A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 4677 dát 18 3 54 2 1 dát (se,si)
2 4698 dávat 18 3 54 1 1
3 4695 dodat 18 3 54 1 1
4 4681 dostat 18 3 54 1 1 dostat (se)
5 4676 mít 18 3 54 1 1
6 4687 patřit 18 3 54 1 1
7 4699 stačit 18 3 54 2 1 stačit (si)
8 4693 vzít 18 3 54 1 1
9 4684 získat 18 3 54 1 1
10 4654 brát 18 3 54 2 2 brát (se)
11 4670 dostávat 18 3 54 1 2 dostávat (se)
12 4671 nabídnout 18 3 54 1 2
13 4675 poskytnout 18 3 54 1 2
14 4644 přijmout 18 3 54 1 2
15 4649 věnovat 18 3 54 1 2 věnovat (se)
16 4646 vydat 18 3 54 1 2
17 4655 ztráta 18 3 54 1 2
18 4663 ztratit 18 3 54 1 2 ztratit (se)
19 4620 dodávat 18 3 54 1 3
20 4621 poskytovat 18 3 54 1 3
21 4631 přidat 18 3 54 1 3 přidat (se)
22 4639 přispět 18 3 54 1 3
23 4591 dodávka 18 3 54 1 4
24 4614 obdržet 18 3 54 2 4
25 4601 předat 18 3 54 2 4
26 4603 přijetí 18 3 54 2 4
27 4615 přijímat 18 3 54 1 4
28 4598 zbavit 18 3 54 1 4 zbavit (se)
29 4609 ztrácet 18 3 54 1 4 ztrácet (se)
30 4569 dar 18 3 54 1 5
31 4565 získávat 18 3 54 2 5
32 4541 nechávat 18 3 54 1 6
33 4529 ponechat 18 3 54 1 6
34 4530 převod 18 3 54 2 6
35 4540 sehnat 18 3 54 2 6
36 4550 udělit 18 3 54 2 6
37 4542 získání 18 3 54 2 6
38 4547 získaný 18 3 54 2 6
39 4514 dárek 18 3 54 2 7
40 4501 pořídit 18 3 54 2 7 pořídit (si)
41 4482 mívat 18 3 54 1 8
42 4484 poskytování 18 3 54 2 8
43 4474 postrádat 18 3 54 2 8
44 4487 věnovaný 18 3 54 2 8
45 4437 držitel 18 3 54 2 9
46 4449 náležet 18 3 54 1 9
47 4439 odebrat 18 3 54 2 9 odebrat (se)
48 4450 odevzdat 18 3 54 1 9
49 4460 opatřit 18 3 54 2 9 opatřit (si)
50 4440 přijatý 18 3 54 2 9
51 4457 sdílet 18 3 54 2 9
52 4410 nabízený 18 3 54 2 10
53 4427 odběr 18 3 54 2 10
54 4435 předávat 18 3 54 2 10
55 4430 převzetí 18 3 54 2 10
56 4417 přidávat 18 3 54 2 10 přidávat (se)
57 4394 dárce 18 3 54 2 11
58 4382 nabývat 18 3 54 1 11
59 4396 poskytnutí 18 3 54 2 11
60 4397 přidělit 18 3 54 2 11
61 4349 darovat 18 3 54 2 12
62 4347 odnětí 18 3 54 2 12
63 4373 poskytovaný 18 3 54 2 12
64 4371 předání 18 3 54 2 12
65 4352 přidaný 18 3 54 2 12
66 4361 přijímání 18 3 54 2 12
67 4350 udělení 18 3 54 2 12
68 4334 rozdávat 18 3 54 2 13
69 4325 udělovat 18 3 54 2 13
70 4343 zbavovat 18 3 54 2 13 zbavovat (se)
71 4338 získávání 18 3 54 2 13
72 4318 odebírat 18 3 54 2 14
73 4297 poskytnutý 18 3 54 2 14
74 4301 příjemce 18 3 54 2 14
75 4302 příslušet 18 3 54 2 14
76 4315 půjčovat 18 3 54 2 14 půjčovat (si)
77 4291 dostání 18 3 54 2 15
78 4277 kompenzace 18 3 54 2 15
79 4276 mající 18 3 54 2 15
80 4293 ponechávat 18 3 54 2 15
81 4288 skýtat 18 3 54 2 15
82 4263 odměnit 18 3 54 2 16
83 4262 podělit 18 3 54 2 16 podělit (se)
84 4265 rozdat 18 3 54 2 16
85 4237 kompenzovat 18 3 54 2 17
86 4252 konsolidační 18 3 54 2 17
87 4251 navrácení 18 3 54 2 17
88 4244 pobírat 18 3 54 2 17
89 4248 podaný 18 3 54 1 17
90 4239 přenechat 18 3 54 2 17
91 4232 uchovávat 18 3 54 2 17
92 4233 vypůjčit 18 3 54 2 17
93 4227 odkazovat 18 3 54 2 18
94 4216 poskytovatel 18 3 54 2 18
95 4217 předávání 18 3 54 2 18
96 4202 distribuovat 18 3 54 2 19
97 4206 pronajatý 18 3 54 2 19
98 4197 pronajímat 18 3 54 2 19
99 4192 převedení 18 3 54 2 19
100 4189 vynaložený 18 3 54 2 19
101 4167 dodávaný 18 3 54 2 20
102 4176 objednávat 18 3 54 2 20
103 4179 odcizení 18 3 54 2 20
104 4163 osvojit 18 3 54 2 20 osvojit si
105 4178 příjmový 18 3 54 2 20
106 4165 přispění 18 3 54 2 20
107 4183 půjčovna 18 3 54 2 20