A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
6529 s 100 gramatická slova před-ložka 297 2 1 s/se 1
6530 sáček 9 tvar subst. 3 27 2 16 5
6531 šachový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 13 7
6532 šachta 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 15 6
6533 šachy 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 12 šachy/šach 5
6534 sad 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 12 3
6535 sada 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 9 4
6536 sádlo 15 části organismu subst. 3 45 1 17 5
6537 sahat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 9 sahat/šahat 5
6538 sáhnout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 6 sáhnout/šáhnout (si) 7
6539 sako 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 12 4
6540 sakra 100 gramatická slova 999 297 2 14 5
6541 sál 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 3 3
6542 salám 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 18 5
6543 salát 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 9 5
6544 saldo 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 19 5
6545 šálek 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 11 5
6546 salon 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 9 salon/salón 5
6547 sám 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 3
6548 samec 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 10 5
6549 sametový 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 1 73 2 14 8
6550 samice 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 13 6
6551 samopal 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 15 7
6552 samospráva 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 8 10
6553 samospráv 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 17 11
6554 samostatně 20 společnost, stát, skupina adv. 2 59 2 9 10
6555 samostatnost 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 12 12
6556 samostatný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 3 10
6557 samota 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 1 10 6
6558 samotný 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 1 3 7
6559 samozřej 100 gramatická slova adv. 297 1 1 10
6560 samozřejmost 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 12 12
6561 samozřej 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 11 10
6562 šampaňský 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 15 9
6563 šampion 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 13 šampion/šampión 7
6564 šampionát 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 5 9
6565 samý 100 gramatická slova zájm. 297 2 3 4
6566 šance 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 2 5
6567 sanitka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 17 7
6568 sankce 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 7 6
6569 sarajevský 111 vlastní jména příd. 330 1 17 10
6570 šátek 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 1 13 5
6571 satelit 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 7
6572 satelitní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 17 9
6573 šatna 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 11 5
6574 šaty 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 1 5 4
6575 saúdský 111 vlastní jména příd. 330 2 15 7
6576 sazba 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 3 5
6577 sázet 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 12 5
6578 sázka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 12 5
6579 sbalit 16 práce, činnost verb 2 47 20 sbalit (se,si) 6
6580 sběr 16 práce, činnost subst. 3 48 12 4
6581 sběratel 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 13 8
6582 sběrnice 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 15 8
6583 sběrný 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 18 6
6584 sbírat 16 práce, činnost verb 2 47 8 6
6585 sbírka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 3 6
6586 sbohem 23 rodina, láska, přátelství citosl. 3 69 1 16 6
6587 sbor 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 1 4 4
6588 sborník 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 15 7
6589 scéna 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 2 5
6590 scénář 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 5 6
6591 scenárista 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 14 scenárista/scénárista 11
6592 scházet 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 6 scházet (se) 7
6593 schéma 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 8 schéma/schema 6
6594 schod 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 6 5
6595 schodek 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 8 7
6596 schodiště 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 9 9
6597 schopnost 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2 9
6598 schopný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 1 1 7
6599 schovat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 11 schovat (se) 8
6600 schovávat  27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 15 schovávat (se) 10
6601 schránka 9 tvar subst. 3 27 2 10 8
6602 schůze 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 1 6 6
6603 schůzka 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 4 7
6604 schválení 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 7 9
6605 schválený 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 9 9
6606 schválit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 3 8
6607 schvalování 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 17 11
6608 schvalovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 13 10
6609 science 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 14 7
6610 sdělení 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 7 7
6611 sdělit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 2 6
6612 sdělovací 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 7 9
6613 sdělovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 12 8
6614 sdílet 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 9 6
6615 sdružení 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 2 8
6616 sdružený 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 17 8
6617 sdružovat 20 společnost, stát, skupina verb 1 58 2 13 sdružovat (se) 9
6618 se 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 2
6619 seance 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 2 15 6
6620 seat 111 vlastní jména subst. 330 2 18 seat/Seat 4
6621 sebedůvěra 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 19 10
6622 sebemenší 3 množství, číslo 999 1 7 2 14 9
6623 sebevědo 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 10 10
6624 sebevědo 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 2 19 10
6625 sebevražda 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 8 10
6626 sebrat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 8 sebrat (se) 7
6627 sedačka 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 19 7
6628 sedadlo 10 pohyb subst. 1 28 1 8 7
6629 šedesát 3 množství, číslo číslovka 2 8 2 5 7
6630 šedesátý 3 množství, číslo číslovka 3 9 2 6 8
6631 sedět 10 pohyb verb 2 29 1 2 5
6632 sedící 10 pohyb příd. 1 28 2 18 6
6633 šedivý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 9 6
6634 sedlák 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 15 6
6635 sedlo 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 9 5
6636 sedm 3 množství, číslo číslovka 2 8 2 2 sedm/sedum 4
6637 sedmdesát 3 množství, číslo číslovka 2 8 2 7 sedmdesát/sedumdesát 9
6638 sedmdesá 3 množství, číslo číslovka 3 8 2 8 10
6639 sedmnáct 3 množství, číslo číslovka 2 8 2 8 sedmnáct/sedumnáct 8
6640 sedmnáctiletý 6 čas, období příd. 1 16 2 19 13
6641 sedmnáctý 3 množství, číslo číslovka 3 9 2 20 9
6642 sedmý 3 množství, číslo číslovka 3 9 2 6 5
6643 sednout 10 pohyb verb 1 28 1 7 sednout (si) 7
6644 šedý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 7 4
6645 šéf 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 2 3
6646 šéfredaktor 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 10 11
6647 segment 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 15 7
6648 sehnat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 6 6
6649 sehrát 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 7 sehrát (se) 7
6650 sejít 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 3 sejít (se) 5
6651 sejmout 16 práce, činnost verb 2 47 19 7
6652 šek 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 14 3
6653 sekce 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 8 5
6654 sekera 16 práce, činnost subst. 45 17 sekera/sekyra 6
6655 sekretář 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 10 8
6656 sekretariát 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 11 11
6657 sekretářka 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 13 10
6658 sekta 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 13 5
6659 sektor 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 5 6
6660 sekunda 6 čas, období subst. 2 17 2 7 7
6661 sekundární 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 16 10
6662 selhání 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 11 7
6663 selhat 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 13 6
6664 šelma 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 18 5
6665 selský 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 48 1 19 6
6666 sem 100 gramatická slova adv. 297 1 2 3
6667 semafor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 19 7
6668 semeno 15 části organismu subst. 2 44 2 9 6
6669 semifinále 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 7 10
6670 semifinálový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 19 12
6671 seminář 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 6 7
6672 sen 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 1 3 3
6673 senát 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 3 5
6674 senátní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 11 7
6675 senátor 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 5 7
6676 senior 6 čas, období subst. 3 18 2 14 6
6677 seno 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 17 4
6678 senzace 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 16 7
6679 separatista 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 19 11
6680 sepsat 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 14 6
6681 šeptat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 12 šeptat (si) 6
6682 seriál 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 3 6
6683 série 2 vztah, seskupení verb 3 6 2 4 5
6684 sériový 16 práce, činnost příd. 3 48 12 7
6685 seriózní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 9 seriózní/seriozní 8
6686 šero 12 krajina, hmota 999 3 36 1 17 4
6687 server 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 6 6
6688 servis 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 6 6
6689 servisní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 15 8
6690 seržant 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 17 7
6691 sešit 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 15 5
6692 seskupení 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 12 9
6693 šest 3 množství, číslo číslovka 2 8 1 1 4
6694 sestava 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 5 7
6695 sestavení 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 15 9
6696 sestavený 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 17 9
6697 sestavit 16 práce, činnost verb 2 47 7 8
6698 sestavování 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 20 11
6699 sestavovat 2 vztah, seskupení verb 3 6 2 17 10
6700 šestiletý 6 čas, období příd. 1 16 2 18 9
6701 šestnáct 3 množství, číslo číslovka 2 8 2 7 8
6702 šestnáctile 6 čas, období příd. 1 16 2 18 13
6703 šestnáctý 3 množství, číslo číslovka 3 9 2 20 9
6704 sestoupit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 15 9
6705 sestra 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 3 6
6706 sestřička 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 15 9
6707 sestup 10 pohyb subst. 1 28 2 14 6
6708 sestupovat 10 pohyb verb 2 29 2 19 10
6709 šestý 3 množství, číslo číslovka 3 9 2 5 5
6710 set 999 divná slova ?? 999 2994 2 10 set 3
6711 setkání 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 2 7
6712 setkat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 3 setkat se 9
6713 setkávat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 7 setkávat se 8
6714 šetření 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 7 7
6715 šetřit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 1 7 šetřit (se) 6
6716 šetrný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 18 6
6717 setrvání 10 pohyb subst. 1 28 2 20 8
6718 setrvat 5 změna, příčina verb 3 15 2 16 7
6719 šev 9 tvar subst. 3 27 2 20 3
6720 sever 8 prostor subst. 3 24 1 5 5
6721 severně 8 prostor adv. 3 24 2 20 7
6722 severní 8 prostor příd. 3 24 1 3 7
6723 severoamerický 111 vlastní jména příd. 330 2 19 14
6724 severoatlantický 111 vlastní jména příd. 330 2 9 16
6725 severočes 111 vlastní jména příd. 330 2 8 11
6726 severomoravský 111 vlastní jména příd. 330 2 13 14
6727 severozápadní 8 prostor příd. 3 24 2 18 13
6728 severský 8 prostor příd. 3 24 2 17 8
6729 sevřít 8 prostor verb 1 22 1 16 6
6730 sex 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 7 3
6731 sexuální 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 1 6 8
6732 sezení 10 pohyb subst. 1 28 2 18 6
6733 seznam 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 3 6
6734 seznámení 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 18 9
6735 seznámit 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 1 4 seznámit (se) 8
6736 seznamovat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 13 seznamovat (se) 10
6737 sezona 6 čas, období subst. 2 17 2 2 sezona/sezóna 6
6738 sezónní 6 čas, období příd. 2 17 2 18 sezónní/sezonní 15
6739 sféra 9 tvar subst. 2 26 1 5 5
6740 shánět 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 9 shánět (se) 6
6741 shledat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 12 shledat (se) 7
6742 shoda 2 vztah, seskupení subst. 1 4 1 6 5
6743 shodit 16 práce, činnost verb 2 47 15 6
6744 shodně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 2 13 6
6745 shodnout 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 6 shodnout se 8
6746 shodný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 10 6
6747 shodovat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 8 shodovat se 8
6748 shora 8 prostor adv. 3 24 2 12 5
6749 show 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 9 show/šou 4
6750 shrnout 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 10 7
6751 shrnovat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 18 8
6752 shromáždění 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 1 5 11
6753 shromáždit 20 společnost, stát, skupina verb 1 58 2 10 shromáždit (se) 11
6754 shromažďovat 2 vztah, seskupení verb 3 6 2 14 shromažďovat (se) 12
6755 sice 100 gramatická slova adv. 297 2 1 4
6756 sídliště 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 8 8
6757 sídlit 24 město, obydlí, domácnost verb 1 70 2 9 6
6758 sídlo 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 4 5
6759 signál 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 3 6
6760 signalizovat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 13 12
6761 signatář 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 17 8
6762 šikmý 8 prostor příd. 3 24 2 17 5
6763 šikovný 16 práce, činnost příd. 1 46 14 7
6764 síla 5 změna, příčina subst. 1 13 1 1 4
6765 šílenství 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 14 9
6766 šílený 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 10 6
6767 šilink 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 16 6
6768 sílit 5 změna, příčina verb 1 13 2 16 5
6769 silně 5 změna, příčina adv. 1 13 1 5 5
6770 silničář 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 19 8
6771 silnice 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 3 7
6772 silniční 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 6 8
6773 silný 5 změna, příčina příd. 1 13 1 1 5
6774 silvestr 6 čas, období subst. 1 16 2 14 silvestr/Silvestr 8
6775 silvestrovs 6 čas, období příd. 1 16 2 18 13
6776 síň 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 5 3
6777 šíp 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 17 3
6778 šipka 9 tvar subst. 3 27 2 18 5
6779 sir 20 společnost, stát, skupina 999 2 59 2 15 3
6780 šíře 8 prostor subst. 2 23 2 14 šíře/šíř/N 4
6781 siréna 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 17 6
6782 šíření 9 tvar subst. 1 25 2 9 6
6783 šířit 8 prostor verb 2 23 1 7 šířit (se) 6
6784 šířka 8 prostor subst. 2 23 2 8 5
6785 široce 8 prostor adv. 2 23 2 16 6
6786 široký 8 prostor příd. 2 23 1 2 6
6787 širý 8 prostor příd. 2 23 2 16 4
6788 síť 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 2 3
6789 šít 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 2 16 3
6790 síťový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 12 6
6791 situace 1 existence, událost subst. 2 2 1 1 7
6792 sjednat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 18 7
6793 sjednocení 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 10 10
6794 sjednocený 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 20 10
6795 sjednotit 2 vztah, seskupení verb 3 6 2 15 sjednotit (se) 9
6796 sjet 10 pohyb verb 2 29 2 12 sjet (se) 4
6797 sjezd 21 boj, politika, armáda subst. 60 1 6 5
6798 sjezdovka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 14 9
6799 sjíždět 10 pohyb verb 2 29 2 19 sjíždět (se) 7
6800 skákat 10 pohyb verb 1 28 1 11 6
6801 skála 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 6 5
6802 škála 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 5
6803 skalní 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 12 6
6804 skandál 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 1 7 7
6805 skepse 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 18 6
6806 skeptický 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 18 9
6807 skin 999 divná slova ?? 999 2994 2 15 4
6808 skinhead 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 13 8
6809 sklad 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 6 5
6810 skládat 2 vztah, seskupení verb 2 5 1 6 skládat (se) 8
6811 skladatel 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 7 9
6812 skladba 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 4 7
6813 skladiště 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 20 9
6814 skládka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 9 7
6815 skladování 16 práce, činnost subst. 1 46 19 10
6816 skleněný 12 krajina, hmota příd. 2 35 1 8 8
6817 sklenice 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 9 8
6818 sklenička 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 14 9
6819 skleník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 18 7
6820 sklenka 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 14 7
6821 sklep 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 8 5
6822 sklidit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 1 49 2 16 7
6823 sklizeň 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 12 7
6824 sklízet 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 1 49 2 15 7
6825 sklo 12 krajina, hmota subst. 2 35 1 4 4
6826 sklon 8 prostor subst. 3 24 1 8 5
6827 sklonit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 14 sklonit (se) 7
6828 sklonku 999 divná slova ?? 999 2994 2 13 sklonku+ 7
6829 sklouznout 10 pohyb verb 3 30 2 19 10
6830 skočit 10 pohyb verb 2 29 1 8 6
6831 škoda 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 1 2 5
6832 škodit 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 11 6
6833 škodlivina 16 práce, činnost subst. 3 48 18 10
6834 škodlivý 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 2 11 8
6835 škodovka 111 vlastní jména subst. 330 2 10 8
6836 skok 10 pohyb subst. 1 28 1 6 4
6837 skokan 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 15 6
6838 škola 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 1 5
6839 školák 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 13 6
6840 školení 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 12 7
6841 školka 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 12 6
6842 školné 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 14 6
6843 školní 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 1 4 6
6844 školský 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 1 8 7
6845 školství 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 4 8
6846 skončení 5 změna, příčina subst. 3 15 2 7 8
6847 skončit 5 změna, příčina verb 3 15 1 1 7
6848 skoncovat 5 změna, příčina verb 3 15 2 19 9
6849 skóre 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 10 skóre/skore 5
6850 skoro 100 gramatická slova adv. 297 2 2 skoro/skorem 12
6851 skórovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 16 8
6852 skotský 111 vlastní jména příd. 330 2 13 7
6853 skříň 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 7 5
6854 skříňka 9 tvar subst. 3 27 2 12 skříňka/skřínka 7
6855 skromně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 2 89 2 19 7
6856 skromný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 87 1 9 7
6857 škrt 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 16 4
6858 skrýt 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 12 skrýt (se) 5
6859 skrytý 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 1 7 6
6860 skrývat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 5 skrývat (se) 7
6861 skrz 100 gramatická slova adv. 297 2 8 4
6862 škůdce 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 17 6
6863 skupina 2 vztah, seskupení subst. 3 6 1 1 7
6864 skupinka 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 11 8
6865 skupinový 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 15 9
6866 skutečně 1 existence, událost adv. 1 1 1 2 8
6867 skutečnost 1 existence, událost subst. 1 1 2 1 10
6868 skutečný 1 existence, událost příd. 1 1 1 2 8
6869 skutek 1 existence, událost subst. 2 2 2 11 6
6870 skvěle 30 charakter, zážitek, zábava adv. 3 90 2 10 6
6871 skvělý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 1 4 6
6872 skvrna 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 9 6
6873 skýtat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 15 6
6874 slabě 5 změna, příčina adv. 1 13 2 16 5
6875 slabika 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 16 7
6876 slabina 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 15 7
6877 slabost 5 změna, příčina subst. 1 13 1 10 7
6878 slabý 5 změna, příčina příd. 1 13 1 3 5
6879 sladký 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 2 38 1 7 6
6880 slalom 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 12 6
6881 sláma 15 části organismu subst. 3 45 1 15 5
6882 slanina 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 18 7
6883 slaný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 2 38 2 18 5
6884 šlapat 10 pohyb verb 1 28 2 15 6
6885 sláva 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 1 6 5
6886 slávista 111 vlastní jména subst. 330 2 20 8
6887 slavit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 7 6
6888 slavnost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 8 8
6889 slavnostně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 3 90 2 12 10
6890 slavnostní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 1 5 10
6891 slavný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 3 6
6892 šlechta 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 18 7
6893 šlechtic 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 17 8
6894 šlechtický 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 17 10
6895 slečna 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 5 6
6896 sled 5 změna, příčina subst. 3 15 2 13 4
6897 sledování 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 9 9
6898 sledovaný 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 9 9
6899 sledovat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 1 2 8
6900 slepice 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 14 7
6901 slepý 15 části organismu příd. 1 43 1 8 5
6902 sleva 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 7 5
6903 slezský 111 vlastní jména příd. 330 2 13 7
6904 slib 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 1 6 4
6905 slíbit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 1 5 6
6906 slibný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 2 65 2 15 6
6907 slibovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 5 slibovat (si) 8
6908 slogan 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 17 6
6909 sloh 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 20 4
6910 slon 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 15 4
6911 sloučení 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 12 8
6912 sloučenina 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 17 10
6913 sloup 9 tvar subst. 3 27 1 9 5
6914 sloupec 9 tvar subst. 3 27 2 10 7
6915 sloupek 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 15 7
6916 sloužící 16 práce, činnost příd. 1 46 14 8
6917 sloužit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 2 7
6918 slovanský 111 vlastní jména příd. 330 2 10 9
6919 slovenský 111 vlastní jména příd. 330 2 1 9
6920 sloveso 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 15 7
6921 slovinský 111 vlastní jména příd. 330 2 15 9
6922 slovní 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 9 6
6923 slovník 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 7 7
6924 slovo 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 1 1 5
6925 složení 2 vztah, seskupení subst. 2 5 1 5 7
6926 složený 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 8 7
6927 složit 4 řád, zákonitost verb 1 10 1 6 složit (se) 7
6928 složitost 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 16 9
6929 složitý 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 3 7
6930 složka 2 vztah, seskupení subst. 2 5 1 4 6
6931 sluch 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 15 5
6932 sluchátko 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 12 9
6933 sluha 16 práce, činnost subst. 1 46 14 sluha/slouha 5
6934 slunce 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 3 6
6935 sluneční 12 krajina, hmota příd. 1 34 1 7 8
6936 sluníčko 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 16 8
6937 slupka 9 tvar subst. 3 27 2 17 6
6938 slušet 25 oděv, jídlo, nemoc verb 1 73 1 11 slušet (se) 7
6939 slušně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 12 6
6940 slušnost 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 17 8
6941 slušný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 5 6
6942 slůvko 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 20 6
6943 služba 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 1 6
6944 služební 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 9 8
6945 služebník 16 práce, činnost subst. 45 20 9
6946 služka 16 práce, činnost subst. 1 46 19 6
6947 slyšet 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 2 6
6948 slza 31 nálada, dojmy, city subst. 1 91 1 6 4
6949 smát 31 nálada, dojmy, city verb 2 92 1 5 smát se 7
6950 směna 16 práce, činnost subst. 1 46 12 5
6951 směnka 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 18 6
6952 směr 8 prostor subst. 3 24 1 1 4
6953 směrnice 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 11 8
6954 směřování 8 prostor subst. 3 24 2 19 9
6955 směřovat 8 prostor verb 3 24 1 5 8
6956 směřující 8 prostor příd. 3 24 2 12 9
6957 směs 2 vztah, seskupení subst. 3 6 1 6 4
6958 směšný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 1 10 6
6959 smést 16 práce, činnost verb 2 47 16 5
6960 smět 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 1 2 4
6961 smetana 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 13 7
6962 smích 31 nálada, dojmy, city subst. 2 92 1 6 5
6963 smíchat 16 práce, činnost verb 2 47 17 7
6964 smír 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 18 4
6965 smíření 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 20 7
6966 smířit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 9 smířit (se) 7
6967 smíšený 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 9 7
6968 smlouva 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 1 7
6969 smluvní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 2 65 2 8 7
6970 smrt 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 1 1 4
6971 smrtelný 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 2 10 8
6972 smrtící 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 2 20 7
6973 smůla 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 10 5
6974 smutek 31 nálada, dojmy, city subst. 1 91 1 9 6
6975 smutně 31 nálada, dojmy, city adv. 3 93 2 13 6
6976 smutný 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 1 5 6
6977 smyčka 9 tvar subst. 3 27 2 16 6
6978 smysl 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 1 5
6979 smysluplný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 19 10
6980 snad 100 gramatická slova částice 297 1 1 4
6981 snadno 32 lidská situace, bezpečnost adv. 1 94 2 3 snadno/snáz(e) 6
6982 snadný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 1 4 6
6983 snaha 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 2 5
6984 snášet 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 1 7 snášet (se) 7
6985 sňatek 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 11 6
6986 snažení 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 18 7
6987 snažit 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 1 snažit se 9
6988 sněhový 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 10 7
6989 sněm 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 7 4
6990 sněmovna 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 2 8
6991 snést 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 1 9 5
6992 snídaně 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 10 7
6993 sníh 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 4 4
6994 snímač 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 19 6
6995 snímek 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 2 6
6996 sníst 25 oděv, jídlo, nemoc verb 2 74 2 14 5
6997 snít 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 8 4
6998 snížení 8 prostor subst. 2 23 1 3 7
6999 snížený 8 prostor příd. 2 23 2 11 7
7000 snížit 8 prostor verb 2 23 2 2 snížit (se) 6
7001 snižování 3 množství, číslo subst. 1 7 2 8 9
7002 snižovat 8 prostor verb 2 23 2 5 snižovat (se) 9
7003 šňůra 9 tvar subst. 3 27 2 11 5
7004 sobota 6 čas, období subst. 1 16 1 2 6
7005 sobotní 6 čas, období příd. 1 16 2 5 7
7006 socha 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 5 5
7007 sochař 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 11 6
7008 socialismus 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 1 7 11
7009 socialista 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 10 10
7010 socialistic 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 1 5 13
7011 sociálně 20 společnost, stát, skupina adv. 3 60 2 7 8
7012 sociálnědemokratický 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 14 20
7013 sociální 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 1 1 8
7014 sociolog 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 13 8
7015 sociologic 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 12 12
7016 sociologie 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 14 10
7017 šofér 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 20 5
7018 software 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 7 8
7019 softwarový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 14 10
7020 šok 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 8 3
7021 sokol 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 20 5
7022 sokolovna 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 20 9
7023 sokolský 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 18 8
7024 šokovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 13 7
7025 šokující 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 19 8
7026 solidarita 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 8 10
7027 solidní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 9 7
7028 sólista 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 14 7
7029 sólo 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 15 4
7030 sólový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 13 6
7031 sonda 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 11 5
7032 sortiment 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 9 9
7033 soška 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 20 5
7034 sotva 100 gramatická slova adv. 297 1 4 5
7035 souběžně 10 pohyb adv. 1 28 2 15 8
7036 souboj 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 5 6
7037 soubor 2 vztah, seskupení subst. 3 6 1 2 6
7038 současně 7 průběh času adv. 2 20 1 2 8
7039 současník 6 čas, období subst. 3 18 2 19 9
7040 současnost 6 čas, období subst. 1 16 2 4 10
7041 současný 7 průběh času příd. 2 20 1 1 8
7042 součást 2 vztah, seskupení subst. 2 5 1 2 7
7043 součástka 16 práce, činnost subst. 3 48 14 9
7044 součet 3 množství, číslo subst. 3 9 1 12 6
7045 součinnost 16 práce, činnost subst. 1 46 20 10
7046 soucit 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 2 15 6
7047 soud 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 1 4
7048 soudce 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 4 6
7049 soudit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 3 soudit (se) 6
7050 soudní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 4 6
7051 soudobý 6 čas, období příd. 3 18 2 11 7
7052 soudruh 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 8 7
7053 souhlas 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 4 7
7054 souhlasit 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 2 9
7055 souhra 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 20 6
7056 souhrn 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 16 6
7057 souhrnný 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 19 8
7058 soukromí 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 9 8
7059 soukromník 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 17 10
7060 soukromý 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 1 2 8
7061 soulad 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 5 6
7062 soumrak 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 18 7
7063 soupeř 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 2 2 6
7064 soupeřka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 16 8
7065 soupeřův 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 2 19 8
7066 souprava 16 práce, činnost subst. 3 48 9 8
7067 sourozenec 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 14 10
7068 soused 23 rodina, láska, přátelství subst. 2 68 1 5 6
7069 sousedka 23 rodina, láska, přátelství subst. 2 68 2 20 8
7070 sousední 9 tvar příd. 1 25 2 6 8
7071 sousedství 23 rodina, láska, přátelství subst. 2 68 2 14 10
7072 soustava 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 5 8
7073 soustavně 19 úřad, řízení, výchova adv. 2 56 2 17 9
7074 soustavný 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 18 9
7075 sousto 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 19 6
7076 soustředě 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 9 11
7077 soustředě 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 15 11
7078 soustředit  28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 5 soustředit (se) 11
7079 soustřeďovat 4 řád, zákonitost verb 3 12 2 10 soustřeďovat (se) 12
7080 soutěž 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 1 1 6
7081 soutěžící 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 2 17 9
7082 soutěžit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 14 8
7083 soutěžní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 9 8
7084 související 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 8 11
7085 souviset 4 řád, zákonitost verb 1 10 1 4 8
7086 souvislost 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 2 10
7087 souvislý 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 19 8
7088 souvrství 9 tvar subst. 1 25 2 17 9
7089 soužití 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 11 7
7090 sovět 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 14 5
7091 sovětský 111 vlastní jména příd. 330 2 2 8
7092 spáchat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 9 7
7093 spád 8 prostor subst. 3 24 2 20 4
7094 spadat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 10 6
7095 spadnout 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 5 8
7096 spálený 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 20 7
7097 spaliny 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 13 7
7098 spálit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 1 37 2 14 spálit (se) 7
7099 spalovací 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 12 9
7100 spalování 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 14 9
7101 spalovna 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 16 8
7102 spánek 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 1 7 6
7103 španělský 111 vlastní jména příd. 330 1 5 9
7104 spaní 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 2 17 5
7105 sparťan 111 vlastní jména subst. 330 2 17 7
7106 sparťanský 111 vlastní jména příd. 330 2 16 10
7107 spása 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 11 5
7108 spát 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 4 4
7109 špatně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 3 špatně/hůř(e) 6
7110 špatný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 1 6
7111 spatřit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 1 5 7
7112 spatřovat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 12 9
7113 spěch 10 pohyb subst. 1 28 2 19 5
7114 spěchat 10 pohyb verb 1 28 1 9 7
7115 specialista 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 8 11
7116 specialita 4 řád, zákonitost subst. 3 12 2 16 10
7117 specializace 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 17 12
7118 specializovaný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 8 14
7119 specializovat 4 řád, zákonitost verb 1 10 2 15 specializovat (se) 14
7120 speciálně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 2 12 9
7121 speciální 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 3 9
7122 specifický 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 6 10
7123 specifikovat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 19 12
7124 specifikum 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 19 10
7125 spektrum 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 8 8
7126 spekulace 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 8 9
7127 spekulovat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 14 10
7128 šperky 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 10 šperky/šperk 6
7129 spět 10 pohyb verb 1 28 2 20 4
7130 špetka 9 tvar subst. 3 27 2 17 6
7131 špice 9 tvar subst. 3 27 2 20 5
7132 spící 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 1 17 5
7133 špička 9 tvar subst. 2 26 1 5 6
7134 špičkový 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 6 8
7135 spiknutí 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 15 8
7136 špína 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 16 5
7137 spínač 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 20 6
7138 špinavý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 8 7
7139 špión 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 20 špión/špion 5
7140 spirála 9 tvar subst. 2 26 2 19 7
7141 spis 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 7 4
7142 spíše 100 gramatická slova částice 297 2 1 spíše/spíš 5
7143 spisovatel 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 3 10
7144 spisovatelka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 19 12
7145 spisovný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 1 16 8
7146 spjatý 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 11 6
7147 splácení 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 16 8
7148 splácet 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 12 7
7149 splatit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 12 7
7150 splátka 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 9 7
7151 splatnost 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 11 9
7152 splést 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 18 splést (se) 7
7153 splnění 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 9 7
7154 splnit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 3 splnit (se) 11
7155 splňovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 8 splňovat (se) 8
7156 splývat 9 tvar verb 1 25 2 18 7
7157 spočítat 3 množství, číslo verb 3 9 2 11 8
7158 spočívat 8 prostor verb 1 22 1 4 8
7159 spodní 8 prostor příd. 3 24 1 6 6
7160 spoje 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 6 spoje/spoj 5
7161 spojenec 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 7 8
7162 spojenecký 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 16 10
7163 spojenectví 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 18 11
7164 spojení 2 vztah, seskupení subst. 3 6 1 3 7
7165 spojený 2 vztah, seskupení příd. 3 6 1 2 7
7166 spojit 2 vztah, seskupení verb 3 6 1 3 spojit (se) 6
7167 spojitost 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 20 9
7168 spojka 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 12 6
7169 spojovací 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 17 9
7170 spojovat 2 vztah, seskupení verb 3 6 1 5 spojovat (se) 9
7171 spojující 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 19 spojující (se) 9
7172 spokojeně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 2 89 2 13 9
7173 spokojenost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 6 11
7174 spokojený 31 nálada, dojmy, city příd. 1 91 1 3 9
7175 spokojit 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 1 9 spokojit se 8
7176 společensky 20 společnost, stát, skupina adv. 1 58 2 18 11
7177 společens 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 1 3 11
7178 společenst 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 4 12
7179 společně 2 vztah, seskupení adv. 3 6 1 3 8
7180 společník 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 9 9
7181 společnost 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 1 10
7182 společný 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 1 1 8
7183 spoléhat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 7 spoléhat (se) 8
7184 spolehlivě 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 12 10
7185 spolehlivost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 11 12
7186 spolehlivý 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 1 7 10
7187 spolehnout 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 15 spolehnout (se) 11
7188 spolek 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 6 6
7189 spolknout 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 18 9
7190 spolkový 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 5 8
7191 spolu 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
7192 spoluhráč 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 9 9
7193 spolujezdec 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 17 11
7194 spolumajitel 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 20 12
7195 spoluobčan 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 13 10
7196 spolupráce 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 1 1 10
7197 spolupracovat 16 práce, činnost verb 2 47 4 13
7198 spolupracovník 16 práce, činnost subst. 1 46 5 14
7199 spoluúčast 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 14 10
7200 spolužák 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 12 8
7201 spontánní 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 15 9
7202 sponzor 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 5 7
7203 sponzorský 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 16 10
7204 spor 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 1 2 4
7205 sporák 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 19 6
7206 spoření 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 12 7
7207 spořitelna 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 4 10
7208 spořitelní 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 20 10
7209 sporný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 8 6
7210 sport 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 3 5
7211 sportovec 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 7 9
7212 sportovní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 1 3 9
7213 spotřeba 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 3 8
7214 spotřebič 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 10 9
7215 spotřebitel 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 6 11
7216 spotřebitelský 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 11 14
7217 spotřební 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 7 9
7218 spotřebovat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 14 11
7219 spoušť 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 18 6
7220 spousta 3 množství, číslo subst. 1 7 2 3 7
7221 spouštět 16 práce, činnost verb 2 47 19 8
7222 správa 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2 6
7223 správce 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 6 7
7224 spravedlivě 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 3 66 2 19 11
7225 spravedlivý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 7 11
7226 spravedlnost 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 4 12
7227 správně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 1 5 7
7228 správní 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 4 7
7229 správnost 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 16 9
7230 správný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 2 7
7231 spravovat 16 práce, činnost verb 2 47 9 spravovat (se) 9
7232 sprcha 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 14 6
7233 sprostý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 18 7
7234 spuštění 10 pohyb subst. 1 28 2 20 8
7235 spustit 16 práce, činnost verb 2 47 7 spustit (se) 7
7236 sraz 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 2 15 4
7237 srazit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 9 srazit (se) 6
7238 srážky 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 7 srážky/srážka 6
7239 srbský 111 vlastní jména příd. 330 2 4 6
7240 srdce 15 části organismu subst. 2 44 1 2 5
7241 srdečně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 2 89 2 16 7
7242 srdeční 15 části organismu příd. 2 44 1 9 7
7243 srnčí 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 20 5
7244 srnec 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 20 5
7245 šroub 16 práce, činnost subst. 3 48 17 5
7246 srovnání 2 vztah, seskupení subs. 1 4 2 5 srovnání/R+ 8
7247 srovnání 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 7 srovnání/N 8
7248 srovnat 2 vztah, seskupení verb 1 4 1 6 7
7249 srovnatelný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 7 11
7250 srovnávací 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 20 10
7251 srovnávat 2 vztah, seskupení verb 1 4 1 10 9
7252 srozumitel 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 10 12
7253 srpen 6 čas, období subst. 1 16 1 2 5
7254 srpnový 6 čas, období příd. 1 16 2 13 7
7255 srst 15 části organismu subst. 3 45 2 18 4
7256 štáb 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 6 4
7257 stabilita 5 změna, příčina subst. 2 14 2 6 9
7258 stabilizace 5 změna, příčina subst. 3 15 2 14 11
7259 stabilizova 5 změna, příčina příd. 3 15 2 20 13
7260 stabilizovat 5 změna, příčina verb 3 15 2 15 stabilizovat (se) 12
7261 stabilní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 1 7 8
7262 stačit 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 1 stačit (si) 6
7263 stadión 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 4 7
7264 stadium 6 čas, období subst. 2 17 2 9 stadium/stádium 7
7265 stádo 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 13 5
7266 štafeta 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 14 7
7267 stagnace 5 změna, příčina subst. 1 13 2 16 8
7268 stagnovat 5 změna, příčina verb 3 15 2 17 9
7269 stáhnout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 5 stáhnout (se) 9
7270 stahovat 16 práce, činnost verb 2 47 13 stahovat (se) 8
7271 stáj 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 9 4
7272 stále 7 průběh času adv. 1 19 1 1 5
7273 stálý 5 změna, příčina příd. 3 15 1 3 5
7274 stan 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 9 4
7275 standard 4 řád, zákonitost subst. 2 11 2 6 8
7276 standardní 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 5 standardní/standartní 10
7277 stánek 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 7 6
7278 stání 10 pohyb subst. 1 28 2 17 5
7279 stanice 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 2 7
7280 stanout 10 pohyb verb 1 28 2 13 7
7281 stanovení 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 8 9
7282 stanovený 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 1 5 9
7283 stanovisko 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 3 10
7284 stanoviště 8 prostor subst. 1 22 2 10 10
7285 stanovit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 3 8
7286 stanovovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 15 10
7287 stanovy 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 12 7
7288 starat 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 4 starat se 9
7289 stařec 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 12 6
7290 stáří 6 čas, období subst. 3 18 1 8 5
7291 stárnoucí 6 čas, období příd. 3 18 2 19 9
7292 stárnout 6 čas, období verb 3 18 2 20 8
7293 stárnutí 6 čas, období subst. 3 18 2 19 8
7294 starobní 6 čas, období příd. 3 18 2 20 8
7295 starobylý 6 čas, období příd. 3 18 2 19 9
7296 staroměstský 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 2 11 12
7297 staronový 6 čas, období příd. 3 18 2 19 9
7298 starost 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 4 7
7299 starosta 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 2 8
7300 starostka 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 17 9
7301 start 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 4 5
7302 startovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 7 9
7303 startovní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 16 9
7304 starý 7 průběh času příd. 3 21 1 1 5
7305 šťastně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 2 89 2 11 7
7306 šťastný 31 nálada, dojmy, city příd. 1 91 1 2 7
7307 stať 26 zpráva, řeč, psaní subst. 75 1 14 4
7308 stát 10 pohyb verb 1 28 2 1 stát/V (se) 4
7309 stát 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 1 stát/N 4
7310 statečný 21 boj, politika, armáda příd. 2 62 1 13 8
7311 statek 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 7 6
7312 statický 5 změna, příčina příd. 1 13 2 16 8
7313 statisíce 3 množství, číslo číslovka 2 8 2 14 statisíce/stotisíc 9
7314 statistický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 6 11
7315 statistik 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 16 9
7316 statistika 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 8 10
7317 státní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 1 1 6
7318 státník 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 16 7
7319 státoprávní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 19 11
7320 status 999 divná slova ?? subst. 2994 2 14 status+ 6
7321 statut 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 9 6
7322 statutární 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 19 10
7323 stav 1 existence, událost subst. 2 2 1 1 4
7324 šťáva 15 části organismu subst. 3 45 2 7 5
7325 stávající 1 existence, událost příd. 1 1 2 7 9
7326 stávat 5 změna, příčina verb 2 14 1 2 stávat (se) 7
7327 stavba 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 2 6
7328 stavební 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 1 2 8
7329 stavebnictví 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 9 12
7330 stavení 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 16 7
7331 stavět 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 2 50 1 3 stavět (se) 6
7332 stavitel 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 16 8
7333 stávka 16 práce, činnost subst. 1 46 5 6
7334 stávkovat 20 společnost, stát, skupina verb 3 60 2 19 9
7335 stávkový 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 19 8
7336 stažení 16 práce, činnost subst. 1 46 14 7
7337 štědrý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 12 6
7338 stehno 15 části organismu subst. 1 43 2 13 6
7339 stěhování 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 16 9
7340 stěhovat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 11 stěhovat (se) 8
7341 stejně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 1 1 6
7342 stejnojmen 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 13 12
7343 stejný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 1 1 6
7344 stěna 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 3 5
7345 štěně 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 20 5
7346 stereotyp 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 20 9
7347 stesk 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 18 5
7348 štěstí 31 nálada, dojmy, city subst. 1 91 1 3 6
7349 štětec 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 6
7350 stěžejní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 17 8
7351 stěží 100 gramatická slova adv. 297 2 9 5
7352 stezka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 10 6
7353 stěžovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 5 stěžovat si 11
7354 stíhací 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 18 7
7355 stíhačka 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 16 stíhačka/stihačka 8
7356 stíhání 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 8 7
7357 stíhat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 8 6
7358 štíhlý 9 tvar příd. 2 26 2 11 6
7359 stihnout 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 6 8
7360 stín 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 1 4 4
7361 stínový 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 17 7
7362 stipendium 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 20 10
7363 stisknout 16 práce, činnost verb 2 47 12 9
7364 štít 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 10 4
7365 stížnost 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 6 8
7366 sto 3 množství, číslo číslovka 2 8 1 1 3
7367 stodola 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 18 7
7368 stojící 10 pohyb příd. 1 28 1 10 7
7369 stokrát 3 množství, číslo adv. 3 9 2 20 7
7370 stolek 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 9 6
7371 století 6 čas, období subst. 1 16 2 1 století/staletí 7
7372 stoletý 6 čas, období příd. 1 16 2 20 7
7373 stolice 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 20 7
7374 stolní 24 město, obydlí, domácnost příd. 3 72 2 10 6
7375 stonek 15 části organismu subst. 3 45 2 16 6
7376 stop 18 obchod, majetek, dát 999 2 53 2 11 4
7377 stopa 9 tvar subst. 2 26 1 4 5
7378 stoprocent 3 množství, číslo adv. 3 9 2 14 12
7379 stoprocent 3 množství, číslo příd. 3 9 2 12 12
7380 story 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 14 story/Story 5
7381 stoupající 10 pohyb příd. 1 28 2 14 10
7382 stoupat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 5 7
7383 stoupenec 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 8 9
7384 stoupnout  10 pohyb verb 1 28 1 6 stoupnout (si) 10
7385 stovka 3 množství, číslo subst. 3 9 2 3 6
7386 strach 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 3 6
7387 strahovský 111 vlastní jména příd. 330 2 20 10
7388 stráň 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 15 5
7389 strana 8 prostor subst. 3 24 1 1 6
7390 stranický 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 5 9
7391 stránka 9 tvar subst. 3 27 1 2 7
7392 stranou 100 gramatická slova 999 297 1 7 7
7393 strašidlo 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 19 9
7394 strašit 29 věda, umění, náboženství verb 3 87 2 17 7
7395 strašlivý 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 1 12 9
7396 strašně 31 nálada, dojmy, city adv. 3 93 1 6 7
7397 strašný 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 1 7 7
7398 strategický 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 5 11
7399 strategie 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 5 9
7400 strava 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 9 6
7401 strávený 15 části organismu příd. 1 43 2 18 8
7402 strávit 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 5 strávit/ztrávit 7
7403 stravování 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 15 10
7404 stráž 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 9 5
7405 strážce 16 práce, činnost subst. 1 46 11 7
7406 strážník 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 8 8
7407 strčit 16 práce, činnost verb 2 47 12 6
7408 střecha 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 4 7
7409 střed 9 tvar subst. 1 25 1 4 5
7410 středa 6 čas, období subst. 1 16 1 2 6
7411 středeční 6 čas, období příd. 1 16 2 9 9
7412 středisko 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 3 9
7413 středně 9 tvar adv. 1 25 2 11 7
7414 střední 9 tvar příd. 1 25 1 1 7
7415 středočes 111 vlastní jména příd. 330 2 11 11
7416 středoevropský 111 vlastní jména příd. 330 2 8 14
7417 středoškolský 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 17 13
7418 středověk 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 12 9
7419 středověký 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 9 10
7420 středový 8 prostor příd. 3 24 2 18 8
7421 střela 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 5 6
7422 střelba 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 7 7
7423 střelec 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 6 7
7424 střelecký 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 11 9
7425 střelivo 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 19 8
7426 střelnice 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 15 9
7427 střelný 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 17 7
7428 střep 9 tvar subst. 3 27 2 20 5
7429 stres 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 11 stres/stress 5
7430 střešní 24 město, obydlí, domácnost příd. 2 71 2 15 7
7431 střet 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 7 5
7432 střetnout 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 11 střetnout se 12
7433 střetnutí 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 8 9
7434 střevo 15 části organismu subst. 2 44 2 13 6
7435 střežit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 14 7
7436 strhnout 16 práce, činnost verb 2 47 9 8
7437 stříbrný 12 krajina, hmota příd. 2 35 1 6 8
7438 stříbro 12 krajina, hmota subst. 2 35 1 9 7
7439 střídání 5 změna, příčina subst. 3 15 2 14 8
7440 střídat 5 změna, příčina verb 3 15 2 7 střídat (se) 7
7441 střídavě 5 změna, příčina adv. 3 15 2 14 8
7442 střídavý 5 změna, příčina příd. 3 15 2 19 8
7443 střih 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 14 5
7444 striktně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 18 8
7445 střílet 21 boj, politika, armáda verb 3 63 1 6 7
7446 střízlivý 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 15 9
7447 strkat 16 práce, činnost verb 2 47 18 6
7448 strmý 9 tvar příd. 1 25 2 17 5
7449 stroj 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 2 5
7450 strojírenský 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 11 12
7451 strojírenství 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 17 13
7452 strojírna 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 16 9
7453 strojní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 16 7
7454 strom 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 3 5
7455 stromek 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 15 7
7456 strop 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 6 5
7457 strouhaný 16 práce, činnost příd. 3 48 12 9
7458 stručně 26 zpráva, řeč, psaní adv. 1 76 2 10 7
7459 stručný 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 10 7
7460 struktura 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 2 9
7461 strukturální 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 14 12
7462 struna 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 18 6
7463 strýc 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 10 strýc/strejc 5
7464 strýček 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 13 strýček/strejček 7
7465 stud 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 17 4
7466 student 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 2 student/študent 7
7467 studentka 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 13 studentka/študentka 9
7468 studentský 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 9 10
7469 studený 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 5 7
7470 studie 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 3 6
7471 studijní 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 11 8
7472 studio 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 6
7473 studium 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 2 7
7474 studna 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 12 6
7475 studovat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 1 5 8
7476 stůl 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 2 4
7477 stupeň 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 3 6
7478 stupnice 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 18 8
7479 stupňovat 5 změna, příčina verb 2 14 2 20 stupňovat se 10
7480 stvoření 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 13 8
7481 stvořit 16 práce, činnost verb 2 47 14 7
7482 stý 3 množství, číslo číslovka 2 8 2 20 3
7483 stydět 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 1 9 stydět se 6
7484 styk 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 4 4
7485 stýkat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 15 stýkat se 9
7486 styl 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 3 4
7487 stylový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 18 7
7488 stýskat 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 18 stýskat/stejskat se,si 17
7489 subjekt 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 4 7
7490 subjektivní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 1 13 11
7491 substrát 9 tvar subst. 1 25 2 19 8
7492 subvence 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 20 8
7493 sucho 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 13 5
7494 suchý 12 krajina, hmota příd. 1 34 1 5 5
7495 sud 9 tvar subst. 3 27 2 14 3
7496 sudetoněmecký 111 vlastní jména příd. 330 2 16 13
7497 sudetský 111 vlastní jména příd. 330 2 10 8
7498 sudí 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 15 4
7499 sukně 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 1 10 5
7500 sůl 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 5 3
7501 šum 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 19 3
7502 suma 3 množství, číslo subst. 3 9 2 6 4
7503 šumavský 111 vlastní jména příd. 330 2 20 8
7504 summit 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 2 8 6
7505 sundat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 14 6
7506 šunka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 19 5
7507 super 22 vztahy mezi lidmi, morálka 999 1 64 2 20 5
7508 supermarket 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 13 11
7509 surovina 12 krajina, hmota subst. 2 35 1 6 8
7510 surový 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 16 6
7511 sušený 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 13 6
7512 suverenita 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 15 10
7513 suverénně 20 společnost, stát, skupina adv. 2 59 2 19 9
7514 suverénní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 15 9
7515 svádět 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 12 6
7516 svah 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 9 4
7517 sval 15 části organismu subst. 1 43 1 7 4
7518 svalový 15 části organismu příd. 1 43 2 18 7
7519 svatba 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 6 6
7520 svatební 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 10 8
7521 sváteční 7 průběh času příd. 1 19 2 17 8
7522 svátek 6 čas, období subst. 1 16 1 5 6
7523 svatý 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 1 3 5
7524 svatyně 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 20 7
7525 svaz 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 2 4
7526 svázaný 9 tvar příd. 3 27 2 20 7
7527 svázat 16 práce, činnost verb 2 47 15 6
7528 svazek 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 5 6
7529 svazový 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 15 7
7530 svědčit 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 4 7
7531 svědectví 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 7 9
7532 svědek 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 1 4 6
7533 svědomí 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 1 5 7
7534 švédský 111 vlastní jména příd. 330 2 6 7
7535 svérázný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 14 8
7536 svěřenec 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 10 8
7537 svěřit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 6 svěřit (se) 6
7538 svěřovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 15 svěřovat (se) 8
7539 svést 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 11 5
7540 svět 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 1 4
7541 světec 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 16 6
7542 světelný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 10 8
7543 světlo 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 1 2 6
7544 světlý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 7 6
7545 světový 12 krajina, hmota příd. 1 34 1 1 7
7546 světoznámý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 18 10
7547 svetr 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 16 5
7548 světský 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 16 7
7549 svěží 15 části organismu příd. 1 43 2 15 5
7550 svézt 10 pohyb verb 2 29 2 18 svézt (se) 6
7551 svíčka 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 11 6
7552 svině 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 20 5
7553 svírat 16 práce, činnost verb 2 47 16 svírat (se) 6
7554 svislý 8 prostor příd. 3 24 2 15 6
7555 svítit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 1 7 6
7556 svléknout 25 oděv, jídlo, nemoc verb 1 73 2 17 svléknout/svlíknout (se,si) 9
7557 svoboda 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 2 7
7558 svobodně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 3 66 2 14 8
7559 svobodný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 1 3 8
7560 svolat 20 společnost, stát, skupina verb 1 58 2 12 6
7561 svrchovanost 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 20 12
7562 svrhnout 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 19 8
7563 svůj 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 4
7564 švýcarský 111 vlastní jména příd. 330 2 6 9
7565 symbol 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 5 6
7566 symbolický 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 9 10
7567 symbolizovat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 19 12
7568 symfonický 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 15 10
7569 symfonie 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 15 8
7570 sympatický 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 10 10
7571 sympatie 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 11 8
7572 sympozium 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 13 sympozium/symposium/sympózium 9
7573 symptom 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 16 7
7574 syn 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 2 3
7575 synagogaa 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 14 synagoga/synagóga 9
7576 syndrom 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 15 7
7577 synonymum 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 20 9
7578 syntetický 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 16 10
7579 syntéza 4 řád, zákonitost subst. 1 10 2 17 7
7580 sypat 16 práce, činnost verb 2 47 18 sypat (se) 10
7581 sýr 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 8 3
7582 syrový 15 části organismu příd. 1 43 2 13 6
7583 systém 2 vztah, seskupení subst. 3 6 1 1 6
7584 systematicky 4 řád, zákonitost adv. 1 10 2 15 12
7585 systematický 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 15 12
7586 systémový 4 řád, zákonitost příd. 1 10 1 10 9