A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 268 jiný 2 3 6 1 1
2 269 celý 2 3 6 1 1
3 271 systém 2 3 6 1 1
4 272 skupina 2 3 6 1 1
5 282 celkový 2 3 6 1 1
6 257 spojený 2 3 6 1 2
7 261 soubor 2 3 6 1 2
8 265 celek 2 3 6 1 2
9 251 společně 2 3 6 1 3
10 253 spojení 2 3 6 1 3
11 255 spojit 2 3 6 1 3 spojit (se)
12 239 série 2 3 6 2 4
13 240 hromada 2 3 6 1 4
14 241 úplný 2 3 6 1 4
15 247 zahrnovat 2 3 6 2 4
16 218 kombinace 2 3 6 2 5
17 219 připojit 2 3 6 1 5 připojit (se)
18 222 spojovat 2 3 6 1 5 spojovat (se)
19 225 sestava 2 3 6 2 5
20 228 dohromady 2 3 6 1 5
21 229 jednotný 2 3 6 1 5
22 208 směs 2 3 6 1 6
23 211 jednota 2 3 6 1 6
24 214 integrace 2 3 6 2 6
25 199 hromadný 2 3 6 2 7
26 202 komplex 2 3 6 1 7
27 186 sada 2 3 6 2 9
28 167 kolekce 2 3 6 2 10
29 162 skupinka 2 3 6 2 11
30 150 seskupení 2 3 6 2 12
31 157 kombinovat 2 3 6 2 12 kombinovat (se)
32 130 shromažďovat 2 3 6 2 14 shromažďovat (se)
33 118 sjednotit 2 3 6 2 15 sjednotit (se)
34 122 skupinový 2 3 6 2 15
35 126 sestavení 2 3 6 2 15
36 114 souhrn 2 3 6 2 16
37 116 uskupení 2 3 6 2 16
38 103 spojovací 2 3 6 2 17
39 105 sdružený 2 3 6 2 17
40 108 integrovat 2 3 6 2 17
41 109 sestavený 2 3 6 2 17
42 110 konfigurace 2 3 6 2 17
43 112 sestavovat 2 3 6 2 17
44 93 přidružený 2 3 6 2 18
45 94 připojený 2 3 6 2 18
46 95 blokový 2 3 6 2 18
47 98 hejno 2 3 6 2 18
48 100 sběrný 2 3 6 2 18
49 101 doména 2 3 6 2 18
50 86 spojující 2 3 6 2 19 spojující (se)
51 87 souvislý 2 3 6 2 19
52 88 souhrnný 2 3 6 2 19
53 89 integrační 2 3 6 2 19
54 90 rozdělování 2 3 6 2 19
55 73 sjednocený 2 3 6 2 20
56 74 sestavování 2 3 6 2 20
57 79 hromádka 2 3 6 2 20