A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
7967 u 100 gramatická slova před-ložka 297 1 1 1
7968 ubírat 10 pohyb verb 1 28 2 13 ubírat (se) 7
7969 ublížení 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 18 8
7970 ublížit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 11 ublížit (si) 8
7971 ubohý 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 1 11 5
7972 ubránit 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 14 ubránit (se) 7
7973 ubrus 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 20 5
7974 ubýt 5 změna, příčina verb 3 15 2 17 4
7975 úbytek 3 množství, číslo subst. 1 7 2 13 6
7976 ubytovací 24 město, obydlí, domácnost příd. 2 71 2 17 9
7977 ubytování 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 8 9
7978 ubytovat 24 město, obydlí, domácnost verb 2 71 2 15 ubytovat (se) 8
7979 ubytovna 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 14 8
7980 ubývat 1 existence, událost verb 1 1 2 14 6
7981 účast 32 lidská situace, bezpečnost subst. 3 96 1 2 5
7982 účastník 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 2 8
7983 účastnit 20 společnost, stát, skupina verb 1 58 2 5 účastnit se 11
7984 učební 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 17 6
7985 učebnice 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 9 8
7986 učedník 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 18 7
7987 účel 32 lidská situace, bezpečnost subst. 3 96 1 3 4
7988 ucelený 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 14 7
7989 účelný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 14 6
7990 účelový 32 lidská situace, bezpečnost příd. 3 96 2 14 7
7991 učeň 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 19 4
7992 učení 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 8 5
7993 účes 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 18 4
7994 účet 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 3 4
7995 účetní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 1 7 6
7996 účetnictví 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 9 10
7997 uchazeč 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 6 7
7998 ucházet 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 9 ucházet (se) 7
7999 ucho 15 části organismu subst. 2 44 1 5 4
8000 uchopit 16 práce, činnost verb 2 47 11 7
8001 uchovat 16 práce, činnost verb 2 47 11 uchovat (se,si) 8
8002 uchovávat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 17 9
8003 uchránit 16 práce, činnost verb 2 47 18 8
8004 uchýlit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 16 uchýlit se 10
8005 učiliště 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 11 8
8006 účinek 5 změna, příčina subst. 2 14 1 4 6
8007 učinit 16 práce, činnost verb 2 47 3 6
8008 účinkovat 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 13 9
8009 účinně 19 úřad, řízení, výchova adv. 1 55 2 13 6
8010 účinnost 16 práce, činnost subst. 1 46 6 8
8011 účinný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 3 96 2 4 6
8012 učit 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 3 učit (se) 4
8013 učitel 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 3 6
8014 učitelka 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 9 8
8015 učitelský 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 1 20 9
8016 ucítit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 14 6
8017 úcta 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 1 7 4
8018 účtovat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 14 7
8019 úctyhodný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 17 9
8020 úd 15 části organismu subst. 1 43 2 20 2
8021 údaj 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 2 4
8022 údajně 27 hledání, škola, pravda adv. 3 81 2 3 6
8023 údajný 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 8 6
8024 událost 1 existence, událost subst. 2 2 1 2 7
8025 udat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 18 4
8026 udát 1 existence, událost verb 1 1 2 18 udát se 5
8027 udávat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 11 6
8028 úděl 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 15 4
8029 udělat 16 práce, činnost verb 2 47 1 6
8030 udělení 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 12 7
8031 udělit 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 6 6
8032 udělovat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 13 8
8033 úder 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 7 4
8034 udeřit 16 práce, činnost verb 2 47 11 6
8035 údiv 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 13 4
8036 údolí 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 6 5
8037 údržba 16 práce, činnost subst. 1 46 6 6
8038 udržení 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 8 7
8039 udržet 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 1 3 6
8040 udržitelný 16 práce, činnost příd. 1 46 18 10
8041 udržování 5 změna, příčina subst. 2 14 2 16 9
8042 udržovat 5 změna, příčina verb 2 14 1 5 8
8043 úhel 9 tvar subst. 2 26 2 8 4
8044 uhelný 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 10 6
8045 uherský 111 vlastní jména příd. 330 2 7 7
8046 uhlí 12 krajina, hmota subst. 2 35 1 6 4
8047 úhrada 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 8 6
8048 uhradit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 9 7
8049 uhrát 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 20 5
8050 ujet 10 pohyb verb 2 29 2 13 4
8051 ujistit 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 8 ujistit (se) 8
8052 ujišťovat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 13 ujišťovat (se) 9
8053 ujít 10 pohyb verb 2 29 1 12 4
8054 újma 32 lidská situace, bezpečnost subst. 93 1 16 4
8055 ujmout 16 práce, činnost verb 2 47 7 ujmout se 9
8056 ukázat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 1 ukázat (se) 6
8057 ukazatel 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 7 8
8058 ukázka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 6 6
8059 ukazovat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 1 2 8
8060 ukládání 16 práce, činnost subst. 1 46 17 8
8061 ukládat 16 práce, činnost verb 2 47 7 7
8062 úklid 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 14 5
8063 uklidit 24 město, obydlí, domácnost verb 3 72 2 19 7
8064 uklidnit 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 9 uklidnit (se) 9
8065 uklidňovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 17 uklidňovat (se) 10
8066 uklízet 24 město, obydlí, domácnost verb 3 72 2 18 7
8067 úko 999 divná slova ?? 999 2994 2 10 úkor/R+ 3
8068 úkol 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 2 4
8069 úkon 16 práce, činnost subst. 1 46 10 4
8070 ukončení 5 změna, příčina subst. 3 15 2 6 8
8071 ukončený 5 změna, příčina příd. 3 15 2 20 8
8072 ukončit 5 změna, příčina verb 3 15 2 4 7
8073 ukradený 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 15 8
8074 ukrajinský 111 vlastní jména příd. 330 2 9 10
8075 ukrást 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 8 6
8076 ukrýt 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 13 5
8077 úkryt 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 1 17 5
8078 ukrytý 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 2 20 6
8079 ukrývat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 18 ukrývat (se) 7
8080 úleva 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 8 5
8081 ulevit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 17 ulevit (si) 6
8082 ulice 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 1 5
8083 ulička 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 9 6
8084 úloha 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 4 5
8085 ulovit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 1 49 2 19 6
8086 uložení 9 tvar subst. 1 25 2 12 7
8087 uložený 11 přenos, změna polohy příd. 1 31 2 10 7
8088 uložit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 4 6
8089 uměle 16 práce, činnost adv. 1 46 13 5
8090 umělec 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 3 6
8091 uměleckoprůmyslový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 18 18
8092 umělecký 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 1 2 8
8093 umělý 16 práce, činnost příd. 1 46 5 5
8094 umění 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 2 5
8095 úměrně 4 řád, zákonitost adv. 1 10 2 15 6
8096 úměrný 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 15 6
8097 umět 16 práce, činnost verb 2 47 2 4
8098 umírající 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 2 20 9
8099 umírat 14 živočich, biologická činnost verb 1 40 1 7 6
8100 umírněný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 17 8
8101 umístění 8 prostor subst. 1 22 2 6 8
8102 umístěný 9 tvar příd. 1 25 2 9 8
8103 umístit 8 prostor verb 1 22 2 4 7
8104 úmluva 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 14 6
8105 umožnit 4 řád, zákonitost verb 1 10 1 3 7
8106 umožňovat 4 řád, zákonitost verb 1 10 1 2 9
8107 umožňující 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 11 10
8108 umřít 14 živočich, biologická činnost verb 1 40 1 7 5
8109 úmrtí 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 9 5
8110 úmrtnost 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 20 8
8111 úmysl 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 5 5
8112 úmyslně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 1 88 2 14 7
8113 umýt 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 2 15 umýt/umejt (se) 4
8114 únava 16 práce, činnost subst. 1 46 9 5
8115 unavený 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 2 9 7
8116 unavit 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 15 unavit (se) 6
8117 unést 16 práce, činnost verb 2 47 9 5
8118 unie 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 1 4
8119 uniforma 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 8 8
8120 únik 11 přenos, změna polohy subst. 2 32 2 7 4
8121 unikat 10 pohyb verb 3 30 1 12 6
8122 unikátní 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 9 8
8123 uniknout 10 pohyb verb 3 30 1 7 8
8124 univerzální 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 8 11
8125 univerzita 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 2 univerzita/universita 10
8126 univerzitní 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 10 univerzitní/universitní 11
8127 únor 6 čas, období subst. 1 16 1 2 4
8128 únorový 6 čas, období příd. 1 16 2 15 7
8129 únos 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 13 4
8130 úpadek 5 změna, příčina subst. 1 13 2 13 6
8131 upadnout 10 pohyb verb 1 28 1 10 8
8132 upevnit 16 práce, činnost verb 2 47 13 7
8133 upírat 21 boj, politika, armáda verb 1 61 2 19 6
8134 úplatek 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 13 7
8135 uplatnění 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 7 9
8136 uplatnit 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 1 6 uplatnit (se) 8
8137 uplatňování 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 16 11
8138 uplatňovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 1 6 uplatňovat (se) 10
8139 úplně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 1 2 5
8140 úplný 2 vztah, seskupení příd. 3 6 1 4 5
8141 uplynout 12 krajina, hmota verb 1 34 2 9 8
8142 uplynulý 7 průběh času příd. 2 20 2 5 8
8143 uplynutí 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 2 16 8
8144 upoutat 16 práce, činnost verb 2 47 13 7
8145 upozornění 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 13 10
8146 upozornit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 3 9
8147 upozorňovat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 4 11
8148 úprava 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 2 6
8149 upravený 16 práce, činnost příd. 1 46 8 8
8150 upravit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 6 upravit (se) 7
8151 upravovat 16 práce, činnost verb 2 47 8 upravovat (se) 9
8152 uprchlický 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 19 10
8153 uprchlík 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 5 8
8154 uprchnout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 12 9
8155 upřesnit 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 7 8
8156 upřímně 31 nálada, dojmy, city adv. 90 1 10 7
8157 upřímnost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 19 9
8158 upřímný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 1 10 7
8159 upřít 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 16 5
8160 uprostřed 9 tvar adv. 1 25 1 4 9
8161 upustit 11 přenos, změna polohy subst. 2 32 2 15 7
8162 úřad 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 1 4
8163 úřadující 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 17 9
8164 uran 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 18 4
8165 úraz 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 8 4
8166 urážet 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 18 urážet (se) 7
8167 urazit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 11 urazit (se) 7
8168 urážka 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 15 6
8169 určení 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 9 6
8170 určený 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 4 6
8171 určit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 2 5
8172 určitě 4 řád, zákonitost adv. 3 12 1 2 6
8173 určitý 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 1 6
8174 určovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 6 7
8175 určující 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 18 8
8176 úřední 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 1 8 6
8177 úředník 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 3 7
8178 urna 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 17 4
8179 úroda 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 15 5
8180 úrokový 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 5 7
8181 úroky 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 6 úroky/úrok 5
8182 úroveň 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 1 6
8183 urovnání 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 19 8
8184 urychleně 10 pohyb adv. 1 28 2 17 9
8185 urychlení 10 pohyb subst. 1 28 2 19 9
8186 urychlený 10 pohyb příd. 1 28 2 20 9
8187 urychlit 10 pohyb verb 1 28 2 11 8
8188 úryvek 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 19 6
8189 usadit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 9 usadit (se) 6
8190 usednout 10 pohyb verb 2 29 1 9 8
8191 úsek 8 prostor subst. 1 22 1 4 4
8192 ušetřit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 1 6 7
8193 úsilí 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 1 4 5
8194 usilovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 4 8
8195 usilovně 16 práce, činnost adv. 1 46 18 8
8196 úskalí 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 18 6
8197 uškodit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 17 7
8198 uskupení 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 16 8
8199 uskutečně 1 existence, událost subst. 1 1 2 15 11
8200 uskutečně 1 existence, událost příd. 1 1 2 19 11
8201 uskutečnit 1 existence, událost verb 1 1 1 2 uskutečnit (se) 10
8202 uskutečňovat 1 existence, událost verb 1 1 2 11 uskutečňovat (se) 13
8203 ušlechtilý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 11 10
8204 uslyšet 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 9 7
8205 usmát 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 6 usmát se 8
8206 úsměv 31 nálada, dojmy, city subst. 2 92 1 4 5
8207 usmívat 31 nálada, dojmy, city verb 2 92 1 7 usmívat (se) 7
8208 usmrtit 14 živočich, biologická činnost verb 1 40 2 18 7
8209 usnadnit 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 12 8
8210 usnadňovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 17 10
8211 usnesení 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 6 8
8212 usnout 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 10 6
8213 usoudit 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 11 7
8214 úspěch 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 1 2 6
8215 úspěšně 32 lidská situace, bezpečnost adv. 12 105 2 5 7
8216 úspěšnost 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 12 9
8217 úspěšný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 2 2 7
8218 uspět 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 5 5
8219 uspokojení 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 1 10 10
8220 uspokojit 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 9 9
8221 uspokojivý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 14 10
8222 uspokojovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 19 11
8223 uspořádání 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 6 10
8224 uspořádaný 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 14 10
8225 uspořádat 4 řád, zákonitost verb 1 10 2 5 9
8226 úsporný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 11 7
8227 úspory 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 6 úspory/úspora 6
8228 ústa 15 části organismu subst. 2 44 1 4 4
8229 ustálený 5 změna, příčina příd. 3 15 2 20 8
8230 ustanovení 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 5 10
8231 ustat 5 změna, příčina verb 3 15 2 18 5
8232 ústav 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2 5
8233 ústava 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 4 6
8234 ustavení 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 15 8
8235 ustavit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 14 ustavit (se) 8
8236 ústavní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 4 7
8237 ústecký 111 vlastní jména příd. 330 2 9 7
8238 ústí 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 16 4
8239 ústní 15 části organismu příd. 1 43 2 16 5
8240 ustoupit 10 pohyb verb 2 29 1 7 8
8241 ústředí 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 16 7
8242 ústředna 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 12 8
8243 ústřední 2 vztah, seskupení příd. 2 5 1 4 8
8244 ústrojí 15 části organismu subst. 1 43 1 19 7
8245 ústup 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 15 5
8246 ústupek 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 14 7
8247 ustupovat 10 pohyb verb 2 29 2 13 9
8248 úsudek 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 19 6
8249 usuzovat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 19 8
8250 úsvit 6 čas, období subst. 1 16 2 20 5
8251 utajit 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 19 6
8252 útěcha 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 16 6
8253 utéct 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 5 utéct/utéci 5
8254 útěk 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 1 7 4
8255 úterní 6 čas, období příd. 1 16 2 9 6
8256 úterý 6 čas, období subst. 1 16 2 3 5
8257 utíkat 10 pohyb verb 3 30 1 8 6
8258 utkání 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 2 6
8259 utkat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 11 utkat (se) 6
8260 útlum 5 změna, příčina subst. 1 13 2 13 5
8261 útlý 8 prostor příd. 2 23 2 19 4
8262 útočiště 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 15 8
8263 útočit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 10 6
8264 útočník 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 4 7
8265 útočný 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 11 6
8266 útok 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 1 2 4
8267 utopit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 3 75 2 17 utopit (se) 6
8268 utrácet 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 18 7
8269 utratit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 13 7
8270 utrhnout 16 práce, činnost verb 2 47 17 utrhnout (se) 8
8271 utrpení 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 7 7
8272 utrpět 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 7 6
8273 útulek 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 18 6
8274 útvar 9 tvar subst. 2 26 1 6 5
8275 utvářet 16 práce, činnost verb 2 47 18 utvářet (se) 7
8276 utvořit 16 práce, činnost verb 2 47 17 utvořit (se) 8
8277 uváděný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 15 7
8278 uvádět 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 2 6
8279 úvaha 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 3 5
8280 uvalit 16 práce, činnost verb 2 47 18 6
8281 uvařit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 2 74 2 13 6
8282 úvazek 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 17 6
8283 uvážit 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 17 6
8284 uvažování 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 17 9
8285 uvažovaný 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 19 9
8286 uvažovat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 3 8
8287 uvedení 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 7
8288 uvedený 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 1 2 7
8289 uvědomit 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 3 uvědomit (si) 8
8290 uvědomovat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 5 uvědomovat (si) 11
8291 úvěr 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 2 4
8292 uveřejnit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 12 9
8293 uvěřit 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 1 9 6
8294 úvěrový 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 11 7
8295 uvést 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 1 5
8296 uvěznit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 19 7
8297 uvidět 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 1 3 6
8298 uvítat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 8 6
8299 uvíznout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 19 8
8300 uvnitř 9 tvar adv. 1 25 1 4 6
8301 úvod 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 5 4
8302 úvodní 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 5 6
8303 uvolnění 5 změna, příčina subst. 1 13 2 8 8
8304 uvolněný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 11 8
8305 uvolnit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 5 uvolnit (se) 7
8306 uvolňovat 12 krajina, hmota verb 1 34 2 14 uvolňovat (se) 10
8307 100 gramatická slova adv. 297 1 1 2
8308 úžas 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 16 4
8309 úžasný 31 nálada, dojmy, city příd. 2 92 1 11 6
8310 uzávěr 9 tvar subst. 3 27 2 14 6
8311 uzávěrka 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 11 8
8312 uzavírání 9 tvar subst. 3 27 2 20 9
8313 uzavírat 9 tvar verb 3 27 2 6 uzavírat (se) 8
8314 uzavření 9 tvar subst. 3 27 2 7 8
8315 uzavřený 9 tvar příd. 3 27 1 5 8
8316 uzavřít 9 tvar verb 3 27 1[1] 2 uzavřít (se) 7
8317 úzce 9 tvar adv. 1 25 2 10 úzce/úže 4
8318 uzel 9 tvar subst. 3 27 2 12 4
8319 území 8 prostor subst. 1 22 1 2 5
8320 územní 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 5 6
8321 užít 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 8 užít (si) 5
8322 užitečný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 2 6 8
8323 užitek 32 lidská situace, bezpečnost subst. 3 96 2 14 6
8324 užití 32 lidská situace, bezpečnost subst. 3 96 2 12 5
8325 užitkový 32 lidská situace, bezpečnost příd. 3 96 1 13 8
8326 užívání 32 lidská situace, bezpečnost subst. 2 95 2 7 7
8327 užívaný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 3 96 1 15 7
8328 užívat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 5 užívat (si) 6
8329 uživatel 16 práce, činnost subst. 1 46 4 8
8330 uživatelský 16 práce, činnost příd. 1 46 18 11
8331 uživit 100 gramatická slova verb 297 1 15 uživit (se) 7
8332 úzkost 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 10 6
8333 úzký 8 prostor příd. 2 23 1 4 4
8334 uznání 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 7 6
8335 uznat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 5 5
8336 uznávaný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 10 8
8337 uznávat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 7 7

[1]
Martin Friš:
sloupec H :hodnota sloupce F ze vzorečku