A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 1057 konec 5 3 15 1 1
2 1059 změna 5 3 15 1 1
3 1061 zůstat 5 3 15 1 1
4 1066 skončit 5 3 15 1 1
5 1068 začátek 5 3 15 1 1
6 1069 pokračovat 5 3 15 1 1
7 1070 začínat 5 3 15 1 1
8 1072 změnit 5 3 15 1 1 změnit (se)
9 1073 postup 5 3 15 1 1
10 1056 začít 5 3 15 1 1
11 1032 vzniknout 5 3 15 1 2
12 1036 závěr 5 3 15 1 2
13 1039 počátek 5 3 15 1 2
14 1040 zůstávat 5 3 15 1 2
15 1051 měnit 5 3 15 1 2 měnit (se)
16 1055 vznik 5 3 15 1 2
17 1017 pokles 5 3 15 1 3
18 1018 přestat 5 3 15 1 3
19 1019 končit 5 3 15 1 3
20 1021 stálý 5 3 15 1 3
21 1022 vznikat 5 3 15 1 3
22 1025 původně 5 3 15 1 3
23 1029 pustit 5 3 15 1 3
24 997 výměna 5 3 15 2 4
25 999 ukončit 5 3 15 2 4
26 1006 závěrečný 5 3 15 2 4
27 1007 zahájení 5 3 15 2 4
28 1009 dokončit 5 3 15 2 4
29 1011 zbýt 5 3 15 1 4
30 1012 naposledy 5 3 15 2 4 naposledy/naposled
31 976 zrušení 5 3 15 2 5
32 981 základna 5 3 15 1 5
33 982 transformace 5 3 15 2 5
34 983 etapa 5 3 15 2 5
35 988 obnova 5 3 15 1 5
36 989 založený 5 3 15 1 5
37 992 proměnit 5 3 15 2 5 proměnit (se)
38 993 vyměnit 5 3 15 2 5
39 959 ukončení 5 3 15 2 6
40 960 vyvíjet 5 3 15 1 6 vyvíjet (se)
41 961 pokračování 5 3 15 2 6
42 964 zbývající 5 3 15 1 6
43 965 vzniklý 5 3 15 2 6
44 966 poklesnout 5 3 15 2 6
45 972 vystřídat 5 3 15 2 6 vystřídat (se)
46 974 postupný 5 3 15 2 6
47 942 skončení 5 3 15 2 7
48 946 zachování 5 3 15 2 7
49 949 rozpad 5 3 15 2 7
50 950 počínat 5 3 15 1 7 počínat (si)
51 952 definitivní 5 3 15 2 7
52 953 dokončení 5 3 15 2 7
53 956 proměna 5 3 15 1 7
54 957 střídat 5 3 15 2 7 střídat (se)
55 931 zánik 5 3 15 2 8
56 933 zopakovat 5 3 15 2 8
57 937 předcházející 5 3 15 2 8
58 941 přestávat 5 3 15 1 8
59 912 opakovaný 5 3 15 1 9
60 923 mizet 5 3 15 1 9
61 925 přechodný 5 3 15 2 9
62 927 přeměna 5 3 15 2 9
63 928 přírůstek 5 3 15 2 9
64 905 přerušení 5 3 15 2 10
65 908 zaniknout 5 3 15 2 10
66 911 zakončit 5 3 15 2 10
67 896 průběžný 5 3 15 2 11
68 897 začínající 5 3 15 2 11
69 901 vznikající 5 3 15 2 11
70 890 počít 5 3 15 2 12 počít/počnout (si)
71 892 rozvinutý 5 3 15 2 12
72 872 rozpadnout 5 3 15 2 13 rozpadnout se
73 873 změněný 5 3 15 2 13
74 875 narůstat 5 3 15 2 13
75 879 pokročilý 5 3 15 2 13
76 880 transformační 5 3 15 2 13
77 881 sled 5 3 15 2 13
78 882 zvrat 5 3 15 2 13
79 883 přeměnit 5 3 15 2 13
80 886 pokračující 5 3 15 2 13
81 887 průběžně 5 3 15 2 13
82 862 střídání 5 3 15 2 14
83 863 nepřetržitý 5 3 15 2 14 nepřetržitý/přetržitý
84 864 nepřetržitě 5 3 15 2 14 nepřetržitě/přetržitě
85 865 dokončený 5 3 15 2 14
86 866 střídavě 5 3 15 2 14
87 867 stabilizace 5 3 15 2 14
88 870 kontinuita 5 3 15 2 14
89 871 vyvinutý 5 3 15 2 14
90 857 stabilizovat 5 3 15 2 15 stabilizovat (se)
91 839 vzrůst 5 3 15 2 16 vzrůst/N
92 844 proměnlivý 5 3 15 2 16
93 845 setrvat 5 3 15 2 16
94 846 vyměňovat 5 3 15 2 16
95 848 proměňovat 5 3 15 2 16 proměňovat (se)
96 849 obměna 5 3 15 2 16
97 851 končící 5 3 15 2 16
98 852 růstový 5 3 15 2 16
99 853 zvětšovat 5 3 15 2 16 zvětšovat (se)
100 832 koncový 5 3 15 2 17
101 833 vyvrcholení 5 3 15 2 17
102 834 ubýt 5 3 15 2 17
103 835 pokročit 5 3 15 2 17
104 837 stagnovat 5 3 15 2 17
105 838 vzrůstat 5 3 15 2 17
106 821 finální 5 3 15 2 18
107 822 rozvíjející 5 3 15 2 18
108 823 rozmach 5 3 15 2 18
109 824 dokončovat 5 3 15 2 18
110 825 narůst 5 3 15 2 18
111 826 obnovovat 5 3 15 2 18 obnovovat (se)
112 827 plynulý 5 3 15 3 18
113 829 ustat 5 3 15 2 18
114 830 zanikat 5 3 15 2 18
115 831 měnící 5 3 15 2 18 měnící (se)
116 808 střídavý 5 3 15 2 19
117 809 započít 5 3 15 2 19
118 810 přerůst 5 3 15 2 19
119 811 rozpadat 5 3 15 2 19 rozpadat se
120 813 zakončení 5 3 15 2 19
121 815 narůstající 5 3 15 2 19
122 817 skoncovat 5 3 15 2 19
123 818 vzrůstající 5 3 15 2 19
124 819 kontinuální 5 3 15 2 19
125 795 modifikace 5 3 15 2 20
126 796 rytmický 5 3 15 2 20
127 797 stabilizovaný 5 3 15 2 20
128 799 zahajovací 5 3 15 2 20
129 802 prolínat 5 3 15 2 20 prolínat (se)
130 803 ukončený 5 3 15 2 20
131 804 plynule 5 3 15 2 20
132 806 konstantní 5 3 15 2 20
133 807 ustálený 5 3 15 2 20