A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 369 dělat 16 2 47 1
2 371 udělat 16 2 47 1
3 372 pracovat 16 2 47 1
4 380 vytvořit 16 2 47 1 vytvořit (se,si)
5 362 tvořit 16 2 47 2 tvořit (se)
6 364 činit 16 2 47 2 činit (se)
7 365 umět 16 2 47 2
8 366 zabývat 16 2 47 2 zabývat se
9 349 provést 16 2 47 3
10 351 provádět 16 2 47 3
11 352 učinit 16 2 47 3
12 353 fungovat 16 2 47 3
13 354 dovést 16 2 47 3
14 358 vyrábět 16 2 47 3
15 338 doplnit 16 2 47 4
16 339 zavést 16 2 47 4
17 343 obsadit 16 2 47 4
18 344 spolupracovat 16 2 47 4
19 320 vybavit 16 2 47 5
20 328 vyrobit 16 2 47 5
21 332 přerušit 16 2 47 5
22 303 vypracovat 16 2 47 6
23 306 doplňovat 16 2 47 6
24 312 vykonávat 16 2 47 6
25 314 nasadit 16 2 47 6
26 316 zachytit 16 2 47 6 zachytit (se)
27 289 ujmout 16 2 47 7 ujmout se
28 290 zpracovat 16 2 47 7
29 292 zasahovat 16 2 47 7
30 293 vázat 16 2 47 7 vázat (se)
31 297 sestavit 16 2 47 7
32 298 ukládat 16 2 47 7
33 299 spustit 16 2 47 7 spustit (se)
34 301 vyslat 16 2 47 7
35 273 vynést 16 2 47 8
36 274 tlačit 16 2 47 8 tlačit (se)
37 277 sbírat 16 2 47 8
38 278 opravit 16 2 47 8
39 280 zanechat 16 2 47 8
40 282 zakládat 16 2 47 8 zakládat (si)
41 283 upravovat 16 2 47 8 upravovat (se)
42 286 zahrnout 16 2 47 8
43 251 zpracovávat 16 2 47 9
44 260 strhnout 16 2 47 9
45 264 instalovat 16 2 47 9
46 265 vsadit 16 2 47 9 vsadit (se)
47 266 spravovat 16 2 47 9 spravovat (se)
48 269 unést 16 2 47 9
49 270 zapálit 16 2 47 9
50 225 zabezpečit 16 2 47 10
51 227 manipulace 16 2 47 10
52 228 produkovat 16 2 47 10
53 231 chytat 16 2 47 10
54 233 vykonat 16 2 47 10
55 234 rozbít 16 2 47 10
56 235 tisknout 16 2 47 10
57 237 bít 16 2 47 10
58 245 zarazit 16 2 47 10 zarazit (se)
59 246 závada 16 2 47 10
60 248 odvádět 16 2 47 10
61 205 vkládat 16 2 47 11
62 210 vyčerpat 16 2 47 11 vyčerpat (se)
63 212 nastavit 16 2 47 11
64 213 přebírat 16 2 47 11
65 214 nakrájet 16 2 47 11
66 215 udeřit 16 2 47 11
67 216 vypustit 16 2 47 11
68 218 naložit 16 2 47 11
69 219 protáhnout 16 2 47 11
70 220 opravovat 16 2 47 11
71 222 uchopit 16 2 47 11
72 224 uchovat 16 2 47 11 uchovat (se,si)
73 185 otřást 16 2 47 12 otřást (se)
74 188 chytnout 16 2 47 12 chytnout (se)
75 192 lámat 16 2 47 12 lámat (se)
76 193 stisknout 16 2 47 12
77 200 strčit 16 2 47 12
78 201 probrat 16 2 47 12 probrat (se)
79 204 vyrovnávat 16 2 47 12
80 164 přiložit 16 2 47 13
81 168 upevnit 16 2 47 13
82 169 tahat 16 2 47 13 tahat (se)
83 170 přikládat 16 2 47 13
84 171 přivádět 16 2 47 13
85 173 mávat 16 2 47 13
86 174 upoutat 16 2 47 13
87 175 probírat 16 2 47 13 probírat (se)
88 177 kopat 16 2 47 13
89 179 stahovat 16 2 47 13 stahovat (se)
90 180 přihodit 16 2 47 13 přihodit (se)
91 181 nakládat 16 2 47 13
92 153 vypnout 16 2 47 14
93 154 stvořit 16 2 47 14
94 155 vynaložit 16 2 47 14
95 161 vystačit 16 2 47 14 vystačit (si)
96 162 odvíjet 16 2 47 14 odvíjet (se)
97 126 zatěžovat 16 2 47 15 zatěžovat (se)
98 127 nabrat 16 2 47 15
99 129 zabezpečovat 16 2 47 15
100 130 přitisknout 16 2 47 15 přitisknout (se)
101 131 svázat 16 2 47 15
102 134 vytlačit 16 2 47 15
103 135 vyčistit 16 2 47 15
104 137 zhasnout 16 2 47 15
105 138 mávnout 16 2 47 15
106 139 shodit 16 2 47 15
107 142 zabalit 16 2 47 15
108 146 zamknout 16 2 47 15
109 97 vypálit 16 2 47 16
110 102 hrnout 16 2 47 16 hrnout (se)
111 103 prorazit 16 2 47 16
112 105 svírat 16 2 47 16 svírat (se)
113 108 rozmístit 16 2 47 16
114 110 prolomit 16 2 47 16 prolomit (se)
115 111 smést 16 2 47 16
116 113 zásobovat 16 2 47 16
117 114 zapnout 16 2 47 16
118 116 vypouštět 16 2 47 16
119 119 trhat 16 2 47 16
120 120 izolovat 16 2 47 16 izolovat (se)
121 122 narušovat 16 2 47 16
122 123 vyrážet 16 2 47 16
123 66 manipulovat 16 2 47 17
124 67 promíchat 16 2 47 17
125 69 rozkládat 16 2 47 17 rozkládat (se)
126 70 zatáhnout 16 2 47 17
127 72 smíchat 16 2 47 17
128 73 tlouct 16 2 47 17 tlouct/tlouci
129 74 rozebrat 16 2 47 17
130 78 rozptýlit 16 2 47 17 rozptýlit (se)
131 79 pohltit 16 2 47 17
132 80 zařazovat 16 2 47 17 zařazovat (se)
133 83 zaplést 16 2 47 17 zaplést (se)
134 85 posypat 16 2 47 17
135 86 zamíchat 16 2 47 17
136 87 zhotovit 16 2 47 17
137 91 utvořit 16 2 47 17 utvořit (se)
138 92 míchat 16 2 47 17
139 93 válet 16 2 47 17 válet (se)
140 95 utrhnout 16 2 47 17 utrhnout (se)
141 96 prohodit 16 2 47 17
142 40 sypat 16 2 47 18 sypat (se)
143 41 přehodit 16 2 47 18
144 44 strkat 16 2 47 18
145 48 mísit 16 2 47 18 mísit (se)
146 51 ohradit 16 2 47 18 ohradit (se)
147 52 montovat 16 2 47 18
148 54 vymazat 16 2 47 18
149 55 rozebírat 16 2 47 18
150 56 uvalit 16 2 47 18
151 57 uchránit 16 2 47 18
152 61 utvářet 16 2 47 18 utvářet (se)
153 62 připevnit 16 2 47 18
154 63 nasazovat 16 2 47 18
155 19 nadělat 16 2 47 19
156 21 potřít 16 2 47 19
157 26 nabírat 16 2 47 19
158 27 razit 16 2 47 19
159 28 odříznout 16 2 47 19
160 29 zatlačit 16 2 47 19
161 36 sejmout 16 2 47 19
162 37 spouštět 16 2 47 19
163 38 tleskat 16 2 47 19
164 1 jmout 16 2 47 20
165 5 vyklidit 16 2 47 20
166 7 vyhazovat 16 2 47 20
167 9 sbalit 16 2 47 20 sbalit (se,si)
168 10 vmíchat 16 2 47 20
169 11 vtisknout 16 2 47 20
170 14 dřít 16 2 47 20 dřít (se)
171 17 nastavovat 16 2 47 20
172 18 oloupat 16 2 47 20