A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 378 náklad 16 3 48 1
2 359 materiál 16 3 48 2
3 363 výrobek 16 3 48 2
4 350 produkt 16 3 48 3
5 355 elektrický 16 3 48 3
6 356 oprava 16 3 48 3
7 357 rekonstrukce 16 3 48 3
8 347 odpad 16 3 48 4
9 348 vybavení 16 3 48 4
10 313 žebříček 16 3 48 6
11 272 izolace 16 3 48 8
12 279 aparát 16 3 48 8
13 257 pomůcka 16 3 48 9
14 258 trubka 16 3 48 9
15 263 pero 16 3 48 9 pero/péro
16 268 souprava 16 3 48 9
17 271 přípravek 16 3 48 9
18 238 filtr 16 3 48 10
19 243 tlačítko 16 3 48 10
20 249 baterie 16 3 48 10
21 206 prkno 16 3 48 11
22 207 materiální 16 3 48 11
23 208 odpadní 16 3 48 11
24 217 hořák 16 3 48 11
25 221 zásobník 16 3 48 11
26 223 břemeno 16 3 48 11
27 190 trosky 16 3 48 12
28 194 sériový 16 3 48 12
29 195 nakrájený 16 3 48 12
30 196 strouhaný 16 3 48 12
31 197 nastavení 16 3 48 12
32 198 vyráběný 16 3 48 12
33 199 sběr 16 3 48 12
34 202 řez 16 3 48 12
35 203 výpadek 16 3 48 12
36 165 nářadí 16 3 48 13
37 172 rozbitý 16 3 48 13
38 176 nátěr 16 3 48 13
39 178 zásuvka 16 3 48 13
40 149 amatér 16 3 48 14
41 151 součástka 16 3 48 14
42 157 odpadky 16 3 48 14 odpadky/odpadek
43 158 mletý 16 3 48 14
44 160 razítko 16 3 48 14
45 124 lano 16 3 48 15
46 125 pila 16 3 48 15
47 140 klávesnice 16 3 48 15
48 143 pumpa 16 3 48 15
49 145 přívod 16 3 48 15
50 98 klávesa 16 3 48 16
51 106 lepidlo 16 3 48 16
52 109 izolovaný 16 3 48 16
53 121 izolační 16 3 48 16
54 64 ovladač 16 3 48 17 ovladač/ovládač
55 65 kladivo 16 3 48 17
56 71 lak 16 3 48 17
57 82 adept 16 3 48 17
58 84 kohoutek 16 3 48 17
59 88 šroub 16 3 48 17
60 89 vrátný 16 3 48 17
61 58 mechanik 16 3 48 18
62 59 škodlivina 16 3 48 18
63 20 indikátor 16 3 48 19
64 30 lopatka 16 3 48 19
65 31 membrána 16 3 48 19
66 35 lišta 16 3 48 19
67 2 zakládání 16 3 48 20
68 3 nastavený 16 3 48 20