A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I J
1 dnes 7 2 20 1 1 1
2 včera 7 2 20 1 1 1
3 nyní 7 2 20 1 1 2
4 teď 7 2 20 1 1 3
5 současný 7 2 20 1 1 1
6 minulý 7 2 20 1 1 1
7 příští 7 2 20 1 1 1
8 dosud 7 2 20 1 1 3
9 minulost 7 2 20 1 2 1
10 budoucnost 7 2 20 1 2 1
11 dosavadní 7 2 20 1 2 3
12 současně 7 2 20 1 2 1
13 budoucí 7 2 20 1 3 1
14 dávno 7 2 20 1 3 2
15 tehdejší 7 2 20 1 4 2
16 nynější 7 2 20 1 4 2
17 přítomnost 7 2 20 1 4 1
18 budoucno 7 2 20 2 4 1
19 uplynulý 7 2 20 2 5 3
20 prázdniny 7 2 20 2 6 3
21 nováček 7 2 20 2 8 2
22 poválečný 7 2 20 2 8 3
23 předchůdce 7 2 20 2 9 1
24 raný 7 2 20 2 10 2
25 veterán 7 2 20 2 10 3
26 předešlý 7 2 20 2 12 1
27 předválečný 7 2 20 2 17 3