A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 267 další 2 1 4 1 1
2 275 různý 2 1 4 1 1
3 276 stejný 2 1 4 1 1
4 280 podobný 2 1 4 1 1
5 273 možnost 2 1 4 1 1
6 277 vztahy 2 1 4 2 1 vztahy/vztah
7 278 ostatní 2 1 4 2 1 ostatní/vostatní
8 279 možná 2 1 4 1 1
9 283 rozdíl 2 1 4 1 1
10 258 původní 2 1 4 1 2
11 259 podoba 2 1 4 1 2
12 262 příklad 2 1 4 1 2
13 264 poměr 2 1 4 1 2
14 249 možno 2 1 4 2 3
15 250 poměrně 2 1 4 1 3
16 256 vlastnost 2 1 4 1 3
17 235 původ 2 1 4 1 4
18 242 lišit 2 1 4 1 4 lišit (se)
19 245 necelý 2 1 4 2 4
20 220 odlišný 2 1 4 1 5
21 227 srovnání 2 1 4 2 5 srovnání/R+
22 232 obdobný 2 1 4 2 5
23 233 týkající 2 1 4 1 5 týkající se
24 230 relativně 2 1 4 2 5
25 207 srovnat 2 1 4 1 6
26 212 kompletní 2 1 4 2 6
27 217 porovnání 2 1 4 2 6
28 209 shoda 2 1 4 1 6
29 200 srovnání 2 1 4 2 7 srovnání/N
30 203 podobat 2 1 4 2 7 podobat se
31 204 komplexní 2 1 4 2 7
32 206 srovnatelný 2 1 4 2 7
33 195 zapojit 2 1 4 2 7 zapojit (se)
34 196 vylučovat 2 1 4 2 7
35 198 vztahovat 2 1 4 2 7 vztahovat (se)
36 197 převaha 2 1 4 1 7
37 201 vzájemně 2 1 4 2 7
38 188 související 2 1 4 2 8
39 190 připojení 2 1 4 2 8
40 192 vyřadit 2 1 4 2 8
41 184 propojení 2 1 4 2 9
42 182 dělení 2 1 4 2 9
43 183 oddělit 2 1 4 2 9 oddělit (se)
44 187 smíšený 2 1 4 2 9
45 168 integrovaný 2 1 4 2 10
46 170 relativní 2 1 4 2 10
47 173 obdobně 2 1 4 2 10
48 175 zařazení 2 1 4 2 10
49 176 obsahující 2 1 4 2 10
50 177 obsáhnout 2 1 4 2 10
51 178 sjednocení 2 1 4 2 10
52 180 dotyčný 2 1 4 2 10
53 169 rozlišovat 2 1 4 2 10
54 174 srovnávat 2 1 4 1 10
55 171 shodný 2 1 4 2 10
56 179 relace 2 1 4 2 10
57 161 zapojení 2 1 4 2 11
58 164 kombinovaný 2 1 4 2 11
59 158 různě 2 1 4 1 11
60 160 obdoba 2 1 4 2 11
61 166 spjatý 2 1 4 2 11
62 147 sloučení 2 1 4 2 12
63 146 vynechat 2 1 4 2 12
64 149 odlišovat 2 1 4 2 12 odlišovat (se)
65 151 rozlišení 2 1 4 2 12
66 153 propojit 2 1 4 2 12
67 148 protiklad 2 1 4 1 12
68 156 řadový 2 1 4 2 12
69 141 doplnění 2 1 4 2 13
70 142 obsažený 2 1 4 2 13
71 138 podmíněný 2 1 4 2 13
72 140 rovnat 2 1 4 1 13 rovnat (se)
73 129 doplněný 2 1 4 2 14
74 135 doplňkový 2 1 4 2 14
75 137 totožnost 2 1 4 2 14
76 131 rozložení 2 1 4 2 14
77 136 porovnat 2 1 4 2 14
78 132 ucelený 2 1 4 2 14
79 133 částice 2 1 4 2 14
80 134 element 2 1 4 2 14
81 128 vyřazení 2 1 4 2 15
82 119 odlišnost 2 1 4 2 15
83 120 omezování 2 1 4 2 15
84 123 detailní 2 1 4 2 15
85 113 podobnost 2 1 4 2 16
86 117 poměrný 2 1 4 2 16
87 102 navazující 2 1 4 2 17
88 104 rozličný 2 1 4 2 17
89 111 porovnávat 2 1 4 2 17
90 96 podmiňovat 2 1 4 2 18
91 99 odlišit 2 1 4 2 18 odlišit (se)
92 92 neúplný 2 1 4 2 18
93 97 elementární 2 1 4 2 18
94 85 ztotožnit 2 1 4 2 19 ztotožnit (se)
95 84 diferenciace 2 1 4 2 19
96 76 spojitost 2 1 4 2 20
97 81 srovnávací 2 1 4 2 20
98 82 nesrovnatelně 2 1 4 2 20 nesrovnatelně/srovnatelně
99 72 obsahový 2 1 4 2 20