A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
9189 z 100 gramatická slova před-ložka 297 2 1 z/ze 1
9190 za 100 gramatická slova před-ložka 297 1 1 2
9191 žába 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 18 4
9192 zabalit 16 práce, činnost verb 2 47 15 7
9193 zábava 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 6 6
9194 zabavit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 15 zabavit (se) 7
9195 zábavný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 9 7
9196 záběr 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 7 5
9197 zabezpečení 16 práce, činnost subst. 1 46 6 11
9198 zabezpečit 16 práce, činnost verb 2 47 10 10
9199 zabezpečovací 16 práce, činnost příd. 1 46 17 13
9200 zabezpečovat 16 práce, činnost verb 2 47 15 12
9201 zabíjet 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 12 7
9202 zabírat 21 boj, politika, armáda verb 3 63 1 15 7
9203 zabít 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 4 zabít (se) 6
9204 záblesk 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 20 7
9205 zablokovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 12 10
9206 zábradlí 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 10 8
9207 zábrana 9 tvar subst. 3 27 2 15 7
9208 zabránit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 4 8
9209 zabraňovat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 17 10
9210 zabrat 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 1 9 6
9211 zabývající 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 1 11 zabývající se 10
9212 zabývat 16 práce, činnost verb 2 47 2 zabývat se 7
9213 začátečník 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 17 10
9214 začátek 5 změna, příčina subst. 3 15 1 1 7
9215 zacházení 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 15 9
9216 zacházet 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 10 8
9217 záchod 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 12 6
9218 zachování 5 změna, příčina subst. 3 15 2 7 9
9219 zachovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 4 zachovat (se) 9
9220 zachovávat 1 existence, událost verb 1 1 1 12 10
9221 záchrana 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 6 8
9222 záchranář 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 13 9
9223 zachránit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 4 zachránit (se) 10
9224 záchranný 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 7 9
9225 zachraňovat 16 práce, činnost verb 1 46 15 11
9226 záchvat 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 12 7
9227 zachvátit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 19 9
9228 zachycovat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 12 10
9229 zachytit 16 práce, činnost verb 2 47 6 zachytit (se) 8
9230 začínající 5 změna, příčina příd. 3 15 2 11 10
9231 začínat 5 změna, příčina verb 3 15 1 1 7
9232 začít 5 změna, příčina verb 12 1 1 5
9233 začlenění 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 16 9
9234 začlenit 2 vztah, seskupení verb 2 5 2 18 začlenit (se) 9
9235 záclona 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 18 7
9236 zácpa 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 20 5
9237 záda 15 části organismu subst. 1 43 1 4 4
9238 zadání 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 15 6
9239 žádaný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 2 13 6
9240 zadarmo 18 obchod, majetek, dát adv. 1 52 2 11 7
9241 žádat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 3 5
9242 zadat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 13 zadat (si) 6
9243 žadatel 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 9 7
9244 zadek 15 části organismu subst. 1 43 2 13 5
9245 zadívat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 14 zadívat se 8
9246 zadluženost 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 19 11
9247 zadní 8 prostor příd. 3 24 1 4 5
9248 žádný 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 5
9249 žádost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 3 6
9250 žádoucí 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 2 10 7
9251 zadržení 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 17 8
9252 zadržený 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 17 8
9253 zadržet 10 pohyb verb 3 30 1 6 7
9254 zadržovat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 20 9
9255 záhada 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 12 6
9256 záhadný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 12 7
9257 zahájení 5 změna, příčina subst. 3 15 2 4 8
9258 zahájit 5 změna, příčina verb 1 13 1 2 7
9259 zahajovací 5 změna, příčina příd. 3 15 2 20 10
9260 zahajovat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 13 9
9261 zahledět 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 18 zahledět se 8
9262 zahlédnout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 1 9 10
9263 zahnat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 16 6
9264 zahodit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 19 7
9265 záhon 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 18 5
9266 zahrada 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 3 7
9267 zahrádka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 11 8
9268 zahradní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 1 49 2 11 8
9269 zahradník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 16 9
9270 zahraničí 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 1 9
9271 zahraniční 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 1 1 10
9272 zahrát 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 1 5 6
9273 zahrnout 16 práce, činnost verb 2 47 8 8
9274 zahrnovat 2 vztah, seskupení verb 3 6 2 4 9
9275 zahrnující 6 čas, období příd. 3 18 2 16 10
9276 záhy 100 gramatická slova adv. 297 1 9 4
9277 zahynout 14 živočich, biologická činnost verb 1 40 2 6 8
9278 zainteresovaný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 17 14
9279 zajatec 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 14 7
9280 zájem 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 1 1 5
9281 zájemce 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 3 7
9282 zajet 10 pohyb verb 2 29 2 12 zajet (si) 6
9283 zajetí 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 14 6
9284 zájezd 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 7 6
9285 zajíc 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 13 5
9286 zajímat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 2 zajímat (se) 7
9287 zajímavost 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 10 10
9288 zajímavý 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 1 2 8
9289 zajisté 27 hledání, škola, pravda částice 3 81 1 13 7
9290 zajištění 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 5 9
9291 zajištěný 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 15 9
9292 zajistit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 2 8
9293 zajišťování 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 20 11
9294 zajišťovat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 4 10
9295 zajít 10 pohyb verb 1 28 1 8 zajít (si) 6
9296 zájmový 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 14 7
9297 žák 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 3 3
9298 zákaz 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 4 5
9299 zakázaný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 11 8
9300 zakázat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 5 7
9301 zakázka 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 5 7
9302 zákazník 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 2 8
9303 zakazovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 11 9
9304 základ 4 řád, zákonitost subst. 2 11 1 2 6
9305 zakládající 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 20 11
9306 zakládání 16 práce, činnost subst. 3 48 20 9
9307 zakládat 16 práce, činnost verb 2 47 8 zakládat (si) 8
9308 zakladatel 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 7 10
9309 základě 999 divná slova ?? 999 2994 2 2 základě+ 7
9310 základna 5 změna, příčina subst. 3 15 1 5 8
9311 základní 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 1 8
9312 zaklepat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 20 8
9313 zákon 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 1 5
9314 zakončení 5 změna, příčina subst. 3 15 2 19 9
9315 zakončit 5 změna, příčina verb 3 15 2 10 8
9316 zákoník 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 7 7
9317 zákonitě 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 3 66 2 19 8
9318 zákonitost 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 18 10
9319 zákonný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 7 7
9320 zákonodárce 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 14 11
9321 zákonodárný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 14 11
9322 zakotvit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 12 8
9323 zakoupit 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 10 zakoupit (si) 8
9324 zákrok 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 9 6
9325 zakrýt 9 tvar verb 3 27 2 12 6
9326 zakrývat 9 tvar verb 3 27 2 17 8
9327 zákulisí 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 17 8
9328 žal 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 20 3
9329 záležet 5 změna, příčina verb 2 14 1 3 7
9330 záležitost 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 1 2 10
9331 záliba 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 14 6
9332 zalíbit 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 19 zalíbit se 10
9333 zalít 12 krajina, hmota verb 1 34 2 14 5
9334 záliv 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 10 5
9335 žaloba 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 6 6
9336 žalobce 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 16 7
9337 záloha 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 7 6
9338 žalovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 15 7
9339 založení 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 6 8
9340 založený 5 změna, příčina příd. 3 15 1 5 8
9341 založit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 2 7
9342 záložník 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 10 8
9343 žaludek 15 části organismu subst. 2 44 2 9 7
9344 zamávat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 20 7
9345 zámecký 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 2 10 7
9346 zámek 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 3 5
9347 záměr 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 3 5
9348 zaměření 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 8 8
9349 zaměřený 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 7 8
9350 zaměřit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 5 zaměřit (se) 8
9351 záměrně 19 úřad, řízení, výchova adv. 2 56 2 11 7
9352 zaměřovat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 11 zaměřovat (se) 10
9353 zaměstnanec 16 práce, činnost subst. 1 46 2 11
9354 zaměstnanecký 16 práce, činnost příd. 1 46 16 13
9355 zaměstnání 16 práce, činnost subst. 1 46 4 10
9356 zaměstnanost 16 práce, činnost subst. 1 46 9 12
9357 zaměstnaný 16 práce, činnost příd. 1 46 6 10
9358 zaměstnat 16 práce, činnost verb 1 46 10 9
9359 zaměstnávat 16 práce, činnost verb 1 46 9 11
9360 zaměstnavatel 16 práce, činnost subst. 1 46 5 13
9361 zamezit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 14 7
9362 zamíchat 16 práce, činnost verb 2 47 17 8
9363 zamilovaný 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 2 13 10
9364 zamilovat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 11 zamilovat (se,si) 9
9365 záminka 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 14 7
9366 zamířit 10 pohyb verb 1 28 2 9 7
9367 zamítnout 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 10 9
9368 zamknout 16 práce, činnost verb 2 47 15 8
9369 zamlouvat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 19 zamlouvat (se,si) 9
9370 zámoří 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 18 6
9371 zámořský 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 14 8
9372 zamyšlení 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 15 9
9373 zamýšlený 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 17 9
9374 zamyslet 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 10 zamyslet/zamyslit se 8
9375 zamýšlet 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 12 zamýšlet (se) 9
9376 zanechat 16 práce, činnost verb 2 47 8 8
9377 zanedbatelný 3 množství, číslo příd. 1 7 2 14 12
9378 zanedlouho 6 čas, období adv. 1 16 2 14 10
9379 zánět 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 11 5
9380 zánik 5 změna, příčina subst. 3 15 2 8 5
9381 zanikat 5 změna, příčina verb 3 15 2 18 7
9382 zaniknout 5 změna, příčina verb 3 15 2 10 9
9383 žánr 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 4
9384 zaostávat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 19 9
9385 zápach 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 17 6
9386 západ 8 prostor subst. 3 24 1 3 5
9387 zapadat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 10 7
9388 západní 8 prostor příd. 3 24 1 2 7
9389 zapadnout 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 14 9
9390 západočeský 111 vlastní jména příd. 330 2 9 11
9391 západoevropský 111 vlastní jména příd. 330 2 9 14
9392 zápal 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 17 5
9393 zapálit 16 práce, činnost verb 2 47 9 7
9394 zapamatovat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 19 11
9395 zaparkovaný 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 20 11
9396 zápas 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 1 1 5
9397 zápasit 21 boj, politika, armáda verb 2 62 1 17 7
9398 zápěstí 15 části organismu subst. 1 43 2 17 7
9399 zápis 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 7 5
9400 zapisovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 16 9
9401 zaplacení 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 10 9
9402 zaplacený 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 17 9
9403 zaplatit 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 1 2 8
9404 záplava 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 7 7
9405 zaplavit 12 krajina, hmota verb 1 34 2 14 8
9406 zaplést 16 práce, činnost verb 2 47 17 zaplést (se) 8
9407 zaplnit 9 tvar verb 3 27 2 12 zaplnit (se) 7
9408 zapnout 16 práce, činnost verb 2 47 16 7
9409 započít 5 změna, příčina verb 3 15 2 19 7
9410 zapojení 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 11 8
9411 zapojit 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 7 zapojit (se) 8
9412 zapomenout 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 3 10
9413 zapomenutý 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 13 10
9414 zapomínat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 7 9
9415 záporný 3 množství, číslo příd. 3 9 2 12 7
9416 zapotřebí 100 gramatická slova adv. 297 1 7 9
9417 zapřít 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 20 6
9418 zapsat 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 6 6
9419 zapůsobit 5 změna, příčina verb 2 14 2 14 9
9420 žár 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 19 3
9421 zařadit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 4 zařadit (se) 8
9422 zařazení 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 10 8
9423 zařazený 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 18 8
9424 zarazit 16 práce, činnost verb 2 47 10 zarazit (se) 8
9425 zařazovat 16 práce, činnost verb 2 47 17 zařazovat (se) 9
9426 záře 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 15 záře/zář 4
9427 zareagovat 5 změna, příčina verb 1 13 2 13 10
9428 zaregistrovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 11 13
9429 záření 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 8 6
9430 září 6 čas, období subst. 1 16 1 2 4
9431 zařídit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 8 7
9432 zářijový 6 čas, období příd. 1 16 2 15 8
9433 zářit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 1 13 5
9434 zářivý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 18 6
9435 zařízení 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 1 8
9436 zárodek 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 1 15 7
9437 zároveň 100 gramatická slova adv. 297 1 1 7
9438 žárovka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 16 7
9439 zaručený 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 19 8
9440 zaručit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 9 zaručit (se) 8
9441 záruční 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 16 7
9442 zaručovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 10 zaručovat (se) 9
9443 záruka 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 5 6
9444 zařvat 100 gramatická slova verb 297 1 14 6
9445 zásada 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 3 6
9446 zasadit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 1 49 2 11 zasadit (se) 7
9447 zásadně 4 řád, zákonitost adv. 1 10 2 7 7
9448 zásadní 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 4 7
9449 zásah 5 změna, příčina subst. 1 13 1 4 5
9450 zasáhnout 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 4 9
9451 zasahovat 16 práce, činnost verb 2 47 7 9
9452 zase 100 gramatická slova adv. 297 2 1 zase/zas 4
9453 zasedání 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 3 8
9454 zasedat 21 boj, politika, armáda verb 1 61 2 15 7
9455 zasednout 10 pohyb verb 1 28 2 14 9
9456 zašeptat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 13 8
9457 zasílat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 15 7
9458 zásilka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 10 7
9459 zaskočit 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 10 8
9460 zaslat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 8 6
9461 zaslechnout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 10 11
9462 zasloužený 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 17 10
9463 zasloužit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 1 5 zasloužit (se,si) 10
9464 zásluha 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 1 6 7
9465 zasluhovat 31 nálada, dojmy, city verb 2 92 1 20 zasluhovat (si) 10
9466 zasmát 31 nálada, dojmy, city verb 2 92 1 9 zasmát se 7
9467 žasnout 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 19 7
9468 zásobník 16 práce, činnost subst. 3 48 11 8
9469 zásobování 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 13 10
9470 zásobovat 16 práce, činnost verb 2 47 16 9
9471 zásoby 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 5 zásoby/zásoba 6
9472 zastánce 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 10 8
9473 zastaralý 7 průběh času příd. 3 21 2 13 9
9474 zástava 10 pohyb subst. 1 28 2 17 7
9475 zastávat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 7 zastávat (se) 8
9476 zástavba 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 17 8
9477 zastavení 10 pohyb subst. 1 28 1 7 9
9478 zastavit 10 pohyb verb 1 28 2 2 zastavit (se) 8
9479 zastávka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 8 8
9480 zastavovat 10 pohyb verb 1 28 1 13 zastavovat (se) 11
9481 zastihnout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 13 10
9482 zastoupení 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 7 10
9483 zastoupit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 8 9
9484 zastřelit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 8 9
9485 zástup 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 12 6
9486 zástupce 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 1 8
9487 zastupitel 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 7 10
9488 zastupitelský 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 16 13
9489 zastupitelství 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 13 14
9490 zastupitelstvo 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 4 14
9491 zástupkyně 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 14 10
9492 zastupovat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 7 10
9493 zásuvka 16 práce, činnost subst. 3 48 13 7
9494 zasvěcený 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 16 9
9495 zasvětit 29 věda, umění, náboženství verb 3 87 2 19 8
9496 zatáčka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 12 7
9497 zatáhnout 16 práce, činnost verb 2 47 17 9
9498 zataženo 12 krajina, hmota adv. 3 36 2 13 8
9499 zatčení 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 14 7
9500 zátěž 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 9 5
9501 zatěžovat 16 práce, činnost verb 2 47 15 zatěžovat (se) 9
9502 zatím 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
9503 zatímco 100 gramatická slova connect. 297 1 1 7
9504 zatížení 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 9 8
9505 zatížit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 1 37 2 13 7
9506 zatknout 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 7 8
9507 zatlačit 16 práce, činnost verb 2 47 19 8
9508 zato 100 gramatická slova adv. 297 1 5 4
9509 zatracený 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 19 9
9510 zaujetí 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 20 7
9511 zaujímat 1 existence, událost verb 1 1 2 10 8
9512 zaujmout 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 1 4 8
9513 zaútočit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 10 8
9514 závada 16 práce, činnost subst. 2 47 10 6
9515 zavádějící 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 20 10
9516 zavádění 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 12 8
9517 zavádět 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 10 7
9518 zaváhat 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 16 7
9519 zavazadlo 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 11 9
9520 zavázat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 8 zavázat (se) 8
9521 závazek 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 5 7
9522 závazný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 9 7
9523 závažný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 5 7
9524 zavazovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 14 zavazovat (se) 9
9525 zavedení 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 5 8
9526 zavedený 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 12 8
9527 závěr 5 změna, příčina subst. 3 15 1 2 5
9528 závěrečný 5 změna, příčina příd. 3 15 2 4 9
9529 závěs 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 13 5
9530 zavěšený 10 pohyb příd. 3 30 2 18 8
9531 zavěsit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 13 zavěsit (se) 8
9532 zavést 16 práce, činnost verb 2 47 4 6
9533 závidět 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 12 7
9534 zavinit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 11 7
9535 zavírat 9 tvar verb 3 27 1 12 7
9536 záviset 5 změna, příčina verb 2 14 1 5 7
9537 závislost 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 5 9
9538 závist 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 2 15 6
9539 zavítat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 15 7
9540 zavládnout 20 společnost, stát, skupina verb 2 59 2 20 10
9541 závod 16 práce, činnost subst. 1 46 1 5
9542 závodit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 13 7
9543 závodní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 1 10 7
9544 závodnice 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 19 9
9545 závodník 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 6 8
9546 závoj 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 19 5
9547 zavolat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 5 7
9548 závratný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 20 8
9549 zavražděný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 18 10
9550 zavraždit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 10 9
9551 zavřený 9 tvar příd. 3 27 2 9 7
9552 zavřít 9 tvar verb 3 27 1 5 6
9553 završit 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 20 7
9554 zavrtět 11 přenos, změna polohy verb 3 33 2 11 zavrtět (se) 7
9555 zazářit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 20 7
9556 zázemí 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 8 6
9557 zažít 14 živočich, biologická činnost verb 1 40 2 5 5
9558 zážitek 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 5 7
9559 zažívat 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 17 7
9560 záznam 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 4 6
9561 zaznamenat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 3 10
9562 zaznamenávat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 11 12
9563 zaznít 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 6 6
9564 zaznívat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 19 8
9565 zazpívat 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 14 8
9566 zázračný 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 13 8
9567 zázrak 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 6 6
9568 zazvonit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 14 8
9569 zbarvení 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 14 8
9570 zbarvený 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 20 8
9571 zbavit 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 4 zbavit (se) 6
9572 zbavovat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 13 zbavovat (se) 8
9573 zbláznit 28 myšlení, vědomost verb 3 84 2 16 zbláznit (se) 9
9574 zblízka 8 prostor adv. 3 24 2 15 7
9575 zboží 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 2 5
9576 zbožný 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 17 6
9577 zbraň 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 2 5
9578 zbrojní 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 11 7
9579 zbrojovka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 14 9
9580 zbylý 2 vztah, seskupení příd. 2 5 2 8 5
9581 zbýt 5 změna, příčina verb 3 15 1 4 4
9582 zbytečně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 1 7 8
9583 zbytečný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 1 5 8
9584 zbytek 2 vztah, seskupení subst. 2 5 1 3 6
9585 zbývající 5 změna, příčina příd. 3 15 1 6 9
9586 zbývat 1 existence, událost verb 1 1 2 4 zbývat/zbejvat 6
9587 zčásti 100 gramatická slova adv. 297 2 10 6
9588 zcela 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
9589 zda 100 gramatická slova connect. 297 1 1 3
9590 zdaleka 100 gramatická slova adv. 297 1 5 7
9591 zdali 100 gramatická slova connect. 297 1 15 5
9592 zdanění 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 11 7
9593 zdání 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 17 5
9594 zdánlivě 27 hledání, škola, pravda adv. 3 81 1 7 8
9595 zdánlivý 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 17 8
9596 zdařilý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 17 7
9597 zdařit 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 20 zdařit se 9
9598 zdarma 18 obchod, majetek, dát adv. 1 52 2 7 6
9599 zdát 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 1 zdát se 4
9600 zdatný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 19 6
9601 zde 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 3
9602 zdědit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 15 6
9603 zdejší 8 prostor příd. 1 22 1 4 6
9604 zdivo 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 12 5
9605 zdlouhavý 7 průběh času příd. 1 19 2 18 9
9606 zdobený 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 18 7
9607 zdobit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 12 6
9608 zdolat 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 10 6
9609 zdraví 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 3 6
9610 zdravotně 29 věda, umění, náboženství adv. 1 85 2 12 9
9611 zdravotní 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 2 9
9612 zdravotnický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 5 12
9613 zdravotnictví 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 3 13
9614 zdravotník 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 13 10
9615 zdravý 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 1 4 6
9616 zdražení 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 12 8
9617 zdražit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 20 7
9618 zdroj 5 změna, příčina subst. 1 13 1 1 5
9619 zdržet 7 průběh času verb 3 21 2 11 zdržet (se) 6
9620 zdržovat 1 existence, událost verb 2 2 1 11 zdržovat (se) 9
9621 zdůraznit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 4 9
9622 zdůrazňovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 6 11
9623 zdůvodnění 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 17 10
9624 zdůvodnit 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 11 9
9625 zdůvodňovat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 17 11
9626 zdvihnout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 15 9
9627 zdvojnásobit 3 množství, číslo verb 3 9 2 16 12
9628 že 100 gramatická slova connect. 297 1 1 2
9629 žebříček 16 práce, činnost subst. 3 48 6 8
9630 žebřík 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 16 6
9631 žebro 15 části organismu subst. 1 43 2 17 5
9632 zeď 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 3 3
9633 zedník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 6
9634 zejména 100 gramatická slova částice 297 1 1 7
9635 žel 100 gramatická slova 999 297 2 20 3
9636 zeleň 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 12 5
9637 zelenina 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 5 8
9638 zeleninový 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 20 10
9639 zelený 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 3 6
9640 železárna 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 11 9
9641 železničář 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 11 10
9642 železnice 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 6 9
9643 železniční 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 4 10
9644 železný 12 krajina, hmota příd. 2 35 1 7 7
9645 železo 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 11 železa/železo 6
9646 zelí 15 části organismu subst. 3 45 1 14 4
9647 želva 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 14 5
9648 země 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 1 země/zem/Země/Zem 4
9649 zemědělec 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 7 9
9650 zemědělský 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 1 49 1 4 10
9651 zemědělství 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 4 11
9652 zeměkoule 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 18 9
9653 zeměpisný 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 19 9
9654 zemětřesení 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 11 11
9655 zemina 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 18 6
9656 zemní 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 8 5
9657 zemřelý 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 2 13 7
9658 zemřít 14 živočich, biologická činnost verb 1 40 1 3 6
9659 zemský 12 krajina, hmota příd. 3 36 1 6 6
9660 žena 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 1 4
9661 ženatý 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 14 6
9662 ženevský 111 vlastní jména příd. 330 2 19 8
9663 ženich 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 19 6
9664 ženská 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 9 6
9665 ženský 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 1 4 6
9666 zeptat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 2 zeptat se 9
9667 žert 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 14 4
9668 zesílit 5 změna, příčina verb 1 13 2 15 7
9669 zesnulý 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 2 16 7
9670 zevnitř 8 prostor adv. 3 24 2 16 7
9671 zezadu 8 prostor adv. 3 24 2 15 6
9672 zhasnout 16 práce, činnost verb 2 47 15 8
9673 žhavý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 13 5
9674 zhlédnout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 12 9
9675 zhluboka 100 gramatická slova adv. 297 2 19 8
9676 zhodnocení 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 11 10
9677 zhodnotit 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 10 9
9678 zhoršení 4 řád, zákonitost subst. 3 12 2 15 8
9679 zhoršit 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 12 zhoršit (se) 8
9680 zhoršovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 15 zhoršovat (se) 9
9681 zhotovit 16 práce, činnost verb 2 47 17 8
9682 zhoubný 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 15 7
9683 zhroucení 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 19 9
9684 zhroutit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 2 12 zhroutit se 11
9685 zhruba 100 gramatická slova adv. 297 2 2 6
9686 žid 111 vlastní jména subst. 330 2 4 žid/Žid 3
9687 židle 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 5 5
9688 židovský 111 vlastní jména příd. 330 2 4 8
9689 žijící 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 2 6 6
9690 žíla 15 části organismu subst. 2 44 1 14 4
9691 zima 6 čas, období subst. 1 16 1 3 4
9692 zimní 6 čas, období příd. 1 16 1 4 5
9693 zírat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 13 5
9694 zisk 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 2 4
9695 získání 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 6 7
9696 získaný 18 obchod, majetek, dát příd. 3 54 2 6 7
9697 získat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 1 6
9698 získávání 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 13 9
9699 získávat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 5 8
9700 ziskový 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 10 7
9701 žít 14 živočich, biologická činnost verb 1 40 1 1 3
9702 zítra 6 čas, období adv. 1 16 1 3 5
9703 zítřejší 6 čas, období příd. 2 17 2 16 8
9704 zítřek 6 čas, období subst. 2 17 1 13 6
9705 živě 14 živočich, biologická činnost adv. 2 41 2 15 4
9706 živel 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 13 5
9707 živina 15 části organismu subst. 2 44 2 15 živiny/živina 6
9708 živit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 2 74 1 7 živit (se) 6
9709 živnost 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 13 7
9710 živnostenský 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 8 12
9711 živnostník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 19 10
9712 živočich 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 9 8
9713 živočišný 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 12 9
9714 život 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 1 1 5
9715 životně 14 živočich, biologická činnost adv. 1 40 2 19 životně+ 7
9716 životní 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 1 1 7
9717 životnost 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 10 9
9718 životopis 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 15 9
9719 živý 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 1 3 4
9720 žízeň 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 2 16 5
9721 žižkovský 111 vlastní jména příd. 330 2 16 9
9722 zjednodušení 4 řád, zákonitost subst. 2 11 2 18 12
9723 zjednodušený 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 19 12
9724 zjednodušit 4 řád, zákonitost subst. 3 12 2 19 zjednodušit (se) 11
9725 zjev 1 existence, událost subst. 2 2 1 18 4
9726 zjevení 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 18 7
9727 zjevit 1 existence, událost verb 1 1 2 18 zjevit (se) 6
9728 zjevně 1 existence, událost adv. 1 1 2 9 6
9729 zjevný 1 existence, událost příd. 1 1 2 11 6
9730 zjištění 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 7 8
9731 zjištěný 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 2 13 8
9732 zjistit 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 2 7
9733 zjišťování 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 20 10
9734 zjišťovat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 8 9
9735 zkáza 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 1 14 5
9736 zkazit 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 15 zkazit (se) 6
9737 zklamání 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 8 8
9738 zklamaný 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 15 8
9739 zklamat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 1 7 zklamat (se) 8
9740 zkomplikovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 14 12
9741 zkontrolovat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 13 12
9742 zkoumání 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 1 11 8
9743 zkoumat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 7 7
9744 zkoušet 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 6 zkoušet (si) 7
9745 zkouška 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 3 7
9746 zkrácení 8 prostor subst. 2 23 2 16 8
9747 zkrácený 8 prostor příd. 2 23 2 17 8
9748 zkrachovat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 17 10
9749 zkrátit 8 prostor verb 2 23 2 11 7
9750 zkratka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 7
9751 zkrátka 100 gramatická slova adv. 297 1 6 7
9752 zkušebna 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 8
9753 zkušební 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 2 8 8
9754 zkušenost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 2 9
9755 zkušený 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 1 5 7
9756 zkusit 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 1 5 6
9757 zlato 12 krajina, hmota subst. 2 35 1 4 5
9758 zlatý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 2 5
9759 žláza 15 části organismu subst. 2 44 2 18 5
9760 zle 31 nálada, dojmy, city adv. 3 93 1 14 3
9761 zlepšení 5 změna, příčina subst. 2 14 1 5 8
9762 zlepšit 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 5 zlepšit (se) 12
9763 zlepšovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 11 zlepšovat (se) 9
9764 zleva 8 prostor adv. 3 24 2 17 5
9765 zlikvidovat 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 9 11
9766 zlínský 111 vlastní jména příd. 330 2 9 7
9767 zlo 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 1 6 3
9768 zlobit 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 8 zlobit (se) 7
9769 zločin 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 4 6
9770 zločinec 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 9 8
9771 zloděj 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 6 6
9772 zlom 9 tvar subst. 2 26 2 14 4
9773 zlomek 3 množství, číslo subst. 3 9 2 13 6
9774 zlomenina 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 18 9
9775 zlomený 9 tvar příd. 2 26 2 15 7
9776 zlomit 9 tvar verb 2 26 1 9 zlomit (se) 6
9777 zlost 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 17 5
9778 žloutek 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 15 7
9779 žlutý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 4 5
9780 zlý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 4 3
9781 zmařit 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 19 6
9782 zmást 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 18 5
9783 zmatek 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 9 6
9784 zmatený 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 16 7
9785 změna 5 změna, příčina subst. 3 15 1 1 5
9786 změněný 5 změna, příčina příd. 3 15 2 13 7
9787 změnit 5 změna, příčina verb 3 15 1 1 změnit (se) 7
9788 zmenšit 8 prostor verb 2 23 2 14 zmenšit (se) 7
9789 zmenšovat 3 množství, číslo verb 1 7 2 18 zmenšovat (se) 9
9790 změřit 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 15 6
9791 zmíněný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 3 7
9792 zmínit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 6 zmínit (se) 6
9793 zmínka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 8 6
9794 zmiňovaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 16 9
9795 zmiňovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 10 zmiňovat (se) 9
9796 zmírnění 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 19 8
9797 zmírnit 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 12 7
9798 zmítat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 20 zmítat (se) 6
9799 zmizet 1 existence, událost verb 1 1 1 3 6
9800 zmoci 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 17 zmoct/zmoci 6
9801 zmocněnec 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 15 9
9802 zmocnit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 1 10 zmocnit (se) 8
9803 zmrzlina 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 20 8
9804 značka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 3 6
9805 značkový 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 20 8
9806 značně 3 množství, číslo adv. 1 7 1 4 6
9807 značný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 1 2 6
9808 znak 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 4 4
9809 znalec 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 8 6
9810 znalecký 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 20 8
9811 znalost 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 1 4 7
9812 znamenat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 1 8
9813 znamení 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 5 7
9814 znamenitý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 20 9
9815 známka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 5 6
9816 známost 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 11 7
9817 známý 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 1 1 5
9818 znásilnění 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 17 10
9819 znát 28 myšlení, vědomost verb 3 84 2 1 znát (se) 5
9820 znázornit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 19 9
9821 znečištění 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 12 znečištění/znečistění 10
9822 znemožnit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 12 znemožnit (se) 9
9823 znemožňovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 17 znemožňovat (se) 11
9824 znění 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 6 5
9825 znepokojení 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 18 11
9826 znepokojit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 19 znepokojit (se) 11
9827 znepokojovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 18 znepokojovat (se) 12
9828 zneužít 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 14 7
9829 zneužití 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 12 8
9830 zneužívání 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 12 10
9831 zneužívat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 14 9
9832 zničení 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 15 7
9833 zničený 5 změna, příčina příd. 1 13 2 12 7
9834 zničit 21 boj, politika, armáda verb 2 62 1 5 6
9835 znít 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 1 3 4
9836 znova 100 gramatická slova adv. 297 2 9 5
9837 znovu 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
9838 zobrazení 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 13 9
9839 zobrazit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 14 8
9840 zobrazovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 15 10
9841 zodpovědět 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 20 10
9842 zodpovědnost 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 9 12
9843 zodpovědný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 9 10
9844 zodpovídat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 19 zodpovídat (se) 10
9845 zóna 9 tvar subst. 1 25 2 5 4
9846 zoo 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 13 3
9847 zoologický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 15 10
9848 zopakovat 5 změna, příčina verb 3 15 2 8 9
9849 zorganizovat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 12 zorganizovat (se) 12
9850 zoufale 31 nálada, dojmy, city adv. 3 93 2 12 7
9851 zoufalství 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 12 10
9852 zoufalý 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 1 9 7
9853 zpáteční 9 tvar příd. 3 27 2 17 8
9854 zpátky 8 prostor adv. 3 24 1 4 6
9855 zpět 8 prostor adv. 3 24 1 3 4
9856 zpětně 8 prostor adv. 3 24 2 17 6
9857 zpětný 8 prostor příd. 3 24 2 9 6
9858 zpěv 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 1 7 4
9859 zpěvačka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 9 8
9860 zpěvák 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 6 6
9861 zpevnit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 1 37 2 20 7
9862 zpívat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 4 6
9863 zpočátku 100 gramatická slova adv. 297 2 6 8
9864 zpochybnit 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 10 10
9865 zpochybňovat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 12 12
9866 zpod 100 gramatická slova před-ložka 297 2 18 4
9867 zpomalení 10 pohyb subst. 1 28 2 19 9
9868 zpomalit 10 pohyb verb 1 28 2 13 zpomalit (se) 8
9869 zpoždění 7 průběh času subst. 3 21 2 9 8
9870 zpracování 16 práce, činnost subst. 1 46 4 10
9871 zpracovaný 16 práce, činnost příd. 1 46 14 10
9872 zpracovat 16 práce, činnost verb 2 47 7 9
9873 zpracovatel 16 práce, činnost subst. 1 46 19 11
9874 zpracovatelský 16 práce, činnost příd. 1 46 19 14
9875 zpracovávat 16 práce, činnost verb 2 47 9 11
9876 zpráva 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 1 6
9877 zpravidla 4 řád, zákonitost adv. 1 10 1 5 9
9878 zpravodaj 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 6 9
9879 zpravodajský 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 9 12
9880 zpravodajství 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 13
9881 zpřístupnit 10 pohyb verb 1 28 2 15 11
9882 zprostředkování 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 19 15
9883 zprostředkovat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 14 14
9884 zprostředkovatel 16 práce, činnost subst. 1 46 20 16
9885 zprvu 100 gramatická slova adv. 297 1 12 5
9886 způsob 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 1 6
9887 způsobený 5 změna, příčina příd. 2 14 2 7 9
9888 způsobilost 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 14 11
9889 způsobit 5 změna, příčina verb 2 14 1 2 8
9890 způsobovat 5 změna, příčina verb 2 14 2 7 10
9891 zrada 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 15 5
9892 zrádce 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 19 6
9893 zradit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 1 16 6
9894 zrak 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 1 9 4
9895 zraky 15 části organismu subst. 2 44 2 20 5
9896 žralok 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 17 6
9897 zralost 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 2 20 7
9898 zralý 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 2 10 5
9899 zranění 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 4 7
9900 zraněný 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 6 7
9901 zranit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 2 5 zranit (se) 6
9902 zranitelný 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 20 10
9903 zrcadlo 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 7 7
9904 zrcátko 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 19 7
9905 zřejmě 100 gramatická slova adv. 297 1 1 6
9906 zřejmý 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 1 5 6
9907 zřeknout 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 16 zřeknout/zříct/zříci se 8
9908 zřetel 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 1 14 6
9909 zřetelně 100 gramatická slova adv. 297 2 8 8
9910 zřetelný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 10 8
9911 zřídit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 6 6
9912 zřídka 100 gramatická slova adv. 297 2 13 6
9913 zřítit 11 přenos, změna polohy verb 3 33 2 14 zřítit se 9
9914 zřízení 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 6 7
9915 zřizovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 19 8
9916 zřizovatel 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 19 10
9917 zrno 15 části organismu subst. 3 45 2 19 4
9918 zrod 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 14 4
9919 zrodit 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 10 zrodit (se) 6
9920 zrovna 100 gramatická slova adv. 297 1 3 6
9921 zrození 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 20 7
9922 zrušení 5 změna, příčina subst. 3 15 2 5 7
9923 zrušený 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 19 7
9924 zrušit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 3 6
9925 zrychlení 10 pohyb subst. 1 28 2 19 9
9926 zrychlit 10 pohyb verb 1 28 2 18 zrychlit (se) 9
9927 zrzavý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 19 6
9928 ztěžovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 20 8
9929 ztotožnit 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 19 ztotožnit (se) 9
9930 ztotožňovat 4 řád, zákonitost verb 2 11 2 18 ztotožňovat (se) 12
9931 ztracený 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 1 7 8
9932 ztrácet 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 4 ztrácet (se) 7
9933 ztráta 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 1 2 6
9934 ztratit 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 2 ztratit (se) 7
9935 ztrátový 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 14 8
9936 ztroskotat 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 16 10
9937 zub 15 části organismu subst. 2 44 1 5 3
9938 zubní 15 části organismu příd. 1 43 2 15 5
9939 zúčastněný 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 10 10
9940 zúčastnit 20 společnost, stát, skupina verb 1 58 1 3 zúčastnit se 12
9941 zuřit 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 19 5
9942 žurnál 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 19 6
9943 žurnalista 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 20 10
9944 zůstat 5 změna, příčina verb 3 15 1 1 6
9945 zůstatek 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 20 8
9946 zůstávat 5 změna, příčina verb 3 15 1 2 8
9947 zvaný 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 1 6 5
9948 zvát 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 7 4
9949 zvážit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 1 37 2 11 6
9950 zvažovat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 8 8
9951 zvedat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 9 zvedat (se) 6
9952 zvědavost 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 16 9
9953 zvědavý 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 1 11 7
9954 zvednout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 4 zvednout (se) 8
9955 zvenčí 9 tvar adv. 1 25 2 13 6
9956 zvěř 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 5 4
9957 zveřejnění 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 10
9958 zveřejněný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 13 10
9959 zveřejnit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 5 9
9960 zveřejňovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 15 11
9961 zvětšit 3 množství, číslo verb 1 7 2 14 zvětšit (se) 8
9962 zvětšovat 5 změna, příčina verb 3 15 2 16 zvětšovat (se) 10
9963 zvířátko 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 20 8
9964 zvíře 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 3 5
9965 zvířecí 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 18 7
9966 zvítězit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 1 3 8
9967 zvládat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 13 7
9968 zvládnout 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 4 9
9969 zvládnutí 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 20 9
9970 zvlášť 100 gramatická slova adv. 297 2 4 6
9971 zvláště 100 gramatická slova adv. 297 1 3 7
9972 zvláštní 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 2 8
9973 zvláštnost 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 14 10
9974 zvolat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 9 6
9975 zvolení 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 11 7
9976 zvolený 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 7 7
9977 zvolit 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 1 3 zvolit (si) 7
9978 zvolna 10 pohyb adv. 1 28 1 11 6
9979 zvon 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 11 4
9980 zvonek 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 1 17 6
9981 zvonit 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 1 16 6
9982 zvrat 5 změna, příčina subst. 3 15 2 13 5
9983 zvrátit 11 přenos, změna polohy verb 3 33 2 15 7
9984 zvuk 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 1 4 4
9985 zvukový 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 2 38 2 8 7
9986 zvýhodnění 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 19 10
9987 zvyk 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 6 4
9988 zvykat 4 řád, zákonitost verb 1 10 2 19 zvykat (si) 7
9989 zvyklost 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 14 8
9990 zvyklý 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 7 6
9991 zvyknout 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 1 8 zvyknout (si) 9
9992 zvýšení 3 množství, číslo subst. 1 7 1 2 7
9993 zvýšený 8 prostor příd. 2 23 1 5 7
9994 zvýšit 8 prostor verb 2 23 1 2 6
9995 zvyšování 8 prostor subst. 2 23 2 7 9
9996 zvyšovat 8 prostor verb 2 23 1 4 8
9997 zvyšující 8 prostor příd. 2 23 2 17 9