A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
J:poskupina
A B C D E F G H I
1 204 místo 8 1 22 2 1 místo/N 3
2 208 oblast 8 1 22 1 1 1
3 210 bod 8 1 22 1 1 3
4 211 prostor 8 1 22 2 1 prostor/prostora 3
5 213 prostředí 8 1 22 1 1 1
6 186 místní 8 1 22 1 2 3
7 188 území 8 1 22 1 2 3
8 192 místo 8 1 22 2 2 místo/R 3
9 198 pozice 8 1 22 2 2 2
10 200 okolí 8 1 22 1 2 3
11 202 plocha 8 1 22 1 2 3
12 171 postavení 8 1 22 1 3 1
13 154 umístit 8 1 22 2 4 1
14 155 spočívat 8 1 22 1 4 1
15 159 areál 8 1 22 2 4 2
16 160 zdejší 8 1 22 1 4 2
17 161 úsek 8 1 22 1 4 3
18 163 poloha 8 1 22 1 4 2
19 165 prázdný 8 1 22 2 4 2
20 125 dostupný 8 1 22 2 6 2
21 126 rovina 8 1 22 1 6 3
22 128 okolní 8 1 22 2 6 3
23 130 umístění 8 1 22 2 6 2
24 132 tamní 8 1 22 2 6 3
25 119 lokalita 8 1 22 2 7 1
26 103 oblastní 8 1 22 2 8 1
27 96 lokální 8 1 22 2 9 1
28 87 stanoviště 8 1 22 2 10 1
29 88 dálkový 8 1 22 2 10 2
30 77 rozloha 8 1 22 2 12 3
31 78 prostorový 8 1 22 2 12 1
32 79 obsazený 8 1 22 2 12 3
33 67 odchylka 8 1 22 1 13 3
34 70 bodový 8 1 22 2 13 3
35 51 vysočina 8 1 22 1 14 vysočina/Vysočina 3
36 52 výstupní 8 1 22 2 14 2
37 57 prázdnota 8 1 22 2 14 2
38 37 navýšení 8 1 22 2 16 2
39 38 vzdalovat 8 1 22 1 16 vzdalovat se 3
40 39 pustý 8 1 22 1 16 3
41 40 prostranství 8 1 22 1 16 1
42 41 sevřít 8 1 22 1 16 3
43 21 výšina 8 1 22 2 18 2
44 24 prázdno 8 1 22 1 18 2
45 14 prostorný 8 1 22 2 19 1
46 3 průnik 8 1 22 2 20 1
47 4 půdorys 8 1 22 2 20 1
48 5 všudypřítomný 8 1 22 2 20 3