A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 centrum 19 3 57 2 1
2 komise 19 3 57 1 1
3 organizace 19 3 57 1 1
4 ředitel 19 3 57 1 1
5 schopný 19 3 57 1 1
6 úřad 19 3 57 1 1
7 vedení 19 3 57 1 1
8 vedoucí 19 3 57 1 1
9 vést 19 3 57 1 1
10 zástupce 19 3 57 1 1
11 agentura 19 3 57 2 2
12 instituce 19 3 57 1 2
13 kancelář 19 3 57 1 2
14 mistr 19 3 57 2 2 mistr/Mistr
15 orgány 19 3 57 2 2 orgány/orgán
16 řízení 19 3 57 1 2
17 schopnost 19 3 57 1 2
18 správa 19 3 57 1 2
19 šéf 19 3 57 2 2
20 ústav 19 3 57 1 2
21 výbor 19 3 57 1 2
22 založit 19 3 57 1 2
23 manažer 19 3 57 2 3
24 náměstek 19 3 57 2 3
25 náročný 19 3 57 2 3
26 oddělení 19 3 57 1 3
27 oficiální 19 3 57 2 3
28 předpis 19 3 57 2 3
29 řídit 19 3 57 1 3
30 středisko 19 3 57 2 3
31 úředník 19 3 57 1 3
32 vyloučit 19 3 57 1 3
33 vyžadovat 19 3 57 1 3
34 zrušit 19 3 57 2 3
35 doklad 19 3 57 1 4
36 kariéra 19 3 57 1 4
37 odbor 19 3 57 1 4
38 pořádat 19 3 57 1 4
39 připustit 19 3 57 2 4
40 správní 19 3 57 2 4
41 tajemník 19 3 57 2 4
42 úloha 19 3 57 1 4
43 vůdce 19 3 57 1 4
44 zajišťovat 19 3 57 2 4
45 zvládnout 19 3 57 2 4
46 doporučit 19 3 57 1 5
47 institut 19 3 57 2 5
48 licence 19 3 57 2 5
49 management 19 3 57 2 5
50 oficiálně 19 3 57 2 5
51 pobočka 19 3 57 2 5
52 pořadatel 19 3 57 2 5
53 pravomoc 19 3 57 2 5
54 prosazovat 19 3 57 2 5 prosazovat (se)
55 představenstvo 19 3 57 2 5
56 regulace 19 3 57 2 5
57 vyhláška 19 3 57 2 5
58 výchova 19 3 57 1 5
59 zavedení 19 3 57 2 5
60 agent 19 3 57 2 6
61 asistent 19 3 57 2 6
62 cvičení 19 3 57 2 6
63 disciplína 19 3 57 2 6 disciplína/disciplina
64 konkurs 19 3 57 2 6 konkurs/konkurz
65 odpovědný 19 3 57 1 6
66 organizační 19 3 57 2 6
67 organizátor 19 3 57 2 6
68 organizovat 19 3 57 1 6 organizovat (se)
69 ovládat 19 3 57 1 6 ovládat (se)
70 poradce 19 3 57 2 6
71 post 19 3 57 2 6
72 povolit 19 3 57 1 6
73 příkaz 19 3 57 2 6
74 resort 19 3 57 2 6 resort/rezort
75 ředitelka 19 3 57 2 6
76 uchazeč 19 3 57 2 6
77 usnesení 19 3 57 2 6
78 výhradně 19 3 57 2 6
79 zřídit 19 3 57 2 6
80 autorita 19 3 57 2 7
81 kádr 19 3 57 2 7
82 neschopnost 19 3 57 2 7
83 oprávněný 19 3 57 2 7
84 organizovaný 19 3 57 2 7
85 pokyn 19 3 57 2 7
86 přimět 19 3 57 2 7
87 přizpůsobit 19 3 57 1 7 přizpůsobit (se)
88 schválení 19 3 57 2 7
89 spolehlivý 19 3 57 1 7
90 talent 19 3 57 2 7
91 vedený 19 3 57 2 7
92 zakladatel 19 3 57 2 7
93 zastávat 19 3 57 2 7 zastávat (se)
94 zastoupení 19 3 57 2 7
95 administrativní 19 3 57 2 8
96 disponovat 19 3 57 2 8
97 donutit 19 3 57 2 8 donutit (se)
98 inspekce 19 3 57 2 8
99 inspektor 19 3 57 2 8
100 kompetence 19 3 57 2 8
101 náčelník 19 3 57 2 8
102 nařídit 19 3 57 1 8
103 nominace 19 3 57 2 8
104 ovládnout 19 3 57 2 8 ovládnout (se)
105 podléhat 19 3 57 2 8
106 porota 19 3 57 1 8
107 prevence 19 3 57 2 8
108 priorita 19 3 57 2 8
109 přednosta 19 3 57 1 8
110 ředitelství 19 3 57 2 8
111 řídící 19 3 57 2 8
112 řízený 19 3 57 2 8
113 úřední 19 3 57 1 8
114 zařídit 19 3 57 1 8
115 zastoupit 19 3 57 2 8
116 komisař 19 3 57 2 9
117 mistrovský 19 3 57 2 9
118 ověřit 19 3 57 2 9 ověřit (si)
119 ovládání 19 3 57 2 9
120 porada 19 3 57 1 9
121 projednávat 19 3 57 2 9
122 restrukturalizace 19 3 57 1 9
123 schválený 19 3 57 2 9
124 služební 19 3 57 2 9
125 statut 19 3 57 2 9
126 výcvik 19 3 57 2 9
127 závazný 19 3 57 2 9
128 zodpovědný 19 3 57 2 9
129 cvičit 19 3 57 1 10 cvičit (se)
130 jmenování 19 3 57 2 10
131 podřízený 19 3 57 2 10
132 povolený 19 3 57 2 10
133 řídicí 19 3 57 2 10
134 sekretář 19 3 57 2 10
135 svěřenec 19 3 57 2 10
136 velení 19 3 57 2 10
137 centrála 19 3 57 2 11
138 nadřízený 19 3 57 2 11
139 oprávnění 19 3 57 2 11
140 podřídit 19 3 57 2 11 podřídit (se,si)
141 poradenský 19 3 57 2 11
142 sekretariát 19 3 57 2 11
143 aktér 19 3 57 2 12
144 aktivista 19 3 57 2 12
145 angažmá 19 3 57 2 12
146 certifikát 19 3 57 2 12
147 dekret 19 3 57 2 12
148 instrukce 19 3 57 2 12
149 manažerský 19 3 57 2 12
150 regulovat 19 3 57 2 12
151 stanovy 19 3 57 1 12
152 školení 19 3 57 2 12
153 ústředna 19 3 57 2 12
154 vymezit 19 3 57 2 12
155 zorganizovat 19 3 57 2 12 zorganizovat (se)
156 administrativa 19 3 57 2 13
157 děkan 19 3 57 2 13
158 dohlížet 19 3 57 2 13
159 dovednost 19 3 57 2 13
160 nominovat 19 3 57 2 13
161 ovládaný 19 3 57 2 13
162 přijímací 19 3 57 2 13
163 sekretářka 19 3 57 2 13
164 vychovávat 19 3 57 2 13
165 zvládat 19 3 57 2 13
166 jednatel 19 3 57 2 14
167 kancelářský 19 3 57 2 14
168 kázeň 19 3 57 2 14
169 projednání 19 3 57 2 14
170 ustavit 19 3 57 2 14 ustavit (se)
171 velet 19 3 57 2 14
172 výchovný 19 3 57 2 14
173 zástupkyně 19 3 57 2 14
174 způsobilost 19 3 57 2 14
175 agenda 19 3 57 2 15
176 asistence 19 3 57 2 15
177 grémium 19 3 57 2 15 grémium/gremium
178 pořádání 19 3 57 2 15
179 talentovaný 19 3 57 2 15
180 ustavení 19 3 57 2 15
181 vychovat 19 3 57 2 15
182 zacházení 19 3 57 2 15
183 zmocněnec 19 3 57 2 15
184 garant 19 3 57 2 16
185 institucionální 19 3 57 2 16
186 kompetentní 19 3 57 2 16
187 poradenství 19 3 57 2 16
188 prezídium 19 3 57 2 16 prezídium/prezidium
189 ústředí 19 3 57 2 16
190 vymáhat 19 3 57 2 16
191 zastupitelský 19 3 57 2 16
192 byrokracie 19 3 57 2 17
193 byrokratický 19 3 57 2 17
194 cvik 19 3 57 2 17
195 dozorce 19 3 57 2 17
196 hodnost 19 3 57 2 17
197 pověřený 19 3 57 2 17
198 přikázat 19 3 57 2 17
199 ručit 19 3 57 2 17
200 úřadující 19 3 57 2 17
201 úvazek 19 3 57 2 17
202 vůdčí 19 3 57 2 17
203 disciplinární 19 3 57 2 18
204 inspektorát 19 3 57 2 18
205 patron 19 3 57 2 18
206 učedník 19 3 57 2 18
207 autorizovaný 19 3 57 2 19
208 ovládací 19 3 57 2 19
209 poručit 19 3 57 2 19 poručit (si)
210 poslušný 19 3 57 2 19
211 pověření 19 3 57 2 19
212 reorganizace 19 3 57 2 19
213 statutární 19 3 57 2 19
214 učeň 19 3 57 2 19
215 vyjednávat 19 3 57 2 19
216 zodpovídat 19 3 57 2 19 zodpovídat (se)
217 boss 19 3 57 2 20
218 koordinační 19 3 57 2 20
219 licenční 19 3 57 2 20
220 náležitě 19 3 57 2 20
221 optimalizace 19 3 57 2 20
222 pilný 19 3 57 2 20
223 pojednávat 19 3 57 1 20
224 poslušnost 19 3 57 2 20
225 průlom 19 3 57 2 20
226 průvodní 19 3 57 2 20
227 představený 19 3 57 2 20
228 učitelský 19 3 57 1 20
229 zajišťování 19 3 57 2 20
230 zvládnutí 19 3 57 2 20