A: pořadové číslo
B: slovo/heslo
C: číslo sémantické třídy
D: název sémantické třídy
E: slovní druh
F: číslo sémantické skupiny
G: číslo sémantické skupiny průběžné
H: indikátor Těšitelová
I: interval ranků frekvence
J: varianty slova
K: počet písmen slova
A B C D E F G H I J K
4414 pach 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 16 4
4415 pachatel 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 5 8
4416 pacient 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 1 2 7
4417 pacientka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 15 9
4418 pád 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 1 4 3
4419 padat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 5 5
4420 padesát 3 množství, číslo čísl. 2 8 1 3 7
4421 padesátka 3 množství, číslo subst. 3 9 2 18 9
4422 padesátý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 7 8
4423 padlý 11 přenos, změna polohy příd. 1 31 2 16 5
4424 padnout 11 přenos, změna polohy subst. 2 32 1 3 7
4425 pak 100 gramatická slova adv. 297 1 1 3
4426 páka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 19 4
4427 pakt 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 15 4
4428 palác 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 4 5
4429 palba 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 11 5
4430 palec 15 části organismu subst. 1 43 2 10 5
4431 palestinský 111 vlastní jména příd. 330 2 7 11
4432 paleta 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 16 6
4433 pálit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 1 37 1 9 5
4434 palivo 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 5 6
4435 palivový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 19 8
4436 palma 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 17 5
4437 paluba 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 8 6
4438 památka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 4 7
4439 památkář 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 17 8
4440 památkový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 8 9
4441 památník 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 10 8
4442 pamatovat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 4 9
4443 paměť 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 1 3 5
4444 pamětní 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 16 7
4445 pamětník 6 čas, období subst. 3 18 2 16 8
4446 paměťový 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 1 17 8
4447 pan 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 1 pan/pán/Pán 3
4448 pánbůh 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 20 pánbůh/Pánbůh 6
4449 páně 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 18 páně/Páně 4
4450 panel 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 10 5
4451 panelák 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 19 7
4452 panelový 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 2 15 8
4453 panenka 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 14 7
4454 pánev 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 12 5
4455 paní 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 2 4
4456 panika 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 2 13 6
4457 panna 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 1 8 5
4458 panovat 20 společnost, stát, skupina verb 2 59 2 7 7
4459 panovník 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 15 8
4460 panský 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 1 19 6
4461 pánský 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 17 6
4462 panství 20 společnost, stát, skupina subst. 57 1 13 7
4463 papež 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 8 5
4464 papír 12 krajina, hmota subst. 2 35 1 2 5
4465 papírek 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 20 7
4466 papírový 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 10 8
4467 papoušek 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 18 8
4468 paprika 15 části organismu subst. 3 45 2 15 7
4469 paprsek 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 1 9 7
4470 pár 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 2 pár/C 3
4471 pár 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 6 pár/N 3
4472 pára 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 10 4
4473 paradox 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 12 7
4474 paradoxně 27 hledání, škola, pravda adv. 3 81 2 11 9
4475 paradoxní 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 16 9
4476 paragraf 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 9 8
4477 paralelní 8 prostor příd. 3 24 2 15 9
4478 parametr 3 množství, číslo subst. 3 9 2 6 8
4479 parcela 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 18 7
4480 pardubický 111 vlastní jména příd. 330 2 9 10
4481 párek 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 19 5
4482 pařížský 111 vlastní jména příd. 330 2 8 8
4483 park 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 3 4
4484 parket 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 20 6
4485 parkovací 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 18 9
4486 parkování 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 9
4487 parkoviště 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 9 10
4488 parlament 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 1 9
4489 parlamentní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 3 11
4490 parní 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 13 5
4491 parník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 6
4492 parta 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 9 5
4493 partie 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 8 6
4494 partner 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 2 7
4495 partnerka 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 14 9
4496 partnerský 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 14 10
4497 partnerství 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 11 11
4498 party 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 13 party/párty 5
4499 partyzán 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 20 partyzán/partizán 8
4500 pas 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 6 3
4501 pás 9 tvar subst. 3 27 1 7 3
4502 pasáž 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 8 5
4503 pasažér 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 15 pasažér/pasažer 7
4504 pásek 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 17 5
4505 pasivní 5 změna, příčina příd. 1 13 2 10 pasivní/pasívní 7
4506 páska 9 tvar subst. 3 27 2 10 5
4507 pásmo 9 tvar subst. 3 27 2 5 5
4508 past 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 10 4
4509 pastvina 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 20 8
4510 pata 15 části organismu subst. 1 43 1 11 4
4511 páteční 6 čas, období příd. 1 16 2 8 7
4512 pátek 6 čas, období subst. 1 16 1 2 5
4513 patent 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 18 6
4514 páteř 15 části organismu subst. 1 43 2 10 5
4515 patnáct 3 množství, číslo čísl. 2 8 1 3 7
4516 patnáctiletý 6 čas, období příd. 1 16 2 18 12
4517 patnáctý 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 16 8
4518 pátrání 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 11 7
4519 pátrat 27 hledání, škola, pravda verb. 2 80 1 9 6
4520 patřící 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 14 7
4521 patřičný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 11 8
4522 patřit 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 1 6
4523 patrně 100 gramatická slova adv. 297 1 4 6
4524 patrný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 1 7 6
4525 patro 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 5 5
4526 patron 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 18 6
4527 pátý 3 množství, číslo čísl. 3 9 1 3 4
4528 pauza 7 průběh času subst. 1 19 2 11 pauza/pausa 5
4529 pavilon 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 10 pavilon/pavilón 7
4530 pavouk 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 18 6
4531 paže 15 části organismu subst. 1 43 1 8 4
4532 pec 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 9 3
4533 péče 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 2 4
4534 pečení 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 17 6
4535 pečený 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 19 6
4536 pečeť 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 18 5
4537 pěchota 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 20 7
4538 pečivo 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 15 6
4539 pečlivě 19 úřad, řízení, výchova adv. 2 56 1 5 7
4540 pečlivý 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 15 7
4541 pečovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 11 7
4542 péct 25 oděv, jídlo, nemoc verb 2 74 2 13 péct/péci 4
4543 pedagog 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 9 7
4544 pedagogický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 1 10 11
4545 pekárna 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 19 7
4546 peklo 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 1 8 5
4547 pěkně 31 nálada, dojmy, city adv. 2 92 1 6 5
4548 pěkný 31 nálada, dojmy, city příd. 2 92 1 4 5
4549 pěna 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 15 4
4550 penalta 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 9 7
4551 peněženka 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 13 9
4552 peněžitý 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 20 8
4553 peněžní 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 1 6 7
4554 peníze 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 1 6
4555 pentium 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 7
4556 penze 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 11 5
4557 penzijní 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 7 8
4558 penzión 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 15 7
4559 pepř 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 11 4
4560 perfektně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 2 16 9
4561 perfektní 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 13 9
4562 peří 15 části organismu subst. 3 45 2 18 4
4563 periferie 9 tvar subst. 1 25 2 17 periferie/periférie 9
4564 perla 15 části organismu subst. 3 45 2 15 5
4565 permanentní 6 čas, období příd. 3 18 1 17 11
4566 pero 16 práce, činnost subst. 3 48 9 pero/péro 4
4567 perský 111 vlastní jména příd. 330 2 13 6
4568 personál 16 práce, činnost subst. 1 46 8 8
4569 personální 20 společnost, stát, skupina příd. 1 58 2 6 10
4570 perspektiva 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 7 11
4571 perspektivní 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 11 12
4572 pes 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 2 3
4573 pěší 10 pohyb příd. 1 28 2 12 4
4574 pěšky 10 pohyb adv. 1 28 1 12 pěšky+ 5
4575 pěst 15 části organismu subst. 1 43 1 9 4
4576 pěstitel 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 16 8
4577 pěstování 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 11 9
4578 pěstovaný 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 1 49 2 18 9
4579 pěstovat 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 7 8
4580 pestrý 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 9 6
4581 pět 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 1 pět/C 3
4582 pětadvacet 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 9 10
4583 pětadvacetiletý 6 čas, období příd. 1 16 2 20 15
4584 pětatřicet 3 množství, číslo čísl. 2 8 2 15 10
4585 petice 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 6
4586 pětice 3 množství, číslo subst. 3 9 2 19 6
4587 pětiletý 6 čas, období příd. 1 16 2 12 8
4588 pětina 3 množství, číslo subst. 2 8 2 10 6
4589 pětiprocentní 3 množství, číslo příd. 3 9 2 18 13
4590 pětka 3 množství, číslo subst. 3 9 2 15 5
4591 pětkrát 3 množství, číslo čísl. 3 9 2 14 7
4592 petrželový 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 19 10
4593 pěvec 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 19 5
4594 pěvecký 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 12 7
4595 pevně 13 vlastnosti hmoty, smysly adv. 1 37 1 6 5
4596 pevnost 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 9 7
4597 pevný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 1 3 5
4598 pikantní 31 nálada, dojmy, city příd. 2 92 1 20 8
4599 pila 16 práce, činnost subst. 3 48 15 4
4600 pilíř 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 13 5
4601 pilný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 20 5
4602 pilot 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 7 5
4603 pilulka 9 tvar subst. 3 27 2 20 7
4604 písek 12 krajina, hmota subst. 2 35 1 8 5
4605 písemně 26 zpráva, řeč, psaní adv. 3 78 2 12 7
4606 písemný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 7 7
4607 píseň 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 1 3 5
4608 pískat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 19 pískat (si) 7
4609 písmeno 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 1 5 7
4610 písmo 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 8 písmo/Písmo 5
4611 písnička 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 5 8
4612 písničkář 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 17 9
4613 pistole 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 7 7
4614 pít 25 oděv, jídlo, nemoc verb 2 74 1 5 3
4615 pití 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 10 4
4616 pitný 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 13 5
4617 pitomý 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 17 6
4618 pivní 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 18 5
4619 pivo 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 3 4
4620 pivovar 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 5 7
4621 pláč 31 nálada, dojmy, city subst. 3 93 1 13 4
4622 placení 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 10 7
4623 placený 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 10 7
4624 plachta 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 17 7
4625 plachý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 19 6
4626 plakat 31 nálada, dojmy, city verb 1 91 1 8 6
4627 plakát 26 zpráva, řeč, psaní adv. 1 76 2 8 6
4628 plamen 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 8 6
4629 plán 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 2 4
4630 pláň 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 16 4
4631 planeta 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 6 7
4632 plánování 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 11 9
4633 plánovaný 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 1 5 9
4634 plánovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 5 8
4635 planý 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 1 49 2 20 5
4636 plast 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 13 5
4637 plášť 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 1 8 5
4638 plastický 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 13 9
4639 plastika 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 8
4640 plastový 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 14 8
4641 plat 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 4 4
4642 platba 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 7 6
4643 plátce 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 14 6
4644 platební 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 6 8
4645 plátek 9 tvar subst. 3 27 2 10 6
4646 platforma 9 tvar subst. 1 25 2 13 9
4647 platit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 1 1 6
4648 plátno 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 7 6
4649 platnost 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 4 8
4650 platný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 4 6
4651 platový 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 19 7
4652 plavání 10 pohyb subst. 3 30 2 13 7
4653 plavat 10 pohyb verb 3 30 2 11 6
4654 plavba 10 pohyb subst. 3 30 2 13 6
4655 plavec 10 pohyb subst. 3 30 2 14 6
4656 plavecký 10 pohyb příd. 3 30 2 15 8
4657 plavidlo 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 17 8
4658 play 999 divná slova ?? 999 2994 2 7 play+ 4
4659 pláž 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 10 4
4660 plech 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 11 5
4661 plechovka 9 tvar subst. 3 27 2 16 9
4662 plechový 12 krajina, hmota příd. 2 35 2 16 8
4663 plemeno 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 14 7
4664 plénum 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 18 6
4665 ples 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 12 4
4666 plést 25 oděv, jídlo, nemoc verb 1 73 1 10 5
4667 pleť 15 části organismu verb 1 43 2 9 4
4668 plevel 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 1 49 2 20 6
4669 plíce 15 části organismu verb 2 44 2 9 5
4670 plicní 15 části organismu příd. 2 44 2 18 6
4671 plíseň 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 16 6
4672 plně 100 gramatická slova adv. 297 1 4 4
4673 plnění 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 6 6
4674 plnit 9 tvar verb 3 27 1 4 5
4675 plno 9 tvar adv. 1 25 2 14 4
4676 plný 9 tvar příd. 3 27 1 1 4
4677 plocha 8 prostor subst. 1 22 1 2 6
4678 plochý 9 tvar příd. 2 26 2 9 6
4679 plod 15 části organismu subst. 1 43 1 6 4
4680 plodina 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 13 7
4681 plodný 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 20 6
4682 plošina 9 tvar subst. 1 25 2 16 7
4683 plošný 9 tvar příd. 1 25 2 14 6
4684 plot 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 7 4
4685 plout 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 1 13 5
4686 pluk 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 14 4
4687 plukovník 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 10 9
4688 plus 3 množství, číslo 999 3 9 2 7 plus/J 4
4689 plyn 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 2 4
4690 plynárenský 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 11 11
4691 plynný 12 krajina, hmota příd. 1 34 1 17 6
4692 plynoucí 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 14 8
4693 plynout 10 pohyb verb 1 28 1 8 7
4694 plynovod 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 10 8
4695 plynový 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 7 7
4696 plynule 5 změna, příčina adv. 3 15 2 20 7
4697 plynulý 5 změna, příčina příd. 3 15 3 18 7
4698 plzeňský 111 vlastní jména příd. 330 2 4 8
4699 pneumatika 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 10 10
4700 po 100 gramatická slova před-ložka 297 1 1 2
4701 pobavit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 17 pobavit (se) 7
4702 pobíhat 10 pohyb verb 2 29 2 20 7
4703 pobírat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 17 7
4704 poblíž 8 prostor adv. 3 24 2 7 6
4705 pobočka 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 5 7
4706 pobřeží 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 7 7
4707 pobřežní 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 16 8
4708 pobyt 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 1 3 5
4709 pobývat 1 existence, událost verb 1 1 2 13 7
4710 počasí 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 4 6
4711 počáteční 5 změna, příčina příd. 1 13 2 9 9
4712 počátek 5 změna, příčina subst. 3 15 1 2 7
4713 počet 3 množství, číslo subst. 1 7 2 1 počet/počty 5
4714 početní 3 množství, číslo příd. 3 9 2 18 7
4715 početný 3 množství, číslo příd. 1 7 2 8 7
4716 pocházející 5 změna, příčina příd. 2 14 2 13 11
4717 pocházet 5 změna, příčina verb 2 14 1 4 8
4718 pochlubit 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 13 pochlubit se 12
4719 pochod 10 pohyb subst. 1 28 1 8 6
4720 pochopení 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 6 9
4721 pochopit 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 1 3 8
4722 pochopitelně 27 hledání, škola, pravda adv. 1 79 2 4 12
4723 pochopitelný 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 7 12
4724 pochválit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 14 9
4725 pochvalovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 11 pochvalovat si 11
4726 pochyba 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 9 7
4727 pochybnost 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 7 10
4728 pochybný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 15 8
4729 pochybovat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 6 10
4730 počin 16 práce, činnost subst. 1 46 16 5
4731 počínání 5 změna, příčina subst. 1 13 1 13 8
4732 počínat 5 změna, příčina verb 3 15 1 7 počínat (si) 8
4733 pocit 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 2 5
4734 počít 5 změna, příčina verb 3 15 2 12 počít/počnout (si) 5
4735 počítač 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 2 7
4736 počítačový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 4 10
4737 počítat 3 množství, číslo verb 3 9 1 2 7
4738 pocítit 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 8 7
4739 pociťovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 8 9
4740 počkat 7 průběh času verb 3 21 1 5 6
4741 pocta 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 12 5
4742 poctivě 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 63 1 15 7
4743 poctivý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 1 9 7
4744 pod 100 gramatická slova před-ložka 297 2 1 pod/pode 3
4745 podání 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 5 6
4746 podaný 18 obchod, majetek, dát příd. 3 54 1 17 6
4747 podařit 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 1 podařit se 7
4748 podat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 2 5
4749 podávání 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 2 14 8
4750 podávat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 4 7
4751 podcenit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 18 8
4752 podceňovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 14 podceňovat (se) 11
4753 poděkování 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 19 10
4754 poděkovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 9 9
4755 podél 100 gramatická slova před-ložka 297 1 7 5
4756 podělit 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 16 podělit (se) 7
4757 podepisovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 13 podepisovat/podpisovat (se) 11
4758 podepsání 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 19 9
4759 podepsaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 1 12 9
4760 podepsat 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 2 podepsat (se) 8
4761 podezírat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 19 9
4762 podezřelý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 6 9
4763 podezření 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 5 9
4764 podíl 3 množství, číslo subst. 3 9 1 2 5
4765 podílet 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 3 podílet se 10
4766 podílník 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 18 8
4767 podílový 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 12 8
4768 pódium 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 9 pódium/podium 6
4769 podívaná 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 1 14 8
4770 podívat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 2 podívat se 7
4771 podivit 31 nálada, dojmy, city verb 3 93 2 19 podivit se 8
4772 podivně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 2 18 7
4773 podivný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 6 7
4774 podivuhodný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 16 11
4775 podklad 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 6 7
4776 podlaha 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 5 7
4777 podlahový 24 město, obydlí, domácnost příd. 2 71 2 20 9
4778 podlaží 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 17 7
4779 podle 100 gramatická slova před-ložka 297 1 1 5
4780 podléhat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 8 8
4781 podlehnout 21 boj, politika, armáda verb 3 63 1 6 10
4782 podložka 9 tvar subst. 3 27 2 20 8
4783 podmíněný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 13 9
4784 podmínit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 14 8
4785 podmínka 5 změna, příčina subst. 2 14 1 1 8
4786 podmiňovat 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 18 10
4787 podnět 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 6 6
4788 podnik 16 práce, činnost subst. 1 46 1 6
4789 podnikání 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 4 9
4790 podnikat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 7 8
4791 podnikatel 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 2 10
4792 podnikatelský 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 4 13
4793 podniknout 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 9 10
4794 podnikový 16 práce, činnost příd. 1 46 7 9
4795 podoba 2 vztah, seskupení subst. 1 4 1 2 6
4796 podobat 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 7 podobat se 7
4797 podobně 100 gramatická slova adv. 297 1 2 7
4798 podobnost 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 16 9
4799 podobný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 1 1 7
4800 podotknout 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 6 10
4801 podotýkat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 16 9
4802 podpis 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 5 6
4803 podplukovník 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 19 12
4804 podpora 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 1 7
4805 podpořit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 3 8
4806 podporovaný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 2 65 2 17 11
4807 podporovat 21 boj, politika, armáda verb 1 61 1 3 10
4808 podpůrný 21 boj, politika, armáda příd. 1 61 1 15 8
4809 podřídit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 11 podřídit (se,si) 9
4810 podřízený 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 10 9
4811 podrobit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 9 podrobit (se,si) 9
4812 podrobně 26 zpráva, řeč, psaní adv. 1 76 2 8 8
4813 podrobnost 2 vztah, seskupení subst. 2 5 1 7 10
4814 podrobný 2 vztah, seskupení příd. 2 5 2 6 8
4815 podruhé 3 množství, číslo adv. 3 9 2 6 podruhé/podruhý 7
4816 podržet 10 pohyb verb 1 28 2 12 podržet (si) 8
4817 podstata 1 existence, událost subst. 1 1 1 2 8
4818 podstatně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 1 4 9
4819 podstatný 4 řád, zákonitost příd. 1 10 1 3 9
4820 podstoupit 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 15 10
4821 podsvětí 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 20 8
4822 podtitul 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 17 8
4823 podtrhnout 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 19 10
4824 podvečer 6 čas, období adv. 1 16 2 16 8
4825 podvědomí 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 18 9
4826 podvod 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 7 6
4827 podvodník 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 14 9
4828 podvozek 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 13 8
4829 podzemí 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 16 7
4830 podzemní 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 8 8
4831 podzim 6 čas, období subst. 1 16 1 3 6
4832 podzimní 6 čas, období příd. 1 16 2 7 8
4833 poetický 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 15 8
4834 poetika 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 18 7
4835 poezie 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 5 6
4836 pohádka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 5 7
4837 pohádkový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 12 9
4838 pohánět 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 19 7
4839 pohár 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 2 5
4840 pohárový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 13 8
4841 pohladit 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 18 8
4842 pohlaví 15 části organismu subst. 2 44 1 10 7
4843 pohlavní 14 živočich, biologická činnost příd. 3 42 1 9 8
4844 pohled 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 1 1 6
4845 pohledávka 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 6 10
4846 pohlednice 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 14 10
4847 pohlédnout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 1 7 10
4848 pohledný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 20 8
4849 pohlížet 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 16 8
4850 pohltit 16 práce, činnost verb 2 47 17 7
4851 pohnout 10 pohyb verb 1 28 1 8 7
4852 pohnutky 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 20 pohnutky/pohnutka 8
4853 pohoda 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 7 6
4854 pohodlí 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 14 7
4855 pohodlně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 3 90 2 14 8
4856 pohodlný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 10 8
4857 pohon 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 10 5
4858 pohonný 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 10 7
4859 pohoří 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 18 6
4860 pohotovost 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 10 10
4861 pohovka 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 17 7
4862 pohovor 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 19 7
4863 pohraničí 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 18 9
4864 pohraniční 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 11 10
4865 pohřbít 14 živočich, biologická činnost verb 1 40 2 13 7
4866 pohřeb 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 9 6
4867 pohřební 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 2 17 8
4868 pohroma 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 14 7
4869 pohromadě 100 gramatická slova adv. 297 2 13 9
4870 pohrozit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 14 8
4871 pohyb 10 pohyb subst. 1 28 1 2 5
4872 pohyblivý 10 pohyb příd. 1 28 2 12 9
4873 pohybovat 10 pohyb verb 1 28 1 2 pohybovat (se) 10
4874 pohybový 10 pohyb příd. 1 28 2 15 8
4875 pohybující 10 pohyb příd. 1 28 2 19 pohybující (se) 10
4876 pojatý 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 18 6
4877 pojednávat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 20 10
4878 pojem 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 1 3 5
4879 pojetí 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 5 6
4880 pojištěnec 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 16 10
4881 pojištění 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 3 9
4882 pojistit 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 13 pojistit (se) 8
4883 pojistka 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 11 8
4884 pojistné 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 6 8
4885 pojistný 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 17 8
4886 pojišťovací 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 17 11
4887 pojišťovna 18 obchod, majetek, dát subst. 51 1 2 10
4888 pojmenování 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 15 11
4889 pojmenovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 12 10
4890 pojmout 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 12 7
4891 pokaždé 100 gramatická slova adv. 297 2 8 pokaždé/pokaždý 7
4892 pokazit 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 18 pokazit (se) 8
4893 poklad 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 9 6
4894 pokládat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 4 8
4895 pokladna 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 6 8
4896 pokles 5 změna, příčina subst. 3 15 1 3 6
4897 poklesnout 5 změna, příčina verb 3 15 2 6 10
4898 poklidný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 19 8
4899 pokoj 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 2 5
4900 pokora 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 17 6
4901 pokorný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 18 7
4902 pokoušet 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 4 pokoušet (se) 8
4903 pokožka 15 části organismu subst. 1 43 2 14 7
4904 pokračování 5 změna, příčina subst. 3 15 2 6 11
4905 pokračovat 5 změna, příčina verb 3 15 1 1 10
4906 pokračující 5 změna, příčina příd. 3 15 2 13 11
4907 pokraji 999 divná slova ?? 999 2994 2 17 pokraji+ 7
4908 pokrčit 11 přenos, změna polohy verb 3 33 2 12 7
4909 pokrm 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 10 5
4910 pokročilý 5 změna, příčina příd. 3 15 2 13 9
4911 pokročit 5 změna, příčina verb 3 15 2 17 8
4912 pokrok 5 změna, příčina subst. 2 14 1 7 6
4913 pokrokový 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 1 20 9
4914 pokřtít 29 věda, umění, náboženství verb 3 87 2 19 7
4915 pokrýt 9 tvar verb 3 27 2 8 6
4916 pokrytí 9 tvar subst. 1 25 2 19 7
4917 pokrytý 9 tvar příd. 3 27 2 17 7
4918 pokrývat 9 tvar verb 3 27 2 12 8
4919 pokrývka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 18 8
4920 pokud 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 5
4921 pokus 32 lidská situace, bezpečnost subst. 2 95 1 2 5
4922 pokušení 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 13 8
4923 pokuta 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 5 6
4924 pokutový 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 15 8
4925 pokyn 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 7 5
4926 pól 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 14 3
4927 polární 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 18 7
4928 pole 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 1 2 4
4929 poledne 6 čas, období subst. 2 17 1 7 7
4930 polední 6 čas, období příd. 1 16 1 19 7
4931 polemika 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 13 8
4932 polepšit 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 1 17 polepšit (se,si) 9
4933 polévka 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 2 9 polévka/polívka 7
4934 polibek 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 13 7
4935 políbit 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 11 políbit (se) 8
4936 policajt 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 12 8
4937 police 24 město, obydlí, domácnost subst. 69 2 18 6
4938 policejní 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 3 9
4939 policie 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 1 7
4940 policista 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 2 9
4941 polička 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 20 7
4942 poliklinika 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 16 11
4943 polistopadový 6 čas, období příd. 1 16 2 15 13
4944 politicky 20 společnost, stát, skupina adv. 3 60 2 8 9
4945 politický 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 1 1 9
4946 politik 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 2 7
4947 politika 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 1 1 8
4948 politolog 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 17 9
4949 polní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 1 49 1 10 5
4950 poločas 6 čas, období subst. 1 16 2 6 7
4951 poloha 8 prostor subst. 1 22 1 4 6
4952 polojasno 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 2 17 9
4953 pololetí 6 čas, období subst. 1 16 2 7 8
4954 poloostrov 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 16 10
4955 poloviční 3 množství, číslo příd. 3 9 2 11 9
4956 polovina 3 množství, číslo subst. 2 8 1 1 8
4957 položený 11 přenos, změna polohy příd. 1 31 2 13 8
4958 položit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 3 7
4959 položka 3 množství, číslo subst. 3 9 2 6 7
4960 polský 111 vlastní jména příd. 330 2 3 6
4961 polštář 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 12 7
4962 pomáhat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 3 7
4963 pomalu 10 pohyb adv. 1 28 1 3 6
4964 pomalý 10 pohyb příd. 1 28 2 7 6
4965 poměr 2 vztah, seskupení subst. 1 4 1 2 5
4966 pomeranč 15 části organismu subst. 3 45 2 19 8
4967 poměrně 2 vztah, seskupení adv. 1 4 1 3 7
4968 poměrný 2 vztah, seskupení příd. 1 4 2 16 7
4969 pomezí 9 tvar subst. 1 25 2 19 6
4970 pominout 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 11 8
4971 pomluva 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 18 7
4972 pomník 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 10 6
4973 pomoc 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 1 5
4974 pomocí 22 vztahy mezi lidmi, morálka před-ložka 2 65 2 3 6
4975 pomocník 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 11 8
4976 pomocný 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 1 9 7
4977 pomoct 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 2 pomoct/pomoci (si) 6
4978 pomsta 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 14 6
4979 pomůcka 16 práce, činnost subst. 3 48 9 7
4980 pomyšlení 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 16 9
4981 pomyslet 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 6 pomyslet/pomyslit (si) 8
4982 pomýšlet 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 18 8
4983 pomyslný 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 16 8
4984 pondělí 6 čas, období subst. 1 16 2 2 7
4985 pondělní 6 čas, období příd. 1 16 2 9 8
4986 ponechat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 6 8
4987 ponechávat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 15 10
4988 poněkud 100 gramatická slova adv. 297 1 3 7
4989 poněvadž 100 gramatická slova connect. 297 2 8 poněvadž/poněvač/ponivač 8
4990 ponořit 10 pohyb verb 2 29 2 15 ponořit (se) 8
4991 ponorka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 7
4992 ponožky 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 18 ponožky/ponožka 7
4993 pop 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 11 3
4994 popadnout 10 pohyb verb 2 29 2 14 9
4995 popel 12 krajina, hmota subst. 2 35 1 13 5
4996 popelnice 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 18 9
4997 popírat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 8 7
4998 popis 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 6 5
4999 popisek 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 14 popisek/popiska 7
5000 popisovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 6 9
5001 poplach 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 1 16 7
5002 poplatek 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 4 8
5003 poplatník 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 8 9
5004 popřát 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 19 6
5005 poprava 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 15 7
5006 popravit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 17 8
5007 popředí 8 prostor subst. 3 24 2 13 popředí+ 7
5008 popřípadě 100 gramatická slova adv. 297 2 6 9
5009 popřít 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 8 6
5010 poprosit 100 gramatická slova verb 297 1 18 8
5011 poprvé 3 množství, číslo adv. 3 9 2 2 poprvé/poprve/popr 6
5012 popsaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 12 7
5013 popsat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 5 6
5014 poptávka 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 4 8
5015 popud 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 19 5
5016 populace 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 6 8
5017 popularita 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 8 10
5018 populární 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 5 9
5019 pořad 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 3 5
5020 pořád 7 průběh času adv. 1 19 1 2 5
5021 porada 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 9 6
5022 pořádající 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 17 10
5023 pořádání 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 15 8
5024 pořádaný 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 12 8
5025 pořádat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 4 7
5026 pořadatel 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 5 9
5027 poradce 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 6 7
5028 pořádek 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 3 7
5029 poradenský 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 11 10
5030 poradenství 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 16 11
5031 pořadí 3 množství, číslo subst. 3 9 2 5 6
5032 poradit 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 1 6 poradit (se,si) 7
5033 poradna 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 13 7
5034 pořádně 100 gramatická slova adv. 297 1 7 7
5035 pořádný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 10 7
5036 poranění 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 15 8
5037 poražený 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 12 8
5038 porazit 21 boj, politika, armáda verb 3 63 1 4 7
5039 porážka 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 1 5 7
5040 porce 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 12 5
5041 porcelán 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 14 8
5042 pořídit 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 7 pořídit (si) 7
5043 pořízení 16 práce, činnost subst. 1 46 20 8
5044 pornografie 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 20 11
5045 porod 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 10 5
5046 porodit 23 rodina, láska, přátelství verb 1 67 2 20 7
5047 porost 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 10 6
5048 porota 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 8 6
5049 porovnání 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 6 9
5050 porovnat 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 14 8
5051 porovnávat 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 17 10
5052 porozumění 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 10 10
5053 porozumět 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 13 porozumět (si) 10
5054 port 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 4
5055 portál 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 19 6
5056 portfolio 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 12 9
5057 portrét 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 7 7
5058 portugalský 111 vlastní jména příd. 330 2 16 11
5059 porucha 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 1 5 7
5060 poručík 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 13 7
5061 poručit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 19 poručit (si) 7
5062 porušení 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 7 8
5063 porušit 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 7 7
5064 porušování 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 11 10
5065 porušovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 12 9
5066 posadit 10 pohyb verb 1 28 2 7 posadit (se) 8
5067 posádka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 6 7
5068 poschodí 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 16 8
5069 posedlost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 20 9
5070 posedlý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 19 7
5071 posel 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 19 5
5072 poselství 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 9
5073 posezení 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 19 8
5074 posila 5 změna, příčina subst. 1 13 2 9 6
5075 posílat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 6 7
5076 posílení 5 změna, příčina subst. 1 13 2 8 8
5077 posílit 5 změna, příčina verb 1 13 2 5 7
5078 posilování 5 změna, příčina subst. 1 13 2 18 10
5079 posilovat 5 změna, příčina verb 1 13 2 9 9
5080 poškodit 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 6 8
5081 poškození 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 8 9
5082 poškozený 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 2 8 9
5083 poškozovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 14 10
5084 poskytnout 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 2 10
5085 poskytnutí 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 11 10
5086 poskytnutý 18 obchod, majetek, dát příd. 3 54 2 14 10
5087 poskytování 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 8 11
5088 poskytovaný 18 obchod, majetek, dát příd. 3 54 2 12 11
5089 poskytovat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 3 10
5090 poskytovatel 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 18 12
5091 poslanec 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 1 8
5092 poslanecký 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 4 10
5093 poslání 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 1 8 7
5094 poslankyně 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 15 10
5095 poslat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 1 3 6
5096 poslech 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 17 7
5097 poslechnout 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 12 11
5098 posledně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 2 18 8
5099 poslední 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 1 8
5100 posléze 6 čas, období adv. 1 16 1 7 7
5101 poslouchat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 4 10
5102 posloužit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 9 posloužit (si) 9
5103 posluchač 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 6 9
5104 poslušnost 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 20 10
5105 poslušný 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 19 8
5106 posoudit 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 7 8
5107 posouvat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 20 8
5108 posouzení 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 11 9
5109 pospíchat 10 pohyb verb 1 28 1 19 9
5110 post 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 6 4
5111 pošta 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 5 5
5112 postačit 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 2 14 8
5113 postarat 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 1 6 postarat se 11
5114 postava 15 části organismu subst. 1 43 1 2 7
5115 postávat 10 pohyb verb 1 28 2 19 8
5116 postavení 8 prostor subst. 1 22 1 3 9
5117 postavený 11 přenos, změna polohy příd. 1 31 1 8 9
5118 postavit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 2 postavit (se) 9
5119 postel 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 1 4 6
5120 postesknout 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 16 postesknout si 11
5121 postěžovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 16 postěžovat si 11
5122 postih 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 13 6
5123 postihnout 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 1 5 10
5124 postihovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 13 10
5125 postižení 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 11 9
5126 postižený 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 2 3 9
5127 postkomunistický 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 10 16
5128 postoj 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 1 3 6
5129 postoupit 10 pohyb verb 1 28 2 5 9
5130 poštovní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 6 8
5131 postrádat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 8 9
5132 postranní 8 prostor příd. 3 24 2 15 9
5133 postřeh 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 17 7
5134 postřehnout 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 20 11
5135 postup 5 změna, příčina subst. 3 15 1 1 6
5136 postupně 5 změna, příčina adv. 2 14 1 2 8
5137 postupný 5 změna, příčina příd. 3 15 2 6 8
5138 postupovat 10 pohyb verb 1 28 1 4 10
5139 postupující 10 pohyb příd. 1 28 2 16 11
5140 posudek 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 10 7
5141 posun 10 pohyb subst. 2 29 2 8 5
5142 posunout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 8 8
5143 posuzování 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 13 10
5144 posuzovat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 7 9
5145 posvátný 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 12 8
5146 posypat 16 práce, činnost verb 2 47 17 7
5147 pot 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 1 13 3
5148 poté 100 gramatická slova adv. 297 2 1 4
5149 potenciál 5 změna, příčina subst. 1 13 2 8 9
5150 potenciální 5 změna, příčina příd. 1 13 2 8 11
5151 potěšení 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 10 8
5152 potěšit 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 7 7
5153 potichu 13 vlastnosti hmoty, smysly adv. 2 38 2 17 7
5154 potíž 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 3 5
5155 potkat 10 pohyb verb 2 29 1 5 potkat (se) 6
5156 potkávat 10 pohyb verb 2 29 2 15 potkávat (se) 8
5157 potlačení 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 19 9
5158 potlačit 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 12 8
5159 potlačovat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 19 10
5160 potlesk 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 14 7
5161 potok 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 8 5
5162 potom 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
5163 potomek 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 8 7
5164 potopit 10 pohyb verb 3 30 2 20 potopit (se) 8
5165 potřást 11 přenos, změna polohy verb 3 33 2 20 7
5166 potrat 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 18 6
5167 potrava 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 7 7
5168 potravina 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 2 74 1 4 9
5169 potravinářský 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 9 13
5170 potravinový 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 20 11
5171 potřeba 30 charakter, zážitek, zábava adv. 1 88 1 1 7
5172 potřebný 16 práce, činnost příd. 1 46 2 8
5173 potřebovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 1 10
5174 potrestat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 7 9
5175 potřetí 3 množství, číslo 999 3 9 2 10 7
5176 potřít 16 práce, činnost verb 2 47 19 6
5177 potrubí 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 8 7
5178 potvrdit 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 2 potvrdit (se) 8
5179 potvrzení 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 9 9
5180 potvrzovat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 5 potvrzovat (se) 10
5181 potýkat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 10 potýkat se 10
5182 poučení 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 2 12 7
5183 poučit 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 1 10 poučit (se) 7
5184 pouhý 100 gramatická slova příd. 297 1 2 5
5185 poukaz 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 16 6
5186 poukázat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 10 8
5187 poukázka 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 19 8
5188 poukazovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 8 10
5189 pouliční 24 město, obydlí, domácnost příd. 1 70 2 13 8
5190 poušť 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 9 5
5191 pouštět 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 9 pouštět (se) 8
5192 pouť 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 9 4
5193 poutník 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 15 7
5194 pouto 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 13 5
5195 pouzdro 9 tvar subst. 3 27 2 13 7
5196 pouze 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
5197 použít 32 lidská situace, bezpečnost verb 3 96 1 2 6
5198 použitelný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 3 96 2 12 10
5199 použití 32 lidská situace, bezpečnost subst. 3 96 2 3 7
5200 použitý 32 lidská situace, bezpečnost příd. 3 96 2 8 7
5201 používání 32 lidská situace, bezpečnost subst. 2 95 2 7 9
5202 používaný 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 2 7 9
5203 používat 32 lidská situace, bezpečnost verb 3 96 1 2 8
5204 povaha 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 1 4 6
5205 poválečný 7 průběh času příd. 2 20 2 8 9
5206 povařit 25 oděv, jídlo, nemoc verb 2 74 2 20 7
5207 považovaný 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 20 10
5208 považovat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 1 9
5209 povedený 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 19 8
5210 povědět 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 8 7
5211 povědomí 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 2 11 8
5212 povel 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 16 5
5213 pověření 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 19 8
5214 pověřený 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 17 8
5215 pověřit 19 úřad, řízení, výchova verb 54 2 8 7
5216 pověsit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 16 pověsit (se) 8
5217 pověst 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 1 6 6
5218 povést 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 1 4 povést se 7
5219 pověstný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 13 8
5220 povídání 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 1 20 8
5221 povídat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 4 povídat (si) 8
5222 povídka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 7 7
5223 povinnost 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 1 2 9
5224 povinný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 3 povinný/povinen 7
5225 povlak 9 tvar subst. 3 27 2 20 6
5226 povodeň 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 6 7
5227 povodí 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 15 6
5228 povodňový 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 14 9
5229 povolání 16 práce, činnost subst. 1 46 6 8
5230 povolat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 12 7
5231 povolební 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 18 9
5232 povolení 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 5 8
5233 povolený 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 10 8
5234 povolit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 6 7
5235 povolovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 16 9
5236 povrch 9 tvar subst. 1 25 1 4 6
5237 povrchní 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 17 8
5238 povrchový 9 tvar příd. 1 25 2 12 9
5239 povšimnout 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 14 povšimnout si 10
5240 povstalec 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 12 9
5241 povstání 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 12 8
5242 povstat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 18 7
5243 povýšit 9 tvar verb 1 25 2 17 7
5244 povzbudit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 14 9
5245 povzbuzovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 18 11
5246 povzdechnout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 16 povzdechnout (si) 12
5247 požádat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 3 7
5248 požadavek 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 2 9
5249 pozadí 8 prostor subst. 3 24 1 6 6
5250 požadovaný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 7 10
5251 požadovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 3 9
5252 požár 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 5 5
5253 požární 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 13 7
5254 pozastavit 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 13 pozastavit (se) 10
5255 pozdě 7 průběh času adv. 3 21 1 1 5
5256 pozdější 7 průběh času příd. 3 21 1 6 8
5257 pozdní 7 průběh času příd. 3 21 2 9 6
5258 pozdrav 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 11 7
5259 pozdravit 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 13 pozdravit (se) 9
5260 požehnání 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 19 9
5261 pozemek 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 1 49 2 4 7
5262 pozemkový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 1 49 1 15 9
5263 pozemní 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 9 7
5264 pozemský 12 krajina, hmota příd. 1 34 2 14 8
5265 pozice 8 prostor subst. 1 22 2 2 6
5266 požitek 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 17 7
5267 pozitivně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 2 12 9
5268 pozitivní 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 4 pozitivní/positivní 9
5269 poznamenat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 3 10
5270 poznamenávat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 17 12
5271 poznámka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 4 8
5272 poznání 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 1 5 7
5273 poznat 28 myšlení, vědomost verb 3 84 1 2 6
5274 poznatek 28 myšlení, vědomost subst. 3 84 1 6 8
5275 poznávací 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 16 9
5276 poznávat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 10 8
5277 pozor 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 1 5 5
5278 pozorně 27 hledání, škola, pravda adv. 2 80 1 11 7
5279 pozornost 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 1 3 9
5280 pozorný 27 hledání, škola, pravda příd. 2 80 2 16 7
5281 pozorování 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 1 10 10
5282 pozorovat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 4 9
5283 pozorovatel 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 6 11
5284 pozoruhodný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 6 11
5285 pozůstalý 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 2 20 9
5286 pozůstatek 2 vztah, seskupení subst. 2 5 2 15 10
5287 pozvání 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 9 7
5288 pozvánka 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 14 8
5289 pozvat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 1 5 6
5290 pozvednout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 16 10
5291 pozvolna 10 pohyb adv. 1 28 2 16 8
5292 práce 16 práce, činnost subst. 1 46 1 5
5293 prach 12 krajina, hmota subst. 2 35 1 7 5
5294 prachy 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 16 6
5295 pračka 24 město, obydlí, domácnost subst. 3 72 2 17 6
5296 pracovat 16 práce, činnost verb 2 47 1 8
5297 pracoviště 16 práce, činnost subst. 1 46 5 10
5298 pracovna 16 práce, činnost subst. 1 46 16 8
5299 pracovně 16 práce, činnost adv. 1 46 17 8
5300 pracovní 16 práce, činnost příd. 1 46 1 8
5301 pracovnice 16 práce, činnost subst. 1 46 10 10
5302 pracovník 16 práce, činnost subst. 1 46 1 9
5303 pracující 16 práce, činnost příd. 1 46 7 9
5304 prádlo 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 1 9 6
5305 pragmatický 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 17 11
5306 práh 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 1 9 4
5307 praktický 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 1 4 9
5308 prakticky  ???? 32 lidská situace, bezpečnost adv. 1 94 1 3 9
5309 prakticky  ???? 32 lidská situace, bezpečnost adv. 2 95 2 3 prakticky 9
5310 praktika 16 práce, činnost subst. 1 46 12 8
5311 prales 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 14 6
5312 pramen 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 8 6
5313 pramenit 12 krajina, hmota verb 1 34 2 16 8
5314 praní 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 3 75 2 17 5
5315 přání 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 1 4 5
5316 prapor 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 8 6
5317 prase 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 10 5
5318 prášek 12 krajina, hmota subst. 2 35 2 11 6
5319 praskat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 20 7
5320 prasknout 12 krajina, hmota verb 33 2 17 9
5321 prastarý 6 čas, období příd. 3 18 2 19 8
5322 prát 24 město, obydlí, domácnost verb 3 72 1 13 prát (se) 4
5323 přát 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 2 přát (si) 4
5324 přátelsky 23 rodina, láska, přátelství adv. 3 69 2 18 9
5325 přátelský 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 1 8 9
5326 přátelství 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 9 10
5327 pravděpodobně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 1 3 13
5328 pravděpodobnost 4 řád, zákonitost subst. 2 11 1 6 15
5329 pravděpodobný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 5 13
5330 pravdivost 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 19 10
5331 pravdivý 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 8 8
5332 právě 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
5333 právem 100 gramatická slova adv. 297 2 8 6
5334 pravice 8 prostor subst. 3 24 2 6 7
5335 pravicový 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 6 9
5336 pravidelně 4 řád, zákonitost adv. 1 10 1 4 10
5337 pravidelný 4 řád, zákonitost příd. 1 10 1 4 10
5338 pravidlo 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 2 8
5339 pravit 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 1 4 6
5340 právně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 3 66 2 15 6
5341 právní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 1 2 6
5342 právnický 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 3 66 2 6 9
5343 právník 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 6 7
5344 právo 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 1 5
5345 pravomoc 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 5 8
5346 pravoslavný 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 18 11
5347 pravý 8 prostor příd. 3 24 1 2 5
5348 praxe 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 1 3 5
5349 prázdninový 7 průběh času příd. 1 19 2 16 11
5350 prázdniny 7 průběh času subst. 2 20 2 6 9
5351 prázdno 8 prostor subst. 1 22 1 18 7
5352 prázdnota 8 prostor subst. 1 22 2 14 9
5353 prázdný 8 prostor příd. 1 22 2 4 7
5354 prazdroj 111 vlastní jména subst. 330 2 17 prazdroj/Prazdroj 8
5355 pražský 111 vlastní jména příd. 330 2 1 7
5356 prchat 10 pohyb verb 1 28 2 16 6
5357 prdel 15 části organismu subst. 1 43 2 18 5
5358 přebírat 16 práce, činnost verb 2 47 11 8
5359 přebor 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 9 6
5360 přebytek 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 1 9 8
5361 přece 100 gramatická slova connect. 297 1 1 přece/přec(i) 5
5362 přecházet 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 7 9
5363 přechod 10 pohyb subst. 3 30 1 4 7
5364 přechodný 5 změna, příčina příd. 3 15 2 9 9
5365 přečíst 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 1 5 přečíst (si) 7
5366 před 100 gramatická slova před-ložka 297 2 1 před/přede 4
5367 předák 16 práce, činnost subst. 1 46 8 6
5368 předání 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 12 7
5369 předat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 4 6
5370 předávání 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 18 9
5371 předávat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 10 8
5372 předběžně 19 úřad, řízení, výchova adv. 1 55 2 19 9
5373 předběžný 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 7 9
5374 předčasně 6 čas, období adv. 2 17 2 12 9
5375 předčasný 6 čas, období příd. 1 16 2 6 9
5376 předcházející 5 změna, příčina příd. 3 15 2 8 13
5377 předcházet 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 7 předcházet (se,si) 11
5378 předchozí 5 změna, příčina příd. 2 14 2 3 9
5379 předchůdce 7 průběh času subst. 2 20 2 9 10
5380 předčit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 18 7
5381 předejít 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 12 8
5382 předek 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 2 8 6
5383 předem 100 gramatická slova adv. 297 1 4 6
5384 předepsaný 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 12 10
5385 předepsat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 19 9
5386 předešlý 7 průběh času příd. 2 20 2 12 8
5387 především 100 gramatická slova adv. 297 1 1 9
5388 předkládat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 9 10
5389 předkolo 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 19 8
5390 předloha 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 10 8
5391 předloni 6 čas, období adv. 1 16 2 17 8
5392 předložení 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 19 10
5393 předložený 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 13 10
5394 předložit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 3 9
5395 předměstí 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 12 9
5396 předmět 1 existence, událost subst. 1 1 1 2 7
5397 předmluva 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 20 9
5398 přednášet 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 11 9
5399 přednáška 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 6 9
5400 předně 100 gramatická slova adv. 297 1 20 6
5401 přednést 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 2 11 8
5402 přední 9 tvar příd. 1 25 1 3 6
5403 přednost 4 řád, zákonitost subst. 3 12 1 3 8
5404 přednosta 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 8 9
5405 předpis 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 3 7
5406 předpoklad 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 3 10
5407 předpokládaný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 8 13
5408 předpokládat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 2 12
5409 předposlední 9 tvar příd. 1 25 2 13 12
5410 předpověď 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 9 9
5411 předpovědět 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 19 11
5412 předpovídat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 13 11
5413 předseda 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 1 8
5414 předsedkyně 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 12 11
5415 předsednictvo 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 9 13
5416 předsíň 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 16 7
5417 představa 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 2 9
5418 představení 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 3 11
5419 představenstvo 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 5 14
5420 představený 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 20 11
5421 představit 28 myšlení, vědomost verb 1 82 1 2 představit (se,si) 10
5422 představitel 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 2 12
5423 představitelný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 19 14
5424 představivost 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 19 13
5425 představovat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 1 1 představovat (se,si) 12
5426 představující 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 20 představující (se,si) 14
5427 předstih 10 pohyb subst. 1 28 2 16 8
5428 předstihnout 10 pohyb verb 1 28 2 19 12
5429 předstírat 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 12 10
5430 předsudek 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 15 9
5431 předtím 100 gramatická slova adv. 297 1 3 7
5432 předvádět 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 8 9
5433 předválečný 7 průběh času příd. 2 20 2 17 11
5434 předvánoční 6 čas, období příd. 1 16 2 17 11
5435 předvečer 6 čas, období adv. 1 16 2 19 9
5436 předvést 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 5 8
5437 předvídat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 14 9
5438 předvolební 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 7 11
5439 preference 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 2 9 10
5440 preferovat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 13 10
5441 přehánět 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 19 8
5442 přeháňka 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 17 8
5443 přehled 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 5 7
5444 přehlédnout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 13 přehlédnout/přehlídnout 11
5445 přehledný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 10 9
5446 přehlídka 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 5 9
5447 přehlížet 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 19 9
5448 přehnaný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 14 8
5449 přehnat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 19 přehnat (se) 7
5450 přehodit 16 práce, činnost verb 2 47 18 8
5451 přehrada 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 10 8
5452 přehrát 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 18 7
5453 přejet 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 13 6
5454 přejezd 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 19 7
5455 přejít 10 pohyb verb 2 29 1 4 6
5456 překážet 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 17 8
5457 překážka 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 1 5 8
5458 překlad 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 5 7
5459 překládat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 14 9
5460 překladatel 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 10 11
5461 překonání 32 lidská situace, bezpečnost subst. 2 95 2 15 9
5462 překonat 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 1 5 8
5463 překonávat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 15 překonávat (se) 11
5464 překračovat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 12 11
5465 překrásný 31 nálada, dojmy, city příd. 2 92 2 17 9
5466 překročení 10 pohyb subst. 1 28 2 15 10
5467 překročit 10 pohyb verb 2 29 1 5 9
5468 překvapení 32 lidská situace, bezpečnost subst. 2 95 1 5 10
5469 překvapit 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 4 9
5470 překvapivě 30 charakter, zážitek, zábava adv. 2 89 2 8 10
5471 překvapivý 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 2 10 10
5472 překvapovat 30 charakter, zážitek, zábava verb 2 89 2 15 11
5473 přelom 9 tvar subst. 2 26 2 7 6
5474 přeložit 29 věda, umění, náboženství verb 1 85 2 7 8
5475 přeměna 5 změna, příčina subst. 3 15 2 9 7
5476 přeměnit 5 změna, příčina verb 3 15 2 13 8
5477 prémie 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 12 6
5478 premiér 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 1 7
5479 premiéra 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 4 8
5480 premiérový 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 20 10
5481 premiérův 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 20 9
5482 přemístit 10 pohyb verb 2 29 2 16 přemístit (se) 10
5483 přemluvit 21 boj, politika, armáda verb 1 61 1 20 9
5484 přemoct 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 19 přemoct/přemoci 7
5485 přemýšlení 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 1 20 10
5486 přemýšlet 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 4 přemýšlet/přemejšlet 9
5487 přenášet 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 8 8
5488 přenechat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 17 9
5489 přenést 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 8 7
5490 přenos 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 4 6
5491 přenosný 10 pohyb příd. 2 29 2 12 8
5492 přenosový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 14 9
5493 přepadení 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 15 9
5494 přepadnout 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 11 10
5495 preparát 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 17 8
5496 přepážka 9 tvar subst. 3 27 2 14 8
5497 přepis 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 20 6
5498 přeplněný 9 tvar příd. 3 27 2 17 9
5499 přepočet 3 množství, číslo subst. 3 9 2 14 8
5500 přeprava 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 6 8
5501 přepravit 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 20 9
5502 přepravní 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 3 51 2 15 9
5503 přerovský 111 vlastní jména příd. 330 2 16 9
5504 přerušení 5 změna, příčina subst. 3 15 2 10 9
5505 přerušit 16 práce, činnost verb 2 47 5 8
5506 přerůst 5 změna, příčina verb 3 15 2 19 7
5507 přes 100 gramatická slova před-ložka 297 2 1 přes/přese 4
5508 přesáhnout 9 tvar verb 1 25 2 9 10
5509 přesahovat 9 tvar verb 1 25 2 8 10
5510 přesahující 9 tvar příd. 1 25 2 16 11
5511 přesilovka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 14 10
5512 přeskočit 10 pohyb verb 2 29 2 17 9
5513 přesně 19 úřad, řízení, výchova adv. 2 56 1 2 6
5514 přesnost 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 2 10 8
5515 přesný 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 1 4 6
5516 přesouvat 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 19 přesouvat (se) 9
5517 přestat 5 změna, příčina verb 3 15 1 3 7
5518 přestávat 5 změna, příčina verb 3 15 1 8 9
5519 přestavba 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 10 9
5520 přestávka 7 průběh času subst. 1 19 2 5 9
5521 přestěhovat 24 město, obydlí, domácnost verb 1 70 2 9 přestěhovat (se) 12
5522 prestiž 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 11 7
5523 prestižní 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 7 9
5524 přesto 100 gramatická slova adv. 297 1 1 6
5525 přestoupit 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 13 10
5526 přestože 100 gramatická slova connect. 297 2 2 8
5527 přestřelka 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 15 10
5528 přestup 10 pohyb subst. 2 29 2 9 7
5529 přestupek 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 12 9
5530 přesun 10 pohyb subst. 2 29 2 10 6
5531 přesunout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 8 přesunout (se) 10
5532 přesvědčení 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 1 6 11
5533 přesvědčený 28 myšlení, vědomost příd. 2 83 2 17 11
5534 přesvědčit 27 hledání, škola, pravda subst. 3 81 1 2 přesvědčit (se) 10
5535 přesvědčivě 27 hledání, škola, pravda adv. 3 81 2 16 11
5536 přesvědčivý 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 13 11
5537 přesvědčovat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 12 přesvědčovat (se) 13
5538 přetrvávat 7 průběh času verb 1 19 2 13 10
5539 převádět 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 16 8
5540 převaha 2 vztah, seskupení subst. 1 4 1 7 7
5541 převážet 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 19 8
5542 převážně 3 množství, číslo adv. 1 7 2 4 8
5543 převážný 3 množství, číslo příd. 1 7 2 13 8
5544 převažovat 4 řád, zákonitost verb 3 12 2 11 10
5545 převedení 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 19 9
5546 prevence 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 8 8
5547 preventivní 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 14 11
5548 převést 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 6 7
5549 převézt 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 11 7
5550 převládat 21 boj, politika, armáda verb 60 2 11 9
5551 převod 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 6 6
5552 převodovka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 14 10
5553 převoz 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 1 18 6
5554 převrat 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 10 7
5555 převratný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 20 9
5556 převyšovat 9 tvar verb 1 25 2 12 10
5557 převzetí 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 10 8
5558 převzít 11 přenos, změna polohy verb 1 31 2 3 7
5559 přezdívka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 17 9
5560 prezentace 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 7 10
5561 prezentovat 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 1 6 prezentovat/presentovat 11
5562 prezident 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 1 prezident/president 9
5563 prezidentský 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 5 12
5564 prezidentův 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 8 11
5565 prezídium 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 16 prezídium/prezidium 9
5566 přežít 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 2 5 6
5567 přežití 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 11 7
5568 přežívat 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 2 16 8
5569 při 100 gramatická slova před-ložka 297 1 1 3
5570 příběh 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 2 6
5571 přiběhnout 10 pohyb verb 2 29 1 20 10
5572 přiblížit 10 pohyb verb 1 28 1 5 přiblížit (se) 9
5573 přibližně 4 řád, zákonitost adv. 2 11 1 3 9
5574 přibližovat 10 pohyb verb 1 28 2 10 přibližovat (se) 12
5575 příbramský 111 vlastní jména příd. 330 2 17 10
5576 příbuzný 23 rodina, láska, přátelství příd. 1 67 1 5 8
5577 přibýt 5 změna, příčina verb 2 14 2 7 6
5578 přibývat 3 množství, číslo verb 1 7 1 8 8
5579 přičemž 100 gramatická slova 999 297 2 3 7
5580 přicestovat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 18 11
5581 přicházející 10 pohyb příd. 2 29 2 18 12
5582 přicházet 10 pohyb verb 3 30 1 2 9
5583 příchod 10 pohyb subst. 2 29 1 6 7
5584 příchozí 10 pohyb příd. 2 29 2 17 8
5585 příchuť 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 2 38 2 20 7
5586 příčina 5 změna, příčina subst. 2 14 1 2 7
5587 přičíst 3 množství, číslo verb 3 9 2 20 7
5588 přičítat 3 množství, číslo verb 3 9 2 18 8
5589 příčka 9 tvar subst. 3 27 2 6 6
5590 přidaný 18 obchod, majetek, dát příd. 3 54 2 12 7
5591 přidat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 3 přidat (se) 6
5592 přidávat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 10 přidávat (se) 8
5593 přídavek 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 11 8
5594 přídavný 3 množství, číslo příd. 3 9 1 16 8
5595 přidělit 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 11 8
5596 přidružený 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 18 10
5597 přihlášený 20 společnost, stát, skupina příd. 2 59 2 19 10
5598 přihlásit 32 lidská situace, bezpečnost verb 2 95 1 5 přihlásit (se) 14
5599 přihláška 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 8 9
5600 přihlížet 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 1 10 9
5601 příhoda 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 1 12 7
5602 přihodit 16 práce, činnost verb 2 47 13 přihodit (se) 9
5603 přihrávka 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 13 9
5604 přijatelný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 5 10
5605 přijatý 18 obchod, majetek, dát příd. 3 54 2 9 7
5606 příjem 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 2 6
5607 příjemce 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 14 8
5608 příjemně 30 charakter, zážitek, zábava adv. 3 90 2 11 8
5609 příjemný 31 nálada, dojmy, city příd. 2 92 1 4 8
5610 přijet 10 pohyb verb 3 30 1 2 6
5611 přijetí 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 4 7
5612 příjezd 10 pohyb subst. 2 29 2 9 7
5613 přijímač 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 16 8
5614 přijímací 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 13 9
5615 přijímání 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 12 9
5616 přijímat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 4 8
5617 přijít 10 pohyb verb 2 29 1 1 6
5618 přijíždět 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 10 9
5619 příjmení 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 16 8
5620 přijmout 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 2 8
5621 příjmový 18 obchod, majetek, dát příd. 3 54 2 20 8
5622 příkaz 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 6 6
5623 přikázat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 17 8
5624 příklad 2 vztah, seskupení subst. 1 4 1 2 7
5625 přikládat 16 práce, činnost verb 2 47 13 9
5626 přiklánět 8 prostor verb 3 24 2 20 přiklánět se 9
5627 přiklonit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 19 přiklonit se 12
5628 příkon 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 6
5629 příkop 9 tvar subst. 3 27 2 14 6
5630 přikrýt 9 tvar verb 3 27 2 14 přikrýt (se) 12
5631 přikrytý 9 tvar příd. 3 27 2 19 8
5632 přikývnout 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 9 10
5633 přilákat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 12 8
5634 přilba 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 14 přilba/přílba 6
5635 přilehlý 9 tvar příd. 1 25 2 15 8
5636 přiletět 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 11 8
5637 příležitost 5 změna, příčina subst. 2 14 1 2 11
5638 příležitostný 5 změna, příčina příd. 2 14 2 19 13
5639 příliš 100 gramatická slova adv. 297 1 1 6
5640 přílišný 3 množství, číslo příd. 1 7 2 11 8
5641 příliv 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 8 6
5642 příloha 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 6 7
5643 přiložit 16 práce, činnost verb 2 47 13 8
5644 prima 30 charakter, zážitek, zábava 999 3 90 2 20 prima/D 5
5645 prima  ???? 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 20 5
5646 primář 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 12 6
5647 primární 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 10 8
5648 primátor 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 4 8
5649 přiměřeně 4 řád, zákonitost adv. 1 10 2 17 9
5650 přiměřený 4 řád, zákonitost příd. 1 10 2 8 9
5651 příměří 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 9 7
5652 přimět 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 7 6
5653 primitivní 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 14 10
5654 přímo 100 gramatická slova adv. 297 1 1 5
5655 přímý 9 tvar příd. 1 25 1 2 5
5656 přinášet 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 3 8
5657 princ 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 6 5
5658 princezna 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 1 7 9
5659 princip 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 3 7
5660 přinejmenším 100 gramatická slova adv. 297 2 6 12
5661 přinést 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 2 7
5662 přínos 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 7 6
5663 přinutit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 9 přinutit (se) 8
5664 priorita 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 8 8
5665 prioritní 27 hledání, škola, pravda příd. 1 79 2 20 9
5666 případ 1 existence, událost subst. 2 2 1 1 6
5667 připadat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 3 8
5668 případně 100 gramatická slova adv. 297 2 3 8
5669 připadnout 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 9 10
5670 případný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 3 8
5671 připevnit 16 práce, činnost verb 2 47 18 9
5672 připisovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 15 10
5673 příplatek 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 13 9
5674 připojení 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 8 9
5675 připojený 2 vztah, seskupení příd. 3 6 2 18 9
5676 připojištění 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 13 12
5677 připojit 2 vztah, seskupení verb 3 6 1 5 připojit (se) 8
5678 přípojka 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 18 8
5679 připojovat 4 řád, zákonitost verb 3 12 1 15 10
5680 připomenout 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 3 připomenout (si) 11
5681 připomínající 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 1 13 připomínající (si) 14
5682 připomínat 28 myšlení, vědomost verb 1 82 2 3 připomínat (si) 10
5683 připomínka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 8 10
5684 připouštět 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 6 připouštět (si) 11
5685 příprava 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 1 2 8
5686 přípravek 16 práce, činnost subst. 3 48 9 9
5687 připravenost 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 16 12
5688 připravený 32 lidská situace, bezpečnost příd. 2 95 1 5 10
5689 připravit 19 úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 1 připravit (se) 9
5690 přípravný 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 9 9
5691 připravovaný 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 7 12
5692 připravovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 2 připravovat (se) 11
5693 připsat 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 2 10 7
5694 připustit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 4 9
5695 přípustný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 12 9
5696 přiřadit 4 řád, zákonitost verb 1 10 2 18 8
5697 přirážka 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 14 8
5698 příroda 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 1 2 7
5699 přírodní 14 živočich, biologická činnost příd. 1 40 1 4 8
5700 přirovnat 27 hledání, škola, pravda verb 1 79 2 18 9
5701 přirozeně 4 řád, zákonitost adv. 3 12 1 7 9
5702 přirozenost 30 charakter, zážitek, zábava subst. 2 89 2 15 11
5703 přirozený 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 4 9
5704 příručka 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 12 8
5705 přírůstek 5 změna, příčina subst. 3 15 2 9 9
5706 přísada 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 17 7
5707 přísaha 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 19 7
5708 přísahat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 1 16 8
5709 příšerný 31 nálada, dojmy, city příd. 2 92 2 17 8
5710 příslib 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 12 7
5711 přislíbit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 10 9
5712 přísloví 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 2 16 8
5713 příslušenství 16 práce, činnost subst. 1 46 15 13
5714 příslušet 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 14 9
5715 příslušník 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 4 10
5716 příslušnost 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 11 11
5717 příslušný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 3 9
5718 přísně 22 vztahy mezi lidmi, morálka adv. 1 64 2 8 6
5719 přísný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 1 5 6
5720 přispění 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 20 8
5721 přispět 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 1 3 7
5722 příspěvek 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 3 9
5723 příspěvkový 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 19 11
5724 přispívat 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 6 9
5725 přistání 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 18 8
5726 přistát 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 12 7
5727 přístav 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 8 7
5728 příště 6 čas, období adv. 1 16 2 10 6
5729 přistěhovalec 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 16 13
5730 příští 7 průběh času příd. 2 20 1 1 6
5731 přistihnout 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 15 11
5732 přistoupit 10 pohyb verb 3 30 1 4 10
5733 přístroj 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 3 8
5734 přístup 10 pohyb subst. 1 28 2 2 7
5735 přístupný 10 pohyb příd. 1 28 2 7 9
5736 přistupovat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 9 11
5737 přístupový 11 přenos, změna polohy příd. 1 31 2 18 10
5738 přísun 11 přenos, změna polohy subst. 1 31 2 18 6
5739 přisuzovat 28 myšlení, vědomost verb 2 83 2 19 10
5740 přít 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 16 přít se 7
5741 přitáhnout 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 12 10
5742 přitahovat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 1 37 2 9 10
5743 přitažlivost 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 17 12
5744 přitažlivý 23 rodina, láska, přátelství příd. 3 69 2 12 10
5745 přítel 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 1 2 6
5746 přítelkyně 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 8 10
5747 přitisknout 16 práce, činnost verb 2 47 15 přitisknout (se) 11
5748 přitom 100 gramatická slova adv. 297 1 1 6
5749 přítomnost 7 průběh času subst. 2 20 1 4 10
5750 přítomný 1 existence, událost příd. 1 1 1 4 8
5751 přivádět 16 práce, činnost subst. 2 47 13 8
5752 příval 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 17 6
5753 privatizace 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 2 11
5754 privatizační 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 7 12
5755 privatizovaný 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 18 13
5756 privatizovat 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 2 11 12
5757 privátní 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 14 8
5758 přivést 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 5 7
5759 přivézt 11 přenos, změna polohy verb 1 31 1 6 7
5760 přivítat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 7 8
5761 přívod 16 práce, činnost subst. 3 48 15 6
5762 přivolat 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 2 38 2 17 8
5763 přívrženec 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 15 10
5764 přízemí 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 12 7
5765 přízemní 24 město, obydlí, domácnost příd. 2 71 2 15 8
5766 přízeň 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 11 6
5767 příznačný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 11 9
5768 příznak 4 řád, zákonitost subst. 1 10 1 8 7
5769 přiznání 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 8 8
5770 přiznat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 3 přiznat (se) 7
5771 přiznávat 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 3 66 2 6 přiznávat (se) 10
5772 příznivě 32 lidská situace, bezpečnost adv. 1 94 2 12 8
5773 příznivec 20 společnost, stát, skupina subst. 3 60 2 5 9
5774 příznivý 32 lidská situace, bezpečnost příd. 1 94 1 4 8
5775 přizpůsobit 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 7 přizpůsobit (se) 11
5776 přizpůsobovat 32 lidská situace, bezpečnost verb 3 96 2 16 přizpůsobovat (se) 14
5777 přízrak 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 20 7
5778 přizvat 23 rodina, láska, přátelství verb 3 69 2 18 7
5779 prkno 16 práce, činnost subst. 3 48 11 5
5780 pro 100 gramatická slova před-ložka 297 1 1 3
5781 proběhnout 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 4 10
5782 probíhající 10 pohyb příd. 1 28 2 11 11
5783 probíhat 10 pohyb verb 1 28 1 3 8
5784 probírat 16 práce, činnost verb 2 47 13 probírat (se) 8
5785 problém 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 1 1 7
5786 problematický 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 9 13
5787 problematika 27 hledání, škola, pravda subst. 2 80 2 4 12
5788 problémový 27 hledání, škola, pravda příd. 3 81 2 17 10
5789 proboha 100 gramatická slova citosl. 297 2 13 7
5790 probojovat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 16 probojovat (se) 11
5791 probouzet 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 15 probouzet (se) 9
5792 probrat 16 práce, činnost verb 2 47 12 probrat (se) 7
5793 probudit 14 živočich, biologická činnost verb 3 42 1 7 probudit (se) 8
5794 probuzení 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 2 20 9
5795 proč 100 gramatická slova zájm. 297 1 1 4
5796 procedura 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 13 9
5797 procentní 3 množství, číslo příd. 3 9 2 14 9
5798 procento 3 množství, číslo subst. 3 9 1 1 8
5799 proces 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 2 6
5800 procesor 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 9 8
5801 procházet 10 pohyb verb 3 30 1 5 9
5802 procházka 10 pohyb subst. 1 28 1 9 9
5803 prodaný 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 12 7
5804 prodat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 1 2 6
5805 prodavač 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 13 8
5806 prodavačka 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 15 10
5807 prodávající 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 16 11
5808 prodávaný 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 13 9
5809 prodávat 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 3 8
5810 prodej 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 1 2 6
5811 prodejce 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 8 8
5812 prodejna 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 5 8
5813 prodejní 18 obchod, majetek, dát příd. 2 53 2 7 8
5814 prodělat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 13 8
5815 prodloužení 9 tvar subst. 1 25 2 8 11
5816 prodloužit 8 prostor verb 2 23 2 8 prodloužit (se) 10
5817 prodlužovat 8 prostor verb 2 23 2 14 prodlužovat (se) 11
5818 producent 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 6 9
5819 produkce 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 3 8
5820 produkční 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 16 9
5821 produkovat 16 práce, činnost verb 2 47 10 10
5822 produkt 16 práce, činnost subst. 3 48 3 7
5823 produktivita 16 práce, činnost subst. 1 46 8 12
5824 produktivní 16 práce, činnost příd. 1 46 14 11
5825 profese 16 práce, činnost subst. 1 46 6 7
5826 profesionál 16 práce, činnost subst. 1 46 8 11
5827 profesionálně 16 práce, činnost adv. 1 46 18 13
5828 profesionální 16 práce, činnost příd. 1 46 4 13
5829 profesní 16 práce, činnost příd. 1 46 10 8
5830 profesor 27 hledání, škola, pravda subst. 1 79 1 3 8
5831 profil 9 tvar subst. 1 25 2 7 6
5832 prognóza 28 myšlení, vědomost subst. 2 83 2 9 8
5833 program 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 1 7
5834 programový 19 úřad, řízení, výchova příd. 1 55 2 7 10
5835 progresivní 5 změna, příčina příd. 2 14 2 15 progresivní/progresívní 11
5836 prohlášení 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 2 3 10
5837 prohlásit 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 1 9
5838 prohlašovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 8 11
5839 prohlédnout 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 6 prohlédnout/prohlídnout (si) 11
5840 prohlídka 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 3 39 1 6 9
5841 prohlížet 13 vlastnosti hmoty, smysly verb 3 39 2 8 prohlížet (si) 9
5842 prohloubit 9 tvar verb 3 27 2 17 10
5843 prohlubovat 8 prostor verb 2 23 2 18 prohlubovat (se) 11
5844 prohodit 16 práce, činnost verb 2 47 17 8
5845 prohra 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 8 6
5846 prohrát 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 1 4 7
5847 prohrávat 30 charakter, zážitek, zábava verb 3 90 2 12 9
5848 prohřešek 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 19 9
5849 projednání 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 14 10
5850 projednat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 8 9
5851 projednávání 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 11 12
5852 projednávat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 9 11
5853 projekce 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 13 8
5854 projekt 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 1 7
5855 projektant 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 17 10
5856 projektový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 2 19 10
5857 projet 10 pohyb verb 1 28 2 9 projet (se) 6
5858 projev 26 zpráva, řeč, psaní subst. 2 77 1 2 6
5859 projevit 1 existence, událost verb 2 2 1 3 projevit (se) 8
5860 projevovat 1 existence, událost verb 1 1 1 4 projevovat (se) 11
5861 projít 10 pohyb verb 2 29 1 3 projít (se) 7
5862 projíždět 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 11 projíždět (se) 9
5863 prokázat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 1 4 prokázat (se) 8
5864 prokazovat 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 13 prokazovat (se) 11
5865 prokurátor 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 2 9 10
5866 prokuratura 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 3 66 1 10 11
5867 prolínat 5 změna, příčina verb 3 15 2 20 prolínat (se) 8
5868 prolomit 16 práce, činnost verb 2 47 16 prolomit (se) 8
5869 proměna 5 změna, příčina subst. 3 15 1 7 7
5870 proměnit 5 změna, příčina verb 3 15 2 5 proměnit (se) 9
5871 proměnlivý 5 změna, příčina příd. 3 15 2 16 10
5872 proměnná 3 množství, číslo subst. 3 9 2 14 8
5873 proměňovat 5 změna, příčina verb 3 15 2 16 proměňovat (se) 11
5874 promíchat 16 práce, činnost verb 2 47 17 9
5875 prominout 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 10 9
5876 promítání 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 19 9
5877 promítat 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 10 8
5878 promítnout 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 12 10
5879 promluvit 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 6 9
5880 promyšlený 28 myšlení, vědomost příd. 1 82 2 15 10
5881 pronajatý 18 obchod, majetek, dát příd. 3 54 2 19 9
5882 pronájem 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 7 8
5883 pronajímat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 19 10
5884 pronajmout 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 10 10
5885 pronásledování 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 20 14
5886 pronásledovat 21 boj, politika, armáda verb 3 63 2 11 13
5887 pronést 26 zpráva, řeč, psaní verb 2 77 1 9 7
5888 pronikat 10 pohyb verb 3 30 1 10 8
5889 pronikavý 28 myšlení, vědomost příd. 3 84 2 18 9
5890 proniknout 10 pohyb verb 3 30 1 7 10
5891 propad 9 tvar subst. 3 27 2 8 6
5892 propadat 11 přenos, změna polohy verb 2 32 2 15 propadat (se) 8
5893 propadnout 11 přenos, změna polohy verb 2 32 1 7 propadnout (se) 10
5894 propagace 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 10 9
5895 propagační 29 věda, umění, náboženství příd. 2 86 2 15 10
5896 propaganda 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 15 10
5897 propagovat 29 věda, umění, náboženství verb 2 86 2 16 10
5898 propast 12 krajina, hmota subst. 3 36 2 10 7
5899 propočet 3 množství, číslo subst. 3 9 2 20 8
5900 propojení 2 vztah, seskupení subst. 1 4 2 9 9
5901 propojený 2 vztah, seskupení příd. 2 5 2 20 9
5902 propojit 2 vztah, seskupení verb 1 4 2 12 8
5903 propouštění 16 práce, činnost subst. 1 46 18 11
5904 propouštět 16 práce, činnost verb 1 46 18 10
5905 propracovaný 16 práce, činnost příd. 1 46 19 12
5906 propuknout 5 změna, příčina verb 2 14 2 17 10
5907 propuštění 16 práce, činnost subst. 1 46 10 10
5908 propustit 16 práce, činnost verb 1 46 6 9
5909 propustný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 19 9
5910 prorazit 16 práce, činnost verb 2 47 16 8
5911 prorok 29 věda, umění, náboženství subst. 3 87 2 12 6
5912 prosadit 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 4 prosadit (se) 8
5913 prosazení 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 16 9
5914 prosazování 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 15 11
5915 prosazovat 19 úřad, řízení, výchova verb 3 57 2 5 prosazovat (se) 11
5916 prosba 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 2 14 6
5917 prosincový 6 čas, období příd. 1 16 2 13 10
5918 prosinec 6 čas, období subst. 1 16 2 2 8
5919 prosit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 1 3 6
5920 proslavit 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 1 64 2 14 proslavit (se) 9
5921 proslulý 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 1 64 2 7 8
5922 prospěch 32 lidská situace, bezpečnost subst. 1 94 1 4 8
5923 prosperita 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 11 10
5924 prosperující 18 obchod, majetek, dát příd. 1 52 2 17 12
5925 prospěšný 22 vztahy mezi lidmi, morálka příd. 2 65 2 10 9
5926 prospět 22 vztahy mezi lidmi, morálka verb 2 65 2 11 7
5927 prospívat 32 lidská situace, bezpečnost verb 1 94 2 18 9
5928 prostě 100 gramatická slova adv. 297 1 2 6
5929 prostějovský 111 vlastní jména příd. 330 2 6 12
5930 prostituce 23 rodina, láska, přátelství subst. 3 69 2 15 10
5931 prostitutka 23 rodina, láska, přátelství subst. 1 67 3 13 11
5932 prostor 8 prostor subst. 1 22 2 1 prostor/prostora 7
5933 prostorný 8 prostor příd. 1 22 2 19 9
5934 prostorový 8 prostor příd. 1 22 2 12 10
5935 prostranství 8 prostor subst. 1 22 1 16 12
5936 prostředek 5 změna, příčina subst. 2 14 1 1 10
5937 prostředí 8 prostor subst. 1 22 1 1 9
5938 prostřední 8 prostor příd. 3 24 2 19 10
5939 prostřednictvím 100 gramatická slova před-ložka 297 2 3 15
5940 prostředník 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 18 11
5941 prostý 4 řád, zákonitost příd. 3 12 1 5 6
5942 protagonista 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 13 12
5943 protáhnout 16 práce, činnost verb 2 47 11 10
5944 protein 14 živočich, biologická činnost subst. 1 40 2 19 7
5945 protějšek 9 tvar subst. 1 25 2 11 9
5946 protější 8 prostor příd. 3 24 2 15 8
5947 protektorát 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 19 11
5948 protest 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 5 7
5949 protestantský 29 věda, umění, náboženství příd. 3 87 2 20 13
5950 protestní 20 společnost, stát, skupina příd. 3 60 2 13 9
5951 protestovat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 7 11
5952 proti 100 gramatická slova před-ložka 297 1 1 5
5953 protichůdný 4 řád, zákonitost příd. 3 12 2 18 11
5954 protidrogový 25 oděv, jídlo, nemoc příd. 2 74 2 17 12
5955 protiklad 2 vztah, seskupení subst. 1 4 1 12 9
5956 protiútok 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 17 9
5957 protivník 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 8 9
5958 proto 100 gramatická slova connect. 297 1 1 5
5959 protokol 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 1 8 8
5960 prototyp 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 14 8
5961 protože 100 gramatická slova connect. 297 1 1 7
5962 proud 12 krajina, hmota subst. 1 34 1 3 5
5963 proudění 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 20 8
5964 proudit 10 pohyb verb 3 30 1 12 7
5965 proužek 9 tvar subst. 3 27 2 13 7
5966 provádění 16 práce, činnost subst. 1 46 1 12 9
5967 prováděný 16 práce, činnost příd. 1 46 15 9
5968 provádět 16 práce, činnost verb 2 47 3 8
5969 provaz 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 15 6
5970 provázek 9 tvar subst. 3 27 2 15 8
5971 provázet 10 pohyb verb 3 30 1 6 8
5972 provdat 23 rodina, láska, přátelství verb 1 67 2 19 provdat (se) 7
5973 provedení 16 práce, činnost subst. 1 46 5 9
5974 provedený 16 práce, činnost příd. 1 46 10 9
5975 prověřit 27 hledání, škola, pravda verb 3 81 2 10 8
5976 prověrka 19 úřad, řízení, výchova subst. 1 55 2 14 8
5977 prověřovat 19 úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 14 10
5978 provést 16 práce, činnost verb 2 47 3 7
5979 provincie 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 9 9
5980 provizorní 19 úřad, řízení, výchova příd. 2 56 2 16 10
5981 provokace 21 boj, politika, armáda subst. 2 62 2 17 9
5982 provokovat 21 boj, politika, armáda verb 2 62 2 17 10
5983 provoz 16 práce, činnost subst. 1 46 2 6
5984 provozní 16 práce, činnost příd. 1 46 6 8
5985 provozování 19 úřad, řízení, výchova subst. 2 56 2 10 11
5986 provozovat 18 obchod, majetek, dát verb 2 53 2 6 10
5987 provozovatel 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 7 12
5988 provozovna 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 2 14 10
5989 provždy 6 čas, období adv. 1 16 2 19 7
5990 próza 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 8 5
5991 prozatím 100 gramatická slova adv. 297 2 9 8
5992 prozatímní 7 průběh času příd. 3 21 2 14 10
5993 prožít 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 6 6
5994 prožitek 30 charakter, zážitek, zábava subst. 1 88 2 13 8
5995 prožívat 30 charakter, zážitek, zábava verb 1 88 1 7 8
5996 prozkoumat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 2 15 10
5997 prozradit 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 6 prozradit (se) 10
5998 prozrazovat 27 hledání, škola, pravda verb 2 80 1 13 11
5999 prs 15 části organismu subst. 1 43 1 7 prs/prsa/prso 3
6000 pršet 12 krajina, hmota verb 3 36 2 10 5
6001 prst 15 části organismu subst. 1 43 1 3 4
6002 prsten 9 tvar subst. 3 27 1 14 6
6003 průběh 5 změna, příčina subst. 2 14 1 4 6
6004 průběhu 999 divná slova ?? 999 2994 2 3 průběhu+ 7
6005 průběžně 5 změna, příčina adv. 3 15 2 13 8
6006 průběžný 5 změna, příčina příd. 3 15 2 11 8
6007 průčelí 24 město, obydlí, domácnost subst. 2 71 2 20 7
6008 průchod 10 pohyb subst. 1 28 2 14 7
6009 prudce 5 změna, příčina adv. 1 13 1 6 6
6010 prudký 10 pohyb příd. 1 28 1 6 6
6011 pruh 9 tvar subst. 3 27 2 9 4
6012 průhledný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 3 39 2 11 9
6013 průjezd 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 15 7
6014 průkaz 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 6 6
6015 průlom 19 úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 20 6
6016 průměr 3 množství, číslo subst. 3 9 1 3 6
6017 průměrně 3 množství, číslo adv. 3 9 2 13 8
6018 průměrný 4 řád, zákonitost příd. 2 11 1 3 8
6019 průmysl 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 2 50 1 2 7
6020 průmyslový 17 zemědělství, průmysl, doprava příd. 2 50 1 3 10
6021 průnik 8 prostor subst. 1 22 2 20 6
6022 průřez 9 tvar subst. 1 25 2 16 6
6023 prut 15 části organismu subst. 3 45 2 16 4
6024 průtok 12 krajina, hmota subst. 1 34 2 16 6
6025 průvod 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 1 11 6
6026 průvodce 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 8 8
6027 průvodní 19 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 2 20 8
6028 průzkum 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 3 7
6029 pružnost 13 vlastnosti hmoty, smysly subst. 1 37 2 18 8
6030 pružný 13 vlastnosti hmoty, smysly příd. 1 37 2 11 6
6031 prvek 1 existence, událost subst. 1 1 1 3 5
6032 prvenství 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 1 64 2 10 9
6033 prvně 3 množství, číslo adv. 3 9 2 17 5
6034 první 3 množství, číslo číslovka 3 9 1 1 5
6035 prvoligový 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 10 10
6036 prvořadý 4 řád, zákonitost příd. 2 11 2 20 8
6037 prvotní 3 množství, číslo příd. 3 9 2 13 7
6038 prvý 3 množství, číslo číslovka 3 9 1 6 4
6039 prý 100 gramatická slova částice 297 2 1 prý/prej 3
6040 pryč 8 prostor adv. 3 24 1 5 4
6041 psací 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 11 5
6042 psaní 26 zpráva, řeč, psaní subst. 3 78 1 7 5
6043 psaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 3 78 2 10 5
6044 psát 26 zpráva, řeč, psaní verb 3 78 1 1 4
6045 pšenice 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 13 7
6046 psí 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 12 3
6047 psychiatr 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 13 9
6048 psychiatrický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 2 13 13
6049 psychicky 29 věda, umění, náboženství adv. 1 85 2 13 9
6050 psychický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 1 7 9
6051 psychika 28 myšlení, vědomost subst. 1 82 1 16 8
6052 psycholog 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 2 9 9
6053 psychologický 29 věda, umění, náboženství příd. 1 85 1 7 13
6054 psychologie 29 věda, umění, náboženství subst. 1 85 1 10 11
6055 ptáček 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 2 17 6
6056 ptačí 14 živočich, biologická činnost příd. 2 41 2 16 5
6057 pták 14 živočich, biologická činnost subst. 2 41 1 5 4
6058 ptát 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 1 3 ptát se 7
6059 publicista 29 věda, umění, náboženství subst. 2 86 2 12 10
6060 publikace 26 zpráva, řeč, psaní subst. 1 76 2 5 9
6061 publikovaný 26 zpráva, řeč, psaní příd. 1 76 2 15 11
6062 publikovat 26 zpráva, řeč, psaní verb 1 76 2 8 10
6063 publikum 20 společnost, stát, skupina subst. 1 58 2 5 8
6064 puč 20 společnost, stát, skupina subst. 2 59 2 15 3
6065 pud 14 živočich, biologická činnost subst. 3 42 1 15 3
6066 půda 12 krajina, hmota subst. 3 36 1 2 4
6067 půdní 12 krajina, hmota příd. 3 36 2 12 5
6068 půdorys 8 prostor subst. 1 22 2 20 7
6069 půjčit 18 obchod, majetek, dát verb 1 52 1 9 půjčit (si) 6
6070 půjčka 18 obchod, majetek, dát subst. 1 52 2 5 6
6071 půjčovat 18 obchod, majetek, dát verb 3 54 2 14 půjčovat (si) 8
6072 půjčovna 18 obchod, majetek, dát subst. 3 54 2 20 8
6073 puk 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 2 15 3
6074 půl 3 množství, číslo 999 2 8 1 2 3
6075 půldruhý 3 množství, číslo příd. 3 9 2 16 8
6076 půle 3 množství, číslo 999 3 9 2 8 4
6077 půlhodina 6 čas, období subst. 2 17 2 20 9
6078 půlka 3 množství, číslo subst. 3 9 2 12 5
6079 půlnoc 6 čas, období subst. 2 17 1 7 6
6080 půlroční 6 čas, období příd. 2 17 2 20 8
6081 pult 18 obchod, majetek, dát subst. 2 53 2 9 4
6082 puma 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 2 14 4
6083 pumový 21 boj, politika, armáda příd. 3 63 2 20 6
6084 pumpa 16 práce, činnost subst. 3 48 15 5
6085 punčocha 25 oděv, jídlo, nemoc subst. 1 73 2 20 8
6086 pusa 15 části organismu subst. 1 43 2 13 4
6087 puška 21 boj, politika, armáda subst. 3 63 1 11 5
6088 působení 5 změna, příčina subst. 1 13 1 4 8
6089 působící 5 změna, příčina příd. 2 14 2 9 8
6090 působit 5 změna, příčina verb 1 13 1 2 7
6091 působivý 5 změna, příčina příd. 1 13 2 13 8
6092 působnost 5 změna, příčina subst. 1 13 2 10 9
6093 pustit 5 změna, příčina verb 3 15 1 3 6
6094 pustý 8 prostor příd. 1 22 1 16 5
6095 putování 17 zemědělství, průmysl, doprava subst. 3 51 2 15 8
6096 putovat 17 zemědělství, průmysl, doprava verb 3 51 2 9 7
6097 půvab 30 charakter, zážitek, zábava subst. 3 90 1 15 5
6098 půvabný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 3 90 2 12 7
6099 původ 2 vztah, seskupení subst. 1 4 1 4 5
6100 původce 16 práce, činnost subst. 1 46 16 7
6101 původně 5 změna, příčina adv. 3 15 1 3 7
6102 původní 2 vztah, seskupení příd. 1 4 1 2 7
6103 pýcha 22 vztahy mezi lidmi, morálka subst. 2 65 1 14 5
6104 pyramida 24 město, obydlí, domácnost subst. 1 70 2 15 8
6105 pyšný 30 charakter, zážitek, zábava příd. 2 89 1 14 5
6106 pytel 9 tvar subst. 3 27 1 9 5