A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 64 případ 1 2 2 1 1
2 66 situace 1 2 2 1 1
3 68 stav 1 2 2 1 1
4 70 akce 1 2 2 1 1
5 61 událost 1 2 2 1 2
6 51 projevit 1 2 2 1 3 projevit (se)
7 43 nastat 1 2 2 1 4
8 48 jev 1 2 2 1 4
9 36 akt 1 2 2 2 7
10 24 skutek 1 2 2 2 11
11 25 zdržovat 1 2 2 1 11 zdržovat (se)
12 7 zjev 1 2 2 1 18
13 3 výjev 1 2 2 2 19
14 4 nastávající 1 2 2 2 19
15 1 instance 1 2 2 2 20