A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 504 velký 3 1 7 2 1 velký/větší
2 507 hodně 3 1 7 2 1 hodně/víc(e)
3 517 počet 3 1 7 2 1 počet/počty
4 518 mnoho 3 1 7 1 1
5 519 většina 3 1 7 1 1
6 524 málo 3 1 7 2 1 málo/méně/míň/D
7 529 většinou 3 1 7 1 1
8 488 mnohý 3 1 7 1 2
9 492 jednotka 3 1 7 1 2
10 494 množství 3 1 7 1 2
11 497 velice 3 1 7 1 2
12 499 zvýšení 3 1 7 1 2
13 501 nedostatek 3 1 7 1 2
14 502 veškerý 3 1 7 1 2
15 476 málo 3 1 7 2 3 málo/C
16 479 spousta 3 1 7 2 3
17 480 konečný 3 1 7 1 3
18 483 rozsah 3 1 7 1 3
19 484 dostatečný 3 1 7 2 3
20 486 veliký 3 1 7 1 3
21 465 značně 3 1 7 1 4
22 466 převážně 3 1 7 2 4
23 467 dostatečně 3 1 7 1 4
24 468 valný 3 1 7 2 4
25 469 minimální 3 1 7 2 4
26 451 maximální 3 1 7 2 5
27 454 negativní 3 1 7 1 5
28 456 maximálně 3 1 7 2 5
29 457 minimálně 3 1 7 2 5
30 440 menšina 3 1 7 2 6
31 445 nesmírně 3 1 7 1 6
32 447 minimum 3 1 7 2 6
33 426 maximum 3 1 7 2 7
34 428 nekonečný 3 1 7 1 7
35 412 početný 3 1 7 2 8
36 413 snižování 3 1 7 2 8
37 416 ojedinělý 3 1 7 1 8
38 418 přibývat 3 1 7 1 8
39 406 nemalý 3 1 7 2 9
40 395 většinový 3 1 7 2 10
41 398 mnohokrát 3 1 7 2 10
42 384 málo 3 1 7 2 11 málo/N
43 386 majoritní 3 1 7 2 11
44 389 přílišný 3 1 7 2 11
45 377 nesmírný 3 1 7 1 12
46 378 menšinový 3 1 7 2 12
47 367 převážný 3 1 7 2 13
48 368 úbytek 3 1 7 2 13
49 372 neomezený 3 1 7 2 13
50 352 zanedbatelný 3 1 7 2 14
51 355 sebemenší 3 1 7 2 14
52 360 zvětšit 3 1 7 2 14 zvětšit (se)
53 336 hojně 3 1 7 2 15
54 347 hojný 3 1 7 2 15
55 348 řádově 3 1 7 2 15
56 334 nepatrně 3 1 7 2 16
57 309 zmenšovat 3 1 7 2 18 zmenšovat (se)
58 310 vydatný 3 1 7 2 18
59 315 gigantický 3 1 7 2 18
60 303 nadbytečný 3 1 7 2 19
61 291 maličko 3 1 7 2 20
62 300 nekonečně 3 1 7 2 20
63 301 donekonečna 3 1 7 2 20