A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 202 vrátit 11 3 33 2 1 vrátit (se)
2 201 vracet 11 3 33 2 2 vracet (se)
3 192 obrátit 11 3 33 1 3 obrátit (se)
4 178 obrat 11 3 33 2 4 obrat/N
5 189 otočit 11 3 33 1 4 otočit (se)
6 163 obracet 11 3 33 1 6 obracet (se)
7 138 točit 11 3 33 1 7 točit (se)
8 143 otevírat 11 3 33 2 7
9 112 naklonit 11 3 33 1 10 naklonit (se)
10 102 narážet 11 3 33 2 11
11 103 odvrátit 11 3 33 1 11 odvrátit (se)
12 105 zavrtět 11 3 33 2 11 zavrtět (se)
13 90 třást 11 3 33 1 12 třást (se)
14 93 otáčet 11 3 33 1 12 otáčet (se)
15 94 pokrčit 11 3 33 2 12
16 96 kroutit 11 3 33 2 12 kroutit (se)
17 97 vznášet 11 3 33 2 12 vznášet se
18 80 vrácení 11 3 33 1 13
19 55 zřítit 11 3 33 2 14 zřítit se
20 56 vyšplhat 11 3 33 2 14 vyšplhat (se)
21 58 otáčka 11 3 33 1 14
22 61 chvět 11 3 33 2 14 chvět se
23 63 kývnout 11 3 33 2 14 kývnout/kejvnout
24 52 zvrátit 11 3 33 2 15
25 25 kroužit 11 3 33 2 18
26 6 oběžný 11 3 33 2 20
27 7 potřást 11 3 33 2 20