A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
6107 rabín 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 19 5
6108 racionální 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 9 10
6109 ráčit 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 18 5
6110 rád 31 nálada, dojmy, city příd. 1 91 1 1 3
6111 řád 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 2 3
6112 rada 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 1 4
6113 řada 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 1 4
6114 raději 31 nálada, dojmy, city příd. 2 92 2 2 raději/radši 6
6115 řádek 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 6 řádek/řádka 5
6116 radikál 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 17 7
6117 radikálně 20 společnost, stát, skupina adv. 3 60 2 15 9
6118 radikální 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 6 9
6119 rádio 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 6 rádio/radio 5
6120 radioaktivní 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 16 12
6121 rádiový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 18 rádiový/radiový 7
6122 radit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 8 radit (se) 10
6123 řadit 4 řád, zákonitost verb 1 10 2 9 řadit (se) 5
6124 řádit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 19 5
6125 řádně 4 řád, zákonitost adv. 1 10 1 10 5
6126 radní 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 5 5
6127 radnice 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 2 7
6128 řádný 4 řád, zákonitost příd. 1 10 1 8 5
6129 radost 31 nálada, dojmy, city subst. 1 91 1 3 6
6130 radostně 31 nálada, dojmy, city adv. 1 91 2 19 8
6131 radostný 31 nálada, dojmy, city příd. 1 91 1 12 8
6132 radovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 1 9 radovat se 8
6133 řádově 3 množství, číslo adv. 1 7 2 15 6
6134 řadový 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 12 6
6135 rafinérie 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 12 rafinérie/rafinerie 9
6136 rafinovaný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 18 10
6137 ráj 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 8 3
6138 rajče 15 části organismu subst. 3 45 2 12 5
6139 rajský 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 19 6
6140 rak 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 13 3
6141 raketa 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 7 6
6142 raketový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 17 8
6143 rakev 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 1 12 5
6144 rakouský 111 vlastní jména příd. 330 2 3 8
6145 rakovina 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 8 8
6146 rallye 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 11 rallye/rally 6
6147 rám 9 tvar subst. 3 27 2 9 3
6148 rámci 999 divná slova ?? 999 2994 2 2 rámci+ 5
6149 rámcový 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 19 7
6150 rámec 9 tvar subst. 3 27 1 6 5
6151 rámeček 9 tvar subst. 3 27 2 17 7
6152 rameno 15 části organismu subst. 1 43 1 4 6
6153 rampa 9 tvar subst. 1 25 2 17 5
6154 rána 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 4 4
6155 raněný 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 15 6
6156 ranní 6 čas, období příd. 2 17 1 7 5
6157 ráno 6 čas, období adv. 2 17 1 2 4
6158 raný 7 průběh času příd. 2 20 2 10 4
6159 rasa 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 14 4
6160 rasismus 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 12 8
6161 rasistický 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 19 10
6162 rasový 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 12 6
6163 řasy 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 14 řasy/řasa 4
6164 ratifikace 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 19 10
6165 ráz 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 10 3
6166 razantně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 2 89 2 19 8
6167 razantní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 12 razantní/rasantní 8
6168 ráže 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 13 4
6169 rázem 100 gramatická slova adv. 297 1 12 5
6170 razit 16 práce, činnost verb 2 47 19 5
6171 razítko 16 práce, činnost subst. 3 48 14 7
6172 rázně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 2 89 2 19 5
6173 reagovat 5 změna, příčina verb 1 13 1 3 8
6174 reakce 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 1 3 6
6175 reaktor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 13 7
6176 realismus 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 16 9
6177 realistický 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 11 11
6178 realita 1 existence, událost subst. 1 1 2 5 7
6179 realitní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 16 8
6180 realizace 1 existence, událost subst. 1 1 2 5 9
6181 realizovaný 1 existence, událost příd. 1 1 2 16 11
6182 realizovat 1 existence, událost verb 1 1 2 5 realizovat (se) 10
6183 reálně 1 existence, událost adv. 1 1 2 15 6
6184 reálný 1 existence, událost příd. 1 1 2 3 6
6185 rebel 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 19 5
6186 řeč 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 1 3 3
6187 recenze 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 9 7
6188 recepce 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 17 7
6189 recept 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 8 6
6190 recese 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 12 6
6191 řecký 111 vlastní jména příd. 330 1 7 5
6192 řečník 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 19 6
6193 redakce 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 4 7
6194 redakční 26 zpráva, řeč, psaní adv. 1 76 2 14 8
6195 redaktor 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 7 8
6196 ředitel 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 1 7
6197 ředitelka 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 6 9
6198 ředitelství 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 8 11
6199 redukce 3 množství, číslo subst. 3 9 2 11 7
6200 redukovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 15 9
6201 referát 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 9 7
6202 referenční 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 18 10
6203 referendum 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 5 10
6204 reflektor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 9
6205 reflektovat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 20 11
6206 reflexe 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 17 7
6207 reforma 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 3 7
6208 reformní 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 11 8
6209 region 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 3 6
6210 regionální 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 4 10
6211 registr 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 12 7
6212 registrace 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 10
6213 registrovaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 14 12
6214 registrovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 10 registrovat (se) 11
6215 regulace 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 5 8
6216 regulační 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 10 9
6217 regulátor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 16 9
6218 regulovaný 5 změna, příčina příd. 1 13 2 15 10
6219 regulovat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 12 9
6220 rehabilitace 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 12 12
6221 rehabilitační 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 3 75 2 20 13
6222 rejstřík 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 9 8
6223 řeka 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 3 4
6224 reklama 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 4 7
6225 reklamace 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 19 9
6226 reklamní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 6 8
6227 rekonstrukce 16 práce, činnost subst. 3 48 3 12
6228 rekonstruova 16 práce, činnost příd. 1 46 20 14
6229 rekonstruovat 16 práce, činnost verb 1 46 16 13
6230 rekord 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 5 6
6231 rekordní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 8 8
6232 rekreace 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 19 8
6233 rekreační 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 10 9
6234 rektor 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 2 11 6
6235 relace 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 10 6
6236 relativně 2 vztah, seskupení adv. 1 4 2 5 9
6237 relativní 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 10 9
6238 reliéf 9 tvar subst. 2 26 2 20 6
6239 řemeslník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 15 9
6240 řemeslo 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 8 7
6241 remíza 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 8 6
6242 remizovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 15 remizovat/remízovat 9
6243 renault 111 vlastní jména subst. 330 2 12 renault/Renault 7
6244 renesance 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 14 renesance/renezance 9
6245 renesanční 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 14 renesanční/renezanční 10
6246 renomovaný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 11 10
6247 reorganizace 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 19 12
6248 repertoár 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 10 9
6249 replika 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 17 7
6250 reportáž 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 8
6251 reportér 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 13 8
6252 represe 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 20 7
6253 reprezentace 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 4 12
6254 reprezentační 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 7 13
6255 reprezentant 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 4 12
6256 reprezentantka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 18 14
6257 reprezentativ 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 14 15
6258 reprezentovat 20 společnost, stát, skupina verb 2 59 2 7 13
6259 repríza 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 12 7
6260 reprodukce 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 2 13 10
6261 reproduktor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 20 11
6262 republika 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 1 9
6263 republikán 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 7 10
6264 republikánský 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 9 13
6265 republikový 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 1 13 11
6266 řešení 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 1 6
6267 řešit 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 2 5
6268 resort 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 6 resort/rezort 6
6269 respekt 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 11 7
6270 respektive 100 gramatická slova částice 297 2 4 10
6271 respektování 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 15 12
6272 respektovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 5 11
6273 respondent 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 9 10
6274 restaurace 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 4 10
6275 restituce 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 10 9
6276 restituční 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 15 10
6277 restrukturalizace 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 9 17
6278 řetěz 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 10 5
6279 řetězec 9 tvar subst. 3 27 2 11 7
6280 řetízek 9 tvar subst. 3 27 2 16 7
6281 rétorika 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 18 8
6282 řev 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 20 3
6283 revize 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 14 6
6284 revoluce 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 1 4 8
6285 revoluční 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 1 8 9
6286 revolver 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 15 8
6287 revue 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 13 5
6288 řez 16 práce, činnost subst. 3 48 12 3
6289 rezerva 16 práce, činnost subst. 1 46 5 7
6290 rezervace 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 11 9
6291 rezervní 16 práce, činnost příd. 1 46 19 8
6292 rezidence 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 18 9
6293 režie 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 4 5
6294 rezignace 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 12 9
6295 rezignovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 11 10
6296 režijní 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 18 7
6297 režim 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 1 2 5
6298 režírovat 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 16 9
6299 režisér 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 3 7
6300 režisérka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 16 9
6301 řezník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 16 6
6302 rezoluce 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 11 8
6303 říčka 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 19 5
6304 říční 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 20 5
6305 říct 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 1 říct/říci 4
6306 řidič 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 3 5
6307 řídicí 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 10 6
6308 řídící 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 8 6
6309 řidičský 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 17 8
6310 řídit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 3 5
6311 řídký 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 15 5
6312 říjen 6 čas, období subst. 1 16 1 2 5
6313 říjnový 6 čas, období příd. 1 16 2 15 7
6314 říkat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 1 5
6315 říkávat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 17 7
6316 římský 111 vlastní jména příd. 330 1 8 6
6317 říše 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 6 4
6318 riskantní 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 2 13 9
6319 riskovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 9 8
6320 říšský 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 15 6
6321 řítit 10 pohyb verb 1 28 2 16 řítit se 6
6322 rituál 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 13 6
6323 rival 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 2 14 5
6324 řízek 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 16 5
6325 řízení 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2 6
6326 řízený 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 8 6
6327 riziko 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 3 6
6328 rizikový 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 1 10 8
6329 robot 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 8 5
6330 rock 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 14 4
6331 rockový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 7 7
6332 ročně 6 čas, období adv. 2 17 2 3 5
6333 roční 6 čas, období příd. 2 17 1 4 5
6334 ročník 7 průběh času subst. 1 19 2 2 6
6335 rod 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 5 3
6336 rodák 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 10 5
6337 rodiče 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 2 rodiče/rodič 6
6338 rodičovský 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 19 10
6339 rodina 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 1 6
6340 rodinka 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 20 7
6341 rodinný 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 1 3 7
6342 rodit 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 9 rodit (se) 5
6343 rodný 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 1 7 5
6344 roh 9 tvar subst. 2 26 1 5 3
6345 rohlík 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 20 6
6346 rohový 9 tvar příd. 2 26 1 19 6
6347 rok 6 čas, období subst. 2 17 2 1 rok/léta 3
6348 role 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 1 4
6349 rolník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 14 6
6350 román 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 4 5
6351 romantický 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 7 10
6352 romský 111 vlastní jména příd. 330 2 6 romský/rómský 6
6353 ropa 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 5 4
6354 ropný 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 9 5
6355 ropovod 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 16 7
6356 rošt 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 19 4
6357 rostlina 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 3 8
6358 rostlinný 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 10 9
6359 rostoucí 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 1 5 8
6360 rota 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 20 4
6361 rovina 8 prostor subst. 1 22 1 6 6
6362 rovnat 2 vztah, seskupení verb 1 4 1 13 rovnat (se) 6
6363 rovněž 100 gramatická slova adv. 297 1 1 6
6364 rovnice 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 1 12 7
6365 rovnocenný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 16 10
6366 rovnost 3 množství, číslo subst. 3 9 2 15 7
6367 rovnou 100 gramatická slova adv. 297 1 6 6
6368 rovnováha 10 pohyb subst. 1 28 1 7 9
6369 rovný 9 tvar příd. 2 26 1 6 5
6370 rozběhnout 10 pohyb verb 1 28 2 11 rozběhnout/rozeběhnout (se) 10
6371 rozbít 16 práce, činnost verb 2 47 10 6
6372 rozbitý 16 práce, činnost příd. 3 48 13 7
6373 rozbor 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 9 6
6374 rozcházet 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 17 rozcházet se 10
6375 rozchod 11 přenos, změna polohy subst. 2 32 2 15 7
6376 rozčílit 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 20 rozčílit/rozčilit (se) 8
6377 rozčilovat 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 16 rozčilovat (se) 11
6378 rozdat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 16 6
6379 rozdávat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 13 8
6380 rozdělení 2 vztah, seskupení subst. 2 5 1 5 9
6381 rozdělený 2 vztah, seskupení příd. 2 5 1 13 9
6382 rozdělit 2 vztah, seskupení verb 2 5 2 4 rozdělit (se) 8
6383 rozdělování 2 vztah, seskupení subst. 3 6 2 19 11
6384 rozdělovat 2 vztah, seskupení verb 2 5 2 11 rozdělovat (se) 10
6385 rozdíl 2 vztah, seskupení subst. 1 4 1 1 6
6386 rozdílný 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 6 8
6387 rozebírat 16 práce, činnost verb 2 47 18 9
6388 rozebrat 16 práce, činnost verb 2 47 17 8
6389 rozehrát 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 20 rozehrát (se) 9
6390 rozejít 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 11 rozejít se 10
6391 rozesmát 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 18 rozesmát (se) 9
6392 rozeznat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 14 8
6393 rozhlas 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 5 7
6394 rozhlasový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 1 6 10
6395 rozhlédnout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 11 rozhlédnout/rozhlídnout (se) 11
6396 rozhlížet 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 1 15 rozhlížet se 9
6397 rozhodčí 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 4 8
6398 rozhodně 19 úřad, řízení, výchova adv. 1 55 1 3 8
6399 rozhodnout 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 1 rozhodnout (se) 10
6400 rozhodnutí 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 1 10
6401 rozhodný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 1 88 2 13 8
6402 rozhodovací 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 19 11
6403 rozhodování 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 5 11
6404 rozhodovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 3 rozhodovat (se) 11
6405 rozhodující 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 3 rozhodující (se) 11
6406 rozhořčení 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 2 20 10
6407 rozhovor 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 1 2 8
6408 rozhraní 9 tvar subst. 1 25 2 10 8
6409 rozjet 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 10 rozjet (se) 7
6410 rozkaz 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 8 6
6411 rozklad 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 12 7
6412 rozkládat 16 práce, činnost verb 2 47 17 rozkládat (se) 9
6413 rozkoš 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 13 6
6414 rozlehlý 8 prostor příd. 2 23 2 15 8
6415 rozličný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 17 8
6416 rozlišení 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 12 9
6417 rozlišit 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 16 8
6418 rozlišovat 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 10 10
6419 rozloha 8 prostor subst. 1 22 2 12 7
6420 rozloučení 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 20 10
6421 rozloučenou 999 divná slova ?? subst. 2994 2 20 rozloučenou+ 11
6422 rozloučit 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 9 rozloučit (se) 10
6423 rozložení 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 14 9
6424 rozložit 2 vztah, seskupení verb 2 5 2 13 8
6425 rozmach 5 změna, příčina subst. 3 15 2 18 7
6426 rozmanitost 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 17 11
6427 rozmanitý 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 13 9
6428 rozměr 8 prostor subst. 2 23 2 4 rozměry/rozměr 6
6429 rozmezí 9 tvar subst. 1 25 2 10 7
6430 rozmístění 9 tvar subst. 1 25 2 19 10
6431 rozmístit 16 práce, činnost verb 2 47 16 9
6432 rozmyslet 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 16 rozmyslet/rozmyslit (se,si) 9
6433 rozpačitý 31 nálada, dojmy, city příd. 3 93 2 20 9
6434 rozpad 5 změna, příčina subst. 3 15 2 7 6
6435 rozpadat 5 změna, příčina verb 3 15 2 19 rozpadat se 9
6436 rozpadnout 5 změna, příčina verb 3 15 2 13 rozpadnout se 10
6437 rozpaky 31 nálada, dojmy, city subst. 1 91 1 9 7
6438 rozpětí 8 prostor subst. 2 23 2 12 7
6439 rozplynout 12 krajina, hmota verb 1 34 2 20 rozplynout se 10
6440 rozpočet 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 2 8
6441 rozpočtový 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 5 10
6442 rozpor 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 4 6
6443 rozpoutat 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 16 rozpoutat (se) 9
6444 rozpoznat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 13 9
6445 rozprava 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 16 8
6446 rozptýlit 16 práce, činnost verb 2 47 17 rozptýlit (se) 10
6447 rozpustit 12 krajina, hmota verb 1 34 2 12 9
6448 rozruch 21 boj, politika, armáda subst. 1 61 2 19 7
6449 rozsah 3 množství, číslo subst. 1 7 1 3 6
6450 rozsáhlý 8 prostor příd. 2 23 1 3 8
6451 rozšíření 9 tvar subst. 1 25 2 4 9
6452 rozšířený 9 tvar příd. 2 26 2 7 9
6453 rozšířit 8 prostor verb 2 23 1 4 rozšířit (se) 8
6454 rozšiřování 8 prostor subst. 2 23 2 10 11
6455 rozšiřovat 8 prostor verb 2 23 1 7 rozšiřovat (se) 10
6456 rozsudek 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 6 8
6457 rozsvítit 24 město, obydlí, domácnost verb 2 71 1 14 9
6458 roztok 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 14 6
6459 roztomilý 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 2 18 9
6460 rozum 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 1 5 5
6461 rozumět 28 myšlení, vědomost verb 3 84 1 3 7
6462 rozumně 28 myšlení, vědomost adv. 3 84 2 20 7
6463 rozumný 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 1 6 7
6464 rozvedený 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 20 9
6465 rozvědka 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 15 8
6466 rozvést 23 rodina, láska, přátelství verb 1 67 2 15 rozvést (se) 8
6467 rozvíjející 5 změna, příčina příd. 3 15 2 18 11
6468 rozvíjet 5 změna, příčina verb 2 14 1 6 rozvíjet (se) 8
6469 rozvinout 8 prostor verb 2 23 2 12 rozvinout (se) 9
6470 rozvinutý 5 změna, příčina příd. 3 15 2 12 9
6471 rozvod 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 7 6
6472 rozvoj 5 změna, příčina subst. 2 14 1 2 6
6473 rozvojový 5 změna, příčina příd. 2 14 2 9 9
6474 rty 15 části organismu subst. 1 43 2 6 rty/ret 3
6475 rub 9 tvar subst. 1 25 1 19 3
6476 rubl 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 12 4
6477 rubrika 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 7 7
6478 ručení 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 13 6
6479 ruch 10 pohyb subst. 1 28 1 6 4
6480 ručička 9 tvar subst. 2 26 2 20 7
6481 ručit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 17 5
6482 ručně 16 práce, činnost adv. 1 46 15 5
6483 ruční 15 části organismu příd. 1 43 2 10 5
6484 ručník 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 18 6
6485 rudý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 5 4
6486 ruka 15 části organismu subst. 1 43 1 1 4
6487 rukáv 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 1 11 5
6488 rukavice 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 13 8
6489 rukojmí 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 12 7
6490 rukopis 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 9 7
6491 rum 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 12 3
6492 rumunský 111 vlastní jména příd. 330 1 10 8
6493 rušení 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 16 6
6494 rušit 4 řád, zákonitost verb 3 12 1 7 5
6495 ruský 111 vlastní jména příd. 330 1 1 5
6496 rušný 10 pohyb příd. 1 28 2 19 5
6497 růst 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 2 2 růst/N 4
6498 růst 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 3 růst/V 4
6499 ruština 111 vlastní jména subst. 330 2 20 7
6500 růstový 5 změna, příčina příd. 3 15 2 16 7
6501 růže 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 8 4
6502 různě 2 vztah, seskupení adv. 1 4 1 11 5
6503 různorodý 2 vztah, seskupení příd. 2 5 2 17 9
6504 různý 2 vztah, seskupení příd. 1 4 1 1 5
6505 růžový 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 7 6
6506 rvačka 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 16 6
6507 rvát 21 boj, politika, armáda verb 2 62 1 18 rvát (se) 4
6508 řvát 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 12 4
6509 ryba 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 4 4
6510 rybář 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 10 5
6511 rybářský 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 1 49 2 16 8
6512 rybí 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 14 4
6513 rybka 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 19 5
6514 rybník 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 8 6
6515 rychle 10 pohyb adv. 1 28 1 1 6
6516 rychlík 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 17 7
6517 rychlost 10 pohyb subst. 1 28 1 3 8
6518 rychlostní 10 pohyb příd. 1 28 2 13 10
6519 rychlý 10 pohyb příd. 1 28 1 2 6
6520 rys 9 tvar subst. 2 26 1 5 3
6521 rýsovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 14 rýsovat (se) 7
6522 rytíř 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 10 5
6523 rytířský 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 20 8
6524 rytmický 5 změna, příčina příd. 3 15 2 20 8
6525 rytmus 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 8 6
6526 ryze 13 vlastnosti hmoty, smysly adv. 1 37 2 11 4
6527 rýže 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 11 4
6528 ryzí 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 20 4