A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
8338 v 100 gramatická slova před-ložka 297 2 1 v/ve 1
8339 václavský 111 vlastní jména příd. 330 2 10 9
8340 vada 4 řád, zákonitost subst. 3 12 1 9 4
8341 vadit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 1 4 vadit (se) 6
8342 vagón 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 9 5
8343 váha 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 1 5 4
8344 váhání 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 17 6
8345 váhat 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 1 8 5
8346 vajíčko 15 části organismu subst. 3 45 1 10 7
8347 vakcína 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 19 vakcína/vakcina 7
8348 valašský 111 vlastní jména příd. 330 2 12 8
8349 válec 9 tvar subst. 2 26 1 12 5
8350 válečný 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 1 5 7
8351 válet 16 práce, činnost verb 2 47 17 válet (se) 5
8352 valit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 16 valit (se) 5
8353 válka 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 1 5
8354 valný 3 množství, číslo příd. 1 7 2 4 5
8355 van 999 divná slova ?? 999 2994 2 6 van+ 3
8356 vana 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 12 4
8357 vánoce 6 čas, období subst. 1 16 2 6 vánoce/Vánoce 6
8358 vánoční 6 čas, období příd. 1 16 2 5 7
8359 vápenec 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 13 7
8360 vápník 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 20 6
8361 vápno 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 19 5
8362 var 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 16 3
8363 vaření 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 11 6
8364 vařený 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 13 6
8365 varhany 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 18 7
8366 variace 5 změna, příčina subst. 2 14 1 16 7
8367 varianta 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 4 8
8368 vařit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 2 74 1 6 vařit (se) 6
8369 varování 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 10 8
8370 varovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 4 7
8371 varovný 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 2 16 7
8372 varšavský 111 vlastní jména příd. 330 2 13 9
8373 váš 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 3
8374 vášeň 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 1 7 5
8375 vášnivý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 12 7
8376 váza 9 tvar subst. 3 27 2 10 4
8377 vázaný 9 tvar příd. 3 27 2 17 6
8378 vázat 16 práce, činnost verb 2 47 7 vázat (se) 5
8379 vazba 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 3 5
8380 vážený 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 9 6
8381 vážit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 1 6 vážit (si) 6
8382 vážně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 2 89 1 4 5
8383 vážnost 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 14 7
8384 vážný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 1 3 5
8385 včas 6 čas, období adv. 1 16 1 6 4
8386 včasný 6 čas, období příd. 1 16 2 18 6
8387 včela 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 17 5
8388 vcelku 100 gramatická slova adv. 297 2 9 6
8389 včera 7 průběh času adv. 2 20 1 1 5
8390 včerejšek 6 čas, období subst. 2 17 2 8 9
8391 včerejší 6 čas, období příd. 1 16 2 3 8
8392 včetně 100 gramatická slova adv. 297 2 2 6
8393 vcházet 10 pohyb verb 2 29 1 17 7
8394 vchod 10 pohyb subst. 1 28 1 7 5
8395 vdát 23 rodina, láska, přátelství verb 1 67 2 18 vdát se 7
8396 vděčit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 16 6
8397 vděčný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 10 6
8398 vdova 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 12 5
8399 věc 1 existence, událost subst. 1 1 1 1 3
8400 večer 6 čas, období subst. 2 17 2 3 večer/N 5
8401 večer 7 průběh času adv. 1 19 2 2 večer/D 5
8402 večeře 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 6 6
8403 večerní 6 čas, období příd. 1 16 1 7 7
8404 večírek 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 11 7
8405 věcně 1 existence, událost adv. 1 1 2 16 5
8406 věčně 7 průběh času adv. 1 19 1 12 5
8407 věčnost 7 průběh času subst. 1 19 1 14 7
8408 věcný 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 1 7 5
8409 věčný 7 průběh času příd. 1 19 1 6 5
8410 věda 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 1 3 4
8411 vědec 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 5 5
8412 vědecký 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 1 4 7
8413 vedení 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 1 6
8414 vědění 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 17 6
8415 vedený 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 7 6
8416 vědět 28 myšlení, vědomost verb 3 84 1 1 5
8417 vedle 100 gramatická slova adv. 297 1 2 5
8418 vedlejší 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 6 8
8419 vědomě 28 myšlení, vědomost adv. 1 82 2 14 6
8420 vědomí 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 1 3 6
8421 vědomost 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 15 vědomosti/vědomost 9
8422 vědomý 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 1 6 6
8423 vedoucí 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 1 1 7
8424 vedro 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 13 5
8425 vegetace 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 17 8
8426 vejce 15 části organismu subst. 3 45 2 6 5
8427 vejít 10 pohyb verb 2 29 1 5 vejít (se) 5
8428 věk 6 čas, období subst. 3 18 1 2 3
8429 věkový 6 čas, období příd. 3 18 2 9 6
8430 velení 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 10 6
8431 velet 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 14 5
8432 veletrh 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 4 7
8433 veletržní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 12 9
8434 velice 3 množství, číslo adv. 1 7 1 2 6
8435 veličina 3 množství, číslo subst. 3 9 2 12 8
8436 velikonoce 6 čas, období subst. 1 16 2 18 velikonoce/Velikonoce 10
8437 velikonoční 6 čas, období příd. 1 16 2 15 11
8438 velikost 8 prostor subst. 2 23 1 3 8
8439 veliký 3 množství, číslo příd. 1 7 1 3 6
8440 velitel 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 4 7
8441 velitelství 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 17 11
8442 velkolepý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 12 9
8443 velkoměsto 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 18 10
8444 velkorysý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 16 9
8445 velký 3 množství, číslo příd. 1 7 2 1 velký/větší 5
8446 velmi 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
8447 velmoc 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 12 6
8448 velvyslanec 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 7 11
8449 velvyslanectví 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 9 14
8450 ven 100 gramatická slova adv. 297 1 5 3
8451 věnec 15 části organismu subst. 3 45 2 15 5
8452 venkov 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 8 6
8453 venkovní 9 tvar příd. 1 25 2 14 8
8454 venkovský 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 1 9 9
8455 venku 100 gramatická slova adv. 297 1 5 5
8456 věnovaný 18 obchod, majetek, dát příd. 3 54 2 8 8
8457 věnovat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 2 věnovat (se) 7
8458 ventil 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 12 6
8459 vepřový 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 11 7
8460 verdikt 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 11 7
8461 veřejně 20 společnost, stát, skupina adv. 1 58 1 5 7
8462 veřejnopráv 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 14 13
8463 veřejnost 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 2 9
8464 veřejný 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 1 1 7
8465 věřící 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 8 6
8466 věřit 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 1 5
8467 věřitel 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 8 7
8468 vernisáž 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 12 8
8469 věrnost 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 14 7
8470 věrný 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 1 6 5
8471 věrohodný 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 19 9
8472 verš 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 6 4
8473 versus 100 gramatická slova před-ložka 297 2 15 6
8474 vertikální 8 prostor příd. 3 24 2 16 10
8475 věru 100 gramatická slova částice 297 1 17 4
8476 verze 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 3 5
8477 ves 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 10 3
8478 vesele 30 charakter, zážitek, zábava adv. 3 90 1 14 6
8479 veselý 31 nálada, dojmy, city příd. 1 91 1 8 6
8480 veškerý 3 množství, číslo zájm. 1 7 1 2 7
8481 vesměs 100 gramatická slova adv. 297 2 8 6
8482 vesmír 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 6 6
8483 vesmírný 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 15 8
8484 vesnice 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 3 7
8485 vesnička 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 15 8
8486 vesnický 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 2 17 8
8487 vést 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 1 4
8488 vesta 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 17 5
8489 věta 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 1 3 4
8490 veterán 7 průběh času subst. 2 20 2 10 7
8491 veterinární 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 16 11
8492 větev 15 části organismu subst. 3 45 1 6 5
8493 větrný 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 15 6
8494 většina 3 množství, číslo subst. 1 7 1 1 7
8495 většinou 3 množství, číslo adv. 1 7 1 1 8
8496 většinový 3 množství, číslo příd. 1 7 2 10 9
8497 větvička 15 části organismu subst. 3 45 2 19 8
8498 vévoda 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 16 6
8499 vévodit 20 společnost, stát, skupina verb 2 59 2 20 7
8500 věž 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 5 3
8501 vězeň 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 6 5
8502 vězení 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 4 6
8503 vězeňský 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 14 8
8504 věznice 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 7 7
8505 vézt 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 11 vézt (se) 9
8506 vhodně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 17 6
8507 vhodný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 2 6
8508 vícekrát 100 gramatická slova čísl. 297 2 18 vícekrát/víckrát 8
8509 víceméně 100 gramatická slova částice 297 2 10 8
8510 vicepremiér 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 14 11
8511 viceprezident 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 11 13
8512 víčko 9 tvar subst. 3 27 2 13 5
8513 viď 100 gramatická slova citosl. 297 1 14 viď/viďte 9
8514 vídat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 17 vídat (se) 5
8515 vidění 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 7 6
8516 vídeňský 111 vlastní jména příd. 330 2 8 8
8517 video 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 8 5
8518 videokazeta 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 17 11
8519 vidět 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 1 1 5
8520 vidina 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 16 6
8521 viditelně 13 vlastnosti hmoty, smysly adv. 3 39 2 18 9
8522 viditelný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 9 9
8523 vietnamský 111 vlastní jména příd. 330 2 14 10
8524 víkend 6 čas, období subst. 2 17 2 3 6
8525 víkendový 6 čas, období příd. 2 17 2 10 9
8526 víko 9 tvar subst. 3 27 2 20 4
8527 vila 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 7 4
8528 vina 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 4 4
8529 vinárna 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 18 7
8530 vinice 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 19 6
8531 viník 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 11 5
8532 vinit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 15 5
8533 vinný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 10 5
8534 víno 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 3 4
8535 vinohradský 111 vlastní jména příd. 330 2 18 11
8536 víra 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 4 4
8537 virtuální 1 existence, událost příd. 1 1 2 14 9
8538 virus 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 8 virus/vir 5
8539 viset 10 pohyb verb 2 29 1 6 5
8540 vitamín 15 části organismu subst. 1 43 2 8 vitamín/vitamin 7
8541 vítaný 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 1 19 6
8542 vítat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 7 vítat (se) 5
8543 vítěz 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 3 5
8544 vítězit 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 13 7
8545 vítězka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 14 7
8546 vítězný 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 1 6 7
8547 vítězství 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 1 2 9
8548 vítkovický 111 vlastní jména příd. 330 2 16 10
8549 vítr 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 4 4
8550 viz abeceda 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 20 7
8551 vize 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 7 4
8552 vizitka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 18 7
8553 vizuální 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 14 8
8554 vízum 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 13 5
8555 vjet 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 16 4
8556 vjezd 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 5
8557 vklad 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 5 5
8558 vkládat 16 práce, činnost verb 2 47 11 7
8559 vkus 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 11 4
8560 vláda 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 1 5
8561 vládce 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 12 6
8562 vládní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 1 2 6
8563 vládnoucí 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 1 10 9
8564 vládnout 20 společnost, stát, skupina verb 2 59 1 5 8
8565 vlajka 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 9 6
8566 vlak 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 3 4
8567 vlákno 15 části organismu subst. 2 44 1 10 6
8568 vlakový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 1 15 7
8569 vlast 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 6 5
8570 vlastenecký 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 16 11
8571 vlastivědný 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 20 11
8572 vlastně 100 gramatická slova adv. 297 1 1 7
8573 vlastní 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 1 1 7
8574 vlastnický 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 10 10
8575 vlastnictví 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 5 11
8576 vlastník 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 4 8
8577 vlastnit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 5 8
8578 vlastnost 2 vztah, seskupení subst. 1 4 1 3 9
8579 vlasy 15 části organismu subst. 1 43 1 3 vlasy/vlas 5
8580 vléct 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 16 vléct/vléci (se) 5
8581 vlek 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 12 4
8582 vleklý 10 pohyb příd. 1 28 2 20 6
8583 vlevo 8 prostor adv. 3 24 2 8 5
8584 vlézt 10 pohyb verb 1 28 2 15 vlézt/vlízt 11
8585 vlhkost 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 11 7
8586 vlhký 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 9 5
8587 vlídný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 17 6
8588 vliv 5 změna, příčina subst. 1 13 1 2 4
8589 vlivný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 11 6
8590 vlk 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 11 3
8591 vlna 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 2 4
8592 vlnový 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 20 6
8593 vločka 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 20 6
8594 vloupání 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 18 8
8595 vložený 9 tvar příd. 1 25 2 14 7
8596 vložit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 5 vložit (se) 6
8597 vložka 9 tvar subst. 3 27 2 14 6
8598 vmíchat 16 práce, činnost verb 2 47 20 7
8599 vnější 9 tvar příd. 1 25 1 4 6
8600 vnést 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 15 5
8601 vniknout 10 pohyb verb 3 30 1 15 8
8602 vnímání 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 12 7
8603 vnímat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 5 6
8604 vnitřně 9 tvar adv. 3 27 2 15 7
8605 vnitřní 9 tvar příd. 1 25 1 2 7
8606 vnitro 9 tvar subst. 1 25 2 3 6
8607 vnitropolitický 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 16 15
8608 vnucovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 17 vnucovat (se) 9
8609 vnuk 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 15 4
8610 vnutit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 20 vnutit (se) 7
8611 voda 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 1 4
8612 vodič 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 15 5
8613 vodík 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 20 5
8614 vodka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 15 5
8615 vodní 12 krajina, hmota příd. 1 34 1 4 5
8616 vodorovný 8 prostor příd. 3 24 2 18 9
8617 vodovod 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 13 7
8618 vodovodní 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 2 18 9
8619 voják 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 2 5
8620 vojenský 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 1 2 8
8621 vojín 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 17 5
8622 vojna 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 11 5
8623 vojsko 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 5 6
8624 volání 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 1 10 6
8625 volant 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 11 6
8626 volat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 4 5
8627 volby 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 1 volby/volba 5
8628 volební 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 2 7
8629 volejbal 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 14 8
8630 volejbalista 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 17 12
8631 volejbalový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 19 11
8632 volený 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 18 6
8633 volič 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 3 5
8634 volit 20 společnost, stát, skupina verb 3 60 1 4 5
8635 volně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 1 7 5
8636 volno 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 11 5
8637 volnost 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 14 7
8638 volný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 2 5
8639 von 999 divná slova ?? 999 2994 2 7 von+ 3
8640 vonět 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 12 5
8641 vousy 15 části organismu subst. 1 43 2 15 vousy/vous 5
8642 vozidlo 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 3 7
8643 vozík 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 10 vozík/vozejk 5
8644 vozit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 11 5
8645 vozovka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 11 7
8646 vozový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 48 1 17 6
8647 vpravo 8 prostor adv. 3 24 2 9 6
8648 vpřed 8 prostor adv. 3 24 1 12 5
8649 vpředu 8 prostor adv. 3 24 2 13 vpředu/vepředu 6
8650 vrácení 11 přenos, změna polohy subst. 3 33 1 13 7
8651 vracet 11 přenos, změna polohy verb 3 33 2 2 vracet (se) 7
8652 vrah 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 7 4
8653 vrásky 15 části organismu subst. 1 43 2 16 vrásky/vráska 6
8654 vrata 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 12 5
8655 vrátit 11 přenos, změna polohy verb 3 33 2 1 vrátit (se) 7
8656 vrátný 16 práce, činnost subst. 3 48 17 6
8657 vražda 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 4 6
8658 vraždit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 18 7
8659 vražedný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 18 8
8660 vrazit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 16 6
8661 vrch 9 tvar subst. 2 26 1 11 4
8662 vrchní 8 prostor příd. 3 24 1 5 6
8663 vrchol 9 tvar subst. 2 26 1 5 6
8664 vrcholek 9 tvar subst. 2 26 2 16 8
8665 vrcholit 9 tvar verb 2 26 2 15 8
8666 vrcholný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 9 8
8667 vrcholový 9 tvar příd. 2 26 2 14 9
8668 vrhat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 13 vrhat (se) 5
8669 vrhnout 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 7 vrhnout (se) 7
8670 vrozený 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 2 17 7
8671 vrstevník 6 čas, období subst. 3 18 2 17 9
8672 vrstva 9 tvar subst. 1 25 1 3 6
8673 vrt 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 3
8674 vrtulník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 9 8
8675 vsadit 16 práce, činnost verb 2 47 9 vsadit (se) 6
8676 však 100 gramatická slova connect. 297 1 1 4
8677 všecek 100 gramatická slova zájm. 297 1 5 6
8678 všechen 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 7
8679 všední 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 10 6
8680 všelijaký 100 gramatická slova zájm. 297 1 14 9
8681 všeobecně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 1 7 9
8682 všeobecný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 4 9
8683 všestranný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 17 10
8684 vsetínský 111 vlastní jména příd. 330 2 19 9
8685 všímat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 10 všímat si 6
8686 všimnout 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 4 všimnout (si) 8
8687 vskutku 100 gramatická slova částice 297 1 8 7
8688 vstát 10 pohyb verb 3 30 1 5 5
8689 vstávat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 12 7
8690 vstoupit 10 pohyb verb 3 30 1 2 8
8691 vstřelit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 10 8
8692 vstříc 100 gramatická slova adv. 297 1 9 6
8693 vstřícný 11 přenos, změna polohy příd. 1 31 1 13 8
8694 vstup 10 pohyb subst. 1 28 2 2 5
8695 vstupenka 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 8 9
8696 vstupné 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 9 7
8697 vstupní 8 prostor příd. 3 24 2 7 7
8698 vstupovat 10 pohyb verb 2 29 1 6 9
8699 všude 100 gramatická slova zájm. 297 1 3 5
8700 všudypřítomný 8 prostor příd. 1 22 2 20 13
8701 vteřina 6 čas, období subst. 2 17 1 6 7
8702 vtip 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 9 4
8703 vtipný 31 nálada, dojmy, city příd. 2 92 2 15 6
8704 vtisknout 16 práce, činnost verb 2 47 20 9
8705 vtom 100 gramatická slova adv. 297 1 13 4
8706 vtrhnout 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 17 8
8707 vůbec 100 gramatická slova částice 297 1 1 5
8708 vůči 100 gramatická slova před-ložka 297 1 2 4
8709 vůdce 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 4 5
8710 vůdčí 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 17 5
8711 vůl 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 15 3
8712 vůle 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 3 4
8713 vůně 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 1 7 4
8714 vůz 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 1 3
8715 vy 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 2
8716 výbava 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 10 6
8717 vybavení 16 práce, činnost subst. 3 48 4 8
8718 vybavený 16 práce, činnost příd. 1 46 9 8
8719 vybavit 16 práce, činnost verb 2 47 5 7
8720 vybavovat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 17 vybavovat (se) 9
8721 vyběhnout 10 pohyb verb 2 29 1 11 9
8722 výběr 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 2 5
8723 výběrový 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 1 6 8
8724 vybírat 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 1 4 7
8725 vybojovat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 8 9
8726 výbor 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2 5
8727 výborně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 9 7
8728 výborný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 4 7
8729 vybraný 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 4 7
8730 vybrat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 2 6
8731 výbuch 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 6 6
8732 vybuchnout 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 14 10
8733 vybudování 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 10 10
8734 vybudovaný 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 19 10
8735 vybudovat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 1 5 9
8736 výbušnina 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 16 9
8737 vyčerpání 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 2 17 9
8738 vyčerpaný 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 2 17 9
8739 vyčerpat 16 práce, činnost verb 2 47 11 vyčerpat (se) 9
8740 vyčerpávají 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 2 20 13
8741 výčet 3 množství, číslo subst. 3 9 2 13 5
8742 vycházející 11 přenos, změna polohy příd. 2 32 2 11 11
8743 vycházet 10 pohyb verb 3 30 1 2 8
8744 východ 8 prostor subst. 3 24 1 3 6
8745 východisko 5 změna, příčina subst. 2 14 1 8 10
8746 východní 8 prostor příd. 3 24 1 2 8
8747 východočeský 111 vlastní jména příd. 330 2 11 12
8748 východoevropský 111 vlastní jména příd. 330 2 12 15
8749 východoněmecký 111 vlastní jména příd. 330 2 19 14
8750 výchova 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 5 7
8751 vychovat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 15 8
8752 vychovávat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 13 10
8753 výchovný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 14 8
8754 výchozí 8 prostor příd. 3 24 2 11 7
8755 vyčíslit 3 množství, číslo verb 3 9 2 17 8
8756 vyčíst 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 16 6
8757 vyčistit 16 práce, činnost verb 2 47 15 8
8758 vyčítat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 10 7
8759 vycítit 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 18 7
8760 výčitka 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 2 15 7
8761 vyčlenit 2 vztah, seskupení verb 2 5 2 12 8
8762 výcvik 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 9 6
8763 výdaj 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 4 5
8764 vydání 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 3 6
8765 vydaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 7 6
8766 vydařený 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 2 18 8
8767 vydařit 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 19 vydařit se 10
8768 vydat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 2 5
8769 vydatný 3 množství, číslo příd. 1 7 2 18 7
8770 vydávání 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 12 8
8771 vydávaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 19 8
8772 vydávat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 1 4 7
8773 vydavatel 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 10 9
8774 vydavatelst 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 14 13
8775 vydechnout 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 15 10
8776 vydělat 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 6 7
8777 vydělávat 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 9 9
8778 výdělečný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 18 9
8779 výdělek 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 10 7
8780 vyděsit 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 19 vyděsit (se) 7
8781 vydírání 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 14 8
8782 vydržet 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 1 4 7
8783 vyhazovat 16 práce, činnost verb 2 47 20 9
8784 výherce 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 16 7
8785 vyhlášení 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 7 9
8786 vyhlášený 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 11 9
8787 vyhlásit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 4 8
8788 vyhláška 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 5 8
8789 vyhlašovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 14 10
8790 výhled 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 9 6
8791 vyhledat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 12 8
8792 vyhledávání 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 14 11
8793 vyhledávat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 11 10
8794 vyhlídky 32 lidská situace, bezpečnost subst. 2 95 2 10 vyhlídky/vyhlídka 8
8795 vyhlížet 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 17 vyhlížet (si) 9
8796 vyhnat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 11 6
8797 vyhnout 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 5 vyhnout se 8
8798 výhoda 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 1 3 6
8799 vyhodit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 7 7
8800 vyhodnoce 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 15 11
8801 vyhodnotit 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 16 10
8802 výhodný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 2 4 7
8803 výhon 15 části organismu subst. 3 45 2 17 5
8804 vyhovět 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 7 7
8805 vyhovovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 6 9
8806 vyhovující 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 2 13 10
8807 výhra 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 4 5
8808 výhrada 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 7 7
8809 vyhradit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 14 8
8810 výhradně 19 úřad, řízení, výchova adv. 3 57 2 6 8
8811 výhradní 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 18 8
8812 vyhraněný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 17 9
8813 vyhrát 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 1 2 6
8814 vyhrávat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 1 11 8
8815 vyhrožovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 11 10
8816 výhrůžka 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 18 výhrůžka/vyhrůžka/výhružka 8
8817 vyhýbat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 8 vyhýbat se 7
8818 vyjádření 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 5 9
8819 vyjádřený 26 zpráva, řeč, psaní příd. 2 77 2 17 9
8820 vyjádřit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 2 vyjádřit (se) 9
8821 vyjadřovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 4 vyjadřovat (se) 10
8822 vyjasnit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 16 vyjasnit (se) 8
8823 vyjednavač 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 2 14 vyjednavač/vyjednáv 10
8824 vyjednávání 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 2 12 11
8825 vyjednávat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 19 10
8826 vyjet 10 pohyb verb 2 29 1 8 5
8827 výjev 1 existence, událost subst. 2 2 2 19 5
8828 výjezd 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 6
8829 vyjímat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 17 7
8830 výjimečně 4 řád, zákonitost adv. 1 10 2 10 výjimečně/vyjímečně 9
8831 výjimečný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 6 9
8832 výjimka 4 řád, zákonitost subst. 3 12 2 3 7
8833 vyjít 10 pohyb verb 3 30 1 2 5
8834 vyjíždět 10 pohyb verb 2 29 2 16 8
8835 vyjmout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 12 7
8836 vykázat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 9 7
8837 vykazovat  19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 8 vykazovat (se) 10
8838 výklad 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 5 6
8839 vykládat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 8 8
8840 vyklidit 16 práce, činnost verb 2 47 20 8
8841 výkon 16 práce, činnost subst. 1 46 1 5
8842 vykonat 16 práce, činnost verb 2 47 10 7
8843 vykonávat 16 práce, činnost verb 2 47 6 9
8844 výkonnost 16 práce, činnost subst. 1 46 9 9
8845 výkonný 16 práce, činnost příd. 1 46 4 7
8846 vykoupit 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 19 vykoupit (se) 9
8847 výkřik 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 1 11 6
8848 vykřiknout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 10 10
8849 vykročit 10 pohyb verb 2 29 2 14 8
8850 výkyv 10 pohyb subst. 3 30 2 15 5
8851 vyléčit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 2 18 7
8852 vylepšit 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 13 vylepšit (se) 9
8853 výlet 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 7 5
8854 vyletět 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 19 7
8855 vylézt 10 pohyb verb 2 29 1 11 6
8856 vylíčit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 17 7
8857 výlohy 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 19 6
8858 vyloučení 21 boj, politika, armáda subst. 60 2 8 9
8859 vyloučený 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 17 9
8860 vyloučit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 3 8
8861 vyložený 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 2 18 8
8862 vyložit 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 1 12 7
8863 výlučně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 2 13 7
8864 vylučovat 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 7 9
8865 vymáhat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 16 7
8866 vymanit 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 19 vymanit (se) 7
8867 vymazat 16 práce, činnost verb 2 47 18 7
8868 výměna 5 změna, příčina subst. 3 15 2 4 6
8869 vyměnit 5 změna, příčina verb 3 15 2 5 7
8870 vyměňovat 5 změna, příčina verb 3 15 2 16 9
8871 výměra 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 16 6
8872 vymezení 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 14 8
8873 vymezený 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 13 8
8874 vymezit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 12 7
8875 vymezovat 9 tvar verb 1 25 2 18 9
8876 výmluvný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 2 77 2 19 8
8877 vymykat 4 řád, zákonitost verb 1 10 2 18 vymykat se 10
8878 vymyslet 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 6 vymyslet/vymyslit (si) 8
8879 vymýšlet 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 12 vymýšlet (si) 8
8880 vynález 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 14 7
8881 vynaložený 18 obchod, majetek, dát příd. 3 54 2 19 10
8882 vynaložit 16 práce, činnost verb 2 47 14 9
8883 vynášet 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 17 7
8884 vyndat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 18 6
8885 vynechat 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 12 8
8886 vynést 16 práce, činnost verb 2 47 8 6
8887 vynikající 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 4 10
8888 vynikat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 13 7
8889 vyniknout 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 16 9
8890 vynořit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 12 vynořit se 8
8891 výnos 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 5 5
8892 výnosný 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 20 7
8893 vynutit 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 14 vynutit (si) 7
8894 výpad 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 20 5
8895 vypadat 10 pohyb verb 3 30 1 2 7
8896 výpadek 16 práce, činnost subst. 3 48 12 7
8897 vypadnout 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 7 9
8898 vypálit 16 práce, činnost verb 2 47 16 7
8899 výpis 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 16 5
8900 vypít 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 11 5
8901 vyplácet 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 8 8
8902 výplata 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 8 7
8903 vyplatit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 5 vyplatit (se) 8
8904 vyplnit 9 tvar verb 3 27 2 10 vyplnit (se) 7
8905 vyplňovat 9 tvar verb 3 27 2 19 vyplňovat (se) 9
8906 vyplynout 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 10 9
8907 vyplývající 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 11 11
8908 vyplývat 5 změna, příčina verb 2 14 1 3 8
8909 vypnout 16 práce, činnost verb 2 47 14 7
8910 výpočet 3 množství, číslo subst. 3 9 1 8 7
8911 výpočetní 3 množství, číslo příd. 3 9 2 11 9
8912 vypočítat 29 věda, umění, náboženství verb 1 85 1 15 9
8913 vypočítávat 3 množství, číslo verb 3 9 2 19 11
8914 vypořádání 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 20 10
8915 vypořádat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 12 9
8916 vypouštět 16 práce, činnost verb 2 47 16 9
8917 výpověď 16 práce, činnost subst. 1 46 5 7
8918 vypovědět 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 11 9
8919 vypovídat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 8 9
8920 vypracování 16 práce, činnost subst. 1 46 15 11
8921 vypracovaný 16 práce, činnost příd. 1 46 17 11
8922 vypracovat 16 práce, činnost verb 2 47 6 10
8923 výprava 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 6 7
8924 vypravěč 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 16 vypravěč/vyprávěč 8
8925 vyprávění 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 8 9
8926 vyprávět 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 4 8
8927 vypravit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 1 10 vypravit (se) 8
8928 vypravovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 17 vypravovat (se) 10
8929 vyprodat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 19 8
8930 vyprovokovat 21 boj, politika, armáda verb 1 61 2 17 12
8931 vypršet 7 průběh času verb 1 19 2 17 7
8932 vypsat 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 1 11 6
8933 vyptávat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 17 vyptávat se 8
8934 vypůjčit 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 17 8
8935 vypuknout 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 11 9
8936 vypustit 16 práce, činnost verb 2 47 11 8
8937 vyráběný 16 práce, činnost příd. 3 48 12 8
8938 vyrábět 16 práce, činnost verb 2 47 3 7
8939 vyřadit 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 8 7
8940 výraz 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 1 3 5
8941 vyřazení 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 15 8
8942 vyrážet 16 práce, činnost verb 2 47 16 7
8943 vyrazit 10 pohyb verb 2 29 2 6 vyrazit (si) 8
8944 výrazně 26 zpráva, řeč, psaní adv. 1 76 2 2 7
8945 výrazný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 2 7
8946 výrazový 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 20 8
8947 vyřešení 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 13 8
8948 vyřešit 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 4 7
8949 vyřídit 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 1 10 7
8950 vyřizování 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 20 10
8951 vyřizovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 16 9
8952 výroba 16 práce, činnost subst. 1 46 1 6
8953 výrobce 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 2 7
8954 výrobek 16 práce, činnost subst. 3 48 2 7
8955 vyrobený 16 práce, činnost příd. 1 46 9 8
8956 vyrobit 16 práce, činnost verb 2 47 5 7
8957 výrobní 16 práce, činnost příd. 1 46 4 7
8958 výročí 6 čas, období subst. 1 16 2 4 6
8959 výroční 6 čas, období příd. 1 16 2 11 7
8960 výrok 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 4 5
8961 vyrovnání 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 8 9
8962 vyrovnaný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 6 9
8963 vyrovnat 3 množství, číslo verb 3 9 1 4 vyrovnat (se) 8
8964 vyrovnávací 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 17 11
8965 vyrovnávat 16 práce, činnost verb 2 47 12 10
8966 vyrůst 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 8 6
8967 vyrůstat 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 10 8
8968 výsada 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 19 6
8969 výsadba 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 18 7
8970 vysadit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 1 49 2 17 7
8971 vysavač 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 19 7
8972 výše 8 prostor subst. 2 23 1 1 4
8973 vyšetření 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 7 9
8974 vyšetřit 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 16 8
8975 vyšetřovací 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 13 11
8976 vyšetřování 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 4 11
8977 vyšetřovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 9 10
8978 vyšetřovatel 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 5 12
8979 vysílač 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 7
8980 vysílací 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 17 8
8981 vysílačka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 9
8982 vysílání 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 5 8
8983 vysílat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 6 7
8984 výšina 8 prostor subst. 1 22 2 18 6
8985 výška 8 prostor subst. 2 23 1 4 5
8986 vyskočit 10 pohyb verb 3 30 1 10 8
8987 výškový 8 prostor příd. 2 23 2 19 7
8988 výskyt 1 existence, událost subst. 1 1 2 7 6
8989 vyskytnout 1 existence, událost verb 1 1 2 13 vyskytnout se 10
8990 vyskytovat  1 existence, událost verb 1 1 1 6 vyskytovat se 11
8991 vyslanec 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 18 8
8992 vyslání 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 20 7
8993 vyslat 16 práce, činnost verb 2 47 7 6
8994 výslech 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 10 7
8995 vyslechnout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 9 11
8996 výsledek 5 změna, příčina subst. 2 14 1 1 8
8997 výsledný 5 změna, příčina příd. 2 14 2 11 8
8998 vysloužit 16 práce, činnost verb 1 46 16 vysloužit si 9
8999 vysloveně 27 hledání, škola, pravda adv. 1 79 2 18 9
9000 vyslovit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 4 8
9001 výslovně 26 zpráva, řeč, psaní adv. 3 78 2 14 8
9002 vyslovovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 12 vyslovovat (se) 10
9003 vysoce 9 tvar 999 1 25 2 6 6
9004 vysočina 8 prostor subst. 1 22 1 14 vysočina/Vysočina 8
9005 vysoko 8 prostor adv. 2 23 2 3 vysoko/výš(e) 6
9006 vysokoškolák 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 16 12
9007 vysokoškolský 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 9 13
9008 vysoký 8 prostor příd. 2 23 1 1 6
9009 vyspat 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 19 vyspat se 6
9010 vyspělý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 5 7
9011 vyšplhat 11 přenos, změna polohy verb 3 33 2 14 vyšplhat (se) 9
9012 vystačit 16 práce, činnost verb 2 47 14 vystačit (si) 8
9013 výstava 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 1 7
9014 výstavba 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 2 8
9015 vystavený 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 13 9
9016 vystavět 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 2 18 8
9017 výstaviště 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 7 10
9018 vystavit 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 6 8
9019 výstavní 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 6 8
9020 vystavovat 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 7 10
9021 vystavovatel 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 11 12
9022 vystěhovat 24 město, obydlí, domácnost verb 1 70 2 17 vystěhovat (se) 10
9023 vystihnout 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 19 10
9024 vystoupení 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 4 10
9025 vystoupit 10 pohyb verb 3 30 1 3 9
9026 výstřel 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 12 7
9027 vystřelit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 12 9
9028 vystřídat 5 změna, příčina verb 3 15 2 6 vystřídat (se) 9
9029 vystudovat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 11 10
9030 výstup 11 přenos, změna polohy subst. 2 32 2 6 6
9031 výstupní 8 prostor příd. 1 22 2 14 8
9032 vystupování 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 16 11
9033 vystupovat 10 pohyb verb 3 30 1 4 10
9034 vysvědčení 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 17 10
9035 vysvětlení 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 6 10
9036 vysvětlit 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 1 2 vysvětlit (se,si) 10
9037 vysvětlovat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 1 3 11
9038 výtah 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 11 5
9039 vytáhnout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 5 9
9040 vytahovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 15 vytahovat (se) 9
9041 vytápění 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 10 8
9042 výtečný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 18 7
9043 výtěžek 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 15 7
9044 vytěžit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 2 17 7
9045 výtisk 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 13 6
9046 vytisknout 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 2 17 10
9047 výtka 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 15 5
9048 vytknout 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 17 8
9049 vytlačit 16 práce, činnost verb 2 47 15 8
9050 vytratit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 17 vytratit se 11
9051 vytrhnout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 14 vytrhnout (se) 10
9052 vytrvale 30 charakter, zážitek, zábava adv. 1 88 2 17 8
9053 vytrvalý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 2 16 8
9054 vytváření 16 práce, činnost subst. 1 46 7 9
9055 vytvářet 5 změna, příčina verb 1 13 1 3 8
9056 výtvarník 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 7 9
9057 výtvarný 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 3 8
9058 výtvor 16 práce, činnost subst. 1 46 16 6
9059 vytvoření 16 práce, činnost subst. 1 46 4 9
9060 vytvořený 5 změna, příčina příd. 2 14 1 8 9
9061 vytvořit 16 práce, činnost verb 2 47 1 vytvořit (se,si) 9
9062 vytýkat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 14 7
9063 vyučování 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 17 9
9064 vyučovat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 15 8
9065 výuka 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 6 5
9066 vyústit 12 krajina, hmota verb 3 36 2 13 7
9067 využít 32 lidská situace, bezpečnost verb 3 96 1 2 6
9068 využití 32 lidská situace, bezpečnost subst. 3 96 2 3 7
9069 využívání 32 lidská situace, bezpečnost subst. 3 96 2 9 9
9070 využívat 32 lidská situace, bezpečnost verb 3 96 2 2 8
9071 vývar 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 14 5
9072 vyvarovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 17 vyvarovat se 9
9073 vyvážený 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 14 8
9074 vyvážet 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 10 7
9075 vyváznout 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 20 9
9076 vyvést 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 10 6
9077 vyvézt 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 13 6
9078 vyvíjet 5 změna, příčina verb 3 15 1 6 vyvíjet (se) 7
9079 vyvinout 5 změna, příčina verb 2 14 1 7 vyvinout (se) 8
9080 vyvinutý 5 změna, příčina příd. 3 15 2 14 8
9081 vývod 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 18 5
9082 vyvodit 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 15 7
9083 vývoj 5 změna, příčina subst. 2 14 1 1 5
9084 vývojový 5 změna, příčina příd. 2 14 1 9 8
9085 vyvolaný 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 12 8
9086 vyvolat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 3 7
9087 vyvolávat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 5 9
9088 vyvolený 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 18 8
9089 vývoz 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 4 5
9090 vývozce 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 15 7
9091 vývozní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 18 7
9092 vyvracet 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 19 8
9093 vyvrátit 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 13 8
9094 vyvrcholení 5 změna, příčina subst. 3 15 2 17 11
9095 vyvrcholit 9 tvar verb 2 26 2 11 10
9096 vyžádat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 5 vyžádat si 8
9097 vyžadovat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 3 9
9098 vyzařovat 12 krajina, hmota verb 1 34 2 18 9
9099 výzbroj 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 11 7
9100 vyzbrojit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 19 9
9101 výzdoba 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 16 7
9102 výživa 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 8 6
9103 vyzkoušet 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 7 vyzkoušet (si) 9
9104 výzkum 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 3 6
9105 výzkumný 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 7 8
9106 vyznačit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 17 8
9107 význačný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 18 8
9108 vyznačovat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 9 vyznačovat (se) 10
9109 význam 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 2 6
9110 vyznamenání 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 16 11
9111 významně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 9 8
9112 významný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 1 8
9113 významový 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 20 9
9114 vyznání 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 14 7
9115 vyznat 29 věda, umění, náboženství verb 3 87 2 12 vyznat (se) 7
9116 vyznavač 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 19 8
9117 vyznávat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 18 vyznávat (se) 9
9118 vyznít 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 17 6
9119 výzva 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 4 5
9120 vyzvat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 4 6
9121 vyzvednout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 13 10
9122 vyzývat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 9 7
9123 vzácně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 17 6
9124 vzácný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 5 6
9125 vzadu 8 prostor adv. 3 24 1 10 5
9126 vzájemně 2 vztah, seskupení adv. 1 4 2 7 8
9127 vzájemný 21 boj, politika, armáda příd. 1 61 1 3 8
9128 vzápětí 100 gramatická slova adv. 297 2 5 7
9129 vzbudit 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 7 vzbudit (se) 7
9130 vzbuzovat 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 10 9
9131 vzdálenost 8 prostor subst. 2 23 2 5 10
9132 vzdálený 8 prostor příd. 2 23 1 5 8
9133 vzdálit 9 tvar verb 1 25 2 11 vzdálit se 7
9134 vzdalovat 8 prostor verb 1 22 1 16 vzdalovat se 12
9135 vzdát 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 4 vzdát (se) 6
9136 vzdávat 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 11 vzdávat (se) 7
9137 vzdělání 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 1 4 8
9138 vzdělaný 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 10 8
9139 vzdělávací 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 9 10
9140 vzdělávání 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 7 10
9141 vzdor 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 17 5
9142 vzdorovat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 19 9
9143 vzduch 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 2 6
9144 vzduchový 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 19 9
9145 vzdušný 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 11 7
9146 vždy 7 průběh času zájm. 1 19 1 1 4
9147 vzdychnout 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 17 vzdychnout/vzdechnout (si) 10
9148 vždycky 100 gramatická slova zájm. 297 1 2 7
9149 vždyť 100 gramatická slova connect. 297 2 2 vždyť/dyť/dyk 5
9150 vzejít 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 11 6
9151 vzestup 8 prostor subst. 3 24 2 7 7
9152 vzhled 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 72 1 9 6
9153 vzhledem 100 gramatická slova před-ložka 297 2 2 vzhledem+ 8
9154 vzhlédnout 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 20 10
9155 vzhůru 8 prostor adv. 3 24 1 7 6
9156 vzít 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 1 4
9157 vzkaz 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 11 5
9158 vzkázat 26 zpráva, řeč, psaní verb 75 1 19 7
9159 vznášet 11 přenos, změna polohy verb 3 33 2 12 vznášet se 10
9160 vznešený 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 12 8
9161 vznést 10 pohyb verb 2 29 2 13 vznést se 7
9162 vznik 5 změna, příčina subst. 3 15 1 2 5
9163 vznikající 5 změna, příčina příd. 3 15 2 11 10
9164 vznikat 5 změna, příčina verb 3 15 1 3 7
9165 vzniklý 5 změna, příčina příd. 3 15 2 6 7
9166 vzniknout 5 změna, příčina verb 3 15 1 2 9
9167 vzor 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 4 4
9168 vzorec 3 množství, číslo subst. 3 9 2 15 6
9169 vzorek 4 řád, zákonitost subst. 3 12 1 6 6
9170 vzpamatovat 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 13 vzpamatovat se 11
9171 vzpomenout 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 4 10
9172 vzpomínat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 3 9
9173 vzpomínka 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 1 4 9
9174 vzpoura 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 1 13 7
9175 vzrušení 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 12 8
9176 vzrušený 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 20 8
9177 vzrušovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 19 vzrušovat (se) 9
9178 vzrůst 5 změna, příčina subst. 3 15 2 16 vzrůst/N 6
9179 vzrůst 5 změna, příčina verb 2 14 2 4 vzrůst/V 6
9180 vzrůstající 5 změna, příčina příd. 3 15 2 19 11
9181 vzrůstat 5 změna, příčina verb 3 15 2 17 8
9182 vzrušující 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 1 17 vzrušující (se) 10
9183 vztahovat 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 7 vztahovat (se) 10
9184 vztahy 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 1 vztahy/vztah 6
9185 vztek 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 1 11 5
9186 vztyčit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 20 vztyčit (se) 8
9187 web 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 17 web/Web 3
9188 whisky 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 17 6