A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 197 postavit 11 1 31 2 2 postavit (se)
2 198 přinést 11 1 31 1 2
3 199 držet 11 1 31 2 2 držet (se)
4 190 nést 11 1 31 1 3
5 193 přinášet 11 1 31 1 3
6 194 položit 11 1 31 1 3
7 196 převzít 11 1 31 2 3
8 180 pád 11 1 31 1 4
9 181 zvednout 11 1 31 1 4 zvednout (se)
10 182 klást 11 1 31 1 4
11 183 dovoz 11 1 31 2 4
12 184 uložit 11 1 31 1 4
13 186 podávat 11 1 31 1 4
14 187 nosit 11 1 31 1 4
15 188 odstranit 11 1 31 1 4
16 165 vytáhnout 11 1 31 1 5
17 166 uvolnit 11 1 31 1 5 uvolnit (se)
18 171 blížit 11 1 31 2 5 blížit se
19 173 táhnout 11 1 31 1 5
20 174 stáhnout 11 1 31 1 5 stáhnout (se)
21 176 utéct 11 1 31 2 5 utéct/utéci
22 177 vložit 11 1 31 1 5 vložit (se)
23 152 odložit 11 1 31 1 6
24 153 dopad 11 1 31 2 6
25 154 posílat 11 1 31 1 6
26 156 tah 11 1 31 2 6
27 157 převést 11 1 31 2 6
28 158 odvézt 11 1 31 2 6 odvézt/vodvézt
29 159 přivézt 11 1 31 1 6
30 161 odnést 11 1 31 2 6 odnést/(v)odnýst
31 141 útěk 11 1 31 1 7
32 144 předcházet 11 1 31 2 7 předcházet (se,si)
33 148 vyhodit 11 1 31 1 7
34 127 přenést 11 1 31 1 8
35 128 přenášet 11 1 31 2 8
36 129 odvést 11 1 31 1 8
37 130 posunout 11 1 31 2 8
38 131 postavený 11 1 31 1 8
39 132 odstranění 11 1 31 2 8
40 133 opírat 11 1 31 1 8 opírat (se)
41 135 sebrat 11 1 31 1 8 sebrat (se)
42 136 přesunout 11 1 31 2 8 přesunout (se)
43 118 usadit 11 1 31 1 9 usadit (se)
44 119 nositel 11 1 31 2 9
45 120 srazit 11 1 31 1 9 srazit (se)
46 122 házet 11 1 31 2 9 házet (se,sebou)
47 126 zvedat 11 1 31 1 9 zvedat (se)
48 108 hnát 11 1 31 2 10 hnát (se)
49 113 uložený 11 1 31 2 10
50 114 blížící 11 1 31 1 10 blížící se
51 106 dovozce 11 1 31 2 11
52 107 dovézt 11 1 31 2 11
53 82 držení 11 1 31 1 12
54 83 vyjmout 11 1 31 2 12
55 84 zachycovat 11 1 31 1 12
56 85 dotáhnout 11 1 31 2 12 dotáhnout (se)
57 87 dovozní 11 1 31 2 12
58 92 uprchnout 11 1 31 2 12
59 95 přitáhnout 11 1 31 1 12
60 98 odstraňovat 11 1 31 2 12
61 68 položený 11 1 31 2 13
62 69 pozastavit 11 1 31 2 13 pozastavit (se)
63 70 vrhat 11 1 31 1 13 vrhat (se)
64 71 odeslat 11 1 31 2 13
65 73 vstřícný 11 1 31 1 13
66 74 zavěsit 11 1 31 2 13 zavěsit (se)
67 75 hnout 11 1 31 1 13 hnout (se)
68 76 tažení 11 1 31 1 13
69 77 zastihnout 11 1 31 2 13
70 78 odsun 11 1 31 2 13
71 79 vyzvednout 11 1 31 2 13
72 54 sundat 11 1 31 2 14
73 57 odsunout 11 1 31 2 14
74 60 vytrhnout 11 1 31 1 14 vytrhnout (se)
75 62 sklonit 11 1 31 1 14 sklonit (se)
76 64 podávání 11 1 31 2 14
77 65 klesající 11 1 31 2 14
78 45 sestoupit 11 1 31 2 15
79 49 odstraňování 11 1 31 2 15
80 50 zdvihnout 11 1 31 1 15
81 51 odvážet 11 1 31 2 15
82 33 chopit 11 1 31 2 16 chopit se
83 35 převádět 11 1 31 2 16
84 38 zahnat 11 1 31 1 16
85 40 padlý 11 1 31 2 16
86 41 pozvednout 11 1 31 2 16
87 42 vléct 11 1 31 2 16 vléct/vléci (se)
88 43 uplynutí 11 1 31 2 16
89 27 vytratit 11 1 31 2 17 vytratit se
90 28 odhodit 11 1 31 2 17
91 29 krčit 11 1 31 2 17 krčit (se)
92 30 odvoz 11 1 31 2 17
93 31 odnášet 11 1 31 1 17
94 18 dovážený 11 1 31 2 18
95 19 přístupový 11 1 31 2 18
96 20 vyndat 11 1 31 2 18
97 22 povstat 11 1 31 1 18
98 24 přísun 11 1 31 2 18
99 10 trčet 11 1 31 2 19
100 11 přehnat 11 1 31 2 19 přehnat (se)
101 12 odstavit 11 1 31 2 19
102 13 přesouvat 11 1 31 2 19 přesouvat (se)
103 14 zahodit 11 1 31 2 19
104 15 bicí 11 1 31 2 19
105 16 uvíznout 11 1 31 2 19
106 17 odložený 11 1 31 2 19
107 1 bušit 11 1 31 2 20
108 2 posouvat 11 1 31 2 20
109 3 zmítat 11 1 31 2 20 zmítat (se)
110 4 zamávat 11 1 31 2 20
111 8 hnací 11 1 31 1 20
112 9 zadržovat 11 1 31 2 20