A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 368 práce 16 1 46 1
2 370 podnik 16 1 46 1
3 373 výroba 16 1 46 1
4 374 výkon 16 1 46 1
5 375 závod 16 1 46 1
6 376 pracovní 16 1 46 1
7 377 dílo 16 1 46 1
8 379 pracovník 16 1 46 1
9 360 provoz 16 1 46 2
10 361 zaměstnanec 16 1 46 2
11 367 potřebný 16 1 46 2
12 334 nezaměstnanost 16 1 46 4
13 335 výrobní 16 1 46 4
14 336 uživatel 16 1 46 4
15 337 výkonný 16 1 46 4
16 340 dovolená 16 1 46 4
17 341 vytvoření 16 1 46 4
18 342 zaměstnání 16 1 46 4
19 345 profesionální 16 1 46 4
20 346 zpracování 16 1 46 4
21 321 zaměstnavatel 16 1 46 5
22 322 tvůrce 16 1 46 5
23 323 provedení 16 1 46 5
24 324 stávka 16 1 46 5
25 325 umělý 16 1 46 5
26 326 rezerva 16 1 46 5
27 327 důchodce 16 1 46 5
28 329 dělník 16 1 46 5
29 330 výpověď 16 1 46 5
30 331 pracoviště 16 1 46 5
31 333 spolupracovník 16 1 46 5
32 302 provozní 16 1 46 6
33 304 účinnost 16 1 46 6
34 305 zaměstnaný 16 1 46 6
35 307 povolání 16 1 46 6
36 308 dílna 16 1 46 6
37 309 továrna 16 1 46 6
38 310 propustit 16 1 46 6
39 311 zabezpečení 16 1 46 6
40 315 náhradní 16 1 46 6
41 317 profese 16 1 46 6
42 318 údržba 16 1 46 6
43 319 tvůrčí 16 1 46 6
44 288 nasazení 16 1 46 7
45 291 instalace 16 1 46 7
46 294 vytváření 16 1 46 7
47 295 pracující 16 1 46 7
48 296 modernizace 16 1 46 7
49 300 podnikový 16 1 46 7
50 275 předák 16 1 46 8
51 276 upravený 16 1 46 8
52 281 profesionál 16 1 46 8
53 284 akční 16 1 46 8
54 285 produktivita 16 1 46 8
55 287 personál 16 1 46 8
56 252 zaměstnávat 16 1 46 9
57 253 zaměstnanost 16 1 46 9
58 254 mechanický 16 1 46 9
59 255 vybavený 16 1 46 9
60 256 fungování 16 1 46 9
61 259 montáž 16 1 46 9
62 261 výkonnost 16 1 46 9
63 262 únava 16 1 46 9
64 267 vyrobený 16 1 46 9
65 226 amatérský 16 1 46 10
66 229 topit 16 1 46 10 topit (se)
67 230 provedený 16 1 46 10
68 232 činný 16 1 46 10
69 236 fungující 16 1 46 10
70 239 úkon 16 1 46 10
71 240 propuštění 16 1 46 10
72 241 nosný 16 1 46 10
73 242 konání 16 1 46 10
74 244 pracovnice 16 1 46 10
75 247 profesní 16 1 46 10
76 250 zaměstnat 16 1 46 10
77 209 dělnický 16 1 46 11
78 211 strážce 16 1 46 11
79 182 nasazený 16 1 46 12
80 183 praktika 16 1 46 12
81 184 směna 16 1 46 12
82 186 brigáda 16 1 46 12
83 187 námaha 16 1 46 12
84 189 provádění 16 1 46 12
85 191 adaptace 16 1 46 12
86 166 koncentrační 16 1 46 13
87 167 uměle 16 1 46 13
88 147 stažení 16 1 46 14
89 148 sloužící 16 1 46 14
90 150 šikovný 16 1 46 14
91 152 zpracovaný 16 1 46 14
92 156 testovat 16 1 46 14
93 159 produktivní 16 1 46 14
94 163 sluha 16 1 46 14 sluha/slouha
95 128 vypracování 16 1 46 15
96 132 prováděný 16 1 46 15
97 133 ručně 16 1 46 15
98 136 tvořený 16 1 46 15
99 141 příslušenství 16 1 46 15
100 144 zachraňovat 16 1 46 15
101 99 zaměstnanecký 16 1 46 16
102 100 výtvor 16 1 46 16
103 101 pracovna 16 1 46 16
104 104 původce 16 1 46 16
105 107 rekonstruovat 16 1 46 16
106 112 čeleď 16 1 46 16
107 115 počin 16 1 46 16
108 117 vysloužit 16 1 46 16 vysloužit si
109 118 testování 16 1 46 16
110 90 sekera 16 1 46 17 sekera/sekyra
111 68 pracovně 16 1 46 17
112 75 ukládání 16 1 46 17
113 76 testovaný 16 1 46 17
114 77 vypracovaný 16 1 46 17
115 81 nakládání 16 1 46 17
116 94 zabezpečovací 16 1 46 17
117 42 uživatelský 16 1 46 18
118 43 propouštění 16 1 46 18
119 45 opravný 16 1 46 18
120 46 montážní 16 1 46 18
121 47 tvořivý 16 1 46 18
122 49 udržitelný 16 1 46 18
123 50 profesionálně 16 1 46 18
124 53 propouštět 16 1 46 18
125 60 usilovně 16 1 46 18
126 22 propracovaný 16 1 46 19
127 23 rezervní 16 1 46 19
128 24 skladování 16 1 46 19
129 25 zpracovatelský 16 1 46 19
130 32 nadání 16 1 46 19
131 33 opravený 16 1 46 19
132 34 zpracovatel 16 1 46 19
133 39 služka 16 1 46 19
134 13 služebník 16 1 46 20
135 4 součinnost 16 1 46 20
136 6 namáhat 16 1 46 20 namáhat (se)
137 8 rekonstruovaný 16 1 46 20
138 12 zprostředkovatel 16 1 46 20
139 15 dřina 16 1 46 20
140 16 pořízení 16 1 46 20