A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F H I
1 stále 7 1 19 1 1
2 často 7 1 19 1 1
3 dříve 7 1 19 1 1 dříve/dřív
4 vždy 7 1 19 1 1
5 hned 7 1 19 1 1
6 trvat 7 1 19 1 1
7 večer 7 1 19 2 2 večer/D
8 pořád 7 1 19 1 2
9 ročník 7 1 19 2 2
10 brzy 7 1 19 2 2 brzy/brzo
11 termín 7 1 19 2 3
12 denně 7 1 19 1 3
13 náhle 7 1 19 1 4
14 častý 7 1 19 2 4
15 trvalý 7 1 19 1 4
16 ihned 7 1 19 1 5
17 přestávka 7 1 19 2 5
18 lhůta 7 1 19 1 5
19 věčný 7 1 19 1 6
20 trvale 7 1 19 2 7
21 dodatečný 7 1 19 2 10
22 pauza 7 1 19 2 11 pauza/pausa
23 věčně 7 1 19 1 12
24 chronický 7 1 19 2 13
25 přetrvávat 7 1 19 2 13
26 věčnost 7 1 19 1 14
27 prázdninový 7 1 19 2 16
28 sváteční 7 1 19 2 17
29 vypršet 7 1 19 2 17
30 zdlouhavý 7 1 19 2 18