A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 5135 dosáhnout 19 2 56 1 1
2 5136 připravit 19 2 56 2 1 připravit (se)
3 5107 kontrola 19 2 56 1 2
4 5108 přesně 19 2 56 1 2
5 5106 příprava 19 2 56 1 2
6 5120 záležitost 19 2 56 1 2
7 5115 týkat 19 2 56 2 2 týkat se
8 5087 dohodnout 19 2 56 1 3 dohodnout (se)
9 5095 nahradit 19 2 56 1 3
10 5074 hotový 19 2 56 1 4
11 5060 hodnocení 19 2 56 2 4
12 5061 hodnotit 19 2 56 2 4
13 5044 náhrada 19 2 56 1 5
14 5050 pečlivě 19 2 56 1 5
15 5036 iniciativa 19 2 56 2 5
16 5032 kontrolovat 19 2 56 2 5 kontrolovat (se)
17 5029 povolení 19 2 56 2 5
18 5046 předvést 19 2 56 2 5
19 5031 ustanovení 19 2 56 2 5
20 5051 zajištění 19 2 56 2 5
21 5040 záruka 19 2 56 2 5
22 5002 dopustit 19 2 56 1 6 dopustit (se)
23 4997 poradit 19 2 56 1 6 poradit (se,si)
24 5021 prezentovat 19 2 56 1 6 prezentovat/presentovat
25 5004 kontrolní 19 2 56 2 6
26 4996 opatrně 19 2 56 1 7
27 4987 dohled 19 2 56 2 7
28 4977 doporučení 19 2 56 2 7
29 4974 uplatnění 19 2 56 2 7
30 4972 zaměřený 19 2 56 2 7
31 4988 zastupovat 19 2 56 2 7
32 4943 dbát 19 2 56 1 8
33 4948 poslání 19 2 56 1 8
34 4967 předvádět 19 2 56 2 8
35 4963 vykazovat 19 2 56 2 8 vykazovat (se)
36 4951 zaměření 19 2 56 2 8
37 4936 pomocný 19 2 56 1 9
38 4926 akceptovat 19 2 56 2 9
39 4935 dozor 19 2 56 2 9
40 4930 dozorčí 19 2 56 2 9
41 4918 nástupce 19 2 56 2 9
42 4929 sledování 19 2 56 2 9
43 4937 sledovaný 19 2 56 2 9
44 4932 ucházet 19 2 56 2 9 ucházet (se)
45 4923 žadatel 19 2 56 2 9
46 4911 přihlížet 19 2 56 1 10
47 4898 vyřídit 19 2 56 1 10
48 4905 opatrný 19 2 56 2 10
49 4909 provozování 19 2 56 2 10
50 4902 zacházet 19 2 56 2 10
51 4913 zavádět 19 2 56 2 10
52 4880 angažovat 19 2 56 2 11
53 4882 osvědčit 19 2 56 2 11 osvědčit (se)
54 4890 perspektivní 19 2 56 2 11
55 4894 záměrně 19 2 56 2 11
56 4892 zaměřovat 19 2 56 2 11 zaměřovat (se)
57 4871 doložit 19 2 56 2 12
58 4860 doporučený 19 2 56 2 12
59 4859 naléhavý 19 2 56 2 12
60 4863 osvědčený 19 2 56 2 12
61 4869 vyvolaný 19 2 56 2 12
62 4857 zavedený 19 2 56 2 12
63 4851 osvědčení 19 2 56 2 13
64 4832 poradna 19 2 56 2 13
65 4850 ujišťovat 19 2 56 2 13 ujišťovat (se)
66 4835 zahajovat 19 2 56 2 13
67 4843 zkontrolovat 19 2 56 2 13
68 4817 preventivní 19 2 56 2 14
69 4828 zprostředkovat 19 2 56 2 14
70 4804 spolehnout 19 2 56 2 15 spolehnout (se)
71 4805 zajištěný 19 2 56 2 15
72 4778 poplach 19 2 56 1 16
73 4779 opatrnost 19 2 56 2 16
74 4795 provizorní 19 2 56 2 16
75 4780 připravenost 19 2 56 2 16
76 4790 vyhodnotit 19 2 56 2 16
77 4766 domáhat 19 2 56 2 17 domáhat se
78 4775 dosažitelný 19 2 56 2 17
79 4756 korekce 19 2 56 2 17
80 4758 ověřený 19 2 56 2 17
81 4768 pořádající 19 2 56 2 17
82 4760 pragmatický 19 2 56 2 17
83 4764 soustavně 19 2 56 2 17
84 4762 vyjímat 19 2 56 2 17
85 4751 nabádat 19 2 56 2 18
86 4747 naléhavě 19 2 56 2 18
87 4749 náležitost 19 2 56 2 18
88 4743 ověřovat 19 2 56 2 18 ověřovat (si)
89 4750 prostředník 19 2 56 2 18
90 4745 sjednat 19 2 56 2 18
91 4720 dostačující 19 2 56 2 19
92 4738 zamlouvat 19 2 56 2 19 zamlouvat (se,si)
93 4723 zaručený 19 2 56 2 19
94 4733 zprostředkování 19 2 56 2 19
95 4740 zrušený 19 2 56 2 19
96 4709 korigovat 19 2 56 2 20