A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 270 část 2 2 5 1 1
2 274 člen 2 2 5 1 1
3 281 jednotlivý 2 2 5 1 1
4 260 součást 2 2 5 1 2
5 263 obsahovat 2 2 5 1 2
6 266 kus 2 2 5 1 2
7 248 obsah 2 2 5 1 3
8 252 zbytek 2 2 5 1 3
9 254 díl 2 2 5 2 3
10 234 rozdělit 2 2 5 2 4 rozdělit (se)
11 236 dávka 2 2 5 1 4
12 237 kousek 2 2 5 1 4
13 238 blok 2 2 5 1 4
14 243 faktor 2 2 5 2 4
15 244 ústřední 2 2 5 1 4
16 246 složka 2 2 5 1 4
17 221 částečně 2 2 5 2 5
18 223 rozdělení 2 2 5 1 5
19 224 oddíl 2 2 5 2 5
20 226 sektor 2 2 5 2 5
21 231 složení 2 2 5 1 5
22 210 detail 2 2 5 2 6
23 213 skládat 2 2 5 1 6 skládat (se)
24 215 podrobný 2 2 5 2 6
25 216 dělit 2 2 5 1 6
26 205 podrobnost 2 2 5 1 7
27 189 sekce 2 2 5 2 8
28 191 partie 2 2 5 2 8
29 193 zbylý 2 2 5 2 8
30 194 doplněk 2 2 5 2 8
31 181 dílčí 2 2 5 2 9
32 185 částečný 2 2 5 2 9
33 172 modul 2 2 5 2 10
34 159 komponenta 2 2 5 2 11
35 163 rozdělovat 2 2 5 2 11 rozdělovat (se)
36 165 frakce 2 2 5 2 11
37 152 porce 2 2 5 2 12
38 154 rozklad 2 2 5 2 12
39 155 vyčlenit 2 2 5 2 12
40 139 rozložit 2 2 5 2 13
41 143 rozdělený 2 2 5 1 13
42 144 dodatek 2 2 5 2 13
43 145 oddělený 2 2 5 2 13
44 121 segment 2 2 5 2 15
45 124 oddělovat 2 2 5 2 15 oddělovat (se)
46 125 pozůstatek 2 2 5 2 15
47 127 členění 2 2 5 2 15
48 115 začlenění 2 2 5 2 16
49 106 rozmanitost 2 2 5 2 17
50 107 různorodý 2 2 5 2 17
51 91 začlenit 2 2 5 2 18 začlenit (se)
52 75 fragment 2 2 5 2 20
53 77 drobnost 2 2 5 2 20
54 78 zůstatek 2 2 5 2 20
55 80 nedílný 2 2 5 2 20
56 83 propojený 2 2 5 2 20