolkový 20 1 58 2 5
31 5433 účastnit 20 1 58 2 5 účastnit se
32 5432 veřejně 20 1 58 1 5
33 5394 civilní 20 1 58 2 6
34 5406 dav 20 1 58 1 6
35 5411 lidstvo 20 1 58 1 6
36 5407 personální 20 1 58 2 6
37 5396 spolek 20 1 58 2 6
38 5390 vlast 20 1 58 1 6
39 5369 civilizace 20 1 58 1 7
40 5364 kolektivní 20 1 58 2 7
41 5377 masový 20 1 58 1 7
42 5379 sněm 20 1 58 2 7
43 5346 humanitární 20 1 58 2 8
44 5350 soudruh 20 1 58 1 8
45 5331 elita 20 1 58 2 9
46 5336 etnický 20 1 58 2 9
47 5343 kolektiv 20 1 58 2 9
48 5341 komunita 20 1 58 1 9
49 5345 kroužek 20 1 58 1 9
50 5333 parta 20 1 58 2 9
51 5326 společník 20 1 58 2 9
52 5310 delegát 20 1 58 2 10
53 5312 shromáždit 20 1 58 2 10 shromáždit (se)
54 5311 zúčastněný 20 1 58 2 10
55 5308 masa 20 1 58 1 11
56 5302 průvod 20 1 58 1 11
57 5286 členka 20 1 58 2 12
58 5289 svolat 20 1 58 2 12
59 5287 zástup 20 1 58 1 12
60 5268 elitní 20 1 58 2 13
61 5260 kongresový 20 1 58 2 13
62 5278 sdružovat 20 1 58 2 13 sdružovat (se)
63 5234 družina 20 1 58 1 15
64 5224 civilizovaný 20 1 58 2 16
65 5214 nadnárodní 20 1 58 2 16
66 5222 vlastenecký 20 1 58 2 16
67 5189 manifestace 20 1 58 2 18
68 5181 obecenstvo 20 1 58 1 18
69 5195 plénum 20 1 58 2 18
70 5191 společensky 20 1 58 2 18
71 5159 civilizační 20 1 58 2 19
72 5172 hlouček 20 1 58 2 19
73 5178 nacionální 20 1 58 2 19
74 5162 týmový 20 1 58 2 19
75 5148 měšťanský 20 1 58 2 20
76 5152 národně 20 1 58 1 20