A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 245 hlas 13 2 38 1 1
2 233 slyšet 13 2 38 1 2
3 225 znít 13 2 38 1 3
4 211 volat 13 2 38 1 4
5 212 pravit 13 2 38 1 4
6 214 chuť 13 2 38 1 4
7 216 zvuk 13 2 38 1 4
8 219 poslouchat 13 2 38 1 4
9 220 tichý 13 2 38 1 4
10 197 vnímat 13 2 38 2 5
11 198 ozvat 13 2 38 1 5 ozvat se
12 202 dotknout 13 2 38 2 5 dotknout se
13 207 vyvolávat 13 2 38 1 5
14 209 tón 13 2 38 1 5
15 185 ticho 13 2 38 1 6
16 186 tiše 13 2 38 1 6
17 187 posluchač 13 2 38 2 6
18 189 zaznít 13 2 38 1 6
19 190 sáhnout 13 2 38 2 6 sáhnout/šáhnout (si)
20 192 křičet 13 2 38 1 6
21 174 sladký 13 2 38 1 7
22 176 vůně 13 2 38 1 7
23 164 zvukový 13 2 38 2 8
24 165 dotýkat 13 2 38 1 8 dotýkat se
25 139 vyslechnout 13 2 38 1 9
26 140 hluk 13 2 38 1 9
27 142 naslouchat 13 2 38 1 9
28 146 uslyšet 13 2 38 1 9
29 155 sahat 13 2 38 1 9 sahat/šahat
30 130 ozývat 13 2 38 1 10 ozývat se
31 135 vykřiknout 13 2 38 1 10
32 138 zaslechnout 13 2 38 1 10
33 116 nahlas 13 2 38 1 11
34 107 řvát 13 2 38 1 12
35 110 vnímání 13 2 38 2 12
36 111 šeptat 13 2 38 2 12 šeptat (si)
37 113 vonět 13 2 38 1 12
38 94 chutnat 13 2 38 2 13
39 96 hořký 13 2 38 2 13
40 77 zazvonit 13 2 38 2 14
41 78 křik 13 2 38 1 14
42 81 kyselý 13 2 38 2 14
43 85 ucítit 13 2 38 2 14
44 91 ozvěna 13 2 38 1 14
45 67 sluch 13 2 38 2 15
46 55 dotek 13 2 38 1 16
47 56 povzdechnout 13 2 38 2 16 povzdechnout (si)
48 58 němý 13 2 38 1 16
49 61 pach 13 2 38 2 16
50 36 zvonek 13 2 38 1 17
51 38 poslech 13 2 38 2 17
52 39 hlučný 13 2 38 2 17
53 41 siréna 13 2 38 2 17
54 44 zápach 13 2 38 2 17
55 45 přivolat 13 2 38 2 17
56 46 akustický 13 2 38 2 17
57 47 vyznít 13 2 38 2 17
58 49 potichu 13 2 38 2 17
59 53 dotyk 13 2 38 2 17
60 28 slaný 13 2 38 2 18
61 32 naříkat 13 2 38 2 18
62 16 nářek 13 2 38 2 19
63 18 pískat 13 2 38 2 19 pískat (si)
64 20 zaznívat 13 2 38 2 19
65 21 šum 13 2 38 2 19
66 3 příchuť 13 2 38 2 20
67 4 praskat 13 2 38 2 20
68 7 trpký 13 2 38 2 20
69 11 hlasový 13 2 38 2 20
70 12 zaklepat 13 2 38 2 20
71 13 hořkost 13 2 38 2 20
72 14 řev 13 2 38 2 20