A: pořadové čís.
B: vynechat
C:slovo
D:sém.třída
E:sém.skupina
F:sém skupina
G:indikátor Těšitelová
H:interval frekvence
I:varianta slova
J:podskupina
A B C D E F G H I
1 63 být 1 1 1 2 1 být/bejt
2 65 věc 1 1 1 1 1
3 67 bývalý 1 1 1 1 1 bývalý/bejvalý
4 69 existovat 1 1 1 1 1
5 71 skutečnost 1 1 1 2 1
6 54 skutečně 1 1 1 1 2
7 55 chybět 1 1 1 1 2
8 56 bývat 1 1 1 2 2 bývat/bejvat
9 57 objekt 1 1 1 2 2
10 58 skutečný 1 1 1 1 2
11 59 podstata 1 1 1 1 2
12 60 uskutečnit 1 1 1 1 2 uskutečnit (se)
13 62 předmět 1 1 1 1 2
14 49 existence 1 1 1 1 3
15 50 prvek 1 1 1 1 3
16 52 reálný 1 1 1 2 3
17 53 zmizet 1 1 1 1 3
18 44 zbývat 1 1 1 2 4 zbývat/zbejvat
19 45 projevovat 1 1 1 1 4 projevovat (se)
20 46 ocitnout 1 1 1 2 4 ocitnout/octnout se
21 47 přítomný 1 1 1 1 4
22 39 realizace 1 1 1 2 5
23 40 realita 1 1 1 2 5
24 41 realizovat 1 1 1 2 5 realizovat (se)
25 42 jevit 1 1 1 1 5 jevit (se)
26 38 vyskytovat 1 1 1 1 6 vyskytovat se
27 34 výskyt 1 1 1 2 7
28 35 stávající 1 1 1 2 7
29 37 existující 1 1 1 2 7
30 33 bytí 1 1 1 1 8
31 31 zjevně 1 1 1 2 9
32 32 absence 1 1 1 2 9
33 29 fenomén 1 1 1 2 10
34 30 zaujímat 1 1 1 2 10
35 26 zjevný 1 1 1 2 11
36 27 uskutečňovat 1 1 1 2 11 uskutečňovat (se)
37 28 figurovat 1 1 1 2 11
38 22 nastávat 1 1 1 2 12
39 23 zachovávat 1 1 1 1 12
40 19 vyskytnout 1 1 1 2 13 vyskytnout se
41 20 chybějící 1 1 1 2 13
42 21 pobývat 1 1 1 2 13
43 16 ubývat 1 1 1 2 14
44 17 virtuální 1 1 1 2 14
45 18 nepřítomnost 1 1 1 2 14
46 14 uskutečnění 1 1 1 2 15
47 15 reálně 1 1 1 2 15
48 10 ocitat 1 1 1 2 16 ocitat se
49 11 realizovaný 1 1 1 2 16
50 12 dějiště 1 1 1 2 16
51 13 věcně 1 1 1 2 16
52 6 udát 1 1 1 2 18 udát se
53 8 existenční 1 1 1 2 18
54 9 zjevit 1 1 1 2 18 zjevit (se)
55 5 uskutečněný 1 1 1 2 19
56 2 naskytnout 1 1 1 2 20 naskytnout se