A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 664 řada 4 1 10 0 1
2 688 způsob 4 1 10 0 1
3 788 funkce 4 1 10 1
4 807 druh 4 1 10 1
5 830 úroveň 4 1 10 1
6 832 typ 4 1 10 1
7 881 zařízení 4 1 10 1
8 985 souvislost 4 1 10 2
9 1082 třída 4 1 10 2
10 1331 metoda 4 1 10 2
11 3834 umožňovat 4 1 10 2
12 3858 pravidlo 4 1 10 2
13 1353 struktura 4 1 10 2
14 1370 obor 4 1 10 2
15 1407 řád 4 1 10 2
16 2177 kategorie 4 1 10 2
17 3870 umožnit 4 1 10 3
18 1418 stupeň 4 1 10 3
19 1635 princip 4 1 10 3
20 1680 pořádek 4 1 10 3
21 1758 podstatný 4 1 10 3
22 2502 opakovat 4 1 10 3 opakovat (se)
23 1091 varianta 4 1 10 4
24 2388 mimořádný 4 1 10 4
25 3961 pravidelný 4 1 10 4
26 2727 nutno 4 1 10 4
27 3994 rozpor 4 1 10 4
28 3998 souviset 4 1 10 4
29 4014 pravidelně 4 1 10 4
30 3493 zpravidla 4 1 10 5
31 1749 uspořádat 4 1 10 5
32 3526 soustava 4 1 10 5
33 2626 kritérium 4 1 10 5
34 2857 asociace 4 1 10 5
35 2230 soulad 4 1 10 5
36 708 závislost 4 1 10 5
37 2359 uspořádání 4 1 10 6
38 4062 složit 4 1 10 6 složit (se)
39 3793 zvyk 4 1 10 6
40 4559 odvětví 4 1 10 6
41 3059 funkční 4 1 10 6
42 4456 charakterizovat 4 1 10 6
43 2647 rozdílný 4 1 10 6
44 4095 měřítko 4 1 10 7
45 2771 formální 4 1 10 7
46 4165 charakteristický 4 1 10 7
47 301 zásadně 4 1 10 7
48 4473 alternativa 4 1 10 7
49 6337 distribuce 4 1 10 7
50 4230 charakteristika 4 1 10 7
51 4250 konkrétně 4 1 10 7
52 6404 rytmus 4 1 10 8
53 4788 báze 4 1 10 8
54 732 schéma 4 1 10 8 schéma/schema
55 9779 řádný 4 1 10 8
56 12 příznak 4 1 10 8
57 2970 přiměřený 4 1 10 8
58 4294 určení 4 1 10 9
59 3124 řadit 4 1 10 9 řadit (se)
60 100 zmatek 4 1 10 9
61 5875 opak 4 1 10 9
62 6014 opakovaně 4 1 10 9
63 4329 řádně 4 1 10 10
64 8255 systémový 4 1 10 10
65 3142 jakost 4 1 10 10
66 176 ráz 4 1 10 10
67 3241 výjimečně 4 1 10 10 výjimečně/vyjímečně
68 7226 distribuční 4 1 10 10
69 1181 formace 4 1 10 13
70 3891 konvence 4 1 10 13
71 216 klasifikace 4 1 10 13
72 1190 vymezený 4 1 10 13
73 969 zvyklost 4 1 10 14
74 1298 vymezení 4 1 10 14
75 4813 uspořádaný 4 1 10 14
76 242 harmonie 4 1 10 14
77 5444 strukturální 4 1 10 14
78 3017 nevyhnutelný 4 1 10 14
79 5746 zvláštnost 4 1 10 14
80 280 metodika 4 1 10 15
81 6194 adekvátní 4 1 10 15
82 169 nezvyklý 4 1 10 15
83 1584 systematický 4 1 10 15
84 6666 úměrně 4 1 10 15
85 1686 systematicky 4 1 10 15
86 304 hierarchie 4 1 10 15
87 6821 úměrný 4 1 10 15
88 312 atribut 4 1 10 15
89 1259 specializovat 4 1 10 15 specializovat (se)
90 7975 nepořádek 4 1 10 15
91 338 nezbytnost 4 1 10 16
92 206 osnova 4 1 10 16
93 203 typicky 4 1 10 16
94 1764 sekundární 4 1 10 16
95 209 složitost 4 1 10 16
96 4267 syntéza 4 1 10 17
97 1777 přiměřeně 4 1 10 17
98 213 specializace 4 1 10 17
99 738 nezbytně 4 1 10 17
## 277 vymykat 4 1 10 18 vymykat se
## 970 bytostný 4 1 10 18
## 1797 zařazený 4 1 10 18
## 532 soustavný 4 1 10 18
## 369 zákonitost 4 1 10 18
## 2101 přiřadit 4 1 10 18
## 404 specifikum 4 1 10 19
## 1074 metodický 4 1 10 19
## 2962 zvykat 4 1 10 19 zvykat (si)
## 1146 extrém 4 1 10 19
## 1258 nemožnost 4 1 10 20
## 490 zakládající 4 1 10 20
## 1267 funkčnost 4 1 10 20
## 495 nadstandardní 4 1 10 20 nadstandardní/nadstandartní
## 582 stereotyp 4 1 10 20