A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
7587 tabák 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 12 5
7588 tabákový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 1 49 2 16 8
7589 tableta 9 tvar subst. 3 27 2 20 7
7590 tábor 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 3 5
7591 tabu 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 18 4
7592 tabule 9 tvar subst. 2 26 2 11 6
7593 tabulka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 3 7
7594 tady 100 gramatická slova zájm. 297 2 1 tady/tu 7
7595 tah 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 2 6 3
7596 tahat 16 práce, činnost verb 2 47 13 tahat (se) 5
7597 táhnout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 5 7
7598 tajemník 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 4 8
7599 tajemný 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 1 9 7
7600 tajemství 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 5 9
7601 tajit 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 8 5
7602 tajně 26 zpráva, řeč, psaní adv. 1 76 2 12 5
7603 tajný 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 1 3 5
7604 tak 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 3
7605 také 100 gramatická slova adv. 297 1 1 4
7606 takhle 100 gramatická slova zájm. 297 1 4 6
7607 takový 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 6
7608 takovýhle 100 gramatická slova zájm. 297 2 16 9
7609 takovýto 100 gramatická slova zájm. 297 1 6 8
7610 takřka 100 gramatická slova adv. 297 1 5 6
7611 taktický 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 14 8
7612 taktika 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 9 7
7613 takto 100 gramatická slova zájm. 297 1 3 5
7614 taky 100 gramatická slova adv. 297 2 2 4
7615 takže 100 gramatická slova connect. 297 1 1 5
7616 talent 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 7 6
7617 talentovaný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 15 11
7618 talíř 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 9 5
7619 tam 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 3
7620 tamější 100 gramatická slova příd. 297 1 16 7
7621 tamhle 100 gramatická slova zájm. 297 2 18 tamhle/támhle 6
7622 tamní 8 prostor příd. 1 22 2 6 5
7623 tančit 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 1 10 6
7624 tancovat 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 19 8
7625 tanec 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 6 5
7626 taneční 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 6 7
7627 tanečnice 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 20 9
7628 tanečník 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 14 8
7629 tank 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 5 4
7630 tankový 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 11 7
7631 tapeta 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 19 6
7632 tarif 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 11 5
7633 tarifní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 17 7
7634 taška 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 9 5
7635 táta 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 7 táta/tata 4
7636 tatínek 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 6 7
7637 tatra 111 vlastní jména subst. 330 2 9 tatra/Tatra 5
7638 taxík 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 15 5
7639 taxikář 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 12 7
7640 tázat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 17 tázat se 8
7641 tažení 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 1 13 6
7642 technicky 17 zemědělství, průmysl, doprava adv. 2 50 2 10 9
7643 technický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 1 2 9
7644 technik 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 8 7
7645 technika 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 1 2 8
7646 technologický 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 8 13
7647 technologie 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 3 11
7648 tečka 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 11 5
7649 téct 12 krajina, hmota verb 1 34 2 9 téct/téci/týct 4
7650 teď 7 průběh času zájm. 2 20 1 1 3
7651 teda 100 gramatická slova connect. 297 2 9 4
7652 tedy 100 gramatická slova connect. 297 1 1 4
7653 tehdejší 7 průběh času příd. 2 20 1 4 8
7654 tehdy 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 5
7655 těhotenství 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 2 10 11
7656 těhotný 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 14 7
7657 tekutina 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 12 8
7658 tekutý 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 19 6
7659 telefon 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 3 telefon/telefón 7
7660 telefonát 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 9
7661 telefonicky 17 zemědělství, průmysl, doprava adv. 3 51 2 15 11
7662 telefonický 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 14 11
7663 telefonní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 4 9
7664 telefonovat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 12 11
7665 telegram 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 8
7666 telekomunikace 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 12 14
7667 telekomunikační 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 8 15
7668 tělesně 14 živočich, biologická činnost adv. 1 40 2 17 7
7669 tělesný 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 1 6 7
7670 těleso 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 8 6
7671 televize 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 2 8
7672 televizní 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 2 9
7673 televizor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 11 9
7674 tělo 15 části organismu subst. 1 43 1 1 4
7675 tělocvična 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 13 10
7676 téma 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 2 4
7677 tematický 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 15 tematický/tématický 9
7678 tematika 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 15 tematika/tématika 8
7679 téměř 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
7680 temnota 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 17 7
7681 temný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 6 5
7682 tempo 10 pohyb subst. 1 28 1 5 5
7683 ten 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 3
7684 tendence 5 změna, příčina subst. 2 14 1 6 8
7685 tendr 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 5
7686 tenhle 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 6
7687 tenis 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 6 5
7688 tenisový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 7 8
7689 tenista 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 9 7
7690 tenistka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 15 8
7691 tenkrát 6 čas, období adv. 3 18 1 5 7
7692 tenký 9 tvar příd. 2 26 1 7 5
7693 tento 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 5
7694 tentokrát 100 gramatická slova adv. 297 1 3 9
7695 tentýž 100 gramatická slova zájm. 297 1 4 6
7696 teologický 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 20 10
7697 teologie 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 17 8
7698 teoreticky 29 věda, umění, náboženství adv. 1 85 2 11 10
7699 teoretický 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 1 8 10
7700 teoretik 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 16 8
7701 teorie 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 1 4 6
7702 tepelný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 7 7
7703 teplárna 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 15 8
7704 teplický 111 vlastní jména příd. 330 1 16 8
7705 teplo 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 4 teplo/N 5
7706 teploměr 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 20 8
7707 teplota 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 1 3 7
7708 teplotní 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 15 8
7709 teplý 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 1 5 5
7710 tepna 15 části organismu subst. 1 43 2 18 5
7711 teprv 100 gramatická slova adv. 297 1 2 teprv(e) 5
7712 terapie 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 9 7
7713 terasa 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 13 6
7714 terč 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 10 4
7715 terén 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 6 5
7716 terénní 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 16 7
7717 teritorium 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 13 10
7718 termín 7 průběh času subst. 1 19 2 3 6
7719 terminál 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 15 8
7720 terminologie 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 19 12
7721 termínovaný 7 průběh času příd. 3 21 2 17 11
7722 teror 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 14 5
7723 terorismus 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 14 10
7724 terorista 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 10 9
7725 teroristický 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 11 12
7726 těšit 31 nálada, dojmy, city subst. 1 91 1 3 těšit (se) 5
7727 těsně 8 prostor adv. 3 24 1 4 5
7728 těsný 9 tvar příd. 1 25 2 7 5
7729 test 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 4 4
7730 těsto 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 11 5
7731 testování 16 práce, činnost subst. 1 46 16 9
7732 testovaný 16 práce, činnost příd. 1 46 17 9
7733 testovat 16 práce, činnost verb 1 46 14 8
7734 těstovina 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 17 9
7735 teta 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 9 4
7736 text 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 2 4
7737 textil 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 15 6
7738 textilní 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 1 73 2 11 8
7739 textový 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 12 7
7740 též 100 gramatická slova adv. 297 1 3 3
7741 těžba 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 6 5
7742 těžce 32 lidská situace, bezpečnost adv. 1 94 1 6 5
7743 teze 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 teze/téze 4
7744 těžební 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 19 7
7745 těžiště 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 15 7
7746 těžit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 2 11 5
7747 těžko 32 lidská situace, bezpečnost adv. 1 94 1 3 5
7748 těžkost 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 18 7
7749 těžký 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 1 5
7750 thriller 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 13 8
7751 tibetský 111 vlastní jména příd. 330 2 20 8
7752 ticho 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 1 6 5
7753 tichý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 2 38 1 4 5
7754 tíha 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 1 14 4
7755 tip 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 8 3
7756 tiše 13 vlastnosti hmoty, smysly adv. 2 38 1 6 4
7757 tíseň 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 2 16 5
7758 tisíc 3 množství, číslo číslovka 2 8 1 1 5
7759 tisíciletí 6 čas, období subst. 1 16 2 8 10
7760 tisícovka 3 množství, číslo subst. 3 9 2 14 9
7761 tisk 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 3 4
7762 tiskárna 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 7 8
7763 tisknout 16 práce, činnost verb 2 47 10 8
7764 tiskový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 2 7
7765 tištěný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 18 7
7766 titul 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 2 5
7767 titulek 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 7
7768 titulní 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 12 7
7769 tíživý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 2 20 6
7770 tkáň 15 části organismu subst. 1 43 1 10 4
7771 tkanina 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 20 7
7772 tkvít 10 pohyb verb 1 28 2 14 5
7773 tlačit 16 práce, činnost verb 2 47 8 tlačit (se) 7
7774 tlačítko 16 práce, činnost subst. 3 48 10 8
7775 tlak 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 1 2 4
7776 tlakový 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 10 7
7777 tleskat 16 práce, činnost verb 2 47 19 7
7778 tlouct 16 práce, činnost verb 2 47 17 tlouct/tlouci 6
7779 tloušťka 8 prostor subst. 2 23 2 13 8
7780 tlumočit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 18 8
7781 tlustý 8 prostor příd. 2 23 1 7 6
7782 tma 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 1 5 3
7783 tmavě 13 vlastnosti hmoty, smysly adv. 3 39 2 19 5
7784 tmavý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 6 5
7785 toaleta 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 17 7
7786 točit 11 přenos, změna polohy verb 3 33 1 7 točit (se) 6
7787 tok 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 6 3
7788 tolerance 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 11 9
7789 tolerantní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 19 10
7790 tolerovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 15 9
7791 tolik 100 gramatická slova zájm. 297 1 2 5
7792 tón 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 1 5 3
7793 topení 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 12 6
7794 topit 16 práce, činnost verb 1 46 10 topit (se) 10
7795 topný 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 11 5
7796 toť 100 gramatická slova 999 297 2 20 3
7797 totalita 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 13 8
7798 totalitní 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 10 9
7799 totálně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 2 18 7
7800 totální 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 11 7
7801 totiž 100 gramatická slova connect. 297 1 1 5
7802 totožnost 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 14 9
7803 totožný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 15 7
7804 touha 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 4 5
7805 toužit 31 nálada, dojmy, city verb 1 91 1 6 6
7806 továrna 16 práce, činnost subst. 1 46 6 7
7807 tovární 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 18 7
7808 toxický 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 19 7
7809 tradice 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 3 7
7810 tradičně 29 věda, umění, náboženství adv. 2 86 2 6 8
7811 tradiční 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 3 8
7812 tragedie 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 6 tragedie/tragédie 8
7813 tragicky 30 charakter, zážitek, zábava adv. 3 90 2 19 8
7814 tragický 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 7 8
7815 traktor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 7
7816 trám 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 17 4
7817 tramvaj 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 7 7
7818 tramvajový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 18 10
7819 transakce 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 8 9
7820 transfer 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 20 8
7821 transformace 5 změna, příčina subst. 3 15 2 5 12
7822 transformační 5 změna, příčina příd. 3 15 2 13 13
7823 transformovat 5 změna, příčina verb 2 14 2 19 13
7824 transplantace 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 15 13
7825 transport 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 12 9
7826 tranzitní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 18 9
7827 trápení 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 16 7
7828 trápit 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 1 6 trápit (se) 6
7829 trapný 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 13 6
7830 trasa 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 5 5
7831 třást 11 přenos, změna polohy verb 3 33 1 12 třást (se) 6
7832 trať 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 3 4
7833 traťový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 20 7
7834 trauma 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 2 20 6
7835 tráva 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 6 5
7836 trávit 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 7 trávit (se) 6
7837 trávník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 9 7
7838 trčet 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 19 5
7839 třeba 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
7840 třebas 100 gramatická slova částice 297 2 18 6
7841 třebaže 100 gramatická slova connect. 297 1 9 7
7842 trefit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 8 trefit (se) 6
7843 trend 5 změna, příčina subst. 2 14 2 4 5
7844 trenér 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 1 6
7845 trenérský 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 15 9
7846 trénink 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 5 7
7847 tréninkový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 15 10
7848 trénovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 6 8
7849 trest 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 3 5
7850 trestat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 11 7
7851 trestní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 4 7
7852 trestný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 3 7
7853 třetí 3 množství, číslo číslovka 3 9 1 1 5
7854 třetina 3 množství, číslo subst. 2 8 2 3 7
7855 trezor 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 20 6
7856 trh 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 1 3
7857 trhat 16 práce, činnost verb 2 47 16 5
7858 trhlina 9 tvar subst. 3 27 2 16 7
7859 tři 3 množství, číslo číslovka 2 8 1 1 3
7860 třiadvacet 3 množství, číslo číslovka 2 8 2 19 10
7861 tribuna 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 11 7
7862 tribunál 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 19 8
7863 třicátý 3 množství, číslo číslovka 3 9 2 10 7
7864 třicet 3 množství, číslo číslovka 2 8 1 3 6
7865 třicetiletý 6 čas, období příd. 1 16 2 13 11
7866 tričko 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 14 6
7867 třída 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 2 5
7868 třídenní 6 čas, období příd. 1 16 2 16 8
7869 třídní 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 1 14 6
7870 trik 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 12 4
7871 třikrát 3 množství, číslo adv. 3 9 1 5 7
7872 tříletý 6 čas, období příd. 1 16 2 11 7
7873 tříměsíční 6 čas, období příd. 1 16 2 19 10
7874 třináct 3 množství, číslo číslovka 2 8 2 7 7
7875 třináctý 3 množství, číslo číslovka 3 9 2 14 8
7876 třinecký 111 vlastní jména příd. 330 1 14 8
7877 trio 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 12 4
7878 triumf 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 11 6
7879 trocha 100 gramatická slova subst. 297 1 11 6
7880 trochu 100 gramatická slova adv. 297 2 1 trochu/trošku 6
7881 trofej 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 10 6
7882 trojice 3 množství, číslo subst. 3 9 2 8 trojice/Trojice 7
7883 trojka 3 množství, číslo subst. 3 9 2 15 6
7884 trojnásobný 3 množství, číslo příd. 3 9 2 16 11
7885 trojúhelník 9 tvar subst. 2 26 2 14 11
7886 tropický 12 krajina, hmota příd. 3 36 1 12 8
7887 trosky 16 práce, činnost subst. 3 48 12 6
7888 trouba 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 7 6
7889 troufat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 13 troufat si 10
7890 troufnout 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 18 troufnout si 10
7891 trpaslík 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 19 8
7892 trpělivě 30 charakter, zážitek, zábava adv. 2 89 2 11 8
7893 trpělivost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 10 10
7894 trpělivý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 14 8
7895 trpět 31 nálada, dojmy, city verb 1 91 1 4 5
7896 trpící 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 17 6
7897 trpký 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 2 38 2 20 5
7898 trubice 9 tvar subst. 3 27 2 20 7
7899 trubka 16 práce, činnost subst. 3 48 9 6
7900 trumf 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 20 5
7901 trůn 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 10 4
7902 trup 15 části organismu subst. 1 43 2 16 4
7903 trvající 6 čas, období příd. 1 16 2 11 8
7904 trvale 7 průběh času adv. 1 19 2 7 6
7905 trvalý 7 průběh času příd. 1 19 1 4 6
7906 trvání 6 čas, období subst. 1 16 1 10 6
7907 trvat 7 průběh času verb 1 19 1 1 5
7908 tržba 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 6 5
7909 tržiště 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 16 7
7910 tržní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 4 5
7911 tržnice 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 19 7
7912 tucet 3 množství, číslo subst. 2 8 2 17 5
7913 tučný 15 části organismu příd. 1 43 2 14 5
7914 tudíž 100 gramatická slova connect. 297 1 5 5
7915 tudy 100 gramatická slova zájm. 297 1 16 4
7916 tuhle 100 gramatická slova zájm. 297 1 13 5
7917 tuhý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 9 4
7918 tuk 15 části organismu subst. 1 43 2 6 3
7919 tuna 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 3 4
7920 tunel 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 7 5
7921 tupý 9 tvar příd. 2 26 2 19 4
7922 turbína 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 11 7
7923 turecký 111 vlastní jména příd. 330 2 7 7
7924 turista 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 4 7
7925 turistický 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 6 10
7926 turistika 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 10 9
7927 turnaj 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 3 6
7928 turné 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 10 5
7929 tušení 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 15 6
7930 tušit 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 4 5
7931 tuzemsko 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 10 8
7932 tuzemský 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 4 8
7933 tužka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 11 5
7934 tvar 9 tvar subst. 2 26 1 3 4
7935 tvář 15 části organismu subst. 1 43 1 2 4
7936 tvářit 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 9 tvářit se 9
7937 tvor 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 1 11 4
7938 tvorba 5 změna, příčina subst. 1 13 1 2 6
7939 tvořený 16 práce, činnost příd. 1 46 15 7
7940 tvořící 5 změna, příčina příd. 1 13 1 16 tvořící (se) 7
7941 tvořit 16 práce, činnost verb 2 47 2 tvořit (se) 6
7942 tvořivý 16 práce, činnost příd. 1 46 18 7
7943 tvrdě 13 vlastnosti hmoty, smysly adv. 1 37 2 8 5
7944 tvrdit 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 1 6
7945 tvrdost 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 17 7
7946 tvrdý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 3 5
7947 tvrzení 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 4 7
7948 tvůj 100 gramatická slova zájm. 297 1 3 4
7949 tvůrce 16 práce, činnost subst. 1 46 5 6
7950 tvůrčí 16 práce, činnost příd. 1 46 6 6
7951 ty 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 2
7952 tyč 9 tvar subst. 3 27 1 7 3
7953 týden 6 čas, období subst. 2 17 2 1 týden/tejden 5
7954 týdeník 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 7 7
7955 týdenní 6 čas, období příd. 1 16 2 11 7
7956 týdně 6 čas, období adv. 2 17 2 9 5
7957 tygr 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 13 4
7958 týkající 2 vztah, seskupení příd. 1 4 1 5 týkající se 8
7959 týkat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 2 týkat se 8
7960 tým 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 1 tým/team 3
7961 týmový 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 19 6
7962 typ 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 1 3
7963 typicky 4 řád, zákonitost adv. 1 10 2 16 7
7964 typický 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 4 7
7965 týrání 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 20 6
7966 týž 100 gramatická slova zájm. 297 1 3 3