A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 200 podat 11 2 32 1 2
2 191 nastoupit 11 2 32 1 3
3 195 padnout 11 2 32 1 3
4 179 proběhnout 11 2 32 2 4
5 185 zasáhnout 11 2 32 1 4
6 164 přivést 11 2 32 1 5
7 167 dospět 11 2 32 1 5
8 168 vyhnout 11 2 32 2 5 vyhnout se
9 169 klesat 11 2 32 1 5
10 170 padat 11 2 32 1 5
11 172 stoupat 11 2 32 1 5
12 175 spadnout 11 2 32 1 5
13 151 narazit 11 2 32 1 6
14 155 dorazit 11 2 32 2 6
15 160 stihnout 11 2 32 2 6
16 162 výstup 11 2 32 2 6
17 139 únik 11 2 32 2 7
18 140 odrážet 11 2 32 2 7 odrážet (se)
19 142 odstoupit 11 2 32 2 7
20 145 přecházet 11 2 32 2 7
21 146 vypadnout 11 2 32 2 7
22 147 vrhnout 11 2 32 1 7 vrhnout (se)
23 149 dostavit 11 2 32 2 7 dostavit se
24 150 propadnout 11 2 32 1 7 propadnout (se)
25 134 vyhýbat 11 2 32 2 8 vyhýbat se
26 137 opřít 11 2 32 1 8 opřít (se)
27 121 dojet 11 2 32 2 9
28 123 nastupovat 11 2 32 2 9
29 124 pouštět 11 2 32 2 9 pouštět (se)
30 125 přistupovat 11 2 32 2 9
31 109 přijíždět 11 2 32 2 10
32 110 vyvést 11 2 32 2 10
33 111 odrazit 11 2 32 2 10 odrazit (se)
34 115 rozjet 11 2 32 2 10 rozjet (se)
35 116 spadat 11 2 32 2 10
36 117 zapadat 11 2 32 2 10
37 100 vycházející 11 2 32 2 11
38 101 vyhnat 11 2 32 1 11
39 104 vzejít 11 2 32 2 11
40 86 odstoupení 11 2 32 2 12
41 88 vstávat 11 2 32 1 12
42 89 překračovat 11 2 32 2 12
43 91 vynořit 11 2 32 2 12 vynořit se
44 99 předejít 11 2 32 2 12
45 67 přejet 11 2 32 2 13
46 72 vyvézt 11 2 32 2 13
47 81 přestoupit 11 2 32 2 13
48 59 obcházet 11 2 32 1 14
49 66 zapadnout 11 2 32 1 14
50 46 rozchod 11 2 32 2 15
51 47 vnést 11 2 32 1 15
52 48 propadat 11 2 32 2 15 propadat (se)
53 53 upustit 11 2 32 2 15
54 34 uchýlit 11 2 32 2 16 uchýlit se
55 36 pověsit 11 2 32 2 16 pověsit (se)
56 37 vrazit 11 2 32 2 16
57 39 valit 11 2 32 2 16 valit (se)
58 44 dopadat 11 2 32 2 16
59 26 doručit 11 2 32 2 17
60 32 vynášet 11 2 32 2 17
61 21 odtáhnout 11 2 32 2 18 odtáhnout/vodtáhnout (se)
62 23 odpadnout 11 2 32 2 18
63 5 vztyčit 11 2 32 2 20 vztyčit (se)