A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 506 první 3 3 9 1 1
2 508 druhý 3 3 9 1 1
3 511 procento 3 3 9 1 1
4 513 oba 3 3 9 2 1 oba/voba
5 515 jediný 3 3 9 1 1
6 523 třetí 3 3 9 1 1
7 487 počítat 3 3 9 1 2
8 490 podíl 3 3 9 1 2
9 491 poprvé 3 3 9 2 2 poprvé/poprve/poprvý
10 495 pár 3 3 9 2 2 pár/C
11 500 desítka 3 3 9 1 2
12 471 čtvrtý 3 3 9 1 3
13 472 stovka 3 3 9 2 3
14 477 dvakrát 3 3 9 1 3
15 478 průměr 3 3 9 1 3
16 482 data 3 3 9 2 3
17 485 pátý 3 3 9 1 3
18 463 vyrovnat 3 3 9 1 4 vyrovnat (se)
19 464 dvojice 3 3 9 1 4
20 453 pořadí 3 3 9 2 5
21 455 šestý 3 3 9 2 5
22 460 třikrát 3 3 9 1 5
23 434 měření 3 3 9 2 6
24 435 prvý 3 3 9 1 6
25 436 sedmý 3 3 9 2 6
26 437 suma 3 3 9 2 6
27 438 položka 3 3 9 2 6
28 439 podruhé 3 3 9 2 6 podruhé/podruhý
29 441 šedesátý 3 3 9 2 6
30 442 frekvence 3 3 9 2 6
31 443 měřit 3 3 9 1 6
32 444 devátý 3 3 9 2 6
33 446 osmý 3 3 9 2 6
34 449 parametr 3 3 9 2 6
35 450 čtvrtina 3 3 9 2 6
36 421 plus 3 3 9 2 7 plus/J
37 423 četný 3 3 9 1 7
38 425 dvacátý 3 3 9 2 7
39 429 padesátý 3 3 9 2 7
40 430 desátý 3 3 9 2 7
41 431 dvojí 3 3 9 1 7
42 433 osmdesátý 3 3 9 2 7
43 407 digitální 3 3 9 2 8
44 409 výpočet 3 3 9 1 8
45 410 jednička 3 3 9 2 8
46 414 trojice 3 3 9 2 8 trojice/Trojice
47 417 půle 3 3 9 2 8
48 401 dvojnásobný 3 3 9 2 9
49 403 kladný 3 3 9 1 9
50 404 devadesátý 3 3 9 2 9
51 394 bit 3 3 9 2 10
52 396 třicátý 3 3 9 2 10
53 397 obojí 3 3 9 1 10
54 400 potřetí 3 3 9 2 10
55 385 napůl 3 3 9 2 11
56 387 výpočetní 3 3 9 2 11
57 388 nulový 3 3 9 2 11
58 390 redukce 3 3 9 2 11
59 391 spočítat 3 3 9 2 11
60 392 poloviční 3 3 9 2 11
61 393 koeficient 3 3 9 1 11
62 374 součet 3 3 9 1 12
63 375 čtyřikrát 3 3 9 2 12
64 376 jedenáctý 3 3 9 2 12
65 379 půlka 3 3 9 2 12
66 381 záporný 3 3 9 2 12
67 382 stoprocentní 3 3 9 2 12
68 383 veličina 3 3 9 2 12
69 364 dvanáctý 3 3 9 1 13
70 365 zlomek 3 3 9 2 13
71 366 výčet 3 3 9 2 13
72 369 dvojitý 3 3 9 2 13
73 370 prvotní 3 3 9 2 13
74 371 průměrně 3 3 9 2 13
75 350 proměnná 3 3 9 2 14
76 351 třináctý 3 3 9 2 14
77 353 jednorázový 3 3 9 2 14
78 354 přepočet 3 3 9 2 14
79 356 tisícovka 3 3 9 2 14
80 357 čtyřka 3 3 9 2 14
81 358 procentní 3 3 9 2 14
82 362 pětkrát 3 3 9 2 14
83 363 stoprocentně 3 3 9 2 14
84 335 dvojnásobek 3 3 9 2 15
85 337 rovnost 3 3 9 2 15
86 338 kolikrát 3 3 9 1 15
87 339 vzorec 3 3 9 2 15
88 340 měřicí 3 3 9 2 15
89 341 trojka 3 3 9 2 15
90 344 čtveřice 3 3 9 2 15
91 345 pětka 3 3 9 2 15
92 346 dvojka 3 3 9 2 15
93 349 devatenáctý 3 3 9 2 15
94 325 desetitisíce 3 3 9 2 16
95 326 čtrnáctý 3 3 9 2 16
96 327 zdvojnásobit 3 3 9 2 16
97 328 patnáctý 3 3 9 2 16
98 329 půldruhý 3 3 9 2 16
99 330 minus 3 3 9 2 16 minus/mínus/N
100 331 přídavný 3 3 9 1 16
101 332 desetkrát 3 3 9 2 16
102 333 trojnásobný 3 3 9 2 16
103 318 prvně 3 3 9 2 17
104 319 měřený 3 3 9 2 17
105 320 vyčíslit 3 3 9 2 17
106 321 čtyřicátý 3 3 9 2 17
107 308 padesátka 3 3 9 2 18
108 311 ojediněle 3 3 9 2 18
109 312 osmnáctý 3 3 9 2 18
110 313 početní 3 3 9 2 18
111 314 přičítat 3 3 9 2 18
112 316 pětiprocentní 3 3 9 2 18
113 317 frekventovaný 3 3 9 1 18
114 304 pětice 3 3 9 2 19
115 306 vypočítávat 3 3 9 2 19
116 284 sedmnáctý 3 3 9 2 20
117 285 druhotný 3 3 9 2 20
118 286 šestnáctý 3 3 9 2 20
119 287 číselný 3 3 9 2 20
120 288 nadpoloviční 3 3 9 2 20
121 289 stokrát 3 3 9 2 20
122 290 propočet 3 3 9 2 20
123 292 kvantitativní 3 3 9 2 20
124 293 nerovnost 3 3 9 2 20
125 294 nadprůměrný 3 3 9 2 20
126 295 kalkulace 3 3 9 2 20
127 297 desetiprocentní 3 3 9 2 20
128 298 přičíst 3 3 9 2 20