A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 1058 výsledek 5 2 14 1 1
2 1062 podmínka 5 2 14 1 1
3 1064 prostředek 5 2 14 1 1
4 1065 vývoj 5 2 14 1 1
5 1037 nutný 5 2 14 1 2
6 1041 rozvoj 5 2 14 1 2
7 1044 důsledek 5 2 14 1 2
8 1045 příležitost 5 2 14 1 2
9 1046 postupně 5 2 14 1 2
10 1052 příčina 5 2 14 1 2
11 1053 způsobit 5 2 14 1 2
12 1054 stávat 5 2 14 1 2 stávat (se)
13 1014 předchozí 5 2 14 2 3
14 1015 následující 5 2 14 2 3
15 1023 následovat 5 2 14 1 3
16 1027 vyplývat 5 2 14 1 3
17 1028 záležet 5 2 14 1 3
18 1031 okolnost 5 2 14 1 3
19 998 pocházet 5 2 14 1 4
20 1001 vzrůst 5 2 14 2 4 vzrůst/V
21 1004 průběh 5 2 14 1 4
22 1005 následek 5 2 14 1 4
23 1008 účinek 5 2 14 1 4
24 1010 nárůst 5 2 14 2 4
25 1013 trend 5 2 14 2 4
26 978 udržovat 5 2 14 1 5
27 979 činitel 5 2 14 1 5
28 980 ovlivňovat 5 2 14 2 5
29 987 nutnost 5 2 14 1 5
30 990 zlepšení 5 2 14 1 5
31 991 záviset 5 2 14 1 5
32 994 obnovit 5 2 14 2 5 obnovit (se)
33 958 tendence 5 2 14 1 6
34 962 následný 5 2 14 2 6
35 963 stabilita 5 2 14 2 6
36 969 navázat 5 2 14 2 6
37 973 rozvíjet 5 2 14 1 6 rozvíjet (se)
38 943 pokrok 5 2 14 1 7
39 945 vyvinout 5 2 14 1 7 vyvinout (se)
40 951 způsobený 5 2 14 2 7
41 954 způsobovat 5 2 14 2 7
42 955 přibýt 5 2 14 2 7
43 929 východisko 5 2 14 1 8
44 940 vytvořený 5 2 14 1 8
45 913 rozvojový 5 2 14 2 9
46 915 následně 5 2 14 2 9
47 916 obnovení 5 2 14 2 9
48 917 působící 5 2 14 2 9
49 920 vývojový 5 2 14 1 9
50 907 důsledně 5 2 14 2 10
51 909 důsledný 5 2 14 2 10
52 895 výsledný 5 2 14 2 11
53 891 odezva 5 2 14 2 12
54 885 pocházející 5 2 14 2 13
55 868 zapůsobit 5 2 14 2 14
56 869 obnovený 5 2 14 2 14
57 856 návaznost 5 2 14 2 15
58 860 progresivní 5 2 14 2 15 progresivní/progresívní
59 847 variace 5 2 14 1 16
60 850 udržování 5 2 14 2 16
61 836 propuknout 5 2 14 2 17
62 814 transformovat 5 2 14 2 19
63 816 příležitostný 5 2 14 2 19
64 820 nestabilita 5 2 14 2 19
65 800 stupňovat 5 2 14 2 20 stupňovat se
66 801 interakce 5 2 14 2 20