A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I J
1 nový 7 3 21 1 1 1
2 starý 7 3 21 1 1 1
3 mladý 7 3 21 1 1 1
4 čekat 7 3 21 1 1 2
5 pozdě 7 3 21 1 1 3
6 očekávat 7 3 21 1 2 2
7 moderní 7 3 21 1 2 3
8 dospělý 7 3 21 1 4 3
9 počkat 7 3 21 1 5 2
10 dočkat 7 3 21 2 5 dočkat se 2
11 očekávání 7 3 21 2 6 2
12 pozdější 7 3 21 1 6 3
13 očekávaný 7 3 21 2 6 2
14 mládí 7 3 21 1 6 1
15 narozeniny 7 3 21 2 7 3
16 nečekaný 7 3 21 2 8 2
17 pozdní 7 3 21 2 9 3
18 zpoždění 7 3 21 2 9 3
19 nečekaně 7 3 21 2 9 2
20 akutní 7 3 21 2 11 3
21 zdržet 7 3 21 2 11 zdržet (se) 2
22 čekání 7 3 21 2 11 2
23 odklad 7 3 21 2 11 3
24 odkládat 7 3 21 2 12 3
25 dodatečně 7 3 21 2 12 3
26 zastaralý 7 3 21 2 13 3
27 občasný 7 3 21 2 14 3
28 prozatímní 7 3 21 2 14 3
29 termínovaný 7 3 21 2 17 3