A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 1296 jednou 6 3 18 1 1
2 1301 dlouho 6 3 18 2 1 dlouho/déle/dýl
3 1276 věk 6 3 18 1 2
4 1283 okamžik 6 3 18 1 2
5 1285 nedávno 6 3 18 1 2
6 1250 občas 6 3 18 1 3
7 1258 nově 6 3 18 1 3
8 1259 nedávný 6 3 18 2 3 nedávný/dávný
9 1228 tenkrát 6 3 18 1 5
10 1230 brzký 6 3 18 1 5
11 1208 dlouhodobě 6 3 18 2 7
12 1200 stáří 6 3 18 1 8
13 1187 věkový 6 3 18 2 9
14 1180 donedávna 6 3 18 2 10
15 1168 soudobý 6 3 18 2 11
16 1149 novodobý 6 3 18 2 13
17 1148 senior 6 3 18 2 14
18 1124 pamětník 6 3 18 2 16
19 1130 zahrnující 6 3 18 2 16
20 1131 aktualita 6 3 18 2 16
21 1115 hrst 6 3 18 2 17
22 1116 permanentní 6 3 18 1 17
23 1118 vrstevník 6 3 18 2 17
24 1119 nezletilý 6 3 18 1 17 nezletilý/zletilý
25 1103 minulo 6 3 18 2 18
26 1086 stárnutí 6 3 18 2 19
27 1088 staronový 6 3 18 2 19
28 1090 starobylý 6 3 18 2 19
29 1091 letitý 6 3 18 2 19
30 1092 současník 6 3 18 2 19
31 1093 prastarý 6 3 18 2 19
32 1097 stárnoucí 6 3 18 2 19
33 1074 starobní 6 3 18 2 20
34 1077 hrstka 6 3 18 2 20
35 1082 stárnout 6 3 18 2 20