A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 244 vidět 13 3 39 1 1
2 246 pohled 13 3 39 1 1
3 247 bílý 13 3 39 1 1
4 232 černý 13 3 39 1 2
5 234 jasný 13 3 39 1 2
6 236 barva 13 3 39 1 2
7 237 podívat 13 3 39 2 2 podívat se
8 238 světlo 13 3 39 1 2
9 239 zlatý 13 3 39 1 2
10 241 dívat 13 3 39 2 2 dívat se
11 242 čistý 13 3 39 1 2
12 243 červený 13 3 39 1 2
13 223 zelený 13 3 39 1 3
14 226 uvidět 13 3 39 1 3
15 229 modrý 13 3 39 1 3
16 213 barevný 13 3 39 1 4
17 218 stín 13 3 39 1 4
18 221 žlutý 13 3 39 1 4
19 205 tma 13 3 39 1 5
20 206 rudý 13 3 39 1 5
21 208 spatřit 13 3 39 1 5
22 210 hledět 13 3 39 2 5 hledět (si)
23 188 prohlédnout 13 3 39 2 6 prohlédnout/prohlídnout (si)
24 191 temný 13 3 39 1 6
25 193 tmavý 13 3 39 1 6
26 194 prohlídka 13 3 39 1 6
27 196 hnědý 13 3 39 1 6
28 169 patrný 13 3 39 1 7
29 173 růžový 13 3 39 1 7
30 175 pohlédnout 13 3 39 1 7
31 178 šedý 13 3 39 1 7
32 179 koukat 13 3 39 1 7 koukat (se)
33 180 světlý 13 3 39 1 7
34 181 čistě 13 3 39 1 7
35 182 svítit 13 3 39 1 7
36 163 špinavý 13 3 39 1 8
37 166 jasno 13 3 39 2 8
38 168 prohlížet 13 3 39 2 8 prohlížet (si)
39 141 šedivý 13 3 39 1 9
40 144 osvětlení 13 3 39 2 9
41 147 paprsek 13 3 39 1 9
42 149 výhled 13 3 39 2 9
43 151 viditelný 13 3 39 2 9
44 153 pestrý 13 3 39 2 9
45 154 zahlédnout 13 3 39 1 9
46 157 skvrna 13 3 39 2 9
47 159 zrak 13 3 39 1 9
48 131 zřetelný 13 3 39 2 10
49 132 čistota 13 3 39 2 10
50 136 světelný 13 3 39 2 10
51 117 odstín 13 3 39 2 11
52 121 průhledný 13 3 39 2 11
53 122 linout 13 3 39 2 11 linout se
54 124 neviditelný 13 3 39 1 11
55 125 rozhlédnout 13 3 39 2 11 rozhlédnout/rozhlídnout (se)
56 126 nápadný 13 3 39 1 11
57 127 černobílý 13 3 39 2 11
58 128 bledý 13 3 39 1 11
59 103 zhlédnout 13 3 39 2 12
60 105 nahlédnout 13 3 39 2 12
61 106 znečištění 13 3 39 2 12 znečištění/znečistění
62 108 zeleň 13 3 39 2 12
63 109 spatřovat 13 3 39 2 12
64 112 odraz 13 3 39 2 12
65 92 zářit 13 3 39 1 13
66 95 nenápadný 13 3 39 2 13
67 97 přehlédnout 13 3 39 2 13 přehlédnout/přehlídnout
68 102 zírat 13 3 39 2 13
69 75 podívaná 13 3 39 1 14
70 79 rozeznat 13 3 39 2 14
71 80 lesklý 13 3 39 1 14
72 82 nevídaný 13 3 39 2 14
73 83 zbarvení 13 3 39 2 14
74 84 očistit 13 3 39 2 14
75 86 vizuální 13 3 39 2 14
76 88 zadívat 13 3 39 2 14 zadívat se
77 89 lesk 13 3 39 1 14
78 71 ohlédnout 13 3 39 2 15 ohlédnout se
79 72 záře 13 3 39 2 15 záře/zář
80 74 rozhlížet 13 3 39 1 15 rozhlížet se
81 57 špína 13 3 39 2 16
82 59 vyjasnit 13 3 39 2 16 vyjasnit (se)
83 60 oranžový 13 3 39 2 16
84 62 nápadně 13 3 39 2 16
85 63 pohlížet 13 3 39 2 16
86 64 čirý 13 3 39 2 16
87 37 temnota 13 3 39 2 17
88 42 polojasno 13 3 39 2 17
89 43 fialový 13 3 39 2 17
90 48 stínový 13 3 39 2 17
91 51 vídat 13 3 39 2 17 vídat (se)
92 52 nahlížet 13 3 39 2 17
93 54 vyhlížet 13 3 39 2 17 vyhlížet (si)
94 26 zahledět 13 3 39 2 18 zahledět se
95 27 viditelně 13 3 39 2 18
96 30 osvětlený 13 3 39 2 18
97 34 jas 13 3 39 2 18
98 35 zářivý 13 3 39 2 18
99 15 ohlížet 13 3 39 1 19 ohlížet se
100 22 lesknout 13 3 39 2 19 lesknout se
101 24 tmavě 13 3 39 2 19
102 25 zrzavý 13 3 39 2 19
103 1 vzhlédnout 13 3 39 2 20
104 6 zazářit 13 3 39 2 20
105 8 nečistota 13 3 39 2 20
106 10 zbarvený 13 3 39 2 20