A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 225 stát 10 1 28 2 1 stát/V (se) 2
2 228 rychle 10 1 28 1 1 2
3 229 krok 10 1 28 1 1 1
4 209 vstup 10 1 28 2 2 1
5 212 rychlý 10 1 28 1 2 2
6 213 zastavit 10 1 28 2 2 zastavit (se) 2
7 214 přístup 10 1 28 2 2 1
8 217 dráha 10 1 28 1 2 3
9 218 pohyb 10 1 28 1 2 2
10 219 pohybovat 10 1 28 1 2 pohybovat (se) 2
11 196 rychlost 10 1 28 1 3 2
12 198 pomalu 10 1 28 1 3 2
13 199 probíhat 10 1 28 1 3 2
14 203 jízda 10 1 28 1 3 2
15 191 postupovat 10 1 28 1 4 1
16 192 klesnout 10 1 28 1 4 1
17 178 běh 10 1 28 1 5 2
18 180 tempo 10 1 28 1 5 1
19 183 přiblížit 10 1 28 1 5 přiblížit (se) 2
20 186 postoupit 10 1 28 2 5 3
21 187 nástup 10 1 28 2 5 3
22 164 stoupnout 10 1 28 1 6 stoupnout (si) 3
23 165 prudký 10 1 28 1 6 3
24 166 skok 10 1 28 1 6 3
25 167 ruch 10 1 28 1 6 3
26 174 jízdní 10 1 28 2 6 1
27 150 sednout 10 1 28 1 7 sednout (si) 3
28 151 mobilní 10 1 28 1 7 3
29 153 náskok 10 1 28 2 7 3
30 154 posadit 10 1 28 2 7 posadit (se) 1
31 155 zastavení 10 1 28 1 7 1
32 158 pomalý 10 1 28 2 7 2
33 159 přístupný 10 1 28 2 7 3
34 161 vchod 10 1 28 1 7 3
35 162 rovnováha 10 1 28 1 7 3
36 135 plynout 10 1 28 1 8 3
37 136 chod 10 1 28 2 8 2
38 138 zajít 10 1 28 1 8 zajít (si) 2
39 139 odstup 10 1 28 2 8 1
40 140 sedadlo 10 1 28 1 8 ne třída 17
41 146 pochod 10 1 28 1 8 1
42 148 pohnout 10 1 28 1 8 2
43 125 zamířit 10 1 28 2 9 1
44 126 procházka 10 1 28 1 9 1
45 130 spěchat 10 1 28 1 9 2
46 132 projet 10 1 28 2 9 projet (se) 2
47 117 přibližovat 10 1 28 2 10 přibližovat (se) 2
48 118 upadnout 10 1 28 1 10 1
49 119 běhat 10 1 28 1 10 2
50 120 ležící 10 1 28 2 10 1
51 121 doprovodný 10 1 28 2 10 1
52 122 stojící 10 1 28 1 10 1
53 124 lézt 10 1 28 1 10 2
54 103 zvolna 10 1 28 1 11 1
55 106 rozběhnout 10 1 28 2 11 rozběhnout/rozeběhnout (se) 2
56 107 oběh 10 1 28 1 11 2
57 109 chůze 10 1 28 2 11 2
58 111 urychlit 10 1 28 2 11 2
59 112 probíhající 10 1 28 2 11 2
60 113 skákat 10 1 28 1 11 2
61 89 chodec 10 1 28 2 12 3
62 90 lehnout 10 1 28 2 12 lehnout (si) 1
63 91 pohyblivý 10 1 28 2 12 2
64 97 hýbat 10 1 28 2 12 hýbat/hejbat (se) 2
65 98 podržet 10 1 28 2 12 podržet (si) 1
66 99 náraz 10 1 28 1 12 1
67 100 pěšky 10 1 28 1 12 pěšky+ 3
68 101 pěší 10 1 28 2 12 3
69 75 rychlostní 10 1 28 2 13 2
70 76 zastavovat 10 1 28 1 13 zastavovat (se) 2
71 79 honit 10 1 28 1 13 honit (se) 2
72 81 ubírat 10 1 28 2 13 ubírat (se) 1
73 82 stanout 10 1 28 2 13 1
74 83 zpomalit 10 1 28 2 13 zpomalit (se) 1
75 84 obklopit 10 1 28 1 13 3
76 85 míjet 10 1 28 2 13 míjet (se) 3
77 88 běžec 10 1 28 2 13 2
78 67 zasednout 10 1 28 2 14 1
79 69 stoupající 10 1 28 2 14 1
80 70 průchod 10 1 28 2 14 1
81 71 sestup 10 1 28 2 14 1
82 73 tkvít 10 1 28 2 14 3
83 74 dostupnost 10 1 28 2 14 3
84 53 zpřístupnit 10 1 28 2 15 3
85 54 pohybový 10 1 28 2 15 1
86 57 překročení 10 1 28 2 15 1
87 60 šlapat 10 1 28 2 15 2
88 63 vlézt 10 1 28 2 15 vlézt/vlízt 3
89 65 souběžně 10 1 28 2 15 3
90 43 předstih 10 1 28 2 16 2
91 44 dohnat 10 1 28 2 16 2
92 45 obklopovat 10 1 28 2 16 3
93 47 doběhnout 10 1 28 2 16 2
94 49 prchat 10 1 28 2 16 2
95 50 řítit 10 1 28 2 16 řítit se 2
96 51 pozvolna 10 1 28 2 16 2
97 52 postupující 10 1 28 2 16 1
98 35 krůček 10 1 28 2 17 3
99 38 zástava 10 1 28 2 17 ne třída 18,20
100 40 urychleně 10 1 28 2 17 2
101 41 stání 10 1 28 2 17 1
102 28 zrychlit 10 1 28 2 18 zrychlit (se) 2
103 29 sedící 10 1 28 2 18 3
104 31 sezení 10 1 28 2 18 3
105 32 běžecký 10 1 28 2 18 2
106 13 předstihnout 10 1 28 2 19 2
107 14 zrychlení 10 1 28 2 19 2
108 15 spěch 10 1 28 2 19 2
109 17 rušný 10 1 28 2 19 3
110 18 urychlení 10 1 28 2 19 3
111 19 zpomalení 10 1 28 2 19 3
112 21 pohybující 10 1 28 2 19 pohybující (se) 2
113 25 pospíchat 10 1 28 1 19 2
114 26 postávat 10 1 28 2 19 1
115 2 kolemjdoucí 10 1 28 2 20 3
116 3 urychlený 10 1 28 2 20 2
117 8 spět 10 1 28 2 20 3
118 9 spuštění 10 1 28 2 20 3
119 10 vleklý 10 1 28 2 20 3
120 11 setrvání 10 1 28 2 20 3
121 12 bleskový 10 1 28 1 20 3